ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในรัฐแอละแบมา สหรัฐอเมริกา

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศใน รัฐแอละแบมา โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : Birmingham Huntsville และMobile

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศรัฐแอละแบมา

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

Birmingham
รัฐแอละแบมา, สหรัฐอเมริกา
Huntsville
รัฐแอละแบมา, สหรัฐอเมริกา
Mobile
รัฐแอละแบมา, สหรัฐอเมริกา
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐแอละแบมา

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐแอละแบมาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C2223212010246321635-23437ขณะนี้ขณะนี้MobileMobileBirminghamBirminghamHuntsvilleHuntsville
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Birmingham 12°C15°C19°C24°C27°C31°C32°C32°C29°C24°C18°C14°C
Huntsville 10°C12°C17°C22°C26°C30°C31°C31°C28°C22°C16°C11°C
Mobile 16°C18°C21°C25°C28°C31°C32°C32°C30°C26°C21°C17°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Birmingham 2°C4°C8°C12°C16°C20°C22°C22°C18°C12°C7°C4°C
Huntsville 1°C2°C6°C10°C15°C19°C21°C20°C16°C10°C6°C2°C
Mobile 6°C7°C11°C15°C19°C22°C24°C23°C21°C15°C11°C7°C

Birmingham

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Birminghamม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นร้อนอุ่นหนาวจัด

Huntsville

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Huntsvilleม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นร้อน

Mobile

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Mobileม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อนหนาวจัด
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน รัฐแอละแบมา

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน รัฐแอละแบมาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%6746676742ขณะนี้ขณะนี้MobileMobileBirminghamBirminghamHuntsvilleHuntsville
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Birmingham 47%48%51%57%57%57%57%63%64%66%58%49%
Huntsville 46%48%51%56%56%57%60%66%66%65%57%48%
Mobile 55%56%58%62%59%53%43%50%59%66%63%56%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน รัฐแอละแบมา

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน รัฐแอละแบมาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%44204160ขณะนี้ขณะนี้MobileMobileBirminghamBirminghamHuntsvilleHuntsville
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Birmingham 9.6วัน9.0วัน9.8วัน9.5วัน10.5วัน12.1วัน13.0วัน10.9วัน7.6วัน6.7วัน8.1วัน9.2วัน
Huntsville 9.3วัน8.6วัน9.8วัน9.7วัน10.9วัน11.7วัน12.2วัน9.9วัน7.8วัน7.1วัน8.4วัน9.6วัน
Mobile 9.8วัน8.9วัน9.3วัน8.2วัน9.8วัน13.6วัน17.9วัน15.0วัน9.8วัน6.7วัน7.4วัน9.1วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัฐแอละแบมา

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัฐแอละแบมาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.140 มม.140 มม.160 มม.160 มม.1317312914685ขณะนี้ขณะนี้MobileMobileBirminghamBirminghamHuntsvilleHuntsville
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Birmingham 115.1มม.127.4มม.126.4มม.109.2มม.95.6มม.91.9มม.88.8มม.74.4มม.81.2มม.76.6มม.105.2มม.113.9มม.
Huntsville 110.3มม.114.4มม.119.4มม.112.4มม.97.2มม.87.7มม.81.8มม.70.6มม.84.1มม.80.0มม.109.7มม.124.0มม.
Mobile 122.9มม.129.9มม.135.9มม.119.7มม.112.3มม.123.8มม.145.8มม.121.4มม.105.9มม.84.8มม.98.7มม.114.2มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัฐแอละแบมา

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัฐแอละแบมาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.273811ขณะนี้ขณะนี้MobileMobileBirminghamBirmingham
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Birmingham 27.4มม.9.8มม.4.2มม.0.5มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.7มม.7.9มม.
Huntsville 36.4มม.24.8มม.5.4มม.0.1มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.4มม.14.2มม.
Mobile 10.4มม.2.4มม.0.5มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.1.1มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน รัฐแอละแบมา

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน รัฐแอละแบมาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.14.49.9ขณะนี้ขณะนี้MobileMobileBirminghamBirminghamHuntsvilleHuntsville
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Birmingham 10.2ชม.11.0ชม.12.0ชม.13.1ชม.13.9ชม.14.3ชม.14.1ชม.13.3ชม.12.3ชม.11.3ชม.10.4ชม.10.0ชม.
Huntsville 10.1ชม.11.0ชม.12.0ชม.13.1ชม.14.0ชม.14.5ชม.14.2ชม.13.4ชม.12.4ชม.11.3ชม.10.3ชม.9.9ชม.
Mobile 10.4ชม.11.1ชม.12.0ชม.13.0ชม.13.7ชม.14.1ชม.13.9ชม.13.2ชม.12.3ชม.11.4ชม.10.6ชม.10.2ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ รัฐแอละแบมา

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ รัฐแอละแบมาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%9085983ขณะนี้ขณะนี้MobileMobileBirminghamBirminghamHuntsvilleHuntsville
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Birmingham 0.1วัน0.1วัน0.3วัน1.5วัน9.1วัน20.2วัน26.9วัน25.0วัน14.2วัน3.9วัน1.0วัน0.3วัน
Huntsville 0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.6วัน6.1วัน17.4วัน25.4วัน22.6วัน11.3วัน2.4วัน0.3วัน0.0วัน
Mobile 1.1วัน1.1วัน3.2วัน7.7วัน17.7วัน26.2วัน30.0วัน29.4วัน21.8วัน10.3วัน4.4วัน2.4วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐแอละแบมา

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐแอละแบมาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.8.35.011.66.512.58.1ขณะนี้ขณะนี้MobileMobileBirminghamBirminghamHuntsvilleHuntsville
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Birmingham 7.78.18.27.76.65.65.15.26.16.87.27.5
Huntsville 10.811.311.310.68.97.36.76.87.99.09.810.4
Mobile 12.412.312.111.610.39.18.48.49.710.911.812.2

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐแอละแบมา

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัฐแอละแบมาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°CNaNNaN2916ขณะนี้ขณะนี้MobileMobile
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Mobile 17°C17°C18°C21°C24°C27°C29°C29°C28°C25°C21°C19°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน รัฐแอละแบมา

คะแนนการท่องเที่ยวใน รัฐแอละแบมาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.41.36.62.6ขณะนี้ขณะนี้MobileMobileBirminghamBirminghamHuntsvilleHuntsville
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน รัฐแอละแบมา

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน รัฐแอละแบมาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.30.16.26.1ขณะนี้ขณะนี้MobileMobileBirminghamBirminghamHuntsvilleHuntsville
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน รัฐแอละแบมา

ฤดูกาลเพาะปลูกใน รัฐแอละแบมาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้MobileMobileBirminghamBirminghamHuntsvilleHuntsville
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน รัฐแอละแบมา

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน รัฐแอละแบมาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°C2,000°C2,000°C2,500°C2,500°C3,000°C3,000°C3,500°C3,500°C4,000°C4,000°Cขณะนี้ขณะนี้MobileMobileBirminghamBirminghamHuntsvilleHuntsville
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน รัฐแอละแบมา

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน รัฐแอละแบมาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.62.56.66.63.0ขณะนี้ขณะนี้MobileMobileBirminghamBirminghamHuntsvilleHuntsville
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Birmingham 2.93.74.96.16.66.66.46.15.44.43.32.6
Huntsville 2.73.64.75.96.56.66.56.25.44.33.12.5
Mobile 3.34.15.36.36.56.15.55.45.24.63.73.1

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน Birmingham Huntsville และMobile ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