ดาวน์โหลดข้อมูลสภาพอากาศสำหรับ ประเทศบอตสวานา บอตสวานา

เปิดใช้งานการดาวน์โหลข้อมูลค่าเฉลี่ย

ข้อมูลค่าเฉลี่ยมาจาก <a href='/y/148546/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-Seretse-Khama-International-Airport-%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B5'>TrStringRaw(Seretse Khama International Airport)</a>


เปิดใช้งานการดาวน์โหลข้อมูลในอดีต

ข้อมูลในอดีตมาจาก Seretse Khama International Airport ดูสถานีตรวจวัดสภาพอากาศทุกแห่งในบริเวณใกล้เคียง

DecadeYears
ช่วงทศวรรษ พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2532
ช่วงทศวรรษ พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542
ช่วงทศวรรษ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552
ช่วงทศวรรษ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ช่วงทศวรรษ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ตัวอย่างข้อมูล

หากต้องการประเมินคุณภาพการดาวน์โหลดข้อมูลที่เสนอให้ คุณสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างข้อมูลได้ที่นี่:

ตัวอย่างข้อมูลค่าเฉลี่ย

ตัวอย่างข้อมูลในอดีตสำหรับปี 2020

ตัวอย่างข้อมูลในอดีตสำหรับปี 2010-2019

เอกสารข้อมูลค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง

คอลัมน์ช่องข้อมูลหน่วยคำอธิบาย
Temperature/Mean อุณหภูมิสี °Cค่าเฉลี่ยของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Temperature/Percentile10th อุณหภูมิสี °Cเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Temperature/Percentile25th อุณหภูมิสี °Cเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Temperature/Percentile75th อุณหภูมิสี °Cเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Temperature/Percentile90th อุณหภูมิสี °Cเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Temperature/Frigid อุณหภูมิสี %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น เยือกเย็น (น้อยกว่า -9°C)
Temperature/Freezing อุณหภูมิสี %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (-9°C ถึง 0°C)
Temperature/Chilly อุณหภูมิสี %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น หนาวจัด (0°C ถึง 7°C)
Temperature/Cold อุณหภูมิสี %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น หนาว (7°C ถึง 13°C)
Temperature/Cool อุณหภูมิสี %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น เย็น (13°C ถึง 18°C)
Temperature/Comfortable อุณหภูมิสี %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น กำลังสบาย (18°C ถึง 24°C)
Temperature/Warm อุณหภูมิสี %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น อุ่น (24°C ถึง 29°C)
Temperature/Hot อุณหภูมิสี %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น ร้อน (29°C ถึง 35°C)
Temperature/Sweltering อุณหภูมิสี %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น ร้อนระอุ (มากกว่า 35°C)
CloudCover/Clear ปริมาณเมฆ %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น แจ่มใส (0% ถึง 20%)
CloudCover/MostlyClear ปริมาณเมฆ %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น แจ่มใสเป็นส่วนมาก (20% ถึง 40%)
CloudCover/PartlyCloudy ปริมาณเมฆ %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น มีเมฆบางส่วน (40% ถึง 60%)
CloudCover/MostlyCloudy ปริมาณเมฆ %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น มีเมฆเป็นส่วนมาก (60% ถึง 80%)
CloudCover/Overcast ปริมาณเมฆ %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น มืดครึ้ม (80% ถึง 100%)
Precipitation/Total หยาดน้ำฟ้า %เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นที่หยาดน้ำฟ้าจะตกในชั่วโมงนั้น
Precipitation/Rain หยาดน้ำฟ้า %เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นที่ฝนจะตกในชั่วโมงนั้น
Precipitation/Mixed หยาดน้ำฟ้า %เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นที่ฝนและหิมะจะตกพร้อมกันในชั่วโมงนั้น
Precipitation/Snow หยาดน้ำฟ้า %เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นที่หิมะจะตกในชั่วโมงนั้น
Humidity/Dry จุดน้ำค้าง %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น แห้ง (น้อยกว่า 13°C)
Humidity/Comfortable จุดน้ำค้าง %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น กำลังสบาย (13°C ถึง 16°C)
Humidity/Humid จุดน้ำค้าง %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น อบอ้าว (16°C ถึง 18°C)
Humidity/Muggy จุดน้ำค้าง %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น ร้อนอบอ้าว (18°C ถึง 21°C)
Humidity/Oppressive จุดน้ำค้าง %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น ร้อนและไม่มีลม (21°C ถึง 24°C)
