ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในเวียดนาม

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ เวียดนาม โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : ฮานอย Ho Chi Minh City และDa Nang

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศเวียดนาม

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ฮานอย
เวียดนาม
Ho Chi Minh City
เวียดนาม
Da Nang
เวียดนาม
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เวียดนาม

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เวียดนามม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C2714342026223431262430422941342840ขณะนี้ขณะนี้ฮานอยฮานอยHo Chi Minh CityHo Chi Minh CityDa NangDa Nang
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ฮานอย 20°C21°C24°C28°C32°C33°C33°C32°C31°C29°C26°C22°C
Ho Chi Minh City 32°C33°C34°C34°C34°C33°C32°C32°C31°C31°C31°C31°C
Da Nang 24°C26°C28°C30°C33°C34°C34°C33°C31°C29°C27°C25°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ฮานอย 14°C16°C18°C22°C25°C26°C26°C26°C25°C22°C19°C15°C
Ho Chi Minh City 22°C23°C25°C26°C26°C25°C25°C25°C24°C24°C23°C22°C
Da Nang 19°C20°C22°C24°C25°C26°C26°C26°C25°C24°C22°C20°C

ฮานอย

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ฮานอยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นร้อนกำลังสบายเย็น

Ho Chi Minh City

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Ho Chi Minh Cityม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้อุ่นอุ่นร้อนกำลังสบายกำลังสบาย

Da Nang

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Da Nangม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เวียดนาม

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เวียดนามม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%707477564ขณะนี้ขณะนี้ฮานอยฮานอยHo Chi Minh CityHo Chi Minh CityDa NangDa Nang
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ฮานอย 67%68%65%52%24%8%10%12%28%47%62%68%
Ho Chi Minh City 42%46%40%23%11%8%10%8%9%17%27%35%
Da Nang 49%55%50%32%11%5%7%6%13%25%39%46%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เวียดนาม

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เวียดนามม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%575612635ขณะนี้ขณะนี้ฮานอยฮานอยHo Chi Minh CityHo Chi Minh CityDa NangDa Nang
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ฮานอย 1.9วัน2.2วัน4.6วัน6.7วัน12.2วัน14.4วัน16.3วัน17.2วัน12.6วัน8.0วัน4.2วัน2.0วัน
Ho Chi Minh City 0.9วัน0.6วัน1.6วัน4.3วัน11.7วัน15.9วัน16.7วัน15.7วัน16.6วัน16.5วัน8.4วัน2.9วัน
Da Nang 4.5วัน1.8วัน2.0วัน3.2วัน7.2วัน7.2วัน7.1วัน10.8วัน15.5วัน18.3วัน13.8วัน9.7วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เวียดนาม

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เวียดนามม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.100 มม.100 มม.200 มม.200 มม.300 มม.300 มม.400 มม.400 มม.500 มม.500 มม.2261118745410ขณะนี้ขณะนี้ฮานอยฮานอยHo Chi Minh CityHo Chi Minh CityDa NangDa Nang
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ฮานอย 13.0มม.11.9มม.29.2มม.52.5มม.126.3มม.160.1มม.204.0มม.226.2มม.173.8มม.84.8มม.45.0มม.14.1มม.
Ho Chi Minh City 5.3มม.4.5มม.10.0มม.32.4มม.110.1มม.158.6มม.158.9มม.147.0มม.165.8มม.164.4มม.69.9มม.19.9มม.
Da Nang 39.5มม.13.2มม.14.1มม.28.0มม.60.2มม.62.5มม.58.6มม.119.6มม.291.2มม.453.5มม.304.0มม.145.1มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เวียดนาม

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เวียดนามม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.13.410.912.811.5ขณะนี้ขณะนี้ฮานอยฮานอยDa NangDa Nang
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ฮานอย 11.0ชม.11.5ชม.12.0ชม.12.6ชม.13.1ชม.13.4ชม.13.3ชม.12.8ชม.12.2ชม.11.6ชม.11.1ชม.10.9ชม.
Ho Chi Minh City 11.6ชม.11.8ชม.12.1ชม.12.4ชม.12.6ชม.12.7ชม.12.7ชม.12.5ชม.12.2ชม.11.9ชม.11.6ชม.11.5ชม.
Da Nang 11.3ชม.11.6ชม.12.1ชม.12.5ชม.12.9ชม.13.1ชม.13.0ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.4ชม.11.2ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เวียดนาม

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เวียดนามม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%100157810052ขณะนี้ขณะนี้ฮานอยฮานอยHo Chi Minh CityHo Chi Minh CityDa NangDa Nang
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ฮานอย 4.9วัน7.8วัน16.4วัน24.4วัน29.7วัน29.8วัน31.0วัน31.0วัน28.8วัน24.3วัน13.9วัน6.3วัน
Ho Chi Minh City 25.1วัน23.5วัน29.3วัน29.7วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน30.9วัน29.0วัน27.3วัน
Da Nang 17.1วัน18.9วัน26.8วัน29.2วัน30.8วัน29.9วัน30.9วัน31.0วัน29.9วัน30.2วัน26.7วัน20.9วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เวียดนาม

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เวียดนามม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.12.88.315.79.016.59.1ขณะนี้ขณะนี้ฮานอยฮานอยHo Chi Minh CityHo Chi Minh CityDa NangDa Nang
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ฮานอย 11.212.212.712.411.29.89.48.59.410.310.110.3
Ho Chi Minh City 10.513.315.314.212.212.713.513.811.59.29.49.5
Da Nang 14.213.413.012.110.69.49.19.410.914.416.415.9

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เวียดนาม

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เวียดนามม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C3020302623ขณะนี้ขณะนี้ฮานอยฮานอยHo Chi Minh CityHo Chi Minh CityDa NangDa Nang
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ฮานอย 20°C20°C21°C23°C27°C29°C29°C30°C29°C28°C25°C22°C
Ho Chi Minh City 26°C26°C27°C29°C30°C29°C29°C28°C28°C29°C28°C27°C
Da Nang 23°C23°C24°C25°C27°C29°C29°C29°C29°C28°C26°C25°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน เวียดนาม

คะแนนการท่องเที่ยวใน เวียดนามม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.41.96.02.77.62.5ขณะนี้ขณะนี้ฮานอยฮานอยHo Chi Minh CityHo Chi Minh CityDa NangDa Nang
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เวียดนาม

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เวียดนามม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.21.87.14.36.94.0ขณะนี้ขณะนี้ฮานอยฮานอยDa NangDa Nang
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เวียดนาม

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เวียดนามม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ฮานอยฮานอยHo Chi Minh CityHo Chi Minh CityDa NangDa Nang
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เวียดนาม

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เวียดนามม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°C7,000°C7,000°Cขณะนี้ขณะนี้ฮานอยฮานอยHo Chi Minh CityHo Chi Minh CityDa NangDa Nang
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เวียดนาม

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เวียดนามม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.5.63.96.64.06.13.9ขณะนี้ขณะนี้ฮานอยฮานอยHo Chi Minh CityHo Chi Minh CityDa NangDa Nang
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ฮานอย 4.04.65.25.55.14.44.34.45.04.94.44.0
Ho Chi Minh City 5.76.36.55.94.74.04.14.14.04.44.95.2
Da Nang 4.65.45.96.04.94.04.03.94.24.74.54.2

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ฮานอย Ho Chi Minh City และDa Nang ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานที่สำคัญ

สถานีตรวจวัดอากาศ