ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในอุซเบกิสถาน

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ อุซเบกิสถาน โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : ทาชเคนต์ นูกุส และQarshi

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศอุซเบกิสถาน

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ทาชเคนต์
อุซเบกิสถาน
นูกุส
อุซเบกิสถาน
Qarshi
อุซเบกิสถาน
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน อุซเบกิสถาน

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน อุซเบกิสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C21-2366-8-0388ขณะนี้ขณะนี้ทาชเคนต์ทาชเคนต์นูกุสนูกุสQarshiQarshi
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ทาชเคนต์ 6°C9°C15°C22°C28°C34°C36°C34°C29°C21°C13°C8°C
นูกุส 0°C3°C11°C21°C28°C34°C35°C33°C27°C18°C9°C2°C
Qarshi 8°C11°C16°C24°C31°C36°C38°C36°C31°C24°C16°C10°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ทาชเคนต์ -2°C-0°C5°C10°C15°C19°C21°C19°C14°C8°C3°C-1°C
นูกุส -8°C-6°C0°C8°C14°C19°C21°C18°C12°C4°C-2°C-6°C
Qarshi -1°C0°C5°C11°C16°C20°C22°C19°C14°C8°C3°C-0°C

ทาชเคนต์

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ทาชเคนต์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นร้อน

นูกุส

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน นูกุสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นกำลังสบายร้อนอุ่นอุ่นหนาวจัดหนาวหนาวเย็นหนาวจัดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

Qarshi

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Qarshiม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นอุ่นร้อนร้อนระอุอุ่นเย็นกำลังสบายหนาวจัด
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน อุซเบกิสถาน

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน อุซเบกิสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%973948ขณะนี้ขณะนี้ทาชเคนต์ทาชเคนต์นูกุสนูกุสQarshiQarshi
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ทาชเคนต์ 40%41%44%53%69%88%96%96%89%68%52%46%
นูกุส 49%53%56%60%70%87%94%95%87%71%59%53%
Qarshi 48%49%50%60%76%95%99%99%95%77%59%53%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน อุซเบกิสถาน

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน อุซเบกิสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%2317121ขณะนี้ขณะนี้ทาชเคนต์ทาชเคนต์นูกุสนูกุสQarshiQarshi
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ทาชเคนต์ 5.7วัน6.3วัน6.8วัน5.9วัน4.2วัน1.9วัน0.9วัน0.4วัน1.0วัน3.2วัน5.2วัน5.4วัน
นูกุส 1.5วัน1.2วัน1.9วัน1.9วัน1.7วัน0.8วัน0.3วัน0.4วัน0.5วัน1.3วัน1.6วัน1.4วัน
Qarshi 4.6วัน4.8วัน6.1วัน4.6วัน2.5วัน0.4วัน0.2วัน0.2วัน0.5วัน1.7วัน3.3วัน4.3วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อุซเบกิสถาน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อุซเบกิสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.5 มม.5 มม.10 มม.10 มม.15 มม.15 มม.20 มม.20 มม.25 มม.25 มม.30 มม.30 มม.35 มม.35 มม.40 มม.40 มม.3618131ขณะนี้ขณะนี้ทาชเคนต์ทาชเคนต์นูกุสนูกุสQarshiQarshi
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ทาชเคนต์ 19.9มม.26.7มม.33.6มม.33.3มม.22.4มม.8.2มม.2.9มม.1.2มม.3.6มม.16.5มม.27.9มม.24.3มม.
นูกุส 1.5มม.2.3มม.7.2มม.8.0มม.6.2มม.2.6มม.1.1มม.1.2มม.2.0มม.4.1มม.4.7มม.2.6มม.
Qarshi 16.0มม.21.2มม.30.2มม.26.0มม.12.3มม.2.1มม.0.7มม.0.6มม.1.1มม.5.4มม.13.8มม.16.4มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อุซเบกิสถาน

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อุซเบกิสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.803339ขณะนี้ขณะนี้ทาชเคนต์ทาชเคนต์นูกุสนูกุสQarshiQarshi
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ทาชเคนต์ 68.3มม.73.4มม.26.8มม.1.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.2.9มม.25.5มม.54.2มม.
นูกุส 31.8มม.25.8มม.7.8มม.0.5มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.4มม.8.8มม.20.6มม.
Qarshi 35.5มม.33.4มม.7.5มม.0.2มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.3มม.7.0มม.23.0มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน อุซเบกิสถาน

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน อุซเบกิสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.15.29.2ขณะนี้ขณะนี้ทาชเคนต์ทาชเคนต์นูกุสนูกุสQarshiQarshi
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ทาชเคนต์ 9.6ชม.10.6ชม.12.0ชม.13.4ชม.14.5ชม.15.1ชม.14.8ชม.13.8ชม.12.4ชม.11.1ชม.9.9ชม.9.3ชม.
นูกุส 9.5ชม.10.6ชม.12.0ชม.13.4ชม.14.6ชม.15.2ชม.14.9ชม.13.8ชม.12.5ชม.11.0ชม.9.8ชม.9.1ชม.
Qarshi 9.8ชม.10.8ชม.12.0ชม.13.3ชม.14.3ชม.14.8ชม.14.6ชม.13.6ชม.12.4ชม.11.2ชม.10.1ชม.9.5ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ อุซเบกิสถาน

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ อุซเบกิสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%1ขณะนี้ขณะนี้ทาชเคนต์ทาชเคนต์นูกุสนูกุสQarshiQarshi
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ทาชเคนต์ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.1วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
นูกุส 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.5วัน1.0วัน0.4วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Qarshi 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน อุซเบกิสถาน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน อุซเบกิสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.22 กม./ชม.22 กม./ชม.12.17.918.114.019.910.6ขณะนี้ขณะนี้ทาชเคนต์ทาชเคนต์นูกุสนูกุสQarshiQarshi
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ทาชเคนต์ 8.28.89.39.710.311.412.111.410.39.28.38.0
นูกุส 15.316.917.817.816.716.015.214.914.514.114.614.9
Qarshi 11.712.012.011.913.317.019.717.413.210.910.911.3

คะแนนการท่องเที่ยวใน อุซเบกิสถาน

คะแนนการท่องเที่ยวใน อุซเบกิสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.00.2ขณะนี้ขณะนี้ทาชเคนต์ทาชเคนต์นูกุสนูกุสQarshiQarshi
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน อุซเบกิสถาน

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน อุซเบกิสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.58.3ขณะนี้ขณะนี้ทาชเคนต์ทาชเคนต์QarshiQarshi
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน อุซเบกิสถาน

ฤดูกาลเพาะปลูกใน อุซเบกิสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ทาชเคนต์ทาชเคนต์นูกุสนูกุสQarshiQarshi
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน อุซเบกิสถาน

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน อุซเบกิสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°C2,000°C2,000°C2,500°C2,500°C3,000°C3,000°Cขณะนี้ขณะนี้ทาชเคนต์ทาชเคนต์นูกุสนูกุสQarshiQarshi
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน อุซเบกิสถาน

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน อุซเบกิสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.9 กว.-ชม.9 กว.-ชม.8.31.87.92.1ขณะนี้ขณะนี้ทาชเคนต์ทาชเคนต์นูกุสนูกุสQarshiQarshi
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ทาชเคนต์ 2.13.04.25.87.28.28.17.35.83.92.41.9
นูกุส 2.13.14.55.97.07.87.76.95.53.82.41.8
Qarshi 2.43.34.66.17.48.48.37.56.24.32.82.2

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ทาชเคนต์ นูกุส และQarshi ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานที่

สถานีตรวจวัดอากาศ