Humidity/Miserable จุดน้ำค้าง %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น มีความชื้นสูงมาก (มากกว่า 24°C)
Wind/Speed/Mean ความเร็วลม kphค่าเฉลี่ยของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Wind/Speed/Percentile10th ความเร็วลม kphเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Wind/Speed/Percentile25th ความเร็วลม kphเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Wind/Speed/Percentile75th ความเร็วลม kphเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Wind/Speed/Percentile90th ความเร็วลม kphเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Wind/Direction/Cardinal/Calm ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพลมสงบ
Wind/Direction/Cardinal/N ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก เหนือ (-45.0° ถึง 45.0°)
Wind/Direction/Cardinal/E ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันออก (45.0° ถึง 135.0°)
Wind/Direction/Cardinal/S ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ใต้ (135.0° ถึง 225.0°)
Wind/Direction/Cardinal/W ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันตก (225.0° ถึง 315.0°)
Wind/Direction/Ordinal/Calm ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพลมสงบ
Wind/Direction/Ordinal/N ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก เหนือ (-22.5° ถึง 22.5°)
Wind/Direction/Ordinal/NE ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันออกเฉียงเหนือ (22.5° ถึง 67.5°)
Wind/Direction/Ordinal/E ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันออก (67.5° ถึง 112.5°)
Wind/Direction/Ordinal/SE ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันออกเฉียงใต้ (112.5° ถึง 157.5°)
Wind/Direction/Ordinal/S ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ใต้ (157.5° ถึง 202.5°)
Wind/Direction/Ordinal/SW ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันตกเฉียงใต้ (202.5° ถึง 247.5°)
Wind/Direction/Ordinal/W ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันตก (247.5° ถึง 292.5°)
Wind/Direction/Ordinal/NW ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันตกเฉียงเหนือ (292.5° ถึง 337.5°)
Wind/Direction/Display/Calm ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพลมสงบ
Wind/Direction/Display/N8 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก เหนือ (-22.5° ถึง 22.5°)
Wind/Direction/Display/NE8PartOfN4 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันออกเฉียงเหนือไปทางเหนือ (22.5° ถึง 45.0°)
Wind/Direction/Display/NE8PartOfE4 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันออกเฉียงเหนือไปทางตะวันออก (45.0° ถึง 67.5°)
Wind/Direction/Display/E8 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันออก (67.5° ถึง 112.5°)
Wind/Direction/Display/SE8PartOfE4 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันออกเฉียงใต้ไปทางตะวันออก (112.5° ถึง 135.0°)
Wind/Direction/Display/SE8PartOfS4 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันออกเฉียงใต้ไปทางใต้ (135.0° ถึง 157.5°)
Wind/Direction/Display/S8 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ใต้ (157.5° ถึง 202.5°)
Wind/Direction/Display/SW8PartOfS4 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันตกเฉียงใต้ไปทางใต้ (202.5° ถึง 225.0°)
Wind/Direction/Display/SW8PartOfW4 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันตกเฉียงใต้ไปทางตะวันตก (225.0° ถึง 247.5°)
Wind/Direction/Display/W8 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันตก (247.5° ถึง 292.5°)
Wind/Direction/Display/NW8PartOfW4 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันตกเฉียงเหนือไปทางตะวันตก (292.5° ถึง 315.0°)
Wind/Direction/Display/NW8PartOfN4 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันตกเฉียงเหนือไปทางเหนือ (315.0° ถึง 337.5°)
SolarPower/Mean พลังงานแสงอาทิตย์ kWค่าเฉลี่ยของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
SolarPower/Percentile10th พลังงานแสงอาทิตย์ kWเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
SolarPower/Percentile25th พลังงานแสงอาทิตย์ kWเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
SolarPower/Percentile75th พลังงานแสงอาทิตย์ kWเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
SolarPower/Percentile90th พลังงานแสงอาทิตย์ kWเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ

