สภาพอากาศในอดีตเมื่อวันที่ ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador เอลซัลวาดอร์

รายงานนี้แสดงสภาพอากาศในอดีตที่ Aeropuerto Internacional El Salvador สำหรับ ตุลาคม 2562 โดยจะนำเสนอชุดข้อมูลสภาพอากาศในอดีตทั้งหมดที่เรามีอยู่ ซึ่งรวมถึงสถิติอุณหภูมิที่ Aeropuerto Internacional El Salvador สำหรับ ตุลาคม 2562 คุณสามารถเจาะดูข้อมูลตั้งแต่รายงานในระดับปีถึงระดับเดือน และแม้กระทั่งระดับวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ

สถิติอุณหภูมิที่ Aeropuerto Internacional El Salvador ตุลาคม 2562

สถิติอุณหภูมิใน ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313120°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°Cก.ย.พ.ย.
ช่วงอุณหภูมิที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) ตลอดจนอุณหภูมิสูงในช่วง 24 ชั่วโมง (ขีดสีแดง) และต่ำ (ขีดสีน้ำเงิน) ซ้อนอยู่บนค่าอุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีแดงจาง) และค่าอุณหภูมิสูงต่ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีน้ำเงินจาง) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000ก.ย.พ.ย.กำลังสบายอุ่นร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิที่รายงานเป็นรายชั่วโมง เข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

เปรียบเทียบ Aeropuerto Internacional El Salvador กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000ก.ย.พ.ย.
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
ไม่มีเมฆในปริมาณที่มีนัยสำคัญตรวจไม่พบเมฆเพดานเมฆและทัศนวิสัยดี
ปริมาณเมฆปกคลุมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามร้อยละของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000ก.ย.พ.ย.
หมอกฟ้าหลัวฝนตกประปรายฝนพรำฝนตกปานกลางฝนตกหนักฝนเยือกแข็งฝนหิมะละอองหิมะหิมะตกเล็กน้อยหิมะตกปานกลางหิมะตกหนักลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนอง
สภาพอากาศที่ตรวจเป็นรายชั่วโมง โดยเข้ารหัสสีตามประเภท (ตามลำดับความรุนแรง) หากมีรายงานหลายฉบับ จะแสดงรหัสที่รุนแรงมากที่สุด
วันที่การตรวจวัดหยาดน้ำฟ้ารหัส
อ. 1 ต.ค. Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Light Rain, Mist, Showers in the Vicinity-TSRA, TSRA, SHRA, -RA, BR, VCSH
พ. 2 ต.ค. Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers in the VicinityVCTS, TSRA, SHRA, -RA, VCSH
พฤ. 3 ต.ค. Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Showers in the VicinityVCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, RA, -RA, VCSH
ศ. 4 ต.ค. Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Showers in the VicinityRETSRA, VCTS, TSRA, -RA, VCSH
ส. 5 ต.ค. Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Light Rain, Mist, Showers in the Vicinity-TSRA, TSRA, SHRA, -RA, BR, VCSH
อา. 6 ต.ค. Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light DrizzleTS, -TSRA, TSRA, RA, -DZ
จ. 7 ต.ค. Thunderstorm with Light Rain-TSRA
อ. 8 ต.ค. Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Showers in the VicinityVCTS, -TSRA, VCSH
พ. 9 ต.ค. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers in the VicinityTS, VCTS, -TSRA, TSRA, SHRA, -RA, VCSH
พฤ. 10 ต.ค. Rain, Light RainRA, -RA
ศ. 11 ต.ค. Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Showers in the VicinityTS, +TSRA, -TSRA, +RA, RA, -RA, VCSH
ส. 12 ต.ค. Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Rain+TSRA, -TSRA, TSRA, RA
อา. 13 ต.ค. Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Rain, Light Rain, Light Drizzle, Showers in the Vicinity+TSRA, -TSRA, TSRA, SHRA, -RA, -DZ, VCSH
จ. 14 ต.ค. Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers in the VicinityRA, SHRA, -RA, VCSH
อ. 15 ต.ค. Heavy Rain, Showers of Heavy Rain, Rain, Showers of Rain, Light Rain+RA, +SHRA, RA, SHRA, -RA
พ. 16 ต.ค. Heavy Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Showers in the Vicinity+RA, -RA, -SHRA, -DZ, VCSH
อา. 20 ต.ค. Showers in the VicinityVCSH
จ. 21 ต.ค. Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Showers in the VicinityVCTS, -TSRA, TSRA, -RA, VCSH
อ. 22 ต.ค. Thunderstorm with Rain, Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers in the VicinityTSRA, RA, SHRA, -RA, VCSH
พ. 23 ต.ค. Showers of Rain, Light Rain, Showers in the VicinitySHRA, -RA, VCSH
พฤ. 24 ต.ค. Thunderstorm with Light Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers in the Vicinity-TSRA, SHRA, -RA, VCSH
ศ. 25 ต.ค. Light Rain, Showers in the Vicinity-RA, VCSH
ส. 26 ต.ค. Heavy Rain, Showers in the Vicinity+RA, VCSH
อา. 27 ต.ค. Thunderstorm, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Showers in the VicinityTS, TSRA, -RA, VCSH
จ. 28 ต.ค. Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Showers in the VicinityRETSRA, VCTS, +TSRA, TSRA, -RA, VCSH
อ. 29 ต.ค. Light Rain-RA
พ. 30 ต.ค. Showers in the VicinityVCSH
พฤ. 31 ต.ค. Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Showers of Light Rain, Light Drizzle, Showers in the VicinityTS, -TSRA, TSRA, -SHRA, -DZ, VCSH

