ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในซิมบับเว

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ ซิมบับเว โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : ฮาราเร Bulawayo และChiredzi

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศซิมบับเว

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ฮาราเร
ซิมบับเว
Bulawayo
ซิมบับเว
Chiredzi
ซิมบับเว
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ซิมบับเว

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ซิมบับเวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C1782820182922113325734ขณะนี้ขณะนี้ChiredziChiredziBulawayoBulawayoฮาราเรฮาราเร
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ฮาราเร 26°C26°C26°C25°C23°C21°C21°C23°C27°C28°C27°C26°C
Bulawayo 28°C27°C27°C26°C24°C22°C21°C24°C28°C29°C29°C28°C
Chiredzi 32°C31°C31°C29°C27°C25°C25°C28°C31°C32°C33°C32°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ฮาราเร 17°C17°C16°C14°C11°C9°C9°C10°C13°C15°C17°C17°C
Bulawayo 18°C17°C16°C14°C11°C9°C9°C11°C14°C16°C17°C17°C
Chiredzi 22°C21°C20°C17°C14°C12°C11°C13°C16°C19°C21°C22°C

ฮาราเร

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ฮาราเรม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นอุ่นหนาวกำลังสบายกำลังสบาย

Bulawayo

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Bulawayoม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายกำลังสบายอุ่นอุ่น

Chiredzi

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Chiredziม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นกำลังสบายอุ่นร้อนร้อนกำลังสบายเย็นอุ่นอุ่น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ซิมบับเว

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ซิมบับเวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%9425953645ขณะนี้ขณะนี้ChiredziChiredziBulawayoBulawayoฮาราเรฮาราเร
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ฮาราเร 26%33%51%77%90%93%94%93%90%78%50%30%
Bulawayo 37%45%62%82%92%94%93%94%90%77%53%38%
Chiredzi 46%53%68%84%92%94%93%94%92%81%62%48%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ซิมบับเว

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ซิมบับเวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%6045371ขณะนี้ขณะนี้ChiredziChiredziBulawayoBulawayoฮาราเรฮาราเร
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ฮาราเร 18.1วัน13.8วัน9.1วัน3.3วัน0.7วัน0.2วัน0.2วัน0.1วัน0.7วัน4.1วัน10.7วัน17.8วัน
Bulawayo 12.8วัน10.0วัน7.2วัน3.2วัน0.9วัน0.5วัน0.2วัน0.2วัน0.9วัน4.5วัน10.7วัน13.4วัน
Chiredzi 10.6วัน9.0วัน6.1วัน2.9วัน1.3วัน0.5วัน0.5วัน0.4วัน1.2วัน3.0วัน7.8วัน10.9วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ซิมบับเว

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ซิมบับเวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.1771106911ขณะนี้ขณะนี้ChiredziChiredziBulawayoBulawayoฮาราเรฮาราเร
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ฮาราเร 176.0มม.135.9มม.62.3มม.20.8มม.4.2มม.1.0มม.3.5มม.2.1มม.2.7มม.20.5มม.72.7มม.151.5มม.
Bulawayo 105.1มม.89.2มม.52.7มม.24.0มม.3.8มม.1.8มม.0.9มม.0.5มม.3.6มม.22.7มม.73.7มม.98.4มม.
Chiredzi 90.1มม.81.0มม.44.6มม.17.6มม.5.5มม.2.8มม.2.8มม.1.8มม.6.3มม.16.2มม.53.9มม.84.4มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ซิมบับเว

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ซิมบับเวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.13.211.1ขณะนี้ขณะนี้ChiredziChiredziBulawayoBulawayoฮาราเรฮาราเร
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ฮาราเร 13.1ชม.12.7ชม.12.2ชม.11.7ชม.11.3ชม.11.1ชม.11.2ชม.11.5ชม.12.0ชม.12.5ชม.13.0ชม.13.2ชม.
Bulawayo 13.2ชม.12.8ชม.12.2ชม.11.6ชม.11.2ชม.10.9ชม.11.0ชม.11.5ชม.12.0ชม.12.6ชม.13.1ชม.13.3ชม.
Chiredzi 13.2ชม.12.8ชม.12.2ชม.11.6ชม.11.1ชม.10.9ชม.11.0ชม.11.4ชม.12.0ชม.12.6ชม.13.1ชม.13.4ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ซิมบับเว

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ซิมบับเวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%71270ขณะนี้ขณะนี้ChiredziChiredziBulawayoBulawayoฮาราเรฮาราเร
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ฮาราเร 2.0วัน1.6วัน1.2วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน1.2วัน
Bulawayo 3.3วัน2.7วัน1.6วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน1.9วัน
Chiredzi 21.2วัน19.7วัน16.6วัน6.5วัน0.9วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.8วัน3.4วัน10.5วัน18.3วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ซิมบับเว

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ซิมบับเวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.17.211.119.513.911.1ขณะนี้ขณะนี้ChiredziChiredziBulawayoBulawayo
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ฮาราเร 11.311.412.012.211.812.413.414.516.516.814.612.0
Bulawayo 15.215.715.715.114.114.315.316.718.419.116.614.8
Chiredzi 14.414.213.412.211.311.312.013.816.217.415.914.4

คะแนนการท่องเที่ยวใน ซิมบับเว

คะแนนการท่องเที่ยวใน ซิมบับเวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.85.05.79.04.1ขณะนี้ขณะนี้ChiredziChiredziBulawayoBulawayoฮาราเรฮาราเร
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ซิมบับเว

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ซิมบับเวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.71.47.38.24.8ขณะนี้ขณะนี้ChiredziChiredziBulawayoBulawayoฮาราเรฮาราเร
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ซิมบับเว

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ซิมบับเวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ChiredziChiredziBulawayoBulawayoฮาราเรฮาราเร
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ซิมบับเว

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ซิมบับเวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°Cขณะนี้ขณะนี้ChiredziChiredziBulawayoBulawayoฮาราเรฮาราเร
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ซิมบับเว

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ซิมบับเวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.7.55.35.07.54.6ขณะนี้ขณะนี้ChiredziChiredziBulawayoBulawayoฮาราเรฮาราเร
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ฮาราเร 6.86.86.86.35.75.35.56.37.17.57.26.7
Bulawayo 7.37.26.86.25.55.05.36.16.97.47.27.1
Chiredzi 7.57.36.75.95.14.64.85.66.57.27.47.4

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ฮาราเร Bulawayo และChiredzi ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