ค่าเฉลี่ยรายวัน

คอลัมน์ช่องข้อมูลหน่วยคำอธิบาย
Temperature/High/Mean อุณหภูมิสูง °Cค่าเฉลี่ยของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Temperature/High/Percentile10th อุณหภูมิสูง °Cเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Temperature/High/Percentile25th อุณหภูมิสูง °Cเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Temperature/High/Percentile75th อุณหภูมิสูง °Cเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Temperature/High/Percentile90th อุณหภูมิสูง °Cเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Temperature/Low/Mean อุณหภูมิต่ำ °Cค่าเฉลี่ยของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Temperature/Low/Percentile10th อุณหภูมิต่ำ °Cเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Temperature/Low/Percentile25th อุณหภูมิต่ำ °Cเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Temperature/Low/Percentile75th อุณหภูมิต่ำ °Cเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Temperature/Low/Percentile90th อุณหภูมิต่ำ °Cเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Temperature/Mean อุณหภูมิสี °CDaily mean temperature
PerceivedTemperature/High อุณหภูมิที่รู้สึก °CMean daily low
PerceivedTemperature/Low อุณหภูมิที่รู้สึก °CMean daily high
CloudCover/Clear ปริมาณเมฆ %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น แจ่มใส (0% ถึง 20%)
CloudCover/MostlyClear ปริมาณเมฆ %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น แจ่มใสเป็นส่วนมาก (20% ถึง 40%)
CloudCover/PartlyCloudy ปริมาณเมฆ %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น มีเมฆบางส่วน (40% ถึง 60%)
CloudCover/MostlyCloudy ปริมาณเมฆ %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น มีเมฆเป็นส่วนมาก (60% ถึง 80%)
CloudCover/Overcast ปริมาณเมฆ %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น มืดครึ้ม (80% ถึง 100%)
Precipitation/Total หยาดน้ำฟ้า %เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นที่หยาดน้ำฟ้าจะตกในวันนั้น
Precipitation/Rain หยาดน้ำฟ้า %เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นที่ฝนจะตกในวันนั้น
Precipitation/Mixed หยาดน้ำฟ้า %เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นที่ฝนและหิมะจะตกพร้อมกันในวันนั้น
Precipitation/Snow หยาดน้ำฟ้า %เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นที่หิมะจะตกในวันนั้น
Precipitation/Quantity/Mean หยาดน้ำฟ้า mmปริมาณหยาดน้ำฟ้าเฉลี่ยรายวัน
Rainfall/Mean ปริมาณน้ำฝน mmค่าเฉลี่ยของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Rainfall/Percentile10th ปริมาณน้ำฝน mmเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Rainfall/Percentile25th ปริมาณน้ำฝน mmเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Rainfall/Percentile75th ปริมาณน้ำฝน mmเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Rainfall/Percentile90th ปริมาณน้ำฝน mmเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Snowfall/Mean ปริมาณหิมะ mmค่าเฉลี่ยของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Snowfall/Percentile10th ปริมาณหิมะ mmเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Snowfall/Percentile25th ปริมาณหิมะ mmเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Snowfall/Percentile75th ปริมาณหิมะ mmเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Snowfall/Percentile90th ปริมาณหิมะ mmเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Snowfall/LiquidEquivalent/Mean ปริมาณหิมะตกที่เทียบเท่าของเหลว mmค่าเฉลี่ยของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Snowfall/LiquidEquivalent/Percentile10th ปริมาณหิมะตกที่เทียบเท่าของเหลว mmเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Snowfall/LiquidEquivalent/Percentile25th ปริมาณหิมะตกที่เทียบเท่าของเหลว mmเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Snowfall/LiquidEquivalent/Percentile75th ปริมาณหิมะตกที่เทียบเท่าของเหลว mmเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Snowfall/LiquidEquivalent/Percentile90th ปริมาณหิมะตกที่เทียบเท่าของเหลว mmเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Sun/2023/PreviousSolarMidnight ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์อยู่ที่ระดับความสูงต่ำสุดใต้เส้นขอบฟ้าในช่วงคืนก่อนหน้านี้
