ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในแอฟริกาใต้

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ แอฟริกาใต้ โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : เคปทาวน์ โจฮันเนสเบิร์ก และเดอร์บัน

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศแอฟริกาใต้

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

เคปทาวน์
แอฟริกาใต้
โจฮันเนสเบิร์ก
แอฟริกาใต้
เดอร์บัน
แอฟริกาใต้
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน แอฟริกาใต้

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน แอฟริกาใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C17925171522623142822ขณะนี้ขณะนี้เคปทาวน์เคปทาวน์โจฮันเนสเบิร์กโจฮันเนสเบิร์กเดอร์บันเดอร์บัน
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เคปทาวน์ 24°C25°C24°C21°C19°C17°C17°C17°C18°C20°C22°C23°C
โจฮันเนสเบิร์ก 25°C25°C24°C22°C19°C17°C17°C20°C23°C24°C24°C25°C
เดอร์บัน 27°C28°C27°C26°C24°C23°C23°C23°C23°C24°C25°C26°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เคปทาวน์ 17°C17°C16°C13°C11°C9°C9°C9°C11°C12°C14°C16°C
โจฮันเนสเบิร์ก 15°C15°C13°C10°C6°C3°C3°C5°C9°C11°C13°C14°C
เดอร์บัน 22°C22°C22°C19°C17°C14°C14°C16°C17°C18°C20°C21°C

เคปทาวน์

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เคปทาวน์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นกำลังสบายกำลังสบายหนาวกำลังสบาย

โจฮันเนสเบิร์ก

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน โจฮันเนสเบิร์กม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นหนาวอุ่นหนาวจัด

เดอร์บัน

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เดอร์บันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นกำลังสบายอุ่นอุ่นเย็นอุ่น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน แอฟริกาใต้

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน แอฟริกาใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%895692628559ขณะนี้ขณะนี้เคปทาวน์เคปทาวน์โจฮันเนสเบิร์กโจฮันเนสเบิร์กเดอร์บันเดอร์บัน
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เคปทาวน์ 86%87%79%66%57%59%63%66%61%66%70%77%
โจฮันเนสเบิร์ก 67%73%76%82%87%90%91%90%85%73%64%65%
เดอร์บัน 70%73%75%76%79%84%85%82%71%61%60%66%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน แอฟริกาใต้

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน แอฟริกาใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%274551477ขณะนี้ขณะนี้เคปทาวน์เคปทาวน์โจฮันเนสเบิร์กโจฮันเนสเบิร์กเดอร์บันเดอร์บัน
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เคปทาวน์ 1.7วัน1.3วัน2.3วัน4.4วัน6.2วัน7.7วัน7.9วัน6.8วัน5.2วัน3.6วัน2.5วัน1.9วัน
โจฮันเนสเบิร์ก 15.7วัน11.9วัน10.6วัน5.4วัน1.9วัน0.9วัน0.5วัน1.0วัน2.7วัน8.5วัน13.1วัน16.4วัน
เดอร์บัน 13.3วัน11.5วัน10.0วัน5.7วัน2.9วัน2.5วัน2.5วัน3.3วัน5.8วัน10.4วัน12.2วัน14.2วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน แอฟริกาใต้

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน แอฟริกาใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.7510100211318ขณะนี้ขณะนี้เคปทาวน์เคปทาวน์โจฮันเนสเบิร์กโจฮันเนสเบิร์กเดอร์บันเดอร์บัน
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เคปทาวน์ 11.8มม.9.8มม.14.9มม.34.1มม.52.4มม.73.4มม.70.3มม.54.5มม.36.6มม.23.2มม.19.0มม.10.5มม.
โจฮันเนสเบิร์ก 99.4มม.83.1มม.64.4มม.32.0มม.12.4มม.5.6มม.2.3มม.5.9มม.17.8มม.54.6มม.83.1มม.95.3มม.
เดอร์บัน 106.1มม.103.9มม.74.1มม.49.0มม.23.7มม.19.4มม.27.9มม.32.3มม.57.4มม.90.4มม.109.4มม.106.9มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน แอฟริกาใต้

