สภาพอากาศในอดีตเมื่อวันที่ เมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดา รวันดา

ข้อมูลสำหรับรายงานนี้มาจาก Kigali International Airport ดูสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทุกแห่งในบริเวณใกล้เคียง

รายงานนี้แสดงสภาพอากาศในอดีตที่ ประเทศรวันดา สำหรับ เมษายน 2567 โดยจะนำเสนอชุดข้อมูลสภาพอากาศในอดีตทั้งหมดที่เรามีอยู่ ซึ่งรวมถึงสถิติอุณหภูมิที่ ประเทศรวันดา สำหรับ เมษายน 2567 คุณสามารถเจาะดูข้อมูลตั้งแต่รายงานในระดับปีถึงระดับเดือน และแม้กระทั่งระดับวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ

สถิติอุณหภูมิที่ ประเทศรวันดา เมษายน 2567

สถิติอุณหภูมิใน เมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดา1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303016°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°Cมี.ค.พ.ค.
ช่วงอุณหภูมิที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) ตลอดจนอุณหภูมิสูงในช่วง 24 ชั่วโมง (ขีดสีแดง) และต่ำ (ขีดสีน้ำเงิน) ซ้อนอยู่บนค่าอุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีแดงจาง) และค่าอุณหภูมิสูงต่ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีน้ำเงินจาง) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน เมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดา

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน เมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดา18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.เย็นกำลังสบายอุ่น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิที่รายงานเป็นรายชั่วโมง เข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
แผนที่
หมุดแผนที่
© OpenStreetMap contributors

เปรียบเทียบ ประเทศรวันดา กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน เมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดา

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน เมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดา18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
ไม่มีเมฆในปริมาณที่มีนัยสำคัญตรวจไม่พบเมฆเพดานเมฆและทัศนวิสัยดี
ปริมาณเมฆปกคลุมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามร้อยละของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน เมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดา

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน เมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดา18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.
หมอกฟ้าหลัวฝนตกประปรายฝนพรำฝนตกปานกลางฝนตกหนักฝนเยือกแข็งฝนหิมะละอองหิมะหิมะตกเล็กน้อยหิมะตกปานกลางหิมะตกหนักลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนอง
สภาพอากาศที่ตรวจเป็นรายชั่วโมง โดยเข้ารหัสสีตามประเภท (ตามลำดับความรุนแรง) หากมีรายงานหลายฉบับ จะแสดงรหัสที่รุนแรงมากที่สุด
วันที่การตรวจวัดหยาดน้ำฟ้ารหัส
จ. 1 เม.ย. Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, MistRETSRA, TSRA, -RA, BR
อ. 2 เม.ย. Thunderstorm with Light Rain, Recent Rain, Fog, Mist-TSRA, RERA, FG, BR
พ. 3 เม.ย. Thunderstorm with Rain, Rain, Rain with Mist, Recent Rain, Light RainTSRA, RA, RABR, RERA, -RA
พฤ. 4 เม.ย. Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Light Rain, Fog, MistRETSRA, -TSRA, FG, BR
ศ. 5 เม.ย. Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with RainRETSRA, TS, -TSRA, TSRA
ส. 6 เม.ย. Rain, Recent Rain, Light RainRA, RERA, -RA
อา. 7 เม.ย. Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain, MistRETS, TS, -TSRA, TSRA, RA, RERA, -RA, BR
จ. 8 เม.ย. MistBR
พ. 10 เม.ย. Rain, Light RainRA, -RA
พฤ. 11 เม.ย. RainRA
ส. 13 เม.ย. Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light RainRETSRA, TS, -TSRA, TSRA, RA, -RA
อา. 14 เม.ย. Light Rain, Fog, Mist-RA, FG, BR
จ. 15 เม.ย. Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain, MistRETS, -TSRA, TSRA, RA, RERA, -RA, BR
อ. 16 เม.ย. Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Rain, Light RainRETS, TS, -TSRA, TSRA, RA, RERA, -RA
พ. 17 เม.ย. RainRA
พฤ. 18 เม.ย. Thunderstorm with Light Rain-TSRA
ศ. 19 เม.ย. Thunderstorm with Light Rain, Recent Rain, Light Rain-TSRA, RERA, -RA
อา. 21 เม.ย. Recent Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Recent Rain, Light Rain, MistRETS, -TSRA, TSRA, RERA, -RA, BR
จ. 22 เม.ย. Rain, Recent Rain, Light Rain, MistRA, RERA, -RA, BR
อ. 23 เม.ย. Rain, Recent Rain, Light RainRA, RERA, -RA
พ. 24 เม.ย. Recent Rain, Light Rain, MistRERA, -RA, BR
พฤ. 25 เม.ย. Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Recent Rain, Light Rain-TSRA, TSRA, RERA, -RA
ศ. 26 เม.ย. Recent Rain, Light RainRERA, -RA
ส. 27 เม.ย. Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Recent Rain, Light Rain, Fog, MistTS, TSRA, RERA, -RA, FG, BR
อา. 28 เม.ย. Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain, Mist, RecentRETS, TS, -TSRA, TSRA, RA, RERA, -RA, BR, RERE
อ. 30 เม.ย. Rain, Recent Rain, Light RainRA, RERA, -RA

