สภาพอากาศในอดีตเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport อินเดีย

รายงานนี้แสดงสภาพอากาศในอดีตที่ Tiruchirappalli International Airport สำหรับ พฤศจิกายน 2553 โดยจะนำเสนอชุดข้อมูลสภาพอากาศในอดีตทั้งหมดที่เรามีอยู่ ซึ่งรวมถึงสถิติอุณหภูมิที่ Tiruchirappalli International Airport สำหรับ พฤศจิกายน 2553 คุณสามารถเจาะดูข้อมูลตั้งแต่รายงานในระดับปีถึงระดับเดือน และแม้กระทั่งระดับวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ

สถิติอุณหภูมิที่ Tiruchirappalli International Airport พฤศจิกายน 2553

สถิติอุณหภูมิใน พฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303018°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°C38°C38°Cต.ค.ธ.ค.
ช่วงอุณหภูมิที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) ตลอดจนอุณหภูมิสูงในช่วง 24 ชั่วโมง (ขีดสีแดง) และต่ำ (ขีดสีน้ำเงิน) ซ้อนอยู่บนค่าอุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีแดงจาง) และค่าอุณหภูมิสูงต่ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีน้ำเงินจาง) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.อุ่นร้อนกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิที่รายงานเป็นรายชั่วโมง เข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
Map
Marker
© OpenStreetMap contributors

เปรียบเทียบ Tiruchirappalli International Airport กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน พฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน พฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
ไม่มีเมฆในปริมาณที่มีนัยสำคัญตรวจไม่พบเมฆเพดานเมฆและทัศนวิสัยดี
ปริมาณเมฆปกคลุมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามร้อยละของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน พฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน พฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
หมอกฟ้าหลัวฝนตกประปรายฝนพรำฝนตกปานกลางฝนตกหนักฝนเยือกแข็งฝนหิมะละอองหิมะหิมะตกเล็กน้อยหิมะตกปานกลางหิมะตกหนักลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนอง
สภาพอากาศที่ตรวจเป็นรายชั่วโมง โดยเข้ารหัสสีตามประเภท (ตามลำดับความรุนแรง) หากมีรายงานหลายฉบับ จะแสดงรหัสที่รุนแรงมากที่สุด
วันที่การตรวจวัดหยาดน้ำฟ้ารหัส
จ. 1 พ.ย. Rain, Light Rain, HazeIWC63, IWC61, IWC05
อ. 2 พ.ย. HazeIWC05
พ. 3 พ.ย. Thunderstorm in the Vicinity, HazeIWC13, IWC05
พฤ. 4 พ.ย. Thunderstorm with Rain, Light Drizzle, HazeIWC95, IWC51, IWC05
ศ. 5 พ.ย. Thunderstorm in the Vicinity, Light Intermittent Drizzle, Haze, MistIWC13, IWC50, IWC05, IWC10
ส. 6 พ.ย. Light Intermittent Drizzle, HazeIWC50, IWC05
อา. 7 พ.ย. Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, HazeIWC53, IWC20, IWC51, IWC50, IWC05
จ. 8 พ.ย. HazeIWC05
อ. 9 พ.ย. HazeIWC05
พ. 10 พ.ย. Thunderstorm in the Vicinity, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, HazeIWC13, IWC51, IWC50, IWC05
พฤ. 11 พ.ย. Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, HazeIWC65, IWC63, IWC61, IWC51, IWC05
ศ. 12 พ.ย. Thunderstorm in the Vicinity, HazeIWC13, IWC05
ส. 13 พ.ย. Haze, MistIWC05, IWC10
อา. 14 พ.ย. HazeIWC05
จ. 15 พ.ย. Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, HazeIWC51, IWC50, IWC05
อ. 16 พ.ย. Light Intermittent Rain, Haze, MistIWC60, IWC05, IWC10
พ. 17 พ.ย. Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, HazeIWC51, IWC50, IWC05
พฤ. 18 พ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, HazeIWC29, IWC13, IWC95, IWC80, IWC51, IWC05
ศ. 19 พ.ย. Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, HazeIWC13, IWC63, IWC51, IWC50, IWC05
ส. 20 พ.ย. Intermittent Rain, Rain, Light Intermittent Rain, HazeIWC62, IWC63, IWC60, IWC05
อา. 21 พ.ย. Rain, Light Rain, Light Drizzle, HazeIWC63, IWC61, IWC51, IWC05
จ. 22 พ.ย. Rain, Light Intermittent Drizzle, HazeIWC63, IWC50, IWC05
อ. 23 พ.ย. Thunderstorm in the Vicinity, Intermittent Rain, Haze, MistIWC13, IWC62, IWC05, IWC10
พ. 24 พ.ย. Light Intermittent Rain, Drizzle, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, HazeIWC60, IWC53, IWC51, IWC50, IWC05
พฤ. 25 พ.ย. Rain, Light Rain, Light Drizzle, Haze, MistIWC63, IWC21, IWC61, IWC51, IWC05, IWC10
ศ. 26 พ.ย. Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, HazeIWC65, IWC63, IWC61, IWC51, IWC05
ส. 27 พ.ย. Rain, Intermittent Drizzle, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, HazeIWC63, IWC52, IWC51, IWC50, IWC05
อา. 28 พ.ย. Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, HazeIWC95, IWC65, IWC63, IWC81, IWC60, IWC61, IWC80, IWC51, IWC50, IWC05
จ. 29 พ.ย. Heavy Rain, Light Drizzle, Haze, MistIWC65, IWC51, IWC05, IWC10
อ. 30 พ.ย. Rain, Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, HazeIWC63, IWC61, IWC20, IWC51, IWC05

