สภาพอากาศในอดีตเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2563 ใน อารูบา อารูบา

ข้อมูลสำหรับรายงานนี้มาจาก Queen Beatrix International Airport ดูสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทุกแห่งในบริเวณใกล้เคียง

รายงานนี้แสดงสภาพอากาศในอดีตที่ อารูบา สำหรับ พฤศจิกายน 2563 โดยจะนำเสนอชุดข้อมูลสภาพอากาศในอดีตทั้งหมดที่เรามีอยู่ ซึ่งรวมถึงสถิติอุณหภูมิที่ อารูบา สำหรับ พฤศจิกายน 2563 คุณสามารถเจาะดูข้อมูลตั้งแต่รายงานในระดับปีถึงระดับเดือน และแม้กระทั่งระดับวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ

สถิติอุณหภูมิที่ อารูบา พฤศจิกายน 2563

สถิติอุณหภูมิใน พฤศจิกายน 2563 ใน อารูบา1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303023°C23°C24°C24°C25°C25°C26°C26°C27°C27°C28°C28°C29°C29°C30°C30°C31°C31°C32°C32°C33°C33°Cต.ค.ธ.ค.
ช่วงอุณหภูมิที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) ตลอดจนอุณหภูมิสูงในช่วง 24 ชั่วโมง (ขีดสีแดง) และต่ำ (ขีดสีน้ำเงิน) ซ้อนอยู่บนค่าอุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีแดงจาง) และค่าอุณหภูมิสูงต่ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีน้ำเงินจาง) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน 2563 ใน อารูบา

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน 2563 ใน อารูบา18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.อุ่นร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิที่รายงานเป็นรายชั่วโมง เข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
แผนที่
หมุดแผนที่
© OpenStreetMap contributors

เปรียบเทียบ อารูบา กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน พฤศจิกายน 2563 ใน อารูบา

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน พฤศจิกายน 2563 ใน อารูบา18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
ไม่มีเมฆในปริมาณที่มีนัยสำคัญตรวจไม่พบเมฆเพดานเมฆและทัศนวิสัยดี
ปริมาณเมฆปกคลุมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามร้อยละของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน พฤศจิกายน 2563 ใน อารูบา

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน พฤศจิกายน 2563 ใน อารูบา18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
หมอกฟ้าหลัวฝนตกประปรายฝนพรำฝนตกปานกลางฝนตกหนักฝนเยือกแข็งฝนหิมะละอองหิมะหิมะตกเล็กน้อยหิมะตกปานกลางหิมะตกหนักลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนอง
สภาพอากาศที่ตรวจเป็นรายชั่วโมง โดยเข้ารหัสสีตามประเภท (ตามลำดับความรุนแรง) หากมีรายงานหลายฉบับ จะแสดงรหัสที่รุนแรงมากที่สุด
วันที่การตรวจวัดหยาดน้ำฟ้ารหัส
อา. 1 พ.ย. Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers in the VicinityRETS, TS, -TSRA, TSRA, VCSH
จ. 2 พ.ย. Recent Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, -SHRA, VCSH
อ. 3 พ.ย. Recent Thunderstorm, Thunderstorm, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers in the VicinityRETS, TS, RERA, RESHRA, SHRA, -RA, VCSH
พ. 4 พ.ย. Recent Rain, Showers in the VicinityRERA, VCSH
พฤ. 5 พ.ย. Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers in the VicinityRERA, SHRA, -RA, VCSH
ศ. 6 พ.ย. Showers in the VicinityVCSH
ส. 7 พ.ย. Showers in the VicinityVCSH
อา. 8 พ.ย. Recent Rain, Showers in the VicinityRERA, VCSH
จ. 9 พ.ย. Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity+SHRA, RERA, SHRA, -SHRA, VCSH
อ. 10 พ.ย. Recent Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, -SHRA, VCSH
พ. 11 พ.ย. Thunderstorm in the VicinityIWC13
พฤ. 12 พ.ย. Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Showers of Light RainRERA, RESHRA, SHRA, -SHRA
ศ. 13 พ.ย. Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light RainRETSRA, TS, -TSRA, RA, RERA, SHRA, -RA
ส. 14 พ.ย. Light Rain-RA
อา. 15 พ.ย. Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Rain, Recent RainRETSRA, TS, TSRA, RA, RERA
จ. 16 พ.ย. Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light RainRA, RERA, SHRA, -RA
อ. 17 พ.ย. Recent Rain, Showers in the VicinityRERA, VCSH
พ. 18 พ.ย. Showers of Rain, Precipitation in the VicinitySHRA, IWC81, IWC16
พฤ. 19 พ.ย. Recent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, -RA, IWC61, -SHRA, IWC80, IWC16, VCSH
ศ. 20 พ.ย. Recent Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, IWC60, -RA, IWC61, IWC16, VCSH
ส. 21 พ.ย. Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, SHRA, -SHRA, VCSH
จ. 23 พ.ย. Showers in the VicinityVCSH
อ. 24 พ.ย. Recent Rain, Light Intermittent Rain, Showers of Light Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, IWC60, -SHRA, IWC80, IWC15, IWC16, VCSH
พ. 25 พ.ย. Recent Rain, Showers of Rain, Precipitation in the Vicinity, Showers in the VicinityRERA, IWC25, IWC16, IWC15, VCSH
พฤ. 26 พ.ย. Recent Rain, Light Rain, Showers in the VicinityRERA, -RA, VCSH
ศ. 27 พ.ย. Showers of Heavy Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity+SHRA, RERA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
ส. 28 พ.ย. Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, SHRA, -SHRA, VCSH
อา. 29 พ.ย. Recent Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, SHRA, -SHRA, VCSH
จ. 30 พ.ย. Showers in the VicinityVCSH

