สภาพอากาศในอดีตเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport อินเดีย

รายงานนี้แสดงสภาพอากาศในอดีตที่ Tiruchirappalli International Airport สำหรับ พฤศจิกายน 2552 โดยจะนำเสนอชุดข้อมูลสภาพอากาศในอดีตทั้งหมดที่เรามีอยู่ ซึ่งรวมถึงสถิติอุณหภูมิที่ Tiruchirappalli International Airport สำหรับ พฤศจิกายน 2552 คุณสามารถเจาะดูข้อมูลตั้งแต่รายงานในระดับปีถึงระดับเดือน และแม้กระทั่งระดับวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ

สถิติอุณหภูมิที่ Tiruchirappalli International Airport พฤศจิกายน 2552

สถิติอุณหภูมิใน พฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303018°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°Cต.ค.ธ.ค.
ช่วงอุณหภูมิที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) ตลอดจนอุณหภูมิสูงในช่วง 24 ชั่วโมง (ขีดสีแดง) และต่ำ (ขีดสีน้ำเงิน) ซ้อนอยู่บนค่าอุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีแดงจาง) และค่าอุณหภูมิสูงต่ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีน้ำเงินจาง) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.อุ่นร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิที่รายงานเป็นรายชั่วโมง เข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
Map
Marker
© OpenStreetMap contributors

เปรียบเทียบ Tiruchirappalli International Airport กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน พฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน พฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
ไม่มีเมฆในปริมาณที่มีนัยสำคัญตรวจไม่พบเมฆเพดานเมฆและทัศนวิสัยดี
ปริมาณเมฆปกคลุมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามร้อยละของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน พฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน พฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
หมอกฟ้าหลัวฝนตกประปรายฝนพรำฝนตกปานกลางฝนตกหนักฝนเยือกแข็งฝนหิมะละอองหิมะหิมะตกเล็กน้อยหิมะตกปานกลางหิมะตกหนักลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนอง
สภาพอากาศที่ตรวจเป็นรายชั่วโมง โดยเข้ารหัสสีตามประเภท (ตามลำดับความรุนแรง) หากมีรายงานหลายฉบับ จะแสดงรหัสที่รุนแรงมากที่สุด
วันที่การตรวจวัดหยาดน้ำฟ้ารหัส
อา. 1 พ.ย. Thunderstorm with Rain, Rain, Light Intermittent Rain, HazeIWC95, IWC63, IWC60, IWC05
จ. 2 พ.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Light Intermittent Rain, HazeIWC17, IWC13, IWC97, IWC95, IWC82, IWC60, IWC05
อ. 3 พ.ย. Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, HazeIWC51, IWC50, IWC05
พ. 4 พ.ย. Heavy Rain, Rain, Light Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, HazeIWC65, IWC63, IWC61, IWC20, IWC51, IWC50, IWC05
พฤ. 5 พ.ย. Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Rain, Showers of Rain, Light Intermittent Rain, Light Rain, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, HazeIWC97, IWC95, IWC82, IWC63, IWC81, IWC60, IWC61, IWC51, IWC50, IWC05
ศ. 6 พ.ย. Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Rain, Showers of Rain, Light Rain, HazeIWC13, IWC95, IWC63, IWC81, IWC61, IWC05
ส. 7 พ.ย. Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, HazeIWC65, IWC63, IWC61, IWC51, IWC50, IWC05
อา. 8 พ.ย. Heavy Rain, Rain, Light Intermittent Rain, Drizzle, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, HazeIWC65, IWC63, IWC60, IWC53, IWC20, IWC51, IWC05
จ. 9 พ.ย. Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Heavy Rain, Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, HazeIWC97, IWC95, IWC82, IWC63, IWC20, IWC51, IWC50, IWC05
อ. 10 พ.ย. Thunderstorm, Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, HazeIWC17, IWC63, IWC61, IWC53, IWC51, IWC50, IWC05
พ. 11 พ.ย. Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, Haze, MistIWC51, IWC50, IWC05, IWC10
พฤ. 12 พ.ย. Thunderstorm in the Vicinity, HazeIWC13, IWC05
ศ. 13 พ.ย. Haze, MistIWC05, IWC10
ส. 14 พ.ย. Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Showers of Rain, Light Rain, Light Drizzle, HazeIWC95, IWC65, IWC63, IWC81, IWC61, IWC51, IWC05
อา. 15 พ.ย. Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Drizzle, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, HazeIWC13, IWC63, IWC53, IWC51, IWC50, IWC05
จ. 16 พ.ย. Drizzle, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, HazeIWC53, IWC51, IWC50, IWC05
อ. 17 พ.ย. Thunderstorm in the Vicinity, Light Drizzle, HazeIWC13, IWC51, IWC05
พ. 18 พ.ย. Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Showers of Light Rain, Drizzle, HazeIWC95, IWC81, IWC80, IWC53, IWC05
พฤ. 19 พ.ย. Thunderstorm in the Vicinity, Haze, MistIWC13, IWC05, IWC10
ศ. 20 พ.ย. Haze, MistIWC05, IWC10
ส. 21 พ.ย. Rain, Light Drizzle, HazeIWC63, IWC21, IWC51, IWC05
อา. 22 พ.ย. Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Drizzle/Snow Grains, Light Drizzle, Light Intermittent Drizzle, HazeIWC95, IWC81, IWC20, IWC51, IWC50, IWC05
จ. 23 พ.ย. Thunderstorm, HazeIWC17, IWC05
อ. 24 พ.ย. Rain, Light Intermittent Rain, HazeIWC63, IWC60, IWC05
พ. 25 พ.ย. HazeIWC05
พฤ. 26 พ.ย. HazeIWC05
ศ. 27 พ.ย. Haze, MistIWC05, IWC10
ส. 28 พ.ย. HazeIWC05
อา. 29 พ.ย. HazeIWC05
จ. 30 พ.ย. Light Intermittent Drizzle, HazeIWC50, IWC05

