ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในรัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศใน รัฐนิวเม็กซิโก โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : แอลบูเคอร์คี แซนตาเฟ และแอละโมกอร์โด

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศรัฐนิวเม็กซิโก

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

แอลบูเคอร์คี
รัฐนิวเม็กซิโก, สหรัฐอเมริกา
แซนตาเฟ
รัฐนิวเม็กซิโก, สหรัฐอเมริกา
แอละโมกอร์โด
รัฐนิวเม็กซิโก, สหรัฐอเมริกา
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐนิวเม็กซิโก

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐนิวเม็กซิโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C20-334813-829412-631-131-4ขณะนี้ขณะนี้แซนตาเฟแซนตาเฟแอละโมกอร์โดแอละโมกอร์โดแอลบูเคอร์คีแอลบูเคอร์คี
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
แอลบูเคอร์คี 10°C13°C18°C22°C27°C32°C33°C32°C28°C22°C15°C9°C
แซนตาเฟ 5°C8°C13°C17°C22°C27°C28°C27°C23°C17°C10°C5°C
แอละโมกอร์โด 13°C16°C20°C25°C29°C34°C34°C32°C30°C24°C18°C13°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
แอลบูเคอร์คี -2°C0°C3°C7°C12°C17°C20°C19°C15°C8°C2°C-2°C
แซนตาเฟ -7°C-5°C-2°C1°C6°C10°C13°C12°C8°C3°C-3°C-7°C
แอละโมกอร์โด -1°C2°C5°C8°C13°C17°C19°C19°C15°C9°C3°C-1°C

แอลบูเคอร์คี

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน แอลบูเคอร์คีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นร้อนต่ำกว่าจุดเยือกแข็งอุ่นต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

แซนตาเฟ

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน แซนตาเฟม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายอุ่นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

แอละโมกอร์โด

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน แอละโมกอร์โดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นร้อนอุ่น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน รัฐนิวเม็กซิโก

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน รัฐนิวเม็กซิโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%806163ขณะนี้ขณะนี้แซนตาเฟแซนตาเฟแอละโมกอร์โดแอละโมกอร์โดแอลบูเคอร์คีแอลบูเคอร์คี
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
แอลบูเคอร์คี 65%62%66%69%71%78%67%67%76%76%70%66%
แซนตาเฟ 67%63%66%70%71%78%67%67%76%76%70%67%
แอละโมกอร์โด 66%65%70%74%74%78%66%64%74%77%71%67%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน รัฐนิวเม็กซิโก

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน รัฐนิวเม็กซิโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%3053775ขณะนี้ขณะนี้แซนตาเฟแซนตาเฟแอละโมกอร์โดแอละโมกอร์โดแอลบูเคอร์คีแอลบูเคอร์คี
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
แอลบูเคอร์คี 2.2วัน1.8วัน2.2วัน2.1วัน2.5วัน3.0วัน7.7วัน8.0วัน4.9วัน3.3วัน2.6วัน2.5วัน
แซนตาเฟ 2.4วัน2.5วัน3.1วัน3.0วัน4.2วัน5.2วัน9.6วัน10.2วัน6.0วัน3.9วัน3.0วัน3.0วัน
แอละโมกอร์โด 2.1วัน2.0วัน1.8วัน1.7วัน2.7วัน4.5วัน9.0วัน9.6วัน6.4วัน3.5วัน2.6วัน2.8วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัฐนิวเม็กซิโก

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัฐนิวเม็กซิโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.3664737ขณะนี้ขณะนี้แซนตาเฟแซนตาเฟแอละโมกอร์โดแอละโมกอร์โดแอลบูเคอร์คีแอลบูเคอร์คี
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
แอลบูเคอร์คี 5.8มม.6.2มม.9.2มม.9.5มม.10.9มม.12.5มม.31.4มม.32.2มม.27.0มม.19.0มม.11.8มม.8.9มม.
แซนตาเฟ 2.6มม.4.4มม.9.6มม.12.6มม.19.8มม.21.5มม.41.2มม.42.2มม.32.4มม.21.8มม.10.9มม.3.9มม.
แอละโมกอร์โด 9.2มม.8.2มม.7.1มม.7.4มม.11.8มม.20.9มม.40.4มม.44.7มม.34.9มม.20.4มม.13.4มม.14.4มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัฐนิวเม็กซิโก

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัฐนิวเม็กซิโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.258111ขณะนี้ขณะนี้แซนตาเฟแซนตาเฟแอละโมกอร์โดแอละโมกอร์โด
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
แอลบูเคอร์คี 21.7มม.9.0มม.3.0มม.1.4มม.0.1มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.1มม.1.4มม.3.8มม.19.8มม.
แซนตาเฟ 65.8มม.49.0มม.39.3มม.18.3มม.1.9มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.4มม.14.7มม.48.5มม.81.1มม.
แอละโมกอร์โด 7.5มม.2.2มม.1.2มม.1.4มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.2มม.2.8มม.10.6มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน รัฐนิวเม็กซิโก

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน รัฐนิวเม็กซิโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.14.59.8ขณะนี้ขณะนี้แซนตาเฟแซนตาเฟแอละโมกอร์โดแอละโมกอร์โดแอลบูเคอร์คีแอลบูเคอร์คี
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
แอลบูเคอร์คี 10.1ชม.10.9ชม.12.0ชม.13.1ชม.14.0ชม.14.5ชม.14.2ชม.13.4ชม.12.4ชม.11.3ชม.10.3ชม.9.8ชม.
แซนตาเฟ 10.1ชม.10.9ชม.12.0ชม.13.1ชม.14.1ชม.14.5ชม.14.3ชม.13.4ชม.12.4ชม.11.2ชม.10.3ชม.9.8ชม.
แอละโมกอร์โด 10.3ชม.11.0ชม.12.0ชม.13.0ชม.13.9ชม.14.3ชม.14.1ชม.13.3ชม.12.3ชม.11.3ชม.10.5ชม.10.0ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ รัฐนิวเม็กซิโก

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ รัฐนิวเม็กซิโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%4ขณะนี้ขณะนี้แอละโมกอร์โดแอละโมกอร์โด
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
แอลบูเคอร์คี 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
แซนตาเฟ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
แอละโมกอร์โด 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.8วัน0.9วัน0.3วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐนิวเม็กซิโก

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐนิวเม็กซิโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.16.39.4ขณะนี้ขณะนี้แซนตาเฟแซนตาเฟแอละโมกอร์โดแอละโมกอร์โดแอลบูเคอร์คีแอลบูเคอร์คี
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
แอลบูเคอร์คี 12.113.615.116.115.113.110.59.711.111.811.911.8
แซนตาเฟ 13.314.115.015.714.512.79.89.210.912.112.913.0
แอละโมกอร์โด 12.213.615.116.215.012.810.29.410.711.711.911.9

คะแนนการท่องเที่ยวใน รัฐนิวเม็กซิโก

คะแนนการท่องเที่ยวใน รัฐนิวเม็กซิโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.60.26.6ขณะนี้ขณะนี้แซนตาเฟแซนตาเฟแอละโมกอร์โดแอละโมกอร์โดแอลบูเคอร์คีแอลบูเคอร์คี
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน รัฐนิวเม็กซิโก

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน รัฐนิวเม็กซิโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.43.8ขณะนี้ขณะนี้แซนตาเฟแซนตาเฟแอละโมกอร์โดแอละโมกอร์โดแอลบูเคอร์คีแอลบูเคอร์คี
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน รัฐนิวเม็กซิโก

ฤดูกาลเพาะปลูกใน รัฐนิวเม็กซิโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้แซนตาเฟแซนตาเฟแอละโมกอร์โดแอละโมกอร์โดแอลบูเคอร์คีแอลบูเคอร์คี
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน รัฐนิวเม็กซิโก

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน รัฐนิวเม็กซิโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°C2,000°C2,000°C2,500°C2,500°C3,000°C3,000°Cขณะนี้ขณะนี้แซนตาเฟแซนตาเฟแอละโมกอร์โดแอละโมกอร์โดแอลบูเคอร์คีแอลบูเคอร์คี
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน รัฐนิวเม็กซิโก

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน รัฐนิวเม็กซิโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.9 กว.-ชม.9 กว.-ชม.8.53.1ขณะนี้ขณะนี้แซนตาเฟแซนตาเฟแอละโมกอร์โดแอละโมกอร์โดแอลบูเคอร์คีแอลบูเคอร์คี
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
แอลบูเคอร์คี 3.54.45.87.28.08.37.46.76.05.03.83.1
แซนตาเฟ 3.44.45.87.17.98.27.36.56.04.93.73.1
แอละโมกอร์โด 3.84.86.27.58.18.17.16.56.05.14.03.4

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน แอลบูเคอร์คี แซนตาเฟ และแอละโมกอร์โด ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานที่

สวนสาธารณะ

สถานีตรวจวัดอากาศ