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.ก.ย.พ.ย.กลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 ต.ค.12 ชม. 0 นาที1 ต.ค.12 ชม. 0 นาที31 ต.ค.11 ชม. 39 นาที31 ต.ค.11 ชม. 39 นาที11 ต.ค.11 ชม. 53 นาที11 ต.ค.11 ชม. 53 นาที21 ต.ค.11 ชม. 46 นาที21 ต.ค.11 ชม. 46 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000002020404060608081010121214141616181820202222ก.ย.พ.ย.05:4505:451 ต.ค.17:461 ต.ค.17:4605:5005:5031 ต.ค.17:2931 ต.ค.17:2905:4605:4611 ต.ค.17:3911 ต.ค.17:3905:4705:4721 ต.ค.17:3321 ต.ค.17:33
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน ตุลาคม 2562 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000ก.ย.พ.ย.28 ก.ย.12:2728 ก.ย.12:2713 ต.ค.15:0913 ต.ค.15:0927 ต.ค.21:3927 ต.ค.21:3905:3505:3518:0818:0817:5017:5006:2106:2105:1505:1517:3017:30
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
ต.ค. 2562แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
13%08:33ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้20:32ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-14:32ต.370,006 กม.
2
22%09:32ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้21:21ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-15:26ต.376,263 กม.
3
32%10:29ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้22:13ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-16:21ต.382,753 กม.
4
43%11:25ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้23:05ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-17:15ต.388,956 กม.
5
50%12:18ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้23:57ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-18:08ต.394,460 กม.
6
63%13:09ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้--18:59ต.398,984 กม.
7
73%-00:48ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้13:56ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้19:48ต.402,379 กม.
8
81%-01:39ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้14:40ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้20:34ต.404,608 กม.
9
88%-02:28ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้15:21ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้21:19ต.405,722 กม.
10
93%-03:16ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้15:59ต.อ.22:01ต.405,834 กม.
11
97%-04:03ต.ต.16:37ต.อ.22:42ต.405,085 กม.
12
100%-04:49ต.ต.17:13ต.อ.23:24ต.403,619 กม.
13
100%-05:35ต.ต.17:50ต.อ.--
14
100%-06:21ต.ต.18:28ต.อ.00:05ต.401,562 กม.
15
98%-07:10ต.ต.19:08ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ00:48ต.399,008 กม.
16
94%-07:59ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ19:51ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ01:33น.396,014 กม.
17
89%-08:52ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ20:37ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ02:20น.392,608 กม.
18
81%-09:46ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ21:27ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ03:10น.388,805 กม.
19
72%-10:41ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ22:21ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ04:04น.384,636 กม.
20
62%-11:38ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ23:18ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ04:59น.380,176 กม.
21
50%-12:33ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-05:56น.375,576 กม.
22
39%00:18ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ13:27ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-06:53น.371,081 กม.
23
27%01:18ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ14:18ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-07:49น.367,026 กม.
24
17%02:18ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ15:08ต.ต.-08:44ต.363,802 กม.
25
9%03:17ต.อ.15:55ต.ต.-09:37ต.361,807 กม.
26
3%04:17ต.อ.16:42ต.ต.-10:30ต.361,363 กม.
27
0%05:15ต.อ.17:30ต.ต.-11:23ต.362,649 กม.
28
0%06:15ต.อ.18:18ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-12:16ต.365,645 กม.
29
4%07:14ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้19:08ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-13:11ต.370,119 กม.
30
9%08:13ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้20:00ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-14:06ต.375,662 กม.
31
17%09:12ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้20:53ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-15:02ต.381,755 กม.

