สภาพอากาศในอดีตเมื่อวันที่ เมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport เฟรนช์โปลินีเซีย

รายงานนี้แสดงสภาพอากาศในอดีตที่ Fa'a'ā International Airport สำหรับ เมษายน 2559 โดยจะนำเสนอชุดข้อมูลสภาพอากาศในอดีตทั้งหมดที่เรามีอยู่ ซึ่งรวมถึงสถิติอุณหภูมิที่ Fa'a'ā International Airport สำหรับ เมษายน 2559 คุณสามารถเจาะดูข้อมูลตั้งแต่รายงานในระดับปีถึงระดับเดือน และแม้กระทั่งระดับวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ

สถิติอุณหภูมิที่ Fa'a'ā International Airport เมษายน 2559

สถิติอุณหภูมิใน เมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport1815222911223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303022°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°Cมี.ค.พ.ค.
ช่วงอุณหภูมิที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) ตลอดจนอุณหภูมิสูงในช่วง 24 ชั่วโมง (ขีดสีแดง) และต่ำ (ขีดสีน้ำเงิน) ซ้อนอยู่บนค่าอุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีแดงจาง) และค่าอุณหภูมิสูงต่ำเฉลี่ยรายวัน (เส้นสีน้ำเงินจาง) พร้อมด้วยแถบเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ถึง 75 และ 10 ถึง 90

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน เมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport

อุณหภูมิรายชั่วโมงในเดือน เมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.อุ่นร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิที่รายงานเป็นรายชั่วโมง เข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

เปรียบเทียบ Fa'a'ā International Airport กับอีกเมืองหนึ่ง :

แผนที่

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน เมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport

ปริมาณเมฆปกคลุมในเดือน เมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.
0% แจ่มใส 20% แจ่มใสเป็นส่วนมาก 40% มีเมฆบางส่วน 60% มีเมฆเป็นส่วนมาก 80% มืดครึ้ม 100%
ไม่มีเมฆในปริมาณที่มีนัยสำคัญตรวจไม่พบเมฆเพดานเมฆและทัศนวิสัยดี
ปริมาณเมฆปกคลุมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามร้อยละของท้องฟ้าที่มีเมฆปกคลุม

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน เมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport

สภาพอากาศที่ตรวจวัดในเดือน เมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.
หมอกฟ้าหลัวฝนตกประปรายฝนพรำฝนตกปานกลางฝนตกหนักฝนเยือกแข็งฝนหิมะละอองหิมะหิมะตกเล็กน้อยหิมะตกปานกลางหิมะตกหนักลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนอง
สภาพอากาศที่ตรวจเป็นรายชั่วโมง โดยเข้ารหัสสีตามประเภท (ตามลำดับความรุนแรง) หากมีรายงานหลายฉบับ จะแสดงรหัสที่รุนแรงมากที่สุด
วันที่การตรวจวัดหยาดน้ำฟ้ารหัส
ศ. 1 เม.ย. Recent Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Rain, Recent Rain, Recent Showers of Rain, Light Rain, Showers in the VicinityRETS, VCTS, -TSRA, RA, RERA, RESHRA, -RA, VCSH
ส. 2 เม.ย. Showers in the VicinityVCSH
อา. 3 เม.ย. Recent Thunderstorm with Rain, Light Rain, Showers in the VicinityRETSRA, -RA, VCSH
จ. 4 เม.ย. Light Rain, Showers in the Vicinity-RA, VCSH
พ. 6 เม.ย. Showers in the VicinityVCSH
ศ. 8 เม.ย. Rain, Mist, Showers in the VicinityRA, BR, VCSH
จ. 11 เม.ย. Showers in the VicinityVCSH
อ. 12 เม.ย. Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Mist, Showers in the VicinityRESHRA, SHRA, -RA, BR, VCSH
พ. 13 เม.ย. Recent Rain, Recent Showers of Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRERA, RESHRA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
พฤ. 14 เม.ย. Light Rain, Showers in the Vicinity-RA, VCSH
ส. 16 เม.ย. Showers in the VicinityVCSH
อา. 17 เม.ย. Showers in the VicinityVCSH
จ. 18 เม.ย. Rain, Light Rain, Showers in the VicinityRA, -RA, VCSH
อ. 19 เม.ย. Light Rain, Showers in the Vicinity-RA, VCSH
พ. 20 เม.ย. Thunderstorm in the Vicinity, Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain, Mist, Showers in the VicinityVCTS, +RA, RA, RERA, -RA, BR, VCSH
พฤ. 21 เม.ย. Recent Thunderstorm, Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Recent Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers in the VicinityRETS, RETSRA, -TSRA, TSRA, RERA, SHRA, -RA, VCSH
ศ. 22 เม.ย. Showers of Light Rain, Showers in the Vicinity-SHRA, VCSH
ส. 23 เม.ย. Light Rain, Showers in the Vicinity-RA, VCSH
อา. 24 เม.ย. Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Showers of Rain, Light Rain, Showers of Light Rain, Showers in the VicinityRETSRA, TSRA, RA, SHRA, -RA, -SHRA, VCSH
จ. 25 เม.ย. Showers of Rain, Light Rain, Showers in the VicinitySHRA, -RA, VCSH
พ. 27 เม.ย. Heavy Rain, Recent Rain, Light Rain, Showers in the Vicinity+RA, RERA, -RA, VCSH
พฤ. 28 เม.ย. Recent Thunderstorm, Recent Thunderstorm with Rain, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Recent Rain, Light Rain, Mist, Showers in the VicinityRETS, RETSRA, VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, +RA, RA, RERA, -RA, BR, VCSH
ศ. 29 เม.ย. Light Rain, Showers in the Vicinity-RA, VCSH
ส. 30 เม.ย. Recent Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain, Mist, Showers in the VicinityRETS, VCTS, -RA, BR, VCSH