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน พฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน พฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.ต.ค.ธ.ค.กลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 พ.ย.11 ชม. 44 นาที1 พ.ย.11 ชม. 44 นาที30 พ.ย.11 ชม. 33 นาที30 พ.ย.11 ชม. 33 นาที11 พ.ย.11 ชม. 40 นาที11 พ.ย.11 ชม. 40 นาที21 พ.ย.11 ชม. 36 นาที21 พ.ย.11 ชม. 36 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน พฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน พฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000020204040606080810101212141416161818202022220000ต.ค.ธ.ค.06:0606:061 พ.ย.17:501 พ.ย.17:5006:1106:1117 พ.ย.17:4817 พ.ย.17:4806:1706:1730 พ.ย.17:5030 พ.ย.17:5006:0906:0911 พ.ย.17:4911 พ.ย.17:4906:1306:13
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน พฤศจิกายน 2552 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ พฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ พฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airportพ.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000020204040606080810101212141416161818202022220000ต.ค.ธ.ค.001010202030304040505060001010202030304040505060
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศตลอดช่วงปี พฤศจิกายน 2552 เส้นสีดำเป็นเส้นแสดงระดับความสูงคงที่ของดวงอาทิตย์ (มุมของดวงอาทิตย์เหนือเส้นขอบฟ้า ในหน่วยองศา) สีที่เติมบนพื้นหลังแสดงถึงมุมทิศ (ทิศทางที่มุ่งหน้าตามเข็มทิศ) ของดวงอาทิตย์ พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตของจุดหลักสี่จุดบนเข็มทิศระบุทิศทางระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนพฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนพฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000ต.ค.ธ.ค.3 พ.ย.00:443 พ.ย.00:4417 พ.ย.00:4417 พ.ย.00:442 ธ.ค.13:012 ธ.ค.13:0117:2217:2206:2006:2006:2606:2618:1218:1217:5317:5307:0907:09
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
พ.ย. 2552แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
99%-04:31ต.ต.16:36ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:58น.382,129 กม.
2
100%-05:24ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ17:22ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:49น.377,780 กม.
3
100%-06:20ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ18:13ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ--
4
99%-07:20ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ19:08ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ00:45น.374,143 กม.
5
95%-08:22ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ20:09ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ01:44น.371,426 กม.
6
88%-09:23ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ21:11ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ02:46น.369,712 กม.
7
80%-10:23ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ22:14ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ03:48น.368,966 กม.
8
69%-11:18ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ23:14ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ04:47น.369,064 กม.
9
50%-12:08ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-05:43น.369,846 กม.
10
46%00:11ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ12:55ต.ต.-06:34น.371,166 กม.
11
34%01:06ต.อ.13:39ต.ต.-07:23ต.372,919 กม.
12
24%01:59ต.อ.14:21ต.ต.-08:10ต.375,057 กม.
13
15%02:51ต.อ.15:04ต.ต.-08:57ต.377,571 กม.
14
8%03:43ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้15:48ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-09:45ต.380,469 กม.
15
3%04:36ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้16:33ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-10:34ต.383,745 กม.
16
0%05:31ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้17:21ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-11:26ต.387,341 กม.
17
0%06:26ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้18:12ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-12:19ต.391,132 กม.
18
2%07:21ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้19:05ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-13:13ต.394,919 กม.
19
6%08:15ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้19:58ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-14:06ต.398,445 กม.
20
12%09:06ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้20:50ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-14:58ต.401,422 กม.
21
20%09:53ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้21:41ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-15:47ต.403,571 กม.
22
28%10:36ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้22:29ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-16:33ต.404,646 กม.
23
37%11:17ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้23:16ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-17:17ต.404,469 กม.
24
47%11:55ต.อ.--17:59ต.402,946 กม.
25
50%-00:01ต.ต.12:32ต.อ.18:39ต.400,088 กม.
26
66%-00:46ต.ต.13:09ต.อ.19:20ต.396,019 กม.
27
75%-01:32ต.ต.13:47ต.อ.20:02ต.390,981 กม.
28
84%-02:20ต.ต.14:27ต.อ.20:47น.385,324 กม.
29
91%-03:10ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ15:11ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ21:36น.379,492 กม.
30
97%-04:04ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ15:59ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:29น.373,980 กม.

