สภาพอากาศในอดีตเมื่อวันที่ เมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field รัฐเซาท์ดาโคตา, สหรัฐอเมริกา

รายงานนี้แสดงสภาพอากาศในอดีตที่ Joe Foss Field สำหรับ เมษายน 2562 โดยจะนำเสนอชุดข้อมูลสภาพอากาศในอดีตทั้งหมดที่เรามีอยู่ ซึ่งรวมถึงสถิติอุณหภูมิที่ Joe Foss Field สำหรับ เมษายน 2562 คุณสามารถเจาะดูข้อมูลตั้งแต่รายงานในระดับปีถึงระดับเดือน และแม้กระทั่งระดับวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ

สถิติอุณหภูมิที่ Joe Foss Field เมษายน 2562

สถิติอุณหภูมิใน เมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°Cมี.ค.พ.ค.
ช่วงอุณหภูมิที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) ตลอดจนอุณหภูมิสูงในช่วง 24 ชั่วโมง (ขีดสีแดง) และต่ำ (ขีดสีน้ำเงิน) ซ้อนอยู่บนค่าอุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีแดงจาง) และค่าอุณหภูมิสูงต่ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีน้ำเงินจาง) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน เมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน เมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.หนาวจัดหนาวเย็นอุ่นกำลังสบายต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิที่รายงานเป็นรายชั่วโมง เข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

เปรียบเทียบ Joe Foss Field กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน เมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน เมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
ไม่มีเมฆในปริมาณที่มีนัยสำคัญตรวจไม่พบเมฆเพดานเมฆและทัศนวิสัยดี
ปริมาณเมฆปกคลุมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามร้อยละของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

หยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field

หยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 มม.0 มม.5 มม.5 มม.10 มม.10 มม.15 มม.15 มม.20 มม.20 มม.25 มม.25 มม.มี.ค.พ.ค.
ปริมาณหยาดน้ำฟ้าที่เป็นของเหลวหรือเทียบเท่าของเหลวที่ตรวจวัดเป็นรายวัน