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน แอฟริกาใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.14.49.913.810.5ขณะนี้ขณะนี้เคปทาวน์เคปทาวน์โจฮันเนสเบิร์กโจฮันเนสเบิร์กเดอร์บันเดอร์บัน
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เคปทาวน์ 14.1ชม.13.3ชม.12.3ชม.11.2ชม.10.3ชม.9.9ชม.10.2ชม.10.9ชม.11.9ชม.13.0ชม.13.9ชม.14.4ชม.
โจฮันเนสเบิร์ก 13.6ชม.13.0ชม.12.2ชม.11.4ชม.10.8ชม.10.5ชม.10.7ชม.11.2ชม.12.0ชม.12.7ชม.13.4ชม.13.8ชม.
เดอร์บัน 13.8ชม.13.1ชม.12.2ชม.11.3ชม.10.6ชม.10.3ชม.10.4ชม.11.1ชม.11.9ชม.12.8ชม.13.6ชม.14.0ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ แอฟริกาใต้

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ แอฟริกาใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%92911ขณะนี้ขณะนี้เคปทาวน์เคปทาวน์เดอร์บันเดอร์บัน
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เคปทาวน์ 2.1วัน2.3วัน1.4วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.7วัน
โจฮันเนสเบิร์ก 0.3วัน0.4วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน
เดอร์บัน 27.6วัน25.2วัน26.0วัน16.9วัน6.2วัน0.9วัน0.8วัน2.8วัน7.1วัน12.8วัน18.2วัน24.2วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน แอฟริกาใต้

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน แอฟริกาใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.22 กม./ชม.22 กม./ชม.24 กม./ชม.24 กม./ชม.22.317.015.610.321.016.1ขณะนี้ขณะนี้เคปทาวน์เคปทาวน์โจฮันเนสเบิร์กโจฮันเนสเบิร์กเดอร์บันเดอร์บัน
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เคปทาวน์ 22.021.619.717.817.318.118.518.619.120.321.521.6
โจฮันเนสเบิร์ก 11.310.810.410.811.412.212.614.215.415.013.912.2
เดอร์บัน 18.818.017.517.116.416.717.318.820.020.720.319.3

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน แอฟริกาใต้

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน แอฟริกาใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C1915NaN2621ขณะนี้ขณะนี้เคปทาวน์เคปทาวน์เดอร์บันเดอร์บัน
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เคปทาวน์ 19°C19°C18°C17°C16°C15°C15°C15°C15°C15°C16°C18°C
เดอร์บัน 25°C26°C25°C25°C23°C22°C21°C21°C21°C22°C23°C24°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน แอฟริกาใต้

คะแนนการท่องเที่ยวใน แอฟริกาใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.94.77.63.88.65.8ขณะนี้ขณะนี้เคปทาวน์เคปทาวน์โจฮันเนสเบิร์กโจฮันเนสเบิร์กเดอร์บันเดอร์บัน
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน แอฟริกาใต้

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน แอฟริกาใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.30.34.90.17.63.9ขณะนี้ขณะนี้เคปทาวน์เคปทาวน์โจฮันเนสเบิร์กโจฮันเนสเบิร์กเดอร์บันเดอร์บัน
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน แอฟริกาใต้

ฤดูกาลเพาะปลูกใน แอฟริกาใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้เคปทาวน์เคปทาวน์โจฮันเนสเบิร์กโจฮันเนสเบิร์กเดอร์บันเดอร์บัน
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน แอฟริกาใต้

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน แอฟริกาใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°Cขณะนี้ขณะนี้เคปทาวน์เคปทาวน์โจฮันเนสเบิร์กโจฮันเนสเบิร์กเดอร์บันเดอร์บัน
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน แอฟริกาใต้

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน แอฟริกาใต้ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.9 กว.-ชม.9 กว.-ชม.8.72.57.74.27.43.3ขณะนี้ขณะนี้เคปทาวน์เคปทาวน์โจฮันเนสเบิร์กโจฮันเนสเบิร์กเดอร์บันเดอร์บัน
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
เคปทาวน์ 8.57.76.14.43.12.52.83.75.06.67.88.5
โจฮันเนสเบิร์ก 7.57.26.45.54.74.34.55.46.47.07.37.5
เดอร์บัน 7.26.75.84.73.83.43.64.35.26.06.87.2

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน เคปทาวน์ โจฮันเนสเบิร์ก และเดอร์บัน ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