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน พฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน พฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.ต.ค.ธ.ค.กลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 พ.ย.11 ชม. 45 นาที1 พ.ย.11 ชม. 45 นาที30 พ.ย.11 ชม. 33 นาที30 พ.ย.11 ชม. 33 นาที11 พ.ย.11 ชม. 40 นาที11 พ.ย.11 ชม. 40 นาที21 พ.ย.11 ชม. 36 นาที21 พ.ย.11 ชม. 36 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน พฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน พฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000020204040606080810101212141416161818202022220000ต.ค.ธ.ค.06:0606:061 พ.ย.17:511 พ.ย.17:5106:1106:1118 พ.ย.17:4818 พ.ย.17:4806:1706:1730 พ.ย.17:5030 พ.ย.17:5006:0906:0911 พ.ย.17:4911 พ.ย.17:49
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน พฤศจิกายน 2553 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ พฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ พฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airportพ.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000020204040606080810101212141416161818202022220000ต.ค.ธ.ค.00101020203030404050506000101020203030404050506060
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศตลอดช่วงปี พฤศจิกายน 2553 เส้นสีดำเป็นเส้นแสดงระดับความสูงคงที่ของดวงอาทิตย์ (มุมของดวงอาทิตย์เหนือเส้นขอบฟ้า ในหน่วยองศา) สีที่เติมบนพื้นหลังแสดงถึงมุมทิศ (ทิศทางที่มุ่งหน้าตามเข็มทิศ) ของดวงอาทิตย์ พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตของจุดหลักสี่จุดบนเข็มทิศระบุทิศทางระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนพฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนพฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000ต.ค.ธ.ค.6 พ.ย.10:226 พ.ย.10:2221 พ.ย.22:5821 พ.ย.22:585 ธ.ค.23:065 ธ.ค.23:0605:5805:5817:5417:5417:2817:2806:3306:3305:4305:4317:3217:32
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
พ.ย. 2553แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
33%01:12ต.อ.13:50ต.ต.-07:32ต.368,130 กม.
2
22%02:07ต.อ.14:36ต.ต.-08:22ต.365,758 กม.
3
13%03:03ต.อ.15:22ต.ต.-09:13ต.364,403 กม.
4
6%04:00ต.อ.16:10ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-10:05ต.364,338 กม.
5
1%04:58ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้17:01ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-10:59ต.365,737 กม.
6
0%05:58ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้17:54ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-11:56ต.368,617 กม.
7
2%06:59ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้18:50ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-12:54ต.372,811 กม.
8
6%07:59ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้19:48ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-13:53ต.377,978 กม.
9
12%08:57ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้20:45ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-14:51ต.383,658 กม.
10
20%09:51ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้21:40ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-15:46ต.389,346 กม.
11
29%10:40ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้22:32ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-16:37ต.394,570 กม.
12
39%11:24ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้23:22ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-17:24ต.398,937 กม.
13
50%12:06ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้--18:07ต.402,161 กม.
14
58%-00:09ต.ต.12:44ต.อ.18:49ต.404,076 กม.
15
68%-00:54ต.ต.13:21ต.อ.19:29ต.404,629 กม.
16
76%-01:38ต.ต.13:57ต.อ.20:09ต.403,878 กม.
17
84%-02:23ต.ต.14:34ต.อ.20:50ต.401,975 กม.
18
91%-03:08ต.ต.15:13ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ21:33น.399,145 กม.
19
96%-03:55ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ15:54ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:19น.395,661 กม.
20
99%-04:45ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ16:39ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:07น.391,817 กม.
21
100%-05:38ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ17:28ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ--
22
100%-06:33ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ18:21ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ00:00น.387,896 กม.
23
99%-07:30ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ19:17ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ00:55น.384,139 กม.
24
95%-08:26ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ20:15ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ01:52น.380,719 กม.
25
89%-09:20ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ21:14ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ02:49น.377,735 กม.
26
81%-10:12ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ22:11ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ03:44น.375,216 กม.
27
71%-11:01ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ23:07ต.อ.04:38น.373,145 กม.
28
60%-11:48ต.ต.-05:29ต.371,505 กม.
29
50%00:02ต.อ.12:33ต.ต.-06:18ต.370,300 กม.
30
36%00:56ต.อ.13:17ต.ต.-07:07ต.369,585 กม.

