สภาพอากาศในอดีตเมื่อวันที่ ธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport อินเดีย

รายงานนี้แสดงสภาพอากาศในอดีตที่ Tiruchirappalli International Airport สำหรับ ธันวาคม 2553 โดยจะนำเสนอชุดข้อมูลสภาพอากาศในอดีตทั้งหมดที่เรามีอยู่ ซึ่งรวมถึงสถิติอุณหภูมิที่ Tiruchirappalli International Airport สำหรับ ธันวาคม 2553 คุณสามารถเจาะดูข้อมูลตั้งแต่รายงานในระดับปีถึงระดับเดือน และแม้กระทั่งระดับวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ

สถิติอุณหภูมิที่ Tiruchirappalli International Airport ธันวาคม 2553

สถิติอุณหภูมิใน ธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313118°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°Cพ.ย.ม.ค.
ช่วงอุณหภูมิที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) ตลอดจนอุณหภูมิสูงในช่วง 24 ชั่วโมง (ขีดสีแดง) และต่ำ (ขีดสีน้ำเงิน) ซ้อนอยู่บนค่าอุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีแดงจาง) และค่าอุณหภูมิสูงต่ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีน้ำเงินจาง) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน ธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน ธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000พ.ย.ม.ค.กำลังสบายอุ่นร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิที่รายงานเป็นรายชั่วโมง เข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
Map
Marker
© OpenStreetMap contributors

เปรียบเทียบ Tiruchirappalli International Airport กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน ธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน ธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000พ.ย.ม.ค.
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
ไม่มีเมฆในปริมาณที่มีนัยสำคัญตรวจไม่พบเมฆเพดานเมฆและทัศนวิสัยดี
ปริมาณเมฆปกคลุมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามร้อยละของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน ธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน ธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000พ.ย.ม.ค.
หมอกฟ้าหลัวฝนตกประปรายฝนพรำฝนตกปานกลางฝนตกหนักฝนเยือกแข็งฝนหิมะละอองหิมะหิมะตกเล็กน้อยหิมะตกปานกลางหิมะตกหนักลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนอง
สภาพอากาศที่ตรวจเป็นรายชั่วโมง โดยเข้ารหัสสีตามประเภท (ตามลำดับความรุนแรง) หากมีรายงานหลายฉบับ จะแสดงรหัสที่รุนแรงมากที่สุด
วันที่การตรวจวัดหยาดน้ำฟ้ารหัส
พ. 1 ธ.ค. Heavy Rain, Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, HazeIWC65, IWC63, IWC60, IWC61, IWC20, IWC51, IWC50, IWC05
พฤ. 2 ธ.ค. Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, HazeIWC95, IWC63, IWC61, IWC80, IWC20, IWC51, IWC50, IWC05
ศ. 3 ธ.ค. Rain, Light Drizzle, HazeIWC63, IWC51, IWC05
ส. 4 ธ.ค. Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, HazeIWC63, IWC20, IWC51, IWC50, IWC05
อา. 5 ธ.ค. Light Rain, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, HazeIWC61, IWC51, IWC50, IWC05
จ. 6 ธ.ค. Light Drizzle, HazeIWC51, IWC05
อ. 7 ธ.ค. HazeIWC05
พ. 8 ธ.ค. Light Drizzle, Haze, MistIWC51, IWC05, IWC10
พฤ. 9 ธ.ค. HazeIWC05
ศ. 10 ธ.ค. Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Haze, MistIWC13, IWC63, IWC05, IWC10
ส. 11 ธ.ค. Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, HazeIWC51, IWC50, IWC05
อา. 12 ธ.ค. Thunderstorm in the Vicinity, HazeIWC13, IWC05
จ. 13 ธ.ค. Light Intermittent Drizzle, HazeIWC50, IWC05
อ. 14 ธ.ค. Rain, HazeIWC63, IWC05
พ. 15 ธ.ค. Rain, Light Intermittent Rain, HazeIWC21, IWC63, IWC60, IWC05
พฤ. 16 ธ.ค. HazeIWC05
ศ. 17 ธ.ค. Haze, MistIWC05, IWC10
ส. 18 ธ.ค. Haze, MistIWC05, IWC10
อา. 19 ธ.ค. Rain, Light Intermittent Rain, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Haze, MistIWC63, IWC60, IWC51, IWC50, IWC05, IWC10
จ. 20 ธ.ค. Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Haze, MistIWC17, IWC95, IWC81, IWC53, IWC20, IWC51, IWC50, IWC05, IWC10
อ. 21 ธ.ค. Light Drizzle, HazeIWC51, IWC05
พ. 22 ธ.ค. Haze, MistIWC05, IWC10
พฤ. 23 ธ.ค. Haze, MistIWC05, IWC10
ศ. 24 ธ.ค. HazeIWC05
ส. 25 ธ.ค. HazeIWC05
อา. 26 ธ.ค. HazeIWC05
จ. 27 ธ.ค. HazeIWC05
อ. 28 ธ.ค. Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, HazeIWC63, IWC20, IWC51, IWC05
พ. 29 ธ.ค. Rain, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Haze, MistIWC63, IWC51, IWC50, IWC05, IWC10
พฤ. 30 ธ.ค. Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Haze, MistIWC63, IWC61, IWC53, IWC51, IWC50, IWC05, IWC10
ศ. 31 ธ.ค. Haze, Decreasing Fog, Fog, MistIWC05, IWC42, IWC44, IWC10