Sun/2023/AstronomicalRise ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ขึ้นสูงกว่า 18° ใต้เส้นขอบฟ้า
Sun/2023/NauticalRise ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ขึ้นสูงกว่า 12° ใต้เส้นขอบฟ้า
Sun/2023/CivilRise ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ขึ้นสูงกว่า 6° ใต้เส้นขอบฟ้า
Sun/2023/Rise ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ขึ้นเหนือเส้นขอบฟ้า
Sun/2023/Rise00 ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ขึ้นสูงกว่า 0° เหนือเส้นขอบฟ้า
Sun/2023/Rise10 ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ขึ้นสูงกว่า 10° เหนือเส้นขอบฟ้า
Sun/2023/Rise20 ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ขึ้นสูงกว่า 20° เหนือเส้นขอบฟ้า
Sun/2023/Rise30 ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ขึ้นสูงกว่า 30° เหนือเส้นขอบฟ้า
Sun/2023/Rise40 ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ขึ้นสูงกว่า 40° เหนือเส้นขอบฟ้า
Sun/2023/Rise50 ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ขึ้นสูงกว่า 50° เหนือเส้นขอบฟ้า
Sun/2023/Rise60 ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ขึ้นสูงกว่า 60° เหนือเส้นขอบฟ้า
Sun/2023/Rise70 ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ขึ้นสูงกว่า 70° เหนือเส้นขอบฟ้า
Sun/2023/Rise80 ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ขึ้นสูงกว่า 80° เหนือเส้นขอบฟ้า
Sun/2023/Noon ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์อยู่ที่ระดับความสูงสูงสุดเหนือเส้นขอบฟ้าในวันนั้น
Sun/2023/Set80 ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ตกต่ำกว่า 80° เหนือเส้นขอบฟ้า
Sun/2023/Set70 ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ตกต่ำกว่า 70° เหนือเส้นขอบฟ้า
Sun/2023/Set60 ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ตกต่ำกว่า 60° เหนือเส้นขอบฟ้า
Sun/2023/Set50 ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ตกต่ำกว่า 50° เหนือเส้นขอบฟ้า
Sun/2023/Set40 ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ตกต่ำกว่า 40° เหนือเส้นขอบฟ้า
Sun/2023/Set30 ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ตกต่ำกว่า 30° เหนือเส้นขอบฟ้า
Sun/2023/Set20 ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ตกต่ำกว่า 20° เหนือเส้นขอบฟ้า
Sun/2023/Set10 ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ตกต่ำกว่า 10° เหนือเส้นขอบฟ้า
Sun/2023/Set00 ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ตกต่ำกว่า 0° เหนือเส้นขอบฟ้า
Sun/2023/Set ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ตกใต้เส้นขอบฟ้า
Sun/2023/CivilSet ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ตกต่ำกว่า 6° ใต้เส้นขอบฟ้า
Sun/2023/NauticalSet ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ตกต่ำกว่า 12° ใต้เส้นขอบฟ้า
Sun/2023/AstronomicalSet ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์ตกต่ำกว่า 18° ใต้เส้นขอบฟ้า
Sun/2023/NextSolarMidnight ดวงอาทิตย์ hrพระอาทิตย์อยู่ที่ระดับความสูงต่ำสุดใต้เส้นขอบฟ้าในช่วงคืนถัดไป
Daylight/2023/Day ดวงอาทิตย์ hrช่วงเวลาระหว่าง พระอาทิตย์ขึ้น ถึง พระอาทิตย์ตก
Daylight/2023/CivilDay ดวงอาทิตย์ hrช่วงเวลาระหว่าง เริ่มสนธยาทางการ ถึง สิ้นสุดสนธยาทางการ
Daylight/2023/NauticalDay ดวงอาทิตย์ hrช่วงเวลาระหว่าง เริ่มสนธยาเดินเรือ ถึง สิ้นสุดสนธยาเดินเรือ
Daylight/2023/AstronomicalDay ดวงอาทิตย์ hrช่วงเวลาระหว่าง เริ่มสนธยาดาราศาสตร์ ถึง สิ้นสุดสนธยาดาราศาสตร์
Humidity/Dry จุดน้ำค้าง %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น แห้ง (0°C ถึง 13°C)
Humidity/Comfortable จุดน้ำค้าง %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น กำลังสบาย (13°C ถึง 16°C)
Humidity/Humid จุดน้ำค้าง %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น อบอ้าว (16°C ถึง 18°C)
Humidity/Muggy จุดน้ำค้าง %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น ร้อนอบอ้าว (18°C ถึง 21°C)
Humidity/Oppressive จุดน้ำค้าง %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น ร้อนและไม่มีลม (21°C ถึง 24°C)
Humidity/Miserable จุดน้ำค้าง %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น มีความชื้นสูงมาก (24°C ถึง 0°C)
Wind/Speed/Mean ความเร็วลม kphค่าเฉลี่ยของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Wind/Speed/Percentile10th ความเร็วลม kphเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Wind/Speed/Percentile25th ความเร็วลม kphเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Wind/Speed/Percentile75th ความเร็วลม kphเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Wind/Speed/Percentile90th ความเร็วลม kphเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
Wind/Direction/Cardinal/Calm ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพลมสงบ
Wind/Direction/Cardinal/N ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก เหนือ (-45.0° ถึง 45.0°)
Wind/Direction/Cardinal/E ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันออก (45.0° ถึง 135.0°)
Wind/Direction/Cardinal/S ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ใต้ (135.0° ถึง 225.0°)
Wind/Direction/Cardinal/W ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันตก (225.0° ถึง 315.0°)
Wind/Direction/Ordinal/Calm ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพลมสงบ
Wind/Direction/Ordinal/N ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก เหนือ (-22.5° ถึง 22.5°)
Wind/Direction/Ordinal/NE ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันออกเฉียงเหนือ (22.5° ถึง 67.5°)
Wind/Direction/Ordinal/E ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันออก (67.5° ถึง 112.5°)
Wind/Direction/Ordinal/SE ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันออกเฉียงใต้ (112.5° ถึง 157.5°)
Wind/Direction/Ordinal/S ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ใต้ (157.5° ถึง 202.5°)
Wind/Direction/Ordinal/SW ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันตกเฉียงใต้ (202.5° ถึง 247.5°)
Wind/Direction/Ordinal/W ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันตก (247.5° ถึง 292.5°)
Wind/Direction/Ordinal/NW ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันตกเฉียงเหนือ (292.5° ถึง 337.5°)
Wind/Direction/Display/Calm ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพลมสงบ
Wind/Direction/Display/N8 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก เหนือ (-22.5° ถึง 22.5°)
Wind/Direction/Display/NE8PartOfN4 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันออกเฉียงเหนือไปทางเหนือ (22.5° ถึง 45.0°)
Wind/Direction/Display/NE8PartOfE4 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันออกเฉียงเหนือไปทางตะวันออก (45.0° ถึง 67.5°)
Wind/Direction/Display/E8 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันออก (67.5° ถึง 112.5°)
Wind/Direction/Display/SE8PartOfE4 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันออกเฉียงใต้ไปทางตะวันออก (112.5° ถึง 135.0°)
Wind/Direction/Display/SE8PartOfS4 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันออกเฉียงใต้ไปทางใต้ (135.0° ถึง 157.5°)
Wind/Direction/Display/S8 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ใต้ (157.5° ถึง 202.5°)
Wind/Direction/Display/SW8PartOfS4 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันตกเฉียงใต้ไปทางใต้ (202.5° ถึง 225.0°)
Wind/Direction/Display/SW8PartOfW4 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันตกเฉียงใต้ไปทางตะวันตก (225.0° ถึง 247.5°)
Wind/Direction/Display/W8 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันตก (247.5° ถึง 292.5°)
Wind/Direction/Display/NW8PartOfW4 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันตกเฉียงเหนือไปทางตะวันตก (292.5° ถึง 315.0°)