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน เมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน เมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.
หมอกฟ้าหลัวฝนตกประปรายฝนพรำฝนตกปานกลางฝนตกหนักฝนเยือกแข็งฝนหิมะละอองหิมะหิมะตกเล็กน้อยหิมะตกปานกลางหิมะตกหนักลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนอง
สภาพอากาศที่ตรวจเป็นรายชั่วโมง โดยเข้ารหัสสีตามประเภท (ตามลำดับความรุนแรง) หากมีรายงานหลายฉบับ จะแสดงรหัสที่รุนแรงมากที่สุด
วันที่การตรวจวัดหยาดน้ำฟ้ารหัส
จ. 1 เม.ย. Light Snow, Light Freezing Drizzle, Mist1 มม.-SN, -FZDZ, BR
อ. 2 เม.ย. Light Freezing Drizzle, Freezing Fog, Mist0 มม.-FZDZ, FZFG, BR
พ. 3 เม.ย. Light Rain, Mist4 มม.-RA, BR
พฤ. 4 เม.ย. Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Fog, Mist3 มม.-RA, DZ, -DZ, FG, BR
ศ. 5 เม.ย. Light Rain, Fog, Mist, Shallow Fog0 มม.-RA, FG, BR, MIFG
ส. 6 เม.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Haze, Fog, Mist20 มม.TS, VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, +RA, RA, -RA, HZ, FG, BR
อา. 7 เม.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist8 มม.TS, VCTS, +RA, RA, -RA, BR
อ. 9 เม.ย. Light Rain0 มม.-RA
พ. 10 เม.ย. Thunderstorm; Thunderstorm in the Vicinity; Thunderstorm with Heavy Rain; Thunderstorm with Light Rain; Thunderstorm with Light Rain and Hail; Thunderstorm with Light Rain and Ice Pellets; Thunderstorm with Light Rain, Ice Pellets, and Hail; Thunderstorm with Rain; Light Freezing Rain and Snow; Light Rain and Ice Pellets; Light Freezing Drizzle; Light Freezing Rain; Rain; Light Rain; Mist11 มม.TS, VCTS, +TSRA, -TSRA, -TSRAGR, -TSRAPL, -TSRAPLGR, TSRA, -FZRASN, -RAPL, -FZDZ, -FZRA, RA, -RA, BR
พฤ. 11 เม.ย. Thunderstorm; Thunderstorm in the Vicinity; Thunderstorm with Light Snow; Heavy Snow; Snow; Snow and Ice Pellets; Light Snow; Light Snow and Ice Pellets; Light Freezing Drizzle and Snow; Light Freezing Rain and Ice Pellets; Light Freezing Rain and Snow; Light Freezing Rain, Ice Pellets, and Snow; Light Rain and Ice Pellets; Light Rain and Snow; Light Freezing Drizzle; Light Freezing Rain; Light Rain; Fog; Freezing Fog; Mist; Unknown Precipitation; Blowing Snow17 มม.TS, VCTS, -TSSN, +SN, SN, SNPL, -SN, -SNPL, -FZDZSN, -FZRAPL, -FZRASN, -FZRAPLSN, -RAPL, -RASN, -FZDZ, -FZRA, -RA, FG, FZFG, BR, UP, BLSN
ศ. 12 เม.ย. Snow, Light Snow, Mist, Blowing Snow3 มม.SN, -SN, BR, BLSN
อา. 14 เม.ย. MistBR
อ. 16 เม.ย. Light Rain, Mist1 มม.-RA, BR
พ. 17 เม.ย. Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Rain, Light Rain, Mist2 มม.TS, VCTS, -TSRA, RA, -RA, BR
พฤ. 18 เม.ย. Light Drizzle, Mist0 มม.-DZ, BR
อา. 21 เม.ย. Thunderstorm0 มม.TS
จ. 22 เม.ย. Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Rain, Light Rain, Mist19 มม.VCTS, -TSRA, RA, -RA, BR
พฤ. 25 เม.ย. Rain, Light Rain, Mist9 มม.RA, -RA, BR
ศ. 26 เม.ย. Light Rain0 มม.-RA
ส. 27 เม.ย. Thunderstorm in the Vicinity, Light Snow, Light Rain and Snow, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist16 มม.VCTS, -SN, -RASN, +RA, RA, -RA, BR
จ. 29 เม.ย. Light Rain0 มม.-RA
อ. 30 เม.ย. Light Rain, Mist10 มม.-RA, BR