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน ธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน ธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.พ.ย.ม.ค.22 ธ.ค.11 ชม. 30 นาที22 ธ.ค.11 ชม. 30 นาทีกลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 ธ.ค.11 ชม. 33 นาที1 ธ.ค.11 ชม. 33 นาที31 ธ.ค.11 ชม. 30 นาที31 ธ.ค.11 ชม. 30 นาที11 ธ.ค.11 ชม. 31 นาที11 ธ.ค.11 ชม. 31 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน ธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน ธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131020204040606080810101212141416161818202022220000พ.ย.ม.ค.06:1706:171 ธ.ค.17:501 ธ.ค.17:5006:3206:3231 ธ.ค.18:0331 ธ.ค.18:0306:2206:2211 ธ.ค.17:5311 ธ.ค.17:5306:2806:2821 ธ.ค.17:5821 ธ.ค.17:58
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน ธันวาคม 2553 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ ธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ ธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airportธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000020204040606080810101212141416161818202022220000พ.ย.ม.ค.00101020203030404050500010102020303040405050
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศตลอดช่วงปี ธันวาคม 2553 เส้นสีดำเป็นเส้นแสดงระดับความสูงคงที่ของดวงอาทิตย์ (มุมของดวงอาทิตย์เหนือเส้นขอบฟ้า ในหน่วยองศา) สีที่เติมบนพื้นหลังแสดงถึงมุมทิศ (ทิศทางที่มุ่งหน้าตามเข็มทิศ) ของดวงอาทิตย์ พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตของจุดหลักสี่จุดบนเข็มทิศระบุทิศทางระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000พ.ย.ม.ค.5 ธ.ค.23:065 ธ.ค.23:0621 ธ.ค.13:4421 ธ.ค.13:444 ม.ค.14:334 ม.ค.14:3305:4305:4317:3217:3218:0418:0407:1107:1106:2006:2018:0918:09
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
ธ.ค. 2553แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
25%01:51ต.อ.14:03ต.ต.-07:57ต.369,461 กม.
2
16%02:46ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้14:51ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-08:48ต.370,062 กม.
3
8%03:44ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้15:42ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-09:42ต.371,516 กม.
4
3%04:43ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้16:36ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-10:39ต.373,901 กม.
5
0%05:43ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้17:32ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-11:37ต.377,201 กม.
6
0%06:42ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้18:29ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-12:36ต.381,276 กม.
7
3%07:37ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้19:26ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-13:32ต.385,866 กม.
8
8%08:29ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้20:21ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-14:25ต.390,621 กม.
9
14%09:17ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้21:12ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-15:15ต.395,156 กม.
10
22%10:00ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้22:01ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-16:01ต.399,090 กม.
11
31%10:40ต.อ.22:47ต.ต.-16:44ต.402,095 กม.
12
40%11:18ต.อ.23:32ต.ต.-17:25ต.403,913 กม.
13
50%11:54ต.อ.--18:05ต.404,387 กม.
14
59%-00:16ต.ต.12:31ต.อ.18:45ต.403,464 กม.
15
69%-01:01ต.ต.13:08ต.อ.19:27เหนือ-ตะวันตกเฉียงเหนือ401,204 กม.
16
77%-01:47ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ13:48ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ20:10น.397,780 กม.
17
85%-02:35ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ14:31ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ20:57น.393,463 กม.
18
92%-03:26ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ15:18ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ21:48น.388,608 กม.
19
97%-04:20ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ16:09ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:43น.383,618 กม.
20
100%-05:17ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ17:05ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:40น.378,910 กม.
21
100%-06:15ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ18:04ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ--
22
100%-07:11ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ19:04ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ00:38น.374,854 กม.
23
97%-08:06ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ20:03ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ01:36น.371,719 กม.
24
92%-08:57ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ21:01ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ02:32น.369,640 กม.
25
84%-09:45ต.ต.21:58ต.อ.03:25น.368,616 กม.
26
75%-10:32ต.ต.22:53ต.อ.04:15ต.368,539 กม.
27
64%-11:17ต.ต.23:47ต.อ.05:05ต.369,243 กม.
28
50%-12:02ต.ต.-05:54ต.370,555 กม.
29
40%00:42ต.อ.12:48ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-06:44ต.372,333 กม.
30
29%01:37ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้13:37ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-07:36ต.374,488 กม.
31
19%02:34ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้14:28ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-08:31ต.376,982 กม.

