สภาพอากาศในเดือนเมษายนที่ ไอซ์แลนด์

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศจาก เมษายน ใน ไอซ์แลนด์ โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยจาก เมษายน ในสถานที่ตัวแทน 2 แห่ง : เรคยาวิกและAkureyri

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศไอซ์แลนด์

เรคยาวิก
ไอซ์แลนด์
Akureyri
ไอซ์แลนด์
แผนที่

ค่าอุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์

ค่าอุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์เม.ย.112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030-10°C-10°C-8°C-8°C-6°C-6°C-4°C-4°C-2°C-2°C0°C0°C2°C2°C4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°Cมี.ค.พ.ค.-012467-3-20346-6-4-2135-8-6-44ขณะนี้ขณะนี้เรคยาวิกเรคยาวิกAkureyriAkureyri
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง

เรคยาวิก ในเดือนเมษายน

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เรคยาวิก ในเดือน เมษายนเม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000มี.ค.พ.ค.ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวหนาว

Akureyri ในเดือนเมษายน

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Akureyri ในเดือน เมษายนเม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300000040408081212161620200000มี.ค.พ.ค.ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาว
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์เม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%มี.ค.พ.ค.333841253134ขณะนี้ขณะนี้เรคยาวิกเรคยาวิก
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์เม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%มี.ค.พ.ค.444136353128ขณะนี้ขณะนี้เรคยาวิกเรคยาวิกAkureyriAkureyri
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์เม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.มี.ค.พ.ค.837568242734ขณะนี้ขณะนี้เรคยาวิกเรคยาวิกAkureyriAkureyri
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์เม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 มม.0 มม.100 มม.100 มม.200 มม.200 มม.300 มม.300 มม.400 มม.400 มม.500 มม.500 มม.มี.ค.พ.ค.1015017344241138ขณะนี้ขณะนี้เรคยาวิกเรคยาวิกAkureyriAkureyri
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์เม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 ชม.0 ชม.4 ชม.4 ชม.8 ชม.8 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.16 ชม.20 ชม.20 ชม.24 ชม.24 ชม.มี.ค.พ.ค.13.615.116.8ขณะนี้ขณะนี้AkureyriAkureyri
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์เม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%มี.ค.พ.ค.ขณะนี้ขณะนี้AkureyriAkureyri
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)

ความเร็วลมเฉลี่ยในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์

ความเร็วลมเฉลี่ยในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์เม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.มี.ค.พ.ค.21.620.118.619.117.215.3ขณะนี้ขณะนี้เรคยาวิกเรคยาวิกAkureyriAkureyri
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน

คะแนนการท่องเที่ยวในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์

คะแนนการท่องเที่ยวในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์เม.ย.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303000224466881010มี.ค.พ.ค.0.20.1ขณะนี้ขณะนี้เรคยาวิกเรคยาวิกAkureyriAkureyri
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์เม.ย.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303000224466881010มี.ค.พ.ค.ขณะนี้ขณะนี้เรคยาวิกเรคยาวิก
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์

ฤดูกาลเพาะปลูกในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์เม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%มี.ค.พ.ค.ขณะนี้ขณะนี้เรคยาวิกเรคยาวิกAkureyriAkureyri
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์เม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930302°C2°C4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°Cมี.ค.พ.ค.ขณะนี้ขณะนี้เรคยาวิกเรคยาวิกAkureyriAkureyri
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของเดือน เมษายน โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์เม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930302°C2°C3°C3°C4°C4°C5°C5°C6°C6°C7°C7°C8°C8°C9°C9°Cมี.ค.พ.ค.556223ขณะนี้ขณะนี้เรคยาวิกเรคยาวิกAkureyriAkureyri
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบรายวันโดยเฉลี่ยในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบรายวันโดยเฉลี่ยในเดือนเมษายนใน ไอซ์แลนด์เม.ย.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930300.0 กว.-ชม.0.0 กว.-ชม.0.5 กว.-ชม.0.5 กว.-ชม.1.0 กว.-ชม.1.0 กว.-ชม.1.5 กว.-ชม.1.5 กว.-ชม.2.0 กว.-ชม.2.0 กว.-ชม.2.5 กว.-ชม.2.5 กว.-ชม.3.0 กว.-ชม.3.0 กว.-ชม.3.5 กว.-ชม.3.5 กว.-ชม.4.0 กว.-ชม.4.0 กว.-ชม.4.5 กว.-ชม.4.5 กว.-ชม.5.0 กว.-ชม.5.0 กว.-ชม.5.5 กว.-ชม.5.5 กว.-ชม.6.0 กว.-ชม.6.0 กว.-ชม.มี.ค.พ.ค.2.33.13.93.44.3ขณะนี้ขณะนี้AkureyriAkureyri
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน เรคยาวิกและAkureyri โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น