ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในเยเมน

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ เยเมน โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : Sanaa Ta‘izz และAl Ḩudaydah

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศเยเมน

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

Sanaa
เยเมน
Ta‘izz
เยเมน
Al Ḩudaydah
เยเมน
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เยเมน

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เยเมนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C45°C45°C50°C50°C16529222113312431352827394931ขณะนี้ขณะนี้SanaaSanaaTa‘izzTa‘izzAl ḨudaydahAl Ḩudaydah
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Sanaa 23°C24°C25°C25°C27°C29°C28°C28°C27°C24°C23°C22°C
Ta‘izz 24°C25°C27°C29°C30°C31°C30°C29°C29°C28°C26°C24°C
Al Ḩudaydah 28°C29°C30°C32°C34°C35°C35°C35°C35°C33°C31°C29°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Sanaa 6°C8°C11°C12°C14°C16°C16°C16°C14°C10°C7°C6°C
Ta‘izz 14°C14°C16°C17°C19°C20°C21°C20°C19°C16°C14°C14°C
Al Ḩudaydah 22°C23°C25°C27°C29°C30°C31°C30°C29°C27°C24°C22°C

Sanaa

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Sanaaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นกำลังสบายอุ่นเย็นเย็นหนาวจัดกำลังสบายหนาวหนาว

Ta‘izz

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Ta‘izzม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นกำลังสบายอุ่นร้อนเย็นเย็น

Al Ḩudaydah

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Al Ḩudaydahม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้อุ่นร้อนกำลังสบายกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เยเมน

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เยเมนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%81382342ขณะนี้ขณะนี้SanaaSanaaTa‘izzTa‘izzAl ḨudaydahAl Ḩudaydah
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Sanaa 72%71%68%63%50%41%41%51%67%74%79%76%
Ta‘izz 67%68%66%59%36%25%24%33%43%67%77%72%
Al Ḩudaydah 72%73%71%69%49%44%47%57%66%71%81%78%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เยเมน

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เยเมนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%411911Ta‘izzTa‘izzAl ḨudaydahAl Ḩudaydah
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Sanaa 0.4วัน0.3วัน0.5วัน0.7วัน0.5วัน0.3วัน0.8วัน1.1วัน0.4วัน0.4วัน0.4วัน0.4วัน
Ta‘izz 0.8วัน0.7วัน1.1วัน2.0วัน2.5วัน2.0วัน4.3วัน5.0วัน2.7วัน1.4วัน0.5วัน0.7วัน
Al Ḩudaydah 0.5วัน0.4วัน0.7วัน1.2วัน1.6วัน1.7วัน4.6วัน5.3วัน2.3วัน1.5วัน0.6วัน0.4วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เยเมน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เยเมนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.5 มม.5 มม.10 มม.10 มม.15 มม.15 มม.20 มม.20 มม.25 มม.25 มม.30 มม.30 มม.35 มม.35 มม.40 มม.40 มม.51364322SanaaSanaaTa‘izzTa‘izzAl ḨudaydahAl Ḩudaydah
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Sanaa 4.7มม.1.8มม.3.2มม.4.5มม.2.3มม.2.1มม.3.2มม.4.7มม.1.4มม.1.3มม.1.0มม.1.4มม.
Ta‘izz 6.4มม.7.3มม.7.7มม.17.1มม.17.2มม.11.7มม.26.0มม.35.7มม.24.8มม.8.7มม.5.3มม.4.2มม.
Al Ḩudaydah 3.0มม.2.4มม.3.2มม.7.6มม.8.5มม.7.0มม.23.5มม.29.5มม.15.5มม.13.3มม.4.6มม.2.1มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เยเมน

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เยเมนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.13.011.2ขณะนี้ขณะนี้SanaaSanaaTa‘izzTa‘izzAl ḨudaydahAl Ḩudaydah
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Sanaa 11.3ชม.11.6ชม.12.1ชม.12.5ชม.12.9ชม.13.0ชม.12.9ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.4ชม.11.2ชม.
Ta‘izz 11.4ชม.11.7ชม.12.1ชม.12.4ชม.12.8ชม.12.9ชม.12.8ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.5ชม.11.3ชม.
Al Ḩudaydah 11.4ชม.11.7ชม.12.1ชม.12.5ชม.12.8ชม.13.0ชม.12.9ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.4ชม.11.3ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เยเมน

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เยเมนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%27210090ขณะนี้ขณะนี้SanaaSanaaTa‘izzTa‘izzAl ḨudaydahAl Ḩudaydah
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Sanaa 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Ta‘izz 0.8วัน1.1วัน1.6วัน1.3วัน3.2วัน3.3วัน5.1วัน8.0วัน6.1วัน2.8วัน1.0วัน1.0วัน
Al Ḩudaydah 28.4วัน26.7วัน30.0วัน29.7วัน30.9วัน29.9วัน30.9วัน31.0วัน30.0วัน30.5วัน28.5วัน28.6วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เยเมน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เยเมนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.12.17.015.58.113.310.5ขณะนี้ขณะนี้SanaaSanaaTa‘izzTa‘izzAl ḨudaydahAl Ḩudaydah
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Sanaa 7.58.28.47.79.010.411.610.910.59.88.17.2
Ta‘izz 11.712.413.913.79.510.214.612.88.89.911.211.4
Al Ḩudaydah 12.813.013.212.710.911.313.012.111.012.112.912.7

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เยเมน

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เยเมนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.25°C25°C26°C26°C27°C27°C28°C28°C29°C29°C30°C30°C31°C31°C32°C32°CNaN312532ขณะนี้ขณะนี้Ta‘izzTa‘izzAl ḨudaydahAl Ḩudaydah
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Ta‘izz 25°C25°C26°C28°C30°C30°C30°C31°C31°C30°C27°C26°C
Al Ḩudaydah 26°C26°C26°C28°C30°C31°C31°C31°C32°C31°C28°C26°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน เยเมน

คะแนนการท่องเที่ยวใน เยเมนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.26.18.35.46.72.3ขณะนี้ขณะนี้SanaaSanaaTa‘izzTa‘izzAl ḨudaydahAl Ḩudaydah
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เยเมน

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เยเมนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.02.06.63.58.62.4ขณะนี้ขณะนี้SanaaSanaaTa‘izzTa‘izzAl ḨudaydahAl Ḩudaydah
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เยเมน

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เยเมนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้SanaaSanaaTa‘izzTa‘izzAl ḨudaydahAl Ḩudaydah
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เยเมน

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เยเมนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°C7,000°C7,000°Cขณะนี้ขณะนี้SanaaSanaaTa‘izzTa‘izzAl ḨudaydahAl Ḩudaydah
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เยเมน

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เยเมนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.7.56.07.15.26.95.4ขณะนี้ขณะนี้SanaaSanaaTa‘izzTa‘izzAl ḨudaydahAl Ḩudaydah
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Sanaa 6.26.87.27.17.47.46.76.77.37.06.46.0
Ta‘izz 6.06.67.17.06.56.05.35.35.96.56.25.9
Al Ḩudaydah 5.66.26.76.86.46.56.26.16.36.25.85.4

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน Sanaa Ta‘izz และAl Ḩudaydah ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น