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน เมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดา

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน เมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดา181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.มี.ค.พ.ค.กลางวันกลางวันกลางวันกลางวันกลางคืน1 เม.ย.12 ชม. 5 นาที1 เม.ย.12 ชม. 5 นาที30 เม.ย.12 ชม. 3 นาที30 เม.ย.12 ชม. 3 นาที11 เม.ย.12 ชม. 4 นาที11 เม.ย.12 ชม. 4 นาที21 เม.ย.12 ชม. 3 นาที21 เม.ย.12 ชม. 3 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน เมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดา

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน เมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดา181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000020204040606080810101212141416161818202022220000มี.ค.พ.ค.05:5505:5530 เม.ย.17:5830 เม.ย.17:5806:0106:011 เม.ย.18:061 เม.ย.18:0605:5805:5811 เม.ย.18:0311 เม.ย.18:0305:5605:5621 เม.ย.18:0021 เม.ย.18:00
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน เมษายน 2567 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ เมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดา

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ เมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดาเม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000020204040606080810101212141416161818202022220000มี.ค.พ.ค.0010102020303040405050606070708000101020203030404050506060707080
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศตลอดช่วงปี เมษายน 2567 เส้นสีดำเป็นเส้นแสดงระดับความสูงคงที่ของดวงอาทิตย์ (มุมของดวงอาทิตย์เหนือเส้นขอบฟ้า ในหน่วยองศา) สีที่เติมบนพื้นหลังแสดงถึงมุมทิศ (ทิศทางที่มุ่งหน้าตามเข็มทิศ) ของดวงอาทิตย์ พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตของจุดหลักสี่จุดบนเข็มทิศระบุทิศทางระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนเมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดา

