สภาพอากาศในเดือนมกราคมที่ Balearic Islands สเปน

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศจาก มกราคม ใน Balearic Islands โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยจาก มกราคม ในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : มาจอร์กา Ibiza และMinorca

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศBalearic Islands

Ibiza
สเปน
Minorca
สเปน
แผนที่

ค่าอุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือนมกราคมใน Balearic Islands

ค่าอุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือนมกราคมใน Balearic Islandsม.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031312°C2°C4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°Cธ.ค.ก.พ.5551515159881414132227776ขณะนี้ขณะนี้MinorcaMinorcaมาจอร์กามาจอร์กาIbizaIbiza
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง

มาจอร์กา ในเดือนมกราคม

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน มาจอร์กา ในเดือน มกราคมม.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000ธ.ค.ก.พ.ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวหนาวเย็น

Ibiza ในเดือนมกราคม

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Ibiza ในเดือน มกราคมม.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000ธ.ค.ก.พ.ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็น

Minorca ในเดือนมกราคม

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Minorca ในเดือน มกราคมม.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310000040408081212161620200000ธ.ค.ก.พ.ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือนมกราคมใน Balearic Islands

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือนมกราคมใน Balearic Islandsม.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ธ.ค.ก.พ.60616259ขณะนี้ขณะนี้MinorcaMinorcaมาจอร์กามาจอร์กาIbizaIbiza
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือนมกราคมใน Balearic Islands

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือนมกราคมใน Balearic Islandsม.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ธ.ค.ก.พ.17171721ขณะนี้ขณะนี้MinorcaMinorcaมาจอร์กามาจอร์กาIbizaIbiza
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือนมกราคมใน Balearic Islands

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือนมกราคมใน Balearic Islandsม.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.ธ.ค.ก.พ.31313038373540ขณะนี้ขณะนี้MinorcaMinorcaมาจอร์กามาจอร์กาIbizaIbiza
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือนมกราคมใน Balearic Islands

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือนมกราคมใน Balearic Islandsม.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 ชม.0 ชม.4 ชม.4 ชม.8 ชม.8 ชม.12 ชม.12 ชม.16 ชม.16 ชม.20 ชม.20 ชม.24 ชม.24 ชม.ธ.ค.ก.พ.9.49.710.1ขณะนี้ขณะนี้MinorcaMinorcaมาจอร์กามาจอร์กาIbizaIbiza
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในเดือนมกราคมใน Balearic Islands

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในเดือนมกราคมใน Balearic Islandsม.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ธ.ค.ก.พ.ขณะนี้ขณะนี้MinorcaMinorca
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)

ความเร็วลมเฉลี่ยในเดือนมกราคมใน Balearic Islands

ความเร็วลมเฉลี่ยในเดือนมกราคมใน Balearic Islandsม.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.ธ.ค.ก.พ.20.620.020.324.523.824.1ขณะนี้ขณะนี้MinorcaMinorcaมาจอร์กามาจอร์กาIbizaIbiza
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน

คะแนนการท่องเที่ยวในเดือนมกราคมใน Balearic Islands

คะแนนการท่องเที่ยวในเดือนมกราคมใน Balearic Islandsม.ค.112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313100224466881010ธ.ค.ก.พ.3.33.23.24.24.04.0ขณะนี้ขณะนี้MinorcaMinorcaมาจอร์กามาจอร์กาIbizaIbiza
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำในเดือนมกราคมใน Balearic Islands

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำในเดือนมกราคมใน Balearic Islandsม.ค.112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313100224466881010ธ.ค.ก.พ.ขณะนี้ขณะนี้MinorcaMinorcaมาจอร์กามาจอร์กาIbizaIbiza
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกในเดือนมกราคมใน Balearic Islands

ฤดูกาลเพาะปลูกในเดือนมกราคมใน Balearic Islandsม.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ธ.ค.ก.พ.ขณะนี้ขณะนี้MinorcaMinorcaมาจอร์กามาจอร์กาIbizaIbiza
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือนมกราคมใน Balearic Islands

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือนมกราคมใน Balearic Islandsม.ค.1122334455667788991010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°C2,000°C2,000°C2,500°C2,500°C3,000°C3,000°Cธ.ค.ก.พ.ขณะนี้ขณะนี้MinorcaMinorcaมาจอร์กามาจอร์กาIbizaIbiza
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของเดือน มกราคม โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือนมกราคมใน Balearic Islands

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือนมกราคมใน Balearic Islandsม.ค.112233445566778899101011111212131314141515161617171818191920202121222223232424252526262727282829293030313113.5°C13.5°C14.0°C14.0°C14.5°C14.5°C15.0°C15.0°C15.5°C15.5°C16.0°C16.0°C16.5°C16.5°C17.0°C17.0°C17.5°C17.5°Cธ.ค.ก.พ.15151414ขณะนี้ขณะนี้MinorcaMinorcaมาจอร์กามาจอร์กาIbizaIbiza
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบรายวันโดยเฉลี่ยในเดือนมกราคมใน Balearic Islands

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบรายวันโดยเฉลี่ยในเดือนมกราคมใน Balearic Islandsม.ค.11223344556677889910101111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303031310.0 กว.-ชม.0.0 กว.-ชม.0.5 กว.-ชม.0.5 กว.-ชม.1.0 กว.-ชม.1.0 กว.-ชม.1.5 กว.-ชม.1.5 กว.-ชม.2.0 กว.-ชม.2.0 กว.-ชม.2.5 กว.-ชม.2.5 กว.-ชม.3.0 กว.-ชม.3.0 กว.-ชม.3.5 กว.-ชม.3.5 กว.-ชม.4.0 กว.-ชม.4.0 กว.-ชม.4.5 กว.-ชม.4.5 กว.-ชม.ธ.ค.ก.พ.2.22.42.9ขณะนี้ขณะนี้MinorcaMinorcaมาจอร์กามาจอร์กาIbizaIbiza
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน มาจอร์กา Ibiza และMinorca โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

Balearic Islands