ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในรัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศใน รัฐมินนิโซตา โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : มินนีแอโพลิส Duluth และMoorhead

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศรัฐมินนิโซตา

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

มินนีแอโพลิส
รัฐมินนิโซตา, สหรัฐอเมริกา
Duluth
รัฐมินนิโซตา, สหรัฐอเมริกา
Moorhead
รัฐมินนิโซตา, สหรัฐอเมริกา
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐมินนิโซตา

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐมินนิโซตาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-25°C-25°C-20°C-20°C-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C18-1328-51625-16-8-20-1016-25ขณะนี้ขณะนี้MoorheadMoorheadมินนีแอโพลิสมินนีแอโพลิส
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มินนีแอโพลิส -4°C-2°C6°C14°C21°C26°C28°C27°C22°C14°C5°C-2°C
Duluth -5°C-3°C3°C9°C16°C21°C25°C24°C19°C12°C4°C-3°C
Moorhead -7°C-4°C3°C13°C21°C25°C28°C27°C22°C13°C3°C-5°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มินนีแอโพลิส -12°C-10°C-3°C4°C10°C15°C18°C17°C12°C5°C-2°C-10°C
Duluth -13°C-12°C-5°C1°C6°C11°C15°C15°C11°C4°C-3°C-10°C
Moorhead -16°C-13°C-6°C2°C8°C14°C16°C15°C10°C3°C-5°C-13°C

มินนีแอโพลิส

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน มินนีแอโพลิสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เยือกเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นเยือกเย็น

Duluth

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Duluthม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เยือกเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายเยือกเย็นเยือกเย็น

Moorhead

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Moorheadม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เยือกเย็นเยือกเย็นหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายอุ่นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเยือกเย็นกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน รัฐมินนิโซตา

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน รัฐมินนิโซตาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%724037ขณะนี้ขณะนี้MoorheadMoorheadมินนีแอโพลิสมินนีแอโพลิสDuluthDuluth
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มินนีแอโพลิส 41%41%45%47%52%59%70%69%64%56%47%41%
Duluth 37%38%42%45%49%57%68%69%61%52%45%38%
Moorhead 39%39%43%48%52%61%72%72%64%54%46%41%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน รัฐมินนิโซตา

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน รัฐมินนิโซตาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%418ขณะนี้ขณะนี้MoorheadMoorheadมินนีแอโพลิสมินนีแอโพลิสDuluthDuluth
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มินนีแอโพลิส 2.9วัน2.6วัน5.0วัน8.0วัน10.5วัน12.0วัน11.7วัน10.7วัน8.8วัน5.9วัน4.3วัน3.6วัน
Duluth 2.7วัน2.4วัน4.8วัน7.0วัน9.6วัน11.8วัน11.3วัน10.7วัน9.4วัน7.2วัน4.9วัน3.8วัน
Moorhead 1.8วัน2.0วัน3.5วัน5.2วัน9.0วัน11.4วัน10.2วัน9.0วัน7.1วัน4.6วัน2.7วัน2.1วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัฐมินนิโซตา

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัฐมินนิโซตาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.110399901ขณะนี้ขณะนี้MoorheadMoorheadมินนีแอโพลิสมินนีแอโพลิสDuluthDuluth
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มินนีแอโพลิส 3.4มม.5.3มม.25.6มม.62.9มม.86.5มม.109.6มม.92.3มม.92.8มม.79.8มม.47.9มม.24.1มม.8.8มม.
Duluth 2.6มม.4.3มม.18.2มม.46.2มม.71.7มม.96.3มม.82.6มม.79.2มม.78.1มม.53.2มม.27.3มม.8.8มม.
Moorhead 1.1มม.3.1มม.12.7มม.33.2มม.66.0มม.89.0มม.69.1มม.56.8มม.55.0มม.41.2มม.10.8มม.1.8มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัฐมินนิโซตา

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัฐมินนิโซตาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.140 มม.140 มม.11911984ขณะนี้ขณะนี้MoorheadMoorheadมินนีแอโพลิสมินนีแอโพลิสDuluthDuluth
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มินนีแอโพลิส 89.0มม.94.3มม.91.7มม.24.2มม.2.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.11.3มม.77.8มม.115.2มม.
Duluth 96.8มม.95.4มม.108.8มม.63.6มม.5.7มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.1มม.13.9มม.71.8มม.106.2มม.
Moorhead 72.8มม.57.5มม.67.9มม.30.3มม.2.7มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.3.6มม.48.3มม.75.2มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน รัฐมินนิโซตา

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน รัฐมินนิโซตาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.15.68.8ขณะนี้ขณะนี้MoorheadMoorheadมินนีแอโพลิสมินนีแอโพลิสDuluthDuluth
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มินนีแอโพลิส 9.2ชม.10.4ชม.12.0ชม.13.5ชม.14.9ชม.15.6ชม.15.2ชม.14.0ชม.12.5ชม.10.9ชม.9.5ชม.8.8ชม.
Duluth 9.0ชม.10.3ชม.12.0ชม.13.6ชม.15.1ชม.15.8ชม.15.4ชม.14.1ชม.12.5ชม.10.8ชม.9.4ชม.8.6ชม.
Moorhead 9.0ชม.10.3ชม.12.0ชม.13.7ชม.15.1ชม.15.8ชม.15.4ชม.14.1ชม.12.5ชม.10.8ชม.9.4ชม.8.6ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ รัฐมินนิโซตา

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ รัฐมินนิโซตาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%312026ขณะนี้ขณะนี้MoorheadMoorheadมินนีแอโพลิสมินนีแอโพลิสDuluthDuluth
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มินนีแอโพลิส 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.5วัน3.9วัน8.9วัน7.4วัน2.5วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน
Duluth 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน1.2วัน5.1วัน4.5วัน1.4วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Moorhead 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน3.1วัน7.6วัน5.8วัน1.4วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐมินนิโซตา

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐมินนิโซตาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.22 กม./ชม.22 กม./ชม.18.011.817.912.920.214.6ขณะนี้ขณะนี้MoorheadMoorheadมินนีแอโพลิสมินนีแอโพลิสDuluthDuluth
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มินนีแอโพลิส 17.517.617.917.515.713.812.412.314.215.415.916.3
Duluth 17.717.617.417.015.214.113.313.615.216.216.516.9
Moorhead 18.218.819.919.918.716.615.115.517.318.318.117.9

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐมินนิโซตา

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐมินนิโซตาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C2°C2°C4°C4°C6°C6°C8°C8°C10°C10°C12°C12°C14°C14°C16°C16°C18°C18°CNaN171NaNขณะนี้ขณะนี้DuluthDuluth
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Duluth 2°C1°C1°C2°C3°C6°C12°C16°C14°C10°C6°C4°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน รัฐมินนิโซตา

คะแนนการท่องเที่ยวใน รัฐมินนิโซตาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.0ขณะนี้ขณะนี้MoorheadMoorheadมินนีแอโพลิสมินนีแอโพลิสDuluthDuluth
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน รัฐมินนิโซตา

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน รัฐมินนิโซตาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810105.43.84.8ขณะนี้ขณะนี้MoorheadMoorheadมินนีแอโพลิสมินนีแอโพลิสDuluthDuluth
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน รัฐมินนิโซตา

ฤดูกาลเพาะปลูกใน รัฐมินนิโซตาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้MoorheadMoorheadมินนีแอโพลิสมินนีแอโพลิสDuluthDuluth
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน รัฐมินนิโซตา

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน รัฐมินนิโซตาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°Cขณะนี้ขณะนี้MoorheadMoorheadมินนีแอโพลิสมินนีแอโพลิสDuluthDuluth
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน รัฐมินนิโซตา

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน รัฐมินนิโซตาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7.01.4ขณะนี้ขณะนี้MoorheadMoorheadมินนีแอโพลิสมินนีแอโพลิสDuluthDuluth
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มินนีแอโพลิส 1.82.73.95.26.26.76.96.04.63.11.91.5
Duluth 1.62.53.85.06.16.66.75.94.42.81.71.3
Moorhead 1.62.63.95.36.36.86.96.04.53.01.81.3

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน มินนีแอโพลิส Duluth และMoorhead ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สวนสาธารณะ

สนามบิน