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน เมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันและแสงสนธยาในเดือน เมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 ชม.24 ชม.4 ชม.20 ชม.8 ชม.16 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.8 ชม.20 ชม.4 ชม.24 ชม.0 ชม.มี.ค.พ.ค.กลางวันกลางวันกลางวันกลางวันกลางคืน1 เม.ย.11 ชม. 54 นาที1 เม.ย.11 ชม. 54 นาที30 เม.ย.11 ชม. 28 นาที30 เม.ย.11 ชม. 28 นาที11 เม.ย.11 ชม. 45 นาที11 เม.ย.11 ชม. 45 นาที21 เม.ย.11 ชม. 36 นาที21 เม.ย.11 ชม. 36 นาที
จำนวนชั่วโมงที่มองเห็นดวงอาทิตย์ (เส้นสีดำ) จากด้านล่าง (สีเหลืองมากที่สุด) ไปด้านบน (สีเทามากที่สุด) แถบสีแสดง : เวลากลางวันเต็มที่, สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และเวลากลางคืนเต็มที่

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน เมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport

อาทิตย์ขึ้นและอาทิตย์ตกพร้อมแสงสนธยาในเดือน เมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000020204040606080810101212141416161818202022220000มี.ค.พ.ค.06:0406:041 เม.ย.17:591 เม.ย.17:5906:1106:1130 เม.ย.17:3930 เม.ย.17:3906:0606:0611 เม.ย.17:5111 เม.ย.17:5106:0906:0921 เม.ย.17:4421 เม.ย.17:44
วันสุริยะคติตลอดช่วงเดือน เมษายน 2559 จากด้านล่างไปด้านบน เส้นสีดำคือ เที่ยงคืนสุริยะก่อนหน้านี้ อาทิตย์ขึ้น เที่ยงสุริยะ อาทิตย์ตก และเที่ยงคืนสุริยะครั้งถัดไป กลางวัน สนธยา (ทางการ, เดินเรือ, และทางดาราศาสตร์) และกลางคืนแสดงให้เห็นด้วยแถบสีจากสีเหลืองไปยังสีเทา

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ เมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport

ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศในวันที่ เมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airportเม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000020204040606080810101212141416161818202022220000มี.ค.พ.ค.00101020203030404050506000101020203030404050506060
เหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ระดับความสูงดวงอาทิตย์และมุมทิศตลอดช่วงปี เมษายน 2559 เส้นสีดำเป็นเส้นแสดงระดับความสูงคงที่ของดวงอาทิตย์ (มุมของดวงอาทิตย์เหนือเส้นขอบฟ้า ในหน่วยองศา) สีที่เติมบนพื้นหลังแสดงถึงมุมทิศ (ทิศทางที่มุ่งหน้าตามเข็มทิศ) ของดวงอาทิตย์ พื้นที่ที่มีสีอ่อนตรงขอบเขตของจุดหลักสี่จุดบนเข็มทิศระบุทิศทางระหว่างกลางโดยนัย (ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ)

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนเมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport

พระจันทร์ขึ้น พระจันทร์ตก และข้างขึ้นข้างแรมในเดือนเมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000มี.ค.พ.ค.7 เม.ย.01:247 เม.ย.01:2421 เม.ย.19:2421 เม.ย.19:246 พ.ค.09:306 พ.ค.09:3006:2206:2218:3218:3217:4717:4706:3506:3506:0706:0718:0218:02
เวลาที่ดวงจันทร์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้า (พื้นที่สีน้ำเงินอ่อน) โดยระบุเวลาที่จันทร์ดับ (เส้นสีเทาเข้ม) และจันทร์เต็มดวง (เส้นสีน้ำเงิน) โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ
เม.ย. 2559แสงสว่างดวงจันทร์ขึ้นดวงจันทร์ตกดวงจันทร์ขึ้นจันทร์จอมฟ้าระยะทาง
1
39%00:25ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้13:37ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-07:01น.383,397 กม.
2
28%01:21ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้14:26ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-07:54น.376,975 กม.
3
19%02:18ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้15:15ต.ต.-08:48น.370,648 กม.
4
10%03:17ต.อ.16:04ต.ต.-09:41น.364,981 กม.
5
4%04:18ต.อ.16:52ต.ต.-10:36น.360,552 กม.
6
0%05:20ต.อ.17:42ต.ต.-11:31น.357,857 กม.
7
0%06:22ต.อ.18:32ต.ต.-12:27น.357,207 กม.
8
4%07:26ต.อ.19:25ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-13:25น.358,666 กม.
9
10%08:29ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ20:19ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-14:24น.362,030 กม.
10
18%09:31ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ21:14ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-15:23น.366,882 กม.
11
28%10:31ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ22:10ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-16:21น.372,678 กม.
12
39%11:28ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ23:06ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ-17:17น.378,855 กม.
13
50%12:21ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ--18:11น.384,917 กม.
14
61%-00:01ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ13:09ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ19:02น.390,486 กม.
15
71%-00:54ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ13:54ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ19:50น.395,312 กม.
16
79%-01:46ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงเหนือ14:36ต.อ.20:36น.399,263 กม.
17
87%-02:35ต.ต.15:15ต.อ.21:19น.402,301 กม.
18
93%-03:24ต.ต.15:54ต.อ.22:02น.404,450 กม.
19
97%-04:12ต.ต.16:31ต.อ.22:44น.405,770 กม.
20
99%-04:59ต.ต.17:09ต.อ.23:27น.406,325 กม.
21
100%-05:47ต.ต.17:47ต.อ.--
22
100%-06:35ต.ต.18:27ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้00:10น.406,163 กม.
23
99%-07:23ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้19:08ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้00:54น.405,308 กม.
24
95%-08:12ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้19:52ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้01:40น.403,748 กม.
25
90%-09:02ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้20:38ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้02:27น.401,453 กม.
26
84%-09:52ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้21:27ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้03:15ต.398,383 กม.
27
76%-10:42ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้22:19ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้04:05ต.394,521 กม.
28
66%-11:31ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้23:12ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้04:55น.389,897 กม.
29
50%-12:20ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-05:47น.384,619 กม.
30
44%00:07ตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต้13:07ตะวันตก-ตะวันตกเฉียงใต้-06:38น.378,896 กม.

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี เมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport

ระดับความสบายต่อความชื้นในปี เมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.
แห้ง 13°C กำลังสบาย 16°C อบอ้าว 18°C ร้อนอบอ้าว 21°C ร้อนและไม่มีลม 24°C มีความชื้นสูงมาก
ระดับความสบายต่อความชื้นที่รายงานเป็นรายชั่วโมง แยกประเภทตามจุดน้ำค้าง โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความเร็วลมในเดือน เมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport

ความเร็วลมในเดือน เมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 กม./ชม.0 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.30 กม./ชม.30 กม./ชม.40 กม./ชม.40 กม./ชม.มี.ค.พ.ค.
ช่วงความเร็วลมที่รายงานเป็นรายวัน (แถบสีเทา) พร้อมด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด (ขีดสีแดง)

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน เมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport

ความเร็วลมรายชั่วโมงในเดือน เมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.
0 กม./ชม. ลมสงบ 2 กม./ชม. ลมเบา 6 กม./ชม. ลมอ่อน 13 กม./ชม. ลมโชย 21 กม./ชม. ลมปานกลาง 29 กม./ชม. ลมแรง 40 กม./ชม. ลมจัด 50 กม./ชม. พายุเกลอ่อน 63 กม./ชม. พายุเกล 76 กม./ชม. พายุเกลแรง 89 กม./ชม. พายุ 103 กม./ชม. พายุใหญ่ 117 กม./ชม. แรงลมเฮอร์ริเคน
ความเร็วลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแบบตามมาตราส่วน Beaufort โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport

ทิศทางลมรายชั่วโมงในปี พ.ศ. 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport18152229112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030000003030606090912121515181821210000มี.ค.พ.ค.
ลมสงบเหนือตะวันออกใต้ตะวันตก
ทิศทางลมที่รายงานเป็นรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีตามตำแหน่งบนเข็มทิศ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

ความดันบรรยากาศในเดือน เมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport

ความดันบรรยากาศในเดือน เมษายน 2559 ที่ Fa'a'ā International Airport181522291122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930301,006 มิลลิบาร์1,006 มิลลิบาร์1,008 มิลลิบาร์1,008 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,010 มิลลิบาร์1,012 มิลลิบาร์1,012 มิลลิบาร์1,014 มิลลิบาร์1,014 มิลลิบาร์1,016 มิลลิบาร์1,016 มิลลิบาร์