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000ก.ย.พ.ย.
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
ระดับความสบายต่อความชื้นที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามจุดน้ำค้าง โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความเร็วลมในเดือน ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador

ความเร็วลมในเดือน ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 กม./ชม.0 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.30 กม./ชม.30 กม./ชม.40 กม./ชม.40 กม./ชม.50 กม./ชม.50 กม./ชม.60 กม./ชม.60 กม./ชม.ก.ย.พ.ย.
ช่วงความเร็วลมที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) พร้อมด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด (ขีดสีแดง)

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000ก.ย.พ.ย.
0 กม./ชม. ลมสงบ 2 กม./ชม. ลมเบา 6 กม./ชม. ลมอ่อน 13 กม./ชม. ลมโชย 21 กม./ชม. ลมปานกลาง 29 กม./ชม. ลมแรง 40 กม./ชม. ลมจัด 50 กม./ชม. พายุเกลอ่อน 63 กม./ชม. พายุเกล 76 กม./ชม. พายุเกลแรง 89 กม./ชม. พายุ 103 กม./ชม. พายุใหญ่ 117 กม./ชม. แรงลมเฮอร์ริเคน
ความเร็วลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแบบตามมาตราส่วน Beaufort โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000ก.ย.พ.ย.
ลมสงบเหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ทิศทางลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีตามตำแหน่งบนเข็มทิศ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความดันบรรยากาศในเดือน ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador

ความดันบรรยากาศในเดือน ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031311,000 มิลลิบาร์1,000 มิลลิบาร์1,500 มิลลิบาร์1,500 มิลลิบาร์2,000 มิลลิบาร์2,000 มิลลิบาร์2,500 มิลลิบาร์2,500 มิลลิบาร์3,000 มิลลิบาร์3,000 มิลลิบาร์ก.ย.พ.ย.
ช่วงความดันบรรยากาศรายวัน (แถบสีเทา) ตามที่วัดด้วยการตั้งค่าเครื่องวัดระดับความสูงที่รายงานไว้ เช่น ในรายงาน METARThe

จำนวนรายงานต่อวันในเดือน ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador ฤดูใบไม้ร่วง ปี พ.ศ. 2562

จำนวนรายงานต่อวันในเดือน ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313100242448487272ก.ย.พ.ย.
ปกติพิเศษการแก้ไข
จำนวนรายงานต่อวัน

จำนวนรายงานต่อชั่วโมงในเดือน ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador ฤดูใบไม้ร่วง ปี พ.ศ. 2562

จำนวนรายงานต่อชั่วโมงในเดือน ตุลาคม 2562 ที่ Aeropuerto Internacional El Salvador