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน พฤศจิกายน 2563 ใน อารูบา

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน พฤศจิกายน 2563 ใน อารูบา181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.ต.ค.ธ.ค.กลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 พ.ย.11 ชม. 40 นาที1 พ.ย.11 ชม. 40 นาที30 พ.ย.11 ชม. 27 นาที30 พ.ย.11 ชม. 27 นาที11 พ.ย.11 ชม. 35 นาที11 พ.ย.11 ชม. 35 นาที21 พ.ย.11 ชม. 30 นาที21 พ.ย.11 ชม. 30 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน พฤศจิกายน 2563 ใน อารูบา

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน พฤศจิกายน 2563 ใน อารูบา18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030020204040606080810101212141416161818202022220000ต.ค.ธ.ค.06:3306:331 พ.ย.18:131 พ.ย.18:1306:3906:3918 พ.ย.18:1018 พ.ย.18:1006:4506:4530 พ.ย.18:1230 พ.ย.18:1206:3606:3611 พ.ย.18:1111 พ.ย.18:11
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ พฤศจิกายน 2563 ใน อารูบา

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ พฤศจิกายน 2563 ใน อารูบาพ.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000020204040606080810101212141416161818202022220000ต.ค.ธ.ค.0010102020303040405050001010202030304040505060
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศตลอดช่วงปี พฤศจิกายน 2563 เส้นสีดำเป็นเส้นแสดงระดับความสูงคงที่ของดวงอาทิตย์ (มุมของดวงอาทิตย์เหนือเส้นขอบฟ้า ในหน่วยองศา) สีที่เติมบนพื้นหลังแสดงถึงมุมทิศ (ทิศทางที่มุ่งหน้าตามเข็มทิศ) ของดวงอาทิตย์ พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตของจุดหลักสี่จุดบนเข็มทิศระบุทิศทางระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนพฤศจิกายน 2563 ใน อารูบา

