สภาพอากาศในฤดูหนาวใน Scotland สหราชอาณาจักร

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศของฤดูหนาวใน Scotland โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยของฤดูหนาวในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : เอดินบะระ แอเบอร์ดีน และอินเวอร์เนสส์

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศScotland

เอดินบะระ
สหราชอาณาจักร
แอเบอร์ดีน
สหราชอาณาจักร
อินเวอร์เนสส์
สหราชอาณาจักร
แผนที่

ค่าอุณหภูมิสูงและต่ำในฤดูหนาวโดยเฉลี่ยใน Scotland

ค่าอุณหภูมิสูงและต่ำในฤดูหนาวโดยเฉลี่ยใน Scotlandธ.ค.ม.ค.ก.พ.-6°C-6°C-4°C-4°C-2°C-2°C0°C0°C2°C2°C4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°Cฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิ21118678321-001756-2-3-3-354455-3-5-4-4423เอดินบะระเอดินบะระ
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง

เอดินบะระ

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงใน เอดินบะระ ใน ฤดูหนาวธ.ค.ม.ค.ก.พ.0000040408081212161620200000ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิหนาวจัดหนาวหนาว

แอเบอร์ดีน

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงใน แอเบอร์ดีน ใน ฤดูหนาวธ.ค.ม.ค.ก.พ.0000040408081212161620200000ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิหนาวจัดหนาวหนาว

อินเวอร์เนสส์

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงใน อินเวอร์เนสส์ ใน ฤดูหนาวธ.ค.ม.ค.ก.พ.0000040408081212161620200000ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิหนาวจัดหนาวหนาว
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในฤดูหนาวใน Scotland

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในฤดูหนาวใน Scotlandธ.ค.ม.ค.ก.พ.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิ3634333837แอเบอร์ดีนแอเบอร์ดีนเอดินบะระเอดินบะระ
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในฤดูหนาวใน Scotland

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในฤดูหนาวใน Scotlandธ.ค.ม.ค.ก.พ.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิ343832272932แอเบอร์ดีนแอเบอร์ดีนอินเวอร์เนสส์อินเวอร์เนสส์เอดินบะระเอดินบะระ
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในฤดูหนาวใน Scotland

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในฤดูหนาวใน Scotlandธ.ค.ม.ค.ก.พ.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.70 มม.70 มม.80 มม.80 มม.ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิ5355454061504338363330แอเบอร์ดีนแอเบอร์ดีนอินเวอร์เนสส์อินเวอร์เนสส์เอดินบะระเอดินบะระ
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในฤดูหนาวใน Scotland

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในฤดูหนาวใน Scotlandธ.ค.ม.ค.ก.พ.0 ชม.0 ชม.4 ชม.4 ชม.8 ชม.8 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.16 ชม.20 ชม.20 ชม.24 ชม.24 ชม.ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิ7.47.18.610.7แอเบอร์ดีนแอเบอร์ดีนอินเวอร์เนสส์อินเวอร์เนสส์เอดินบะระเอดินบะระ
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในฤดูหนาวใน Scotland

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในฤดูหนาวใน Scotlandธ.ค.ม.ค.ก.พ.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิแอเบอร์ดีนแอเบอร์ดีนอินเวอร์เนสส์อินเวอร์เนสส์
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)

ความเร็วลมเฉลี่ยในฤดูหนาวใน Scotland

ความเร็วลมเฉลี่ยในฤดูหนาวใน Scotlandธ.ค.ม.ค.ก.พ.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.30 กม./ชม.30 กม./ชม.ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิ22.225.024.423.227.229.028.226.520.823.5แอเบอร์ดีนแอเบอร์ดีนเอดินบะระเอดินบะระ
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน

คะแนนการท่องเที่ยวในฤดูหนาวใน Scotland

คะแนนการท่องเที่ยวในฤดูหนาวใน Scotlandธ.ค.ม.ค.ก.พ.00224466881010ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิ0.20.10.10.1แอเบอร์ดีนแอเบอร์ดีนอินเวอร์เนสส์อินเวอร์เนสส์เอดินบะระเอดินบะระ
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำในฤดูหนาวใน Scotland

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำในฤดูหนาวใน Scotlandธ.ค.ม.ค.ก.พ.00224466881010ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิแอเบอร์ดีนแอเบอร์ดีน
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกในฤดูหนาวใน Scotland

ฤดูกาลเพาะปลูกในฤดูหนาวใน Scotlandธ.ค.ม.ค.ก.พ.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิแอเบอร์ดีนแอเบอร์ดีนอินเวอร์เนสส์อินเวอร์เนสส์เอดินบะระเอดินบะระ
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในฤดูหนาวใน Scotland

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในฤดูหนาวใน Scotlandธ.ค.ม.ค.ก.พ.100°C100°C200°C200°C300°C300°C400°C400°C500°C500°C600°C600°Cฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิแอเบอร์ดีนแอเบอร์ดีนอินเวอร์เนสส์อินเวอร์เนสส์เอดินบะระเอดินบะระ
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยตลอดช่วงฤดูหนาว โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (ในกรณีนี้คือ 10°C)

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในฤดูหนาวใน Scotland

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในฤดูหนาวใน Scotlandธ.ค.ม.ค.ก.พ.5°C5°C6°C6°C7°C7°C8°C8°C9°C9°C10°C10°C11°C11°Cฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิ97669876แอเบอร์ดีนแอเบอร์ดีนอินเวอร์เนสส์อินเวอร์เนสส์เอดินบะระเอดินบะระ
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบรายวันโดยเฉลี่ยในฤดูหนาวใน Scotland

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบรายวันโดยเฉลี่ยในฤดูหนาวใน Scotlandธ.ค.ม.ค.ก.พ.0.0 กว.-ชม.0.0 กว.-ชม.0.5 กว.-ชม.0.5 กว.-ชม.1.0 กว.-ชม.1.0 กว.-ชม.1.5 กว.-ชม.1.5 กว.-ชม.2.0 กว.-ชม.2.0 กว.-ชม.2.5 กว.-ชม.2.5 กว.-ชม.3.0 กว.-ชม.3.0 กว.-ชม.ฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ผลิ0.50.40.81.71.6แอเบอร์ดีนแอเบอร์ดีนอินเวอร์เนสส์อินเวอร์เนสส์เอดินบะระเอดินบะระ
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน เอดินบะระ แอเบอร์ดีน และอินเวอร์เนสส์ โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