สภาพอากาศในอดีตเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field รัฐเซาท์ดาโคตา, สหรัฐอเมริกา

รายงานนี้แสดงสภาพอากาศในอดีตที่ Joe Foss Field สำหรับ พฤษภาคม 2562 โดยจะนำเสนอชุดข้อมูลสภาพอากาศในอดีตทั้งหมดที่เรามีอยู่ ซึ่งรวมถึงสถิติอุณหภูมิที่ Joe Foss Field สำหรับ พฤษภาคม 2562 คุณสามารถเจาะดูข้อมูลตั้งแต่รายงานในระดับปีถึงระดับเดือน และแม้กระทั่งระดับวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ

สถิติอุณหภูมิที่ Joe Foss Field พฤษภาคม 2562

สถิติอุณหภูมิใน พฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°Cเม.ย.มิ.ย.
ช่วงอุณหภูมิที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) ตลอดจนอุณหภูมิสูงในช่วง 24 ชั่วโมง (ขีดสีแดง) และต่ำ (ขีดสีน้ำเงิน) ซ้อนอยู่บนค่าอุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีแดงจาง) และค่าอุณหภูมิสูงต่ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีน้ำเงินจาง) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000เม.ย.มิ.ย.หนาวจัดหนาวเย็นอุ่นร้อนกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิที่รายงานเป็นรายชั่วโมง เข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

เปรียบเทียบ Joe Foss Field กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000เม.ย.มิ.ย.
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
ไม่มีเมฆในปริมาณที่มีนัยสำคัญตรวจไม่พบเมฆเพดานเมฆและทัศนวิสัยดี
ปริมาณเมฆปกคลุมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามร้อยละของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

หยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field

หยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.เม.ย.มิ.ย.
ปริมาณหยาดน้ำฟ้าที่เป็นของเหลวหรือเทียบเท่าของเหลวที่ตรวจวัดเป็นรายวัน

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000เม.ย.มิ.ย.
หมอกฟ้าหลัวฝนตกประปรายฝนพรำฝนตกปานกลางฝนตกหนักฝนเยือกแข็งฝนหิมะละอองหิมะหิมะตกเล็กน้อยหิมะตกปานกลางหิมะตกหนักลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนอง
สภาพอากาศที่ตรวจเป็นรายชั่วโมง โดยเข้ารหัสสีตามประเภท (ตามลำดับความรุนแรง) หากมีรายงานหลายฉบับ จะแสดงรหัสที่รุนแรงมากที่สุด
วันที่การตรวจวัดหยาดน้ำฟ้ารหัส
พ. 1 พ.ค. Light Rain, Light Drizzle, Mist2 มม.-RA, -DZ, BR
พฤ. 2 พ.ค. Light Rain, Mist0 มม.-RA, BR
ศ. 3 พ.ค. Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain1 มม.VCTS, -TSRA, TSRA, -RA
ส. 4 พ.ค. Fog, Mist, Patches of Fog, Shallow FogFG, BR, BCFG, MIFG
จ. 6 พ.ค. Light Rain0 มม.-RA
อ. 7 พ.ค. Light Rain0 มม.-RA
พ. 8 พ.ค. Light Snow, Light Snow and Rain, Rain, Light Rain, Mist27 มม.-SN, -SNRA, RA, -RA, BR
ส. 11 พ.ค. Light Rain, Mist4 มม.-RA, BR
อา. 12 พ.ค. Light Rain, Fog, Mist0 มม.-RA, FG, BR
จ. 13 พ.ค. Light Rain0 มม.-RA
อ. 14 พ.ค. Thunderstorm in the Vicinity, Heavy Rain, Rain6 มม.VCTS, +RA, RA
ศ. 17 พ.ค. Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain, Mist7 มม.VCTS, TSRA, RA, -RA, BR
ส. 18 พ.ค. Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist9 มม.VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, -RA, -DZ, BR
อา. 19 พ.ค. Light Rain, Mist2 มม.-RA, BR
อ. 21 พ.ค. Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist24 มม.+RA, RA, -RA, BR
พ. 22 พ.ค. Light Rain, Mist2 มม.-RA, BR
พฤ. 23 พ.ค. Light Rain3 มม.-RA
ศ. 24 พ.ค. Thunderstorm in the Vicinity, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist13 มม.VCTS, +RA, RA, -RA, -DZ, BR
อา. 26 พ.ค. Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Light Rain, Fog, Mist2 มม.-TSRA, TSRA, -RA, FG, BR
จ. 27 พ.ค. Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist29 มม.VCTS, +TSRA, +RA, RA, -RA, BR
อ. 28 พ.ค. Light Rain0 มม.-RA
พ. 29 พ.ค. Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist37 มม.+RA, RA, -RA, BR
พฤ. 30 พ.ค. MistBR