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี พฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี พฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
ระดับความสบายต่อความชื้นที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามจุดน้ำค้าง โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความเร็วลมในเดือน พฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ความเร็วลมในเดือน พฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 กม./ชม.0 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.30 กม./ชม.30 กม./ชม.40 กม./ชม.40 กม./ชม.50 กม./ชม.50 กม./ชม.60 กม./ชม.60 กม./ชม.70 กม./ชม.70 กม./ชม.ต.ค.ธ.ค.
ช่วงความเร็วลมที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) พร้อมด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด (ขีดสีแดง)

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน พฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
0 กม./ชม. ลมสงบ 2 กม./ชม. ลมเบา 6 กม./ชม. ลมอ่อน 13 กม./ชม. ลมโชย 21 กม./ชม. ลมปานกลาง 29 กม./ชม. ลมแรง 40 กม./ชม. ลมจัด 50 กม./ชม. พายุเกลอ่อน 63 กม./ชม. พายุเกล 76 กม./ชม. พายุเกลแรง 89 กม./ชม. พายุ 103 กม./ชม. พายุใหญ่ 117 กม./ชม. แรงลมเฮอร์ริเคน
ความเร็วลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแบบตามมาตราส่วน Beaufort โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000ต.ค.ธ.ค.
ลมสงบเหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ทิศทางลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีตามตำแหน่งบนเข็มทิศ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความดันบรรยากาศในเดือน พฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport

ความดันบรรยากาศในเดือน พฤศจิกายน 2552 ที่ Tiruchirappalli International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930301,002 มิลลิบาร์1,002 มิลลิบาร์1,004 มิลลิบาร์1,004 มิลลิบาร์1,006 มิลลิบาร์1,006 มิลลิบาร์1,008 มิลลิบาร์1,008 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,012 มิลลิบาร์1,012 มิลลิบาร์1,014 มิลลิบาร์1,014 มิลลิบาร์1,016 มิลลิบาร์1,016 มิลลิบาร์ต.ค.ธ.ค.
ช่วงความดันบรรยากาศรายวัน (แถบสีเทา) ตามที่วัดด้วยการตั้งค่าเครื่องวัดระดับความสูงที่รายงานไว้ เช่น ในรายงาน METARThe

รายงานตามเดือน

รายงานตามเดือน ที่ Tiruchirappalli International Airport