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี ธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี ธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000พ.ย.ม.ค.
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
ระดับความสบายต่อความชื้นที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามจุดน้ำค้าง โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความเร็วลมในเดือน ธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ความเร็วลมในเดือน ธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 กม./ชม.0 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.30 กม./ชม.30 กม./ชม.40 กม./ชม.40 กม./ชม.50 กม./ชม.50 กม./ชม.พ.ย.ม.ค.
ช่วงความเร็วลมที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) พร้อมด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด (ขีดสีแดง)

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน ธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน ธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000พ.ย.ม.ค.
0 กม./ชม. ลมสงบ 2 กม./ชม. ลมเบา 6 กม./ชม. ลมอ่อน 13 กม./ชม. ลมโชย 21 กม./ชม. ลมปานกลาง 29 กม./ชม. ลมแรง 40 กม./ชม. ลมจัด 50 กม./ชม. พายุเกลอ่อน 63 กม./ชม. พายุเกล 76 กม./ชม. พายุเกลแรง 89 กม./ชม. พายุ 103 กม./ชม. พายุใหญ่ 117 กม./ชม. แรงลมเฮอร์ริเคน
ความเร็วลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแบบตามมาตราส่วน Beaufort โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000พ.ย.ม.ค.
ลมสงบเหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ทิศทางลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีตามตำแหน่งบนเข็มทิศ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความดันบรรยากาศในเดือน ธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ความดันบรรยากาศในเดือน ธันวาคม 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031311,002 มิลลิบาร์1,002 มิลลิบาร์1,004 มิลลิบาร์1,004 มิลลิบาร์1,006 มิลลิบาร์1,006 มิลลิบาร์1,008 มิลลิบาร์1,008 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,012 มิลลิบาร์1,012 มิลลิบาร์1,014 มิลลิบาร์1,014 มิลลิบาร์1,016 มิลลิบาร์1,016 มิลลิบาร์พ.ย.ม.ค.
ช่วงความดันบรรยากาศรายวัน (แถบสีเทา) ตามที่วัดด้วยการตั้งค่าเครื่องวัดระดับความสูงที่รายงานไว้ เช่น ในรายงาน METARThe

รายงานตามเดือน

รายงานตามเดือน ที่ Tiruchirappalli International Airport