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี พฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี พฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
ระดับความสบายต่อความชื้นที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามจุดน้ำค้าง โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความเร็วลมในเดือน พฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ความเร็วลมในเดือน พฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.ต.ค.ธ.ค.
ช่วงความเร็วลมที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) พร้อมด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด (ขีดสีแดง)

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
0 กม./ชม. ลมสงบ 2 กม./ชม. ลมเบา 6 กม./ชม. ลมอ่อน 13 กม./ชม. ลมโชย 21 กม./ชม. ลมปานกลาง 29 กม./ชม. ลมแรง 40 กม./ชม. ลมจัด 50 กม./ชม. พายุเกลอ่อน 63 กม./ชม. พายุเกล 76 กม./ชม. พายุเกลแรง 89 กม./ชม. พายุ 103 กม./ชม. พายุใหญ่ 117 กม./ชม. แรงลมเฮอร์ริเคน
ความเร็วลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแบบตามมาตราส่วน Beaufort โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
ลมสงบเหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ทิศทางลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีตามตำแหน่งบนเข็มทิศ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความดันบรรยากาศในเดือน พฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ความดันบรรยากาศในเดือน พฤศจิกายน 2553 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930301,002 มิลลิบาร์1,002 มิลลิบาร์1,004 มิลลิบาร์1,004 มิลลิบาร์1,006 มิลลิบาร์1,006 มิลลิบาร์1,008 มิลลิบาร์1,008 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,012 มิลลิบาร์1,012 มิลลิบาร์1,014 มิลลิบาร์1,014 มิลลิบาร์1,016 มิลลิบาร์1,016 มิลลิบาร์ต.ค.ธ.ค.
ช่วงความดันบรรยากาศรายวัน (แถบสีเทา) ตามที่วัดด้วยการตั้งค่าเครื่องวัดระดับความสูงที่รายงานไว้ เช่น ในรายงาน METARThe

รายงานตามเดือน

รายงานตามเดือน ที่ Tiruchirappalli International Airport