Wind/Direction/Display/NW8PartOfN4 ทิศทางลม %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อมีลมจาก ตะวันตกเฉียงเหนือไปทางเหนือ (315.0° ถึง 337.5°)
WaterTemperature/Mean อุณหภูมิน้ำ °Cค่าเฉลี่ยของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
WaterTemperature/Percentile10th อุณหภูมิน้ำ °Cเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
WaterTemperature/Percentile25th อุณหภูมิน้ำ °Cเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
WaterTemperature/Percentile75th อุณหภูมิน้ำ °Cเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
WaterTemperature/Percentile90th อุณหภูมิน้ำ °Cเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
BestTime/TemperatureTourismScore คะแนนการท่องเที่ยว คะแนนอุณหภูมิเพื่อการท่องเที่ยวที่เน้นอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C
BestTime/TemperatureBeachScore คะแนนการท่องเที่ยว คะแนนอุณหภูมิชายหาดที่เน้นอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C
BestTime/CloudScore คะแนนการท่องเที่ยว คะแนนเมฆเพื่อการท่องเที่ยวที่เน้นวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสหรือแจ่มใสเป็นส่วนมาก
BestTime/PrecipitationScore คะแนนการท่องเที่ยว คะแนนหยาดน้ำฟ้าการท่องเที่ยวที่เน้นวันที่ไม่มีฝน
BestTime/TourismScore คะแนนการท่องเที่ยว คะแนนการท่องเที่ยวแบบรวม
BestTime/BeachScore คะแนนการท่องเที่ยว คะแนนชายหาดแบบผสม
GrowingSeasonProbability ฤดูกาลเพาะปลูก %ความน่าจะเป็นที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูกาลเพาะปลูก
Temperature/Frigid อุณหภูมิสี %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น เยือกเย็น (น้อยกว่า -9°C)
Temperature/Freezing อุณหภูมิสี %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (-9°C ถึง 0°C)
Temperature/Chilly อุณหภูมิสี %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น หนาวจัด (0°C ถึง 7°C)
Temperature/Cold อุณหภูมิสี %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น หนาว (7°C ถึง 13°C)
Temperature/Cool อุณหภูมิสี %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น เย็น (13°C ถึง 18°C)
Temperature/Comfortable อุณหภูมิสี %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น กำลังสบาย (18°C ถึง 24°C)
Temperature/Warm อุณหภูมิสี %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น อุ่น (24°C ถึง 29°C)
Temperature/Hot อุณหภูมิสี %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น ร้อน (29°C ถึง 35°C)
Temperature/Sweltering อุณหภูมิสี %เปอร์เซ็นต์ของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็น ร้อนระอุ (มากกว่า 35°C)
GrowingDegreeDays/Mean จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูก °Cค่าเฉลี่ยของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
GrowingDegreeDays/Percentile10th จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูก °Cเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
GrowingDegreeDays/Percentile25th จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูก °Cเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
GrowingDegreeDays/Percentile75th จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูก °Cเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
GrowingDegreeDays/Percentile90th จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูก °Cเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
SolarEnergy/Mean พลังงานแสงอาทิตย์ kWhค่าเฉลี่ยของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
SolarEnergy/Percentile10th พลังงานแสงอาทิตย์ kWhเปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
SolarEnergy/Percentile25th พลังงานแสงอาทิตย์ kWhเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
SolarEnergy/Percentile75th พลังงานแสงอาทิตย์ kWhเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ
SolarEnergy/Percentile90th พลังงานแสงอาทิตย์ kWhเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของช่องข้อมูลนี้ในช่วงเวลานี้ที่ครอบคลุมช่วงปีที่มีการรายงานสภาพอากาศ

ค่าเฉลี่ยรายเดือน

คอลัมน์ช่องข้อมูลหน่วยคำอธิบาย
Temperature/High/Mean อุณหภูมิสี °Cอุณหภูมิสูงเฉลี่ยรายวัน
Temperature/Low/Mean อุณหภูมิสี °Cอุณหภูมิต่ำเฉลี่ยรายวัน
Temperature/Mean อุณหภูมิสี °Cอุณหภูมิเฉลี่ย
CloudCover/Cloudy ปริมาณเมฆ %เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยของเวลาเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็นมืดครึ้มหรือมีเมฆเป็นส่วนมาก
Precipitation/RainDays หยาดน้ำฟ้า dayจำนวนวันที่ฝนตกต่อเดือน
Precipitation/SnowDays หยาดน้ำฟ้า dayจำนวนวันที่หิมะตกต่อเดือน
Precipitation/MixedDays หยาดน้ำฟ้า dayจำนวนวันที่หิมะและฝนตกพร้อมกันต่อเดือน
Precipitation/TotalDays หยาดน้ำฟ้า dayวันที่มีหยาดน้ำฟ้าตกมากต่อเดือน
Precipitation/Quantity/Mean หยาดน้ำฟ้า mmปริมาณเฉลี่ยของหยาดน้ำฟ้าที่เป็นของเหลวหรือเทียบเท่าของเหลว
Rainfall/Mean หยาดน้ำฟ้า mmปริมาณฝนตกโดยเฉลี่ย
Snowfall/Mean หยาดน้ำฟ้า mmปริมาณหิมะตกโดยเฉลี่ย
Daylight/2023/Mean ดวงอาทิตย์ hrจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยที่มีแสงสว่างกลางวัน
Humidity/MuggyDays จุดน้ำค้าง dayจำนวนเฉลี่ยของวันเมื่อเกิดสภาพที่จัดประเภทว่าเป็นอบอ้าวหรือมากกว่าอบอ้าว
Wind/Speed/Mean ความเร็วลม kphความเร็วลมเฉลี่ย
WaterTemperature/Mean อุณหภูมิน้ำ °Cอุณหภูมิน้ำเฉลี่ย
SolarEnergy/Mean พลังงานแสงอาทิตย์ kWhพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยรายวัน

ช่องข้อมูลที่สังเกตได้

ชื่อคำอธิบาย
อุณหภูมิสีอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นที่โล่งขึ้นไป 2 เมตร
อุณหภูมิต่ำอุณหภูมิต่ำรายวันของอากาศเหนือพื้นที่โล่งขึ้นไป 2 เมตร
อุณหภูมิสูงอุณหภูมิสูงรายวันของอากาศเหนือพื้นที่โล่งขึ้นไป 2 เมตร
จุดน้ำค้างจุดน้ำค้างเหนือพื้นที่โล่งขึ้นไป 2 เมตร
อุณหภูมิที่รู้สึกการใช้ค่าความหนาวจากแรงลมหรือดัชนีความร้อนควบคู่กันที่อุณหภูมิระหว่าง 4°C กับ 10°C
อุณหภูมิน้ำอุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้าง
ปริมาณเมฆเปอร์เซ็นต์ของโดมท้องฟ้าที่ปกคลุมด้วยเมฆ
หยาดน้ำฟ้าหยาดน้ำฟ้าที่มากกว่าปริมาณเล็กน้อย (0.25 มม. ต่อชั่วโมง หรือ 1.00 มม. ต่อวัน)
ปริมาณน้ำฝนปริมาณฝนตกที่มากกว่าปริมาณเล็กน้อย (0.25 มม. ต่อชั่วโมง หรือ 1.00 มม. ต่อวัน)
ปริมาณหิมะปริมาณหิมะตกที่มากกว่าปริมาณเทียบเท่าของเหลวเล็กน้อย (0.25 มม. ต่อชั่วโมง หรือ 1.00 มม. ต่อวัน)
ปริมาณหิมะตกที่เทียบเท่าของเหลวปริมาณหิมะตกเทียบเท่าของเหลวที่มากกว่าปริมาณเล็กน้อย (0.25 มม. ต่อชั่วโมง หรือ 1.00 มม. ต่อวัน)
ความเร็วลมค่าเฉลี่ยแบบเวกเตอร์ของความเร็วลมในพื้นที่กว้างเหนือพื้นดินขึ้นไป 10 เมตร
ทิศทางลมค่าเฉลี่ยแบบเวกเตอร์ของทิศทางลมในพื้นที่กว้างเหนือพื้นดินขึ้นไป 10 เมตร
พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบพื้นที่กว้างที่กระทบผิวดิน
ดวงอาทิตย์คุณลักษณะของวันสุริยะคติล้วนขึ้นอยู่กับจุดศูนย์กลางของจานพระอาทิตย์
คะแนนการท่องเที่ยวคะแนนแบบผสมที่บ่งบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วสภาพอากาศน่าพอใจเพียงใด
ฤดูกาลเพาะปลูกช่วงเวลาที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเยือกแข็งต่อเนื่องกันยาวนานที่สุดในปีนั้น
จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกจำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกขั้นต่ำ 10°C และสูงสุด 30°C

