สภาพอากาศในเดือนธันวาคมที่ แคว้นเบรอตาญ ฝรั่งเศส

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศจาก ธันวาคม ใน แคว้นเบรอตาญ โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยจาก ธันวาคม ในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : Nantes แรน และBrest

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศแคว้นเบรอตาญ

Nantes
ฝรั่งเศส
แรน
ฝรั่งเศส
Brest
ฝรั่งเศส
แผนที่

ค่าอุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญ

ค่าอุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญธ.ค.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131-2°C-2°C0°C0°C2°C2°C4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°Cพ.ย.ม.ค.433109966611101010098832BrestBrestแรนแรนNantesNantes
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง

Nantes ในเดือนธันวาคม

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Nantes ในเดือน ธันวาคมธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000พ.ย.ม.ค.หนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็น

แรน ในเดือนธันวาคม

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน แรน ในเดือน ธันวาคมธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000พ.ย.ม.ค.หนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็น

Brest ในเดือนธันวาคม

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Brest ในเดือน ธันวาคมธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000พ.ย.ม.ค.หนาวจัดหนาวเย็นหนาวจัด
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%พ.ย.ม.ค.383531BrestBrestแรนแรนNantesNantes
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญ

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%พ.ย.ม.ค.293234383941BrestBrestแรนแรนNantesNantes
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญ

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.พ.ย.ม.ค.586365525555798382BrestBrestแรนแรนNantesNantes
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญ

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 ชม.0 ชม.4 ชม.4 ชม.8 ชม.8 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.16 ชม.20 ชม.20 ชม.24 ชม.24 ชม.พ.ย.ม.ค.8.88.58.6BrestBrestแรนแรนNantesNantes
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญ

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%พ.ย.ม.ค.BrestBrestแรนแรน
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)

ความเร็วลมเฉลี่ยในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญ

ความเร็วลมเฉลี่ยในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.30 กม./ชม.30 กม./ชม.พ.ย.ม.ค.18.018.518.926.126.827.5แรนแรนNantesNantes
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน

คะแนนการท่องเที่ยวในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญ

คะแนนการท่องเที่ยวในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญธ.ค.112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313100224466881010พ.ย.ม.ค.0.90.60.6BrestBrestแรนแรนNantesNantes
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญ

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญธ.ค.112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313100224466881010พ.ย.ม.ค.BrestBrestแรนแรนNantesNantes
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญ

ฤดูกาลเพาะปลูกในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%พ.ย.ม.ค.BrestBrestแรนแรนNantesNantes
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญ

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญธ.ค.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131200°C200°C400°C400°C600°C600°C800°C800°C1,000°C1,000°C1,200°C1,200°C1,400°C1,400°C1,600°C1,600°Cพ.ย.ม.ค.BrestBrestแรนแรนNantesNantes
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของเดือน ธันวาคม โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญ

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031318°C8°C9°C9°C10°C10°C11°C11°C12°C12°C13°C13°C14°C14°C15°C15°Cพ.ย.ม.ค.121110111010131211BrestBrestแรนแรนNantesNantes
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบรายวันโดยเฉลี่ยในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญ

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบรายวันโดยเฉลี่ยในเดือนธันวาคมใน แคว้นเบรอตาญธ.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310.0 กว.-ชม.0.0 กว.-ชม.0.2 กว.-ชม.0.2 กว.-ชม.0.4 กว.-ชม.0.4 กว.-ชม.0.6 กว.-ชม.0.6 กว.-ชม.0.8 กว.-ชม.0.8 กว.-ชม.1.0 กว.-ชม.1.0 กว.-ชม.1.2 กว.-ชม.1.2 กว.-ชม.1.4 กว.-ชม.1.4 กว.-ชม.1.6 กว.-ชม.1.6 กว.-ชม.1.8 กว.-ชม.1.8 กว.-ชม.2.0 กว.-ชม.2.0 กว.-ชม.2.2 กว.-ชม.2.2 กว.-ชม.พ.ย.ม.ค.1.21.01.01.10.90.9แรนแรนNantesNantes
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน Nantes แรน และBrest โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น