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.เม.ย.มิ.ย.กลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 พ.ค.14 ชม. 9 นาที1 พ.ค.14 ชม. 9 นาที31 พ.ค.15 ชม. 11 นาที31 พ.ค.15 ชม. 11 นาที11 พ.ค.14 ชม. 34 นาที11 พ.ค.14 ชม. 34 นาที21 พ.ค.14 ชม. 55 นาที21 พ.ค.14 ชม. 55 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131020204040606080810101212141416161818202022220000เม.ย.มิ.ย.05:4905:4931 พ.ค.21:0031 พ.ค.21:0006:1906:191 พ.ค.20:291 พ.ค.20:2906:0606:0611 พ.ค.20:4011 พ.ค.20:4005:5605:5621 พ.ค.20:5121 พ.ค.20:51
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน พฤษภาคม 2562 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000เม.ย.มิ.ย.4 พ.ค.17:464 พ.ค.17:4618 พ.ค.16:1218 พ.ค.16:123 มิ.ย.05:033 มิ.ย.05:0306:3006:3020:2120:2120:4120:4106:4606:4606:1006:1021:2921:29
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
พ.ค. 2562แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
11%05:14ต.อ.17:10ต.ต.-11:11ต.399,955 กม.
2
5%05:39ต.อ.18:12ต.ต.-11:53ต.396,645 กม.
3
2%06:03ต.อ.19:16ต.ต.-12:37ต.392,890 กม.
4
0%06:30ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ20:21ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-13:23ต.388,967 กม.
5
1%07:00ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ21:28ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-14:11ต.385,119 กม.
6
4%07:34ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:35ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-15:02ต.381,533 กม.
7
10%08:15ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:41ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-15:56ต.378,332 กม.
8
17%09:04ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ--16:52ต.375,575 กม.
9
27%-00:42ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ10:01ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ17:50ต.373,276 กม.
10
38%-01:37ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ11:06ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ18:47ต.371,437 กม.
11
50%-02:24ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ12:15ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ19:43ต.370,074 กม.
12
62%-03:04ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ13:28ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ20:37ต.369,239 กม.
13
73%-03:39ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ14:41ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ21:29ต.369,025 กม.
14
83%-04:10ต.ต.15:54ต.อ.22:19ต.369,550 กม.
15
91%-04:40ต.ต.17:07ต.อ.23:09ต.370,926 กม.
16
94%-05:09ต.ต.18:19ต.อ.--
17
96%-05:38ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้19:31ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้00:00ต.373,221 กม.
18
100%-06:10ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้20:41ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้00:51ต.376,417 กม.
19
100%-06:46ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้21:49ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้01:44ต.380,389 กม.
20
98%-07:27ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้22:52ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้02:38ต.384,901 กม.
21
93%-08:13ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้23:48ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้03:32ต.389,627 กม.
22
87%-09:04ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-04:26ต.394,195 กม.
23
79%00:37ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้09:59ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-05:18ต.398,227 กม.
24
71%01:19ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้10:57ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-06:08ต.401,387 กม.
25
61%01:54ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้11:56ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-06:55ต.403,413 กม.
26
50%02:25ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้12:56ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-07:40ต.404,137 กม.
27
42%02:52ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้13:56ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-08:23ต.403,496 กม.
28
32%03:17ต.อ.14:57ต.ต.-09:06ต.401,542 กม.
29
23%03:41ต.อ.15:58ต.ต.-09:48ต.398,428 กม.
30
15%04:06ต.อ.17:00ต.ต.-10:31ต.394,403 กม.
31
9%04:31ต.อ.18:05ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-11:15ต.389,788 กม.

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี พฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี พฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000เม.ย.มิ.ย.
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
ระดับความสบายต่อความชื้นที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามจุดน้ำค้าง โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความเร็วลมในเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field

ความเร็วลมในเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 กม./ชม.0 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.40 กม./ชม.40 กม./ชม.60 กม./ชม.60 กม./ชม.80 กม./ชม.80 กม./ชม.100 กม./ชม.100 กม./ชม.เม.ย.มิ.ย.
ช่วงความเร็วลมที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) พร้อมด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด (ขีดสีแดง)

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000เม.ย.มิ.ย.
0 กม./ชม. ลมสงบ 2 กม./ชม. ลมเบา 6 กม./ชม. ลมอ่อน 13 กม./ชม. ลมโชย 21 กม./ชม. ลมปานกลาง 29 กม./ชม. ลมแรง 40 กม./ชม. ลมจัด 50 กม./ชม. พายุเกลอ่อน 63 กม./ชม. พายุเกล 76 กม./ชม. พายุเกลแรง 89 กม./ชม. พายุ 103 กม./ชม. พายุใหญ่ 117 กม./ชม. แรงลมเฮอร์ริเคน
ความเร็วลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแบบตามมาตราส่วน Beaufort โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2562 ที่ Joe Foss Field

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2562 ที่ Joe Foss Field181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131000003030606090912121515181821210000เม.ย.มิ.ย.
ลมสงบเหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ทิศทางลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีตามตำแหน่งบนเข็มทิศ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความดันบรรยากาศในเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field

ความดันบรรยากาศในเดือน พฤษภาคม 2562 ที่ Joe Foss Field