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนพฤศจิกายน 2563 ใน อารูบา181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000ต.ค.ธ.ค.31 ต.ค.10:5031 ต.ค.10:5015 พ.ย.01:0815 พ.ย.01:0830 พ.ย.05:3030 พ.ย.05:3017:5217:5206:2906:2906:5606:5618:5018:5017:4917:4906:5106:51
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
พ.ย. 2563แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
100%-07:16ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ19:09ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ00:52น.405,743 กม.
2
98%-08:05ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ19:51ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ01:35น.404,475 กม.
3
94%-08:55ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ20:36ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ02:22น.402,526 กม.
4
88%-09:47ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ21:25ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ03:11น.399,859 กม.
5
81%-10:40ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ22:18ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ04:02น.396,439 กม.
6
72%-11:33ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ23:12ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ04:55น.392,257 กม.
7
62%-12:24ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-05:49น.387,368 กม.
8
50%00:08ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ13:14ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-06:42น.381,915 กม.
9
40%01:05ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ14:01ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-07:34น.376,150 กม.
10
29%02:01ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ14:48ต.ต.-08:26ต.370,445 กม.
11
19%02:57ต.อ.15:33ต.ต.-09:16ต.365,269 กม.
12
10%03:55ต.อ.16:19ต.ต.-10:07ต.361,140 กม.
13
4%04:53ต.อ.17:06ต.ต.-11:00ต.358,551 กม.
14
0%05:53ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้17:56ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-11:54ต.357,870 กม.
15
0%06:56ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้18:50ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-12:53ต.359,258 กม.
16
3%08:00ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้19:48ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-13:53ต.362,616 กม.
17
9%09:05ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้20:47ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-14:56ต.367,595 กม.
18
17%10:07ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้21:48ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-15:57ต.373,657 กม.
19
27%11:04ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้22:47ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-16:56ต.380,195 กม.
20
37%11:57ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้23:42ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-17:50ต.386,630 กม.
21
48%12:43ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้--18:40ต.392,492 กม.
22
50%-00:35ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้13:26ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้19:25ต.397,447 กม.
23
68%-01:24ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้14:04ต.อ.20:08ต.401,297 กม.
24
76%-02:11ต.ต.14:41ต.อ.20:48ต.403,961 กม.
25
84%-02:56ต.ต.15:17ต.อ.21:28ต.405,462 กม.
26
90%-03:41ต.ต.15:52ต.อ.22:08ต.405,890 กม.
27
95%-04:26ต.ต.16:29ต.อ.22:50ต.405,386 กม.
28
99%-05:13ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ17:08ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:33น.404,104 กม.
29
100%-06:01ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ17:49ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ--
30
100%-06:51ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ18:34ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ00:19น.402,194 กม.

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี พฤศจิกายน 2563 ใน อารูบา

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี พฤศจิกายน 2563 ใน อารูบา18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
ระดับความสบายต่อความชื้นที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามจุดน้ำค้าง โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความเร็วลมในเดือน พฤศจิกายน 2563 ใน อารูบา

ความเร็วลมในเดือน พฤศจิกายน 2563 ใน อารูบา181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 กม./ชม.0 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.30 กม./ชม.30 กม./ชม.40 กม./ชม.40 กม./ชม.50 กม./ชม.50 กม./ชม.60 กม./ชม.60 กม./ชม.70 กม./ชม.70 กม./ชม.ต.ค.ธ.ค.
ช่วงความเร็วลมที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) พร้อมด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด (ขีดสีแดง)

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน 2563 ใน อารูบา

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน 2563 ใน อารูบา18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
0 กม./ชม. ลมสงบ 2 กม./ชม. ลมเบา 6 กม./ชม. ลมอ่อน 13 กม./ชม. ลมโชย 21 กม./ชม. ลมปานกลาง 29 กม./ชม. ลมแรง 40 กม./ชม. ลมจัด 50 กม./ชม. พายุเกลอ่อน 63 กม./ชม. พายุเกล 76 กม./ชม. พายุเกลแรง 89 กม./ชม. พายุ 103 กม./ชม. พายุใหญ่ 117 กม./ชม. แรงลมเฮอร์ริเคน
ความเร็วลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแบบตามมาตราส่วน Beaufort โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2563 ใน อารูบา

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2563 ใน อารูบา18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
ลมสงบเหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ทิศทางลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีตามตำแหน่งบนเข็มทิศ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความดันบรรยากาศในเดือน พฤศจิกายน 2563 ใน อารูบา

ความดันบรรยากาศในเดือน พฤศจิกายน 2563 ใน อารูบา181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930301,006 มิลลิบาร์1,006 มิลลิบาร์1,008 มิลลิบาร์1,008 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,012 มิลลิบาร์1,012 มิลลิบาร์1,014 มิลลิบาร์1,014 มิลลิบาร์1,016 มิลลิบาร์1,016 มิลลิบาร์ต.ค.ธ.ค.
ช่วงความดันบรรยากาศรายวัน (แถบสีเทา) ตามที่วัดด้วยการตั้งค่าเครื่องวัดระดับความสูงที่รายงานไว้ เช่น ในรายงาน METARThe

รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับรายงานฉบับนี้มีให้ดูได้ที่หน้า Queen Beatrix International Airport

ดูสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทุกแห่งในบริเวณใกล้เคียง

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา