ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในอุรุกวัย

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ อุรุกวัย โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : มอนเตวิเดโอ ซัลโต และTacuarembó

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศอุรุกวัย

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

มอนเตวิเดโอ
อุรุกวัย
ซัลโต
อุรุกวัย
Tacuarembó
อุรุกวัย
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน อุรุกวัย

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน อุรุกวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C1972714208321719730165345ขณะนี้ขณะนี้มอนเตวิเดโอมอนเตวิเดโอซัลโตซัลโตTacuarembóTacuarembó
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มอนเตวิเดโอ 27°C26°C24°C21°C18°C15°C14°C16°C17°C20°C23°C25°C
ซัลโต 32°C30°C28°C24°C21°C18°C18°C20°C22°C25°C28°C31°C
Tacuarembó 30°C28°C27°C23°C19°C17°C17°C19°C20°C23°C26°C28°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มอนเตวิเดโอ 18°C19°C17°C14°C11°C8°C7°C8°C10°C12°C15°C17°C
ซัลโต 20°C20°C18°C14°C11°C9°C8°C9°C11°C14°C16°C19°C
Tacuarembó 19°C18°C16°C13°C10°C8°C7°C8°C10°C13°C15°C17°C

มอนเตวิเดโอ

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน มอนเตวิเดโอม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่น

ซัลโต

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ซัลโตม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนร้อนหนาวอุ่น

Tacuarembó

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Tacuarembóม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นกำลังสบายอุ่นอุ่นหนาวกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน อุรุกวัย

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน อุรุกวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%7247725148ขณะนี้ขณะนี้มอนเตวิเดโอมอนเตวิเดโอซัลโตซัลโตTacuarembóTacuarembó
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มอนเตวิเดโอ 71%68%67%59%50%48%49%52%57%61%65%68%
ซัลโต 70%69%71%66%57%52%56%59%63%66%69%69%
Tacuarembó 68%67%69%63%54%48%52%54%59%63%67%68%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน อุรุกวัย

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน อุรุกวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%3020381722ขณะนี้ขณะนี้มอนเตวิเดโอมอนเตวิเดโอซัลโตซัลโตTacuarembóTacuarembó
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มอนเตวิเดโอ 7.9วัน8.0วัน8.2วัน7.8วัน6.7วัน6.5วัน6.5วัน6.5วัน6.9วัน7.9วัน8.5วัน8.3วัน
ซัลโต 10.0วัน10.1วัน10.3วัน9.7วัน7.4วัน6.4วัน5.6วัน5.9วัน7.3วัน9.8วัน9.1วัน9.7วัน
Tacuarembó 9.9วัน9.9วัน9.7วัน9.2วัน7.9วัน7.6วัน7.1วัน7.1วัน8.0วัน9.2วัน8.5วัน8.8วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อุรุกวัย

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน อุรุกวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.140 มม.140 มม.160 มม.160 มม.1076815151143ขณะนี้ขณะนี้มอนเตวิเดโอมอนเตวิเดโอซัลโตซัลโตTacuarembóTacuarembó
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มอนเตวิเดโอ 81.8มม.95.6มม.95.2มม.104.8มม.75.1มม.73.9มม.69.2มม.71.8มม.76.1มม.90.3มม.95.4มม.78.2มม.
ซัลโต 119.5มม.145.1มม.137.9มม.149.0มม.95.7มม.64.1มม.51.6มม.59.1มม.84.9มม.127.9มม.129.8มม.121.9มม.
Tacuarembó 113.3มม.137.0มม.115.3มม.142.9มม.114.8มม.87.6มม.74.6มม.74.6มม.101.8มม.127.3มม.119.5มม.111.9มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน อุรุกวัย

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน อุรุกวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.14.59.8ขณะนี้ขณะนี้มอนเตวิเดโอมอนเตวิเดโอซัลโตซัลโตTacuarembóTacuarembó
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มอนเตวิเดโอ 14.2ชม.13.3ชม.12.3ชม.11.2ชม.10.3ชม.9.8ชม.10.1ชม.10.9ชม.11.9ชม.13.0ชม.14.0ชม.14.5ชม.
ซัลโต 13.9ชม.13.2ชม.12.2ชม.11.3ชม.10.5ชม.10.1ชม.10.3ชม.11.0ชม.11.9ชม.12.9ชม.13.7ชม.14.2ชม.
Tacuarembó 13.9ชม.13.2ชม.12.2ชม.11.3ชม.10.5ชม.10.1ชม.10.3ชม.11.0ชม.11.9ชม.12.9ชม.13.8ชม.14.2ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ อุรุกวัย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ อุรุกวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%46551ขณะนี้ขณะนี้มอนเตวิเดโอมอนเตวิเดโอซัลโตซัลโตTacuarembóTacuarembó
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มอนเตวิเดโอ 12.7วัน12.5วัน10.1วัน3.1วัน0.6วัน0.2วัน0.0วัน0.1วัน0.2วัน0.7วัน2.5วัน7.8วัน
ซัลโต 15.3วัน15.0วัน12.4วัน6.5วัน3.0วัน1.3วัน0.5วัน0.6วัน1.3วัน3.8วัน6.4วัน11.0วัน
Tacuarembó 12.9วัน12.7วัน9.9วัน4.8วัน1.8วัน0.7วัน0.3วัน0.5วัน1.0วัน2.7วัน4.6วัน8.9วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน อุรุกวัย

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน อุรุกวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.22 กม./ชม.22 กม./ชม.20.317.916.213.011.89.6ขณะนี้ขณะนี้มอนเตวิเดโอมอนเตวิเดโอซัลโตซัลโตTacuarembóTacuarembó
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มอนเตวิเดโอ 19.619.418.818.718.318.918.818.719.919.520.019.5
ซัลโต 13.813.613.313.313.213.814.615.316.015.715.314.4
Tacuarembó 10.410.29.99.99.910.511.111.511.711.411.210.8

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน อุรุกวัย

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน อุรุกวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C2311NaNNaNขณะนี้ขณะนี้มอนเตวิเดโอมอนเตวิเดโอ
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มอนเตวิเดโอ 23°C23°C22°C19°C16°C13°C11°C12°C13°C16°C19°C22°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน อุรุกวัย

คะแนนการท่องเที่ยวใน อุรุกวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.42.26.83.87.03.1ขณะนี้ขณะนี้มอนเตวิเดโอมอนเตวิเดโอTacuarembóTacuarembó
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน อุรุกวัย

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน อุรุกวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.40.10.5ขณะนี้ขณะนี้มอนเตวิเดโอมอนเตวิเดโอซัลโตซัลโตTacuarembóTacuarembó
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน อุรุกวัย

ฤดูกาลเพาะปลูกใน อุรุกวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้มอนเตวิเดโอมอนเตวิเดโอซัลโตซัลโตTacuarembóTacuarembó
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน อุรุกวัย

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน อุรุกวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°C2,000°C2,000°C2,500°C2,500°C3,000°C3,000°C3,500°C3,500°Cขณะนี้ขณะนี้มอนเตวิเดโอมอนเตวิเดโอซัลโตซัลโตTacuarembóTacuarembó
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน อุรุกวัย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน อุรุกวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8.02.32.87.8ขณะนี้ขณะนี้มอนเตวิเดโอมอนเตวิเดโอซัลโตซัลโตTacuarembóTacuarembó
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มอนเตวิเดโอ 7.76.75.54.02.92.42.63.44.76.17.37.9
ซัลโต 7.56.75.74.43.32.83.13.95.06.27.27.7
Tacuarembó 7.56.65.74.33.32.83.03.84.96.17.27.7

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน มอนเตวิเดโอ ซัลโต และTacuarembó ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานที่