ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในแซมเบีย

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ แซมเบีย โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : ลูซากา Kitwe และKasama

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศแซมเบีย

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ลูซากา
แซมเบีย
Kitwe
แซมเบีย
Kasama
แซมเบีย
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน แซมเบีย

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน แซมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C1883122934253324187ขณะนี้ขณะนี้KasamaKasamaKitweKitweลูซากาลูซากา
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลูซากา 26°C26°C26°C26°C25°C23°C23°C25°C29°C31°C29°C27°C
Kitwe 26°C26°C26°C26°C26°C25°C26°C29°C33°C34°C31°C27°C
Kasama 25°C25°C25°C25°C25°C24°C25°C27°C31°C32°C30°C26°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลูซากา 18°C18°C17°C14°C11°C9°C8°C11°C14°C17°C18°C18°C
Kitwe 17°C17°C17°C15°C12°C10°C9°C12°C15°C18°C19°C18°C
Kasama 16°C16°C16°C15°C12°C10°C9°C11°C14°C17°C18°C17°C

ลูซากา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ลูซากาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนหนาวเย็น

Kitwe

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Kitweม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อนเย็นกำลังสบาย

Kasama

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Kasamaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นอุ่นร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน แซมเบีย

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน แซมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%931890138512ขณะนี้ขณะนี้KasamaKasamaKitweKitweลูซากาลูซากา
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลูซากา 18%27%43%69%85%92%93%90%86%72%45%22%
Kitwe 14%19%32%57%75%87%88%84%77%55%31%17%
Kasama 12%16%29%48%66%79%85%82%70%50%33%17%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน แซมเบีย

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน แซมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%6980ขณะนี้ขณะนี้KasamaKasamaKitweKitweลูซากาลูซากา
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลูซากา 20.7วัน17.4วัน11.6วัน3.2วัน0.6วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน2.8วัน9.4วัน18.3วัน
Kitwe 24.4วัน21.5วัน16.6วัน4.6วัน0.6วัน0.0วัน0.1วัน0.1วัน0.4วัน3.2วัน12.7วัน22.4วัน
Kasama 24.6วัน22.4วัน21.0วัน8.6วัน0.9วัน0.1วัน0.0วัน0.1วัน0.5วัน2.8วัน12.0วัน22.4วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน แซมเบีย

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน แซมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.181248218ขณะนี้ขณะนี้KasamaKasamaKitweKitweลูซากาลูซากา
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลูซากา 178.6มม.143.5มม.73.6มม.27.3มม.4.4มม.0.4มม.0.0มม.0.1มม.1.1มม.15.0มม.67.1มม.163.6มม.
Kitwe 240.6มม.225.5มม.119.9มม.29.7มม.3.3มม.0.2มม.0.2มม.0.4มม.1.5มม.19.2มม.96.3มม.223.1มม.
Kasama 211.9มม.199.1มม.148.0มม.51.8มม.3.9มม.0.6มม.0.2มม.0.3มม.2.8มม.14.5มม.83.1มม.196.0มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน แซมเบีย

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน แซมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.13.011.2ขณะนี้ขณะนี้KasamaKasamaKitweKitweลูซากาลูซากา
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลูซากา 12.9ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.7ชม.11.4ชม.11.2ชม.11.3ชม.11.6ชม.12.0ชม.12.5ชม.12.8ชม.13.0ชม.
Kitwe 12.8ชม.12.5ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.5ชม.11.4ชม.11.5ชม.11.7ชม.12.0ชม.12.4ชม.12.7ชม.12.9ชม.
Kasama 12.6ชม.12.4ชม.12.1ชม.11.9ชม.11.6ชม.11.5ชม.11.6ชม.11.8ชม.12.0ชม.12.3ชม.12.6ชม.12.7ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ แซมเบีย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ แซมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%774624ขณะนี้ขณะนี้KasamaKasamaKitweKitweลูซากาลูซากา
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลูซากา 23.0วัน20.8วัน15.6วัน5.3วัน0.6วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน1.1วัน7.6วัน18.1วัน
Kitwe 13.0วัน13.0วัน12.3วัน3.5วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน3.2วัน10.4วัน
Kasama 4.8วัน5.3วัน6.8วัน2.5วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.9วัน3.3วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน แซมเบีย

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน แซมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.22 กม./ชม.22 กม./ชม.20.410.618.39.2ขณะนี้ขณะนี้KasamaKasamaKitweKitweลูซากาลูซากา
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลูซากา 10.810.812.614.214.214.715.717.319.520.016.312.2
Kitwe 9.49.310.813.213.614.315.616.918.117.413.410.0
Kasama 9.38.810.413.814.514.615.716.918.017.513.610.1

คะแนนการท่องเที่ยวใน แซมเบีย

คะแนนการท่องเที่ยวใน แซมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.64.68.24.2ขณะนี้ขณะนี้KasamaKasamaKitweKitweลูซากาลูซากา
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน แซมเบีย

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน แซมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.42.77.73.4ขณะนี้ขณะนี้KasamaKasamaKitweKitweลูซากาลูซากา
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน แซมเบีย

ฤดูกาลเพาะปลูกใน แซมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้KasamaKasamaKitweKitweลูซากาลูซากา
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน แซมเบีย

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน แซมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°C2,000°C2,000°C2,500°C2,500°C3,000°C3,000°C3,500°C3,500°C4,000°C4,000°Cขณะนี้ขณะนี้KasamaKasamaKitweKitweลูซากาลูซากา
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน แซมเบีย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน แซมเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.7.55.47.35.14.8ขณะนี้ขณะนี้KasamaKasamaKitweKitweลูซากาลูซากา
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลูซากา 5.86.16.46.45.95.55.76.47.17.46.96.0
Kitwe 5.25.46.06.46.15.85.96.57.17.26.55.5
Kasama 4.95.25.76.36.16.06.16.77.17.26.55.3

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ลูซากา Kitwe และKasama ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สนามบิน