สภาพอากาศในเดือนมีนาคมที่ เอธิโอเปีย

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศจาก มีนาคม ใน เอธิโอเปีย โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยจาก มีนาคม ในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : Addis Ababa Desē และJimma

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศเอธิโอเปีย

Addis Ababa
เอธิโอเปีย
Desē
เอธิโอเปีย
Jimma
เอธิโอเปีย
แผนที่

ค่าอุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปีย

ค่าอุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปียมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031318°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°Cก.พ.เม.ย.12121323232391011212222131428282727ขณะนี้ขณะนี้Addis AbabaAddis AbabaDesēDesēJimmaJimma
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง

Addis Ababa ในเดือนมีนาคม

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Addis Ababa ในเดือน มีนาคมมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000ก.พ.เม.ย.ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นกำลังสบายเย็น

Desē ในเดือนมีนาคม

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Desē ในเดือน มีนาคมมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000ก.พ.เม.ย.ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นเย็นกำลังสบายเย็น

Jimma ในเดือนมีนาคม

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Jimma ในเดือน มีนาคมมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000ก.พ.เม.ย.ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นอุ่นเย็นกำลังสบายกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปีย

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปียมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ก.พ.เม.ย.474440514847363327ขณะนี้ขณะนี้Addis AbabaAddis AbabaJimmaJimma
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปีย

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปียมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ก.พ.เม.ย.17233027274160ขณะนี้ขณะนี้Addis AbabaAddis AbabaDesēDesēJimmaJimma
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปีย

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปียมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.ก.พ.เม.ย.3243575492150ขณะนี้ขณะนี้Addis AbabaAddis AbabaDesēDesēJimmaJimma
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปีย

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปียมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 ชม.0 ชม.4 ชม.4 ชม.8 ชม.8 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.16 ชม.20 ชม.20 ชม.24 ชม.24 ชม.ก.พ.เม.ย.12.012.112.2ขณะนี้ขณะนี้DesēDesēJimmaJimma
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปีย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปียมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ก.พ.เม.ย.ขณะนี้ขณะนี้Addis AbabaAddis Ababa
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)

ความเร็วลมเฉลี่ยในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปีย

ความเร็วลมเฉลี่ยในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปียมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.ก.พ.เม.ย.12.812.411.89.18.98.84.54.44.1ขณะนี้ขณะนี้Addis AbabaAddis AbabaDesēDesēJimmaJimma
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน

คะแนนการท่องเที่ยวในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปีย

คะแนนการท่องเที่ยวในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปียมี.ค.112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313100224466881010ก.พ.เม.ย.6.56.46.15.95.65.0ขณะนี้ขณะนี้Addis AbabaAddis AbabaDesēDesē
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปีย

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปียมี.ค.112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313100224466881010ก.พ.เม.ย.3.02.92.81.82.02.14.34.03.6ขณะนี้ขณะนี้Addis AbabaAddis AbabaJimmaJimma
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปีย

ฤดูกาลเพาะปลูกในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปียมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ก.พ.เม.ย.ขณะนี้ขณะนี้Addis AbabaAddis AbabaDesēDesēJimmaJimma
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปีย

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปียมี.ค.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131200°C200°C400°C400°C600°C600°C800°C800°C1,000°C1,000°C1,200°C1,200°Cก.พ.เม.ย.ขณะนี้ขณะนี้Addis AbabaAddis AbabaDesēDesēJimmaJimma
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของเดือน มีนาคม โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบรายวันโดยเฉลี่ยในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปีย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบรายวันโดยเฉลี่ยในเดือนมีนาคมใน เอธิโอเปียมี.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.ก.พ.เม.ย.7.27.16.86.86.86.56.2ขณะนี้ขณะนี้DesēDesēJimmaJimma
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน Addis Ababa Desē และJimma โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น