เอกสารข้อมูลในอดีต

รายงานทั้งหมด

คอลัมน์หน่วย
Call SignString
Time Zone IDString
Taken At (UTC)ISO 8601
Taken At (Local)ISO 8601
Is Regular ReportBoolean
Is CorrectionBoolean
Has Been CorrectedBoolean
Has Precipitation SensorBoolean
SourceString
Sub-SourceString
Report TypeString
TrendString
Airport StatusString
Automatic TypeString
Temperature°C
Temperature PrecisionInteger
Temperature 6-Hour Low°C
Temperature 6-Hour High°C
Temperature 24-Hour Low°C
Temperature 24-Hour High°C
Dew Point°C
Dew Point PrecisionInteger
Wind Speedkph
Wind Directiondegrees
Gust Speedkph
CAVOKBoolean
Visibilitykm
Visibility TypeString
Precipitation 1hmm
Precipitation 3hmm
Precipitation 6hmm
Precipitation 24hmm
Snow Depthmm
Pressure Altimetermbar
Pressure Stationmbar
Pressure Sea Levelmbar
Max Cloud Layer CodeString
Max Cloud Layer Heightm
Cloud Layer Code 1String
Cloud Layer Label 1String
Cloud Layer Height 1m
Cloud Layer Code 2String
Cloud Layer Label 2String
Cloud Layer Height 2m
Cloud Layer Code 3String
Cloud Layer Label 3String
Cloud Layer Height 3m
Cloud Layer Code 4String
Cloud Layer Label 4String
Cloud Layer Height 4m
Cloud Layer Code 5String
Cloud Layer Label 5String
Cloud Layer Height 5m
Cloud Layer Code 6String
Cloud Layer Label 6String
Cloud Layer Height 6m
Weather Code 1String
Weather Label 1String
Weather Code 2String
Weather Label 2String
Weather Code 3String
Weather Label 3String
Weather Code 4String
Weather Label 4String
Weather Code 5String
Weather Label 5String
Weather Code 6String
Weather Label 6String
RawString

สรุปรายวัน

คอลัมน์หน่วย
Call SignString
Time Zone IDString
DateString
Temperature Sampled Low°C
Temperature Sampled High°C
Dew Point Sampled Low°C
Dew Point Sampled High°C
Wind Speed Minkph
Wind Speed Maxkph
Gust Speed Maxkph
Wind Direction Dominantdegrees
Visibility Minkm
Visibility Maxkm
Precipitationmm
Snow Depth Maxmm
Pressure Altimeter Minmbar
Pressure Altimeter Maxmbar
Min Cloud Layer CodeString
Min Cloud Layer LabelString
Max Cloud Layer CodeString
Max Cloud Layer LabelString
Weather Code 1String
Weather Label 1String
Weather Code 2String
Weather Label 2String
Weather Code 3String
Weather Label 3String
Weather Code 4String
Weather Label 4String
Weather Code 5String
Weather Label 5String
Weather Code 6String
Weather Label 6String
Weather Code 7String
Weather Label 7String
Weather Code 8String
Weather Label 8String
Weather Code 9String
Weather Label 9String
Weather Code 10String
Weather Label 10String
Weather Code 11String
Weather Label 11String
Weather Code 12String
Weather Label 12String