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน เมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน เมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.มี.ค.พ.ค.กลางคืนกลางคืนกลางวันกลางวัน1 เม.ย.12 ชม. 45 นาที1 เม.ย.12 ชม. 45 นาที30 เม.ย.14 ชม. 7 นาที30 เม.ย.14 ชม. 7 นาที11 เม.ย.13 ชม. 14 นาที11 เม.ย.13 ชม. 14 นาที21 เม.ย.13 ชม. 42 นาที21 เม.ย.13 ชม. 42 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน เมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน เมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030020204040606080810101212141416161818202022220000มี.ค.พ.ค.06:2106:2130 เม.ย.20:2730 เม.ย.20:2707:0807:081 เม.ย.19:531 เม.ย.19:5306:5106:5111 เม.ย.20:0511 เม.ย.20:0506:3406:3421 เม.ย.20:1721 เม.ย.20:17
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน เมษายน 2562 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนเมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนเมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000มี.ค.พ.ค.5 เม.ย.03:515 เม.ย.03:5119 เม.ย.06:1319 เม.ย.06:134 พ.ค.17:464 พ.ค.17:4607:3507:3520:2420:2419:2619:2607:0907:0906:3006:3020:2120:21
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
เม.ย. 2562แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
12%05:52ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้16:20ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-11:06ต.405,357 กม.
2
7%06:20ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้17:20ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-11:49ต.404,226 กม.
3
3%06:46ต.อ.18:20ต.ต.-12:32ต.402,300 กม.
4
0%07:11ต.อ.19:22ต.ต.-13:15ต.399,773 กม.
5
0%07:35ต.อ.20:24ต.ต.-13:57ต.396,817 กม.
6
2%08:01ต.อ.21:27ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-14:41ต.393,568 กม.
7
6%08:28ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:32ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-15:27ต.390,123 กม.
8
12%08:59ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:38ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-16:15ต.386,540 กม.
9
20%09:35ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ--17:07ต.382,855 กม.
10
30%-00:43ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ10:18ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ18:01ต.379,113 กม.
11
41%-01:47ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ11:09ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ18:57ต.375,392 กม.
12
50%-02:45ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ12:08ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ19:54ต.371,835 กม.
13
65%-03:37ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ13:14ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ20:52ต.368,658 กม.
14
76%-04:23ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ14:26ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ21:48ต.366,137 กม.
15
85%-05:02ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ15:41ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:42ต.364,577 กม.
16
93%-05:37ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ16:56ต.อ.23:35ต.364,255 กม.
17
96%-06:09ต.ต.18:12ต.อ.--
18
98%-06:39ต.ต.19:26ต.อ.00:27ต.365,354 กม.
19
100%-07:09ต.ต.20:40ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้01:19ต.367,915 กม.
20
99%-07:41ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้21:52ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้02:11ต.371,805 กม.
21
96%-08:15ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้23:01ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้03:04ต.376,728 กม.
22
90%-08:53ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-03:57ต.382,268 กม.
23
82%00:06ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้09:36ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-04:51ต.387,946 กม.
24
73%01:05ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้10:23ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-05:44ต.393,289 กม.
25
64%01:57ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้11:16ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-06:37ต.397,881 กม.
26
50%02:42ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้12:12ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-07:27ต.401,405 กม.
27
44%03:21ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้13:10ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-08:15ต.403,658 กม.
28
35%03:54ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้14:09ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-09:01ต.404,560 กม.
29
26%04:23ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้15:09ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-09:45ต.404,144 กม.
30
18%04:49ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้16:09ต.ต.-10:28ต.402,540 กม.

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี เมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี เมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
ระดับความสบายต่อความชื้นที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามจุดน้ำค้าง โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความเร็วลมในเดือน เมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field

ความเร็วลมในเดือน เมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 กม./ชม.0 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.40 กม./ชม.40 กม./ชม.60 กม./ชม.60 กม./ชม.80 กม./ชม.80 กม./ชม.100 กม./ชม.100 กม./ชม.มี.ค.พ.ค.
ช่วงความเร็วลมที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) พร้อมด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด (ขีดสีแดง)

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน เมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน เมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.
0 กม./ชม. ลมสงบ 2 กม./ชม. ลมเบา 6 กม./ชม. ลมอ่อน 13 กม./ชม. ลมโชย 21 กม./ชม. ลมปานกลาง 29 กม./ชม. ลมแรง 40 กม./ชม. ลมจัด 50 กม./ชม. พายุเกลอ่อน 63 กม./ชม. พายุเกล 76 กม./ชม. พายุเกลแรง 89 กม./ชม. พายุ 103 กม./ชม. พายุใหญ่ 117 กม./ชม. แรงลมเฮอร์ริเคน
ความเร็วลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแบบตามมาตราส่วน Beaufort โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2562 ที่ Joe Foss Field

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2562 ที่ Joe Foss Field18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.
ลมสงบเหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ทิศทางลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีตามตำแหน่งบนเข็มทิศ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความดันบรรยากาศในเดือน เมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field

ความดันบรรยากาศในเดือน เมษายน 2562 ที่ Joe Foss Field1815222911223344556677889910101111