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนเมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดา181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000มี.ค.พ.ค.8 เม.ย.20:228 เม.ย.20:2224 เม.ย.01:5024 เม.ย.01:5005:3005:3017:5517:5517:3917:3906:0506:05
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
เม.ย. 2567แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
61%-11:37ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้23:57ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้05:17ต.384,298 กม.
2
50%-12:35ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-06:17ต.378,970 กม.
3
38%00:56ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้13:34ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-07:16ต.373,513 กม.
4
27%01:55ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้14:30ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-08:14ต.368,318 กม.
5
17%02:51ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้15:23ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-09:09ต.363,853 กม.
6
9%03:46ต.อ.16:14ต.ต.-10:01ต.360,600 กม.
7
3%04:38ต.อ.17:04ต.ต.-10:52ต.358,979 กม.
8
0%05:30ต.อ.17:55ต.ต.-11:42น.359,252 กม.
9
1%06:23ต.อ.18:46ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-12:34น.361,472 กม.
10
4%07:18ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ19:40ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-13:27น.365,452 กม.
11
11%08:14ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ20:36ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-14:24น.370,800 กม.
12
19%09:13ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ21:34ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-15:23น.376,986 กม.
13
28%10:12ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:32ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-16:22น.383,429 กม.
14
39%11:10ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:29ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-17:20น.389,591 กม.
15
50%12:04ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ--18:14น.395,037 กม.
16
59%-00:22ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ12:55ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ19:04น.399,466 กม.
17
69%-01:12ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ13:41ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ19:50น.402,714 กม.
18
77%-01:58ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ14:24ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ20:33น.404,736 กม.
19
85%-02:40ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ15:04ต.อ.21:13น.405,582 กม.
20
91%-03:21ต.ต.15:42ต.อ.21:52น.405,370 กม.
21
96%-04:01ต.ต.16:21ต.อ.22:30ต.404,257 กม.
22
99%-04:41ต.ต.16:59ต.อ.23:10ต.402,413 กม.
23
100%-05:22ต.ต.17:39ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้23:51ต.399,997 กม.
24
100%-06:05ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้18:22ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้--
25
99%-06:51ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้19:09ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้00:36ต.397,142 กม.
26
96%-07:41ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้19:59ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้01:24ต.393,947 กม.
27
91%-08:35ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้20:54ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้02:16ต.390,476 กม.
28
84%-09:32ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้21:52ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้03:12ต.386,767 กม.
29
75%-10:30ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้22:50ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้04:11ต.382,862 กม.
30
65%-11:27ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้23:48ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้05:10ต.378,829 กม.

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี เมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดา

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี เมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดา18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
ระดับความสบายต่อความชื้นที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามจุดน้ำค้าง โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความเร็วลมในเดือน เมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดา

ความเร็วลมในเดือน เมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดา181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 กม./ชม.0 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.30 กม./ชม.30 กม./ชม.40 กม./ชม.40 กม./ชม.50 กม./ชม.50 กม./ชม.มี.ค.พ.ค.
ช่วงความเร็วลมที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) พร้อมด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด (ขีดสีแดง)

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน เมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดา

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน เมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดา18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.
0 กม./ชม. ลมสงบ 2 กม./ชม. ลมเบา 6 กม./ชม. ลมอ่อน 13 กม./ชม. ลมโชย 21 กม./ชม. ลมปานกลาง 29 กม./ชม. ลมแรง 40 กม./ชม. ลมจัด 50 กม./ชม. พายุเกลอ่อน 63 กม./ชม. พายุเกล 76 กม./ชม. พายุเกลแรง 89 กม./ชม. พายุ 103 กม./ชม. พายุใหญ่ 117 กม./ชม. แรงลมเฮอร์ริเคน
ความเร็วลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแบบตามมาตราส่วน Beaufort โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2567 ใน ประเทศรวันดา

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2567 ใน ประเทศรวันดา18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.
ลมสงบเหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ทิศทางลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีตามตำแหน่งบนเข็มทิศ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความดันบรรยากาศในเดือน เมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดา

ความดันบรรยากาศในเดือน เมษายน 2567 ใน ประเทศรวันดา181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930301,014 มิลลิบาร์1,014 มิลลิบาร์1,016 มิลลิบาร์1,016 มิลลิบาร์1,018 มิลลิบาร์1,018 มิลลิบาร์1,020 มิลลิบาร์1,020 มิลลิบาร์1,022 มิลลิบาร์1,022 มิลลิบาร์1,024 มิลลิบาร์1,024 มิลลิบาร์1,026 มิลลิบาร์1,026 มิลลิบาร์1,028 มิลลิบาร์1,028 มิลลิบาร์มี.ค.พ.ค.
ช่วงความดันบรรยากาศรายวัน (แถบสีเทา) ตามที่วัดด้วยการตั้งค่าเครื่องวัดระดับความสูงที่รายงานไว้ เช่น ในรายงาน METARThe

รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับรายงานฉบับนี้มีให้ดูได้ที่หน้า Kigali International Airport

ดูสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทุกแห่งในบริเวณใกล้เคียง

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา