สภาพอากาศในฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปีย

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศของฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปีย โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยของฤดูใบไม้ร่วงในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : Addis Ababa Desē และJimma

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศเอธิโอเปีย

Addis Ababa
เอธิโอเปีย
Desē
เอธิโอเปีย
Jimma
เอธิโอเปีย
แผนที่

ค่าอุณหภูมิสูงและต่ำในฤดูใบไม้ร่วงโดยเฉลี่ยใน เอธิโอเปีย

ค่าอุณหภูมิสูงและต่ำในฤดูใบไม้ร่วงโดยเฉลี่ยใน เอธิโอเปียก.ย.ต.ค.พ.ย.6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°Cฤดูร้อนฤดูหนาว1212109192122221077212020141311242526278Addis AbabaAddis AbabaDesēDesēJimmaJimma
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง

Addis Ababa

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงใน Addis Ababa ใน ฤดูใบไม้ร่วงก.ย.ต.ค.พ.ย.0000040408081212161620200000ฤดูร้อนฤดูหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบาย

Desē

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงใน Desē ใน ฤดูใบไม้ร่วงก.ย.ต.ค.พ.ย.0000040408081212161620200000ฤดูร้อนฤดูหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายเย็นหนาวหนาวจัด

Jimma

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมงใน Jimma ใน ฤดูใบไม้ร่วงก.ย.ต.ค.พ.ย.0000040408081212161620200000ฤดูร้อนฤดูหนาวหนาวเย็นกำลังสบายอุ่นเย็น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปีย

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปียก.ย.ต.ค.พ.ย.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ฤดูร้อนฤดูหนาว45576160416868465050Addis AbabaAddis AbabaDesēDesēJimmaJimma
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปีย

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปียก.ย.ต.ค.พ.ย.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ฤดูร้อนฤดูหนาว7327735983703513Addis AbabaAddis AbabaJimmaJimma
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปีย

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปียก.ย.ต.ค.พ.ย.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.ฤดูร้อนฤดูหนาว157551241222171908228Addis AbabaAddis AbabaDesēDesē
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปีย

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปียก.ย.ต.ค.พ.ย.0 ชม.0 ชม.4 ชม.4 ชม.8 ชม.8 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.16 ชม.20 ชม.20 ชม.24 ชม.24 ชม.ฤดูร้อนฤดูหนาว12.312.011.811.6DesēDesēJimmaJimma
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปีย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปียก.ย.ต.ค.พ.ย.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ฤดูร้อนฤดูหนาวAddis AbabaAddis Ababa
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)

ความเร็วลมเฉลี่ยในฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปีย

ความเร็วลมเฉลี่ยในฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปียก.ย.ต.ค.พ.ย.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.ฤดูร้อนฤดูหนาว7.010.512.712.36.17.58.48.54.24.24.64.6Addis AbabaAddis AbabaDesēDesēJimmaJimma
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน

คะแนนการท่องเที่ยวในฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปีย

คะแนนการท่องเที่ยวในฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปียก.ย.ต.ค.พ.ย.00224466881010ฤดูร้อนฤดูหนาว4.76.36.76.55.55.75.55.1Addis AbabaAddis AbabaDesēDesēJimmaJimma
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำในฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปีย

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำในฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปียก.ย.ต.ค.พ.ย.00224466881010ฤดูร้อนฤดูหนาว0.61.72.11.91.81.20.82.83.74.0Addis AbabaAddis AbabaJimmaJimma
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกในฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปีย

ฤดูกาลเพาะปลูกในฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปียก.ย.ต.ค.พ.ย.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ฤดูร้อนฤดูหนาวAddis AbabaAddis AbabaDesēDesēJimmaJimma
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปีย

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปียก.ย.ต.ค.พ.ย.1,500°C1,500°C2,000°C2,000°C2,500°C2,500°C3,000°C3,000°Cฤดูร้อนฤดูหนาวAddis AbabaAddis AbabaDesēDesēJimmaJimma
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยตลอดช่วงฤดูใบไม้ร่วง โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (ในกรณีนี้คือ 10°C)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบรายวันโดยเฉลี่ยในฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปีย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบรายวันโดยเฉลี่ยในฤดูใบไม้ร่วงใน เอธิโอเปียก.ย.ต.ค.พ.ย.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.ฤดูร้อนฤดูหนาว5.76.67.06.76.16.85.45.86.6Addis AbabaAddis AbabaDesēDesēJimmaJimma
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน Addis Ababa Desē และJimma โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น