สภาพอากาศในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-France ฝรั่งเศส

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศของฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-France โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยของฤดูใบไม้ผลิในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : ลีล กาแล และBeauvais

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศHauts-de-France

ลีล
ฝรั่งเศส
กาแล
ฝรั่งเศส
Beauvais
ฝรั่งเศส
แผนที่

ค่าอุณหภูมิสูงและต่ำในฤดูใบไม้ผลิโดยเฉลี่ยใน Hauts-de-France

ค่าอุณหภูมิสูงและต่ำในฤดูใบไม้ผลิโดยเฉลี่ยใน Hauts-de-Franceมี.ค.เม.ย.พ.ค.-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°Cฤดูหนาวฤดูร้อน2571081216193111417469-227510048ขณะนี้ขณะนี้BeauvaisBeauvaisลีลลีล
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง

ลีล

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงใน ลีล ใน ฤดูใบไม้ผลิมี.ค.เม.ย.พ.ค.0000040408081212161620200000ฤดูหนาวฤดูร้อนขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวเย็นกำลังสบาย

กาแล

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงใน กาแล ใน ฤดูใบไม้ผลิมี.ค.เม.ย.พ.ค.0000040408081212161620200000ฤดูหนาวฤดูร้อนขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวเย็นกำลังสบาย

Beauvais

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงใน Beauvais ใน ฤดูใบไม้ผลิมี.ค.เม.ย.พ.ค.0000040408081212161620200000ฤดูหนาวฤดูร้อนขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวเย็นเย็นกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-France

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-Franceมี.ค.เม.ย.พ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ฤดูหนาวฤดูร้อน3944465047ขณะนี้ขณะนี้BeauvaisBeauvaisกาแลกาแลลีลลีล
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-France

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-Franceมี.ค.เม.ย.พ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ฤดูหนาวฤดูร้อน24252530ขณะนี้ขณะนี้BeauvaisBeauvaisกาแลกาแลลีลลีล
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-France

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-Franceมี.ค.เม.ย.พ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.ฤดูหนาวฤดูร้อน35343649334132ขณะนี้ขณะนี้BeauvaisBeauvaisกาแลกาแลลีลลีล
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-France

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-Franceมี.ค.เม.ย.พ.ค.0 ชม.0 ชม.4 ชม.4 ชม.8 ชม.8 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.16 ชม.20 ชม.20 ชม.24 ชม.24 ชม.ฤดูหนาวฤดูร้อน11.012.914.716.2ขณะนี้ขณะนี้BeauvaisBeauvaisลีลลีล
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-France

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-Franceมี.ค.เม.ย.พ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ฤดูหนาวฤดูร้อนขณะนี้ขณะนี้BeauvaisBeauvaisกาแลกาแลลีลลีล
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)

ความเร็วลมเฉลี่ยในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-France

ความเร็วลมเฉลี่ยในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-Franceมี.ค.เม.ย.พ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.ฤดูหนาวฤดูร้อน18.717.816.015.024.022.019.818.2ขณะนี้ขณะนี้BeauvaisBeauvaisกาแลกาแลลีลลีล
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน

คะแนนการท่องเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-France

คะแนนการท่องเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-Franceมี.ค.เม.ย.พ.ค.00224466881010ฤดูหนาวฤดูร้อน0.51.63.65.42.9BeauvaisBeauvaisกาแลกาแลลีลลีล
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-France

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-Franceมี.ค.เม.ย.พ.ค.00224466881010ฤดูหนาวฤดูร้อน0.10.71.40.6ขณะนี้ขณะนี้BeauvaisBeauvaisกาแลกาแลลีลลีล
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-France

ฤดูกาลเพาะปลูกในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-Franceมี.ค.เม.ย.พ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ฤดูหนาวฤดูร้อนขณะนี้ขณะนี้BeauvaisBeauvaisกาแลกาแลลีลลีล
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-France

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-Franceมี.ค.เม.ย.พ.ค.50°C50°C100°C100°C150°C150°C200°C200°C250°C250°C300°C300°C350°C350°C400°C400°Cฤดูหนาวฤดูร้อนขณะนี้ขณะนี้BeauvaisBeauvaisกาแลกาแลลีลลีล
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยตลอดช่วงฤดูใบไม้ผลิ โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (ในกรณีนี้คือ 10°C)

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-France

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-Franceมี.ค.เม.ย.พ.ค.6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°Cฤดูหนาวฤดูร้อน681013713ขณะนี้ขณะนี้กาแลกาแลลีลลีล
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบรายวันโดยเฉลี่ยในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-France

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบรายวันโดยเฉลี่ยในฤดูใบไม้ผลิใน Hauts-de-Franceมี.ค.เม.ย.พ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.ฤดูหนาวฤดูร้อน2.43.85.36.1ขณะนี้ขณะนี้BeauvaisBeauvaisกาแลกาแลลีลลีล
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ลีล กาแล และBeauvais โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น