ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในยูกันดา

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ ยูกันดา โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : กัมปาลา Mbarara และGulu

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศยูกันดา

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

กัมปาลา
ยูกันดา
Mbarara
ยูกันดา
Gulu
ยูกันดา
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ยูกันดา

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ยูกันดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°C1917282516152521183527ขณะนี้ขณะนี้กัมปาลากัมปาลาMbararaMbarara
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กัมปาลา 27°C28°C27°C26°C25°C25°C25°C25°C26°C26°C26°C26°C
Mbarara 27°C28°C27°C26°C26°C27°C27°C27°C27°C26°C25°C26°C
Gulu 34°C35°C35°C31°C28°C27°C27°C27°C28°C29°C30°C32°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กัมปาลา 18°C18°C18°C19°C18°C18°C17°C17°C17°C17°C18°C18°C
Mbarara 15°C15°C16°C15°C15°C15°C15°C15°C15°C15°C15°C15°C
Gulu 19°C20°C21°C20°C19°C18°C18°C18°C18°C18°C18°C18°C

กัมปาลา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน กัมปาลาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นเย็น

Mbarara

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Mbararaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นอุ่นกำลังสบายกำลังสบายเย็น

Gulu

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Guluม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อนร้อนเย็นอุ่นเย็น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ยูกันดา

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ยูกันดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%53155519ขณะนี้ขณะนี้กัมปาลากัมปาลาMbararaMbararaGuluGulu
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กัมปาลา 28%26%20%16%25%37%46%51%44%25%25%30%
Mbarara 26%24%21%19%28%40%51%53%41%24%23%28%
Gulu 29%26%20%18%25%31%38%46%44%27%27%30%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ยูกันดา

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ยูกันดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%85346610646ขณะนี้ขณะนี้กัมปาลากัมปาลาMbararaMbararaGuluGulu
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กัมปาลา 11.1วัน11.2วัน20.2วัน25.2วัน22.0วัน12.2วัน12.0วัน17.6วัน20.5วัน23.0วัน20.8วัน14.2วัน
Mbarara 9.9วัน9.4วัน15.3วัน19.2วัน14.3วัน4.4วัน4.2วัน9.0วัน13.1วัน17.4วัน18.8วัน14.5วัน
Gulu 2.1วัน2.8วัน7.4วัน14.6วัน17.9วัน15.3วัน17.6วัน19.2วัน16.5วัน16.5วัน10.1วัน3.3วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ยูกันดา

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ยูกันดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.231461041714710ขณะนี้ขณะนี้กัมปาลากัมปาลาMbararaMbararaGuluGulu
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กัมปาลา 67.6มม.77.7มม.163.5มม.230.6มม.161.8มม.60.4มม.48.9มม.84.9มม.112.1มม.153.2มม.156.8มม.102.7มม.
Mbarara 47.3มม.51.4มม.79.6มม.104.2มม.76.6มม.23.1มม.20.4มม.45.4มม.63.9มม.85.3มม.95.9มม.69.8มม.
Gulu 10.1มม.14.5มม.49.8มม.113.2มม.141.9มม.98.6มม.102.0มม.132.6มม.119.9มม.126.0มม.68.6มม.17.3มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ยูกันดา

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ยูกันดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.12.112.112.2ขณะนี้ขณะนี้กัมปาลากัมปาลาGuluGulu
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กัมปาลา 12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.
Mbarara 12.2ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.2ชม.
Gulu 12.0ชม.12.0ชม.12.1ชม.12.2ชม.12.2ชม.12.3ชม.12.3ชม.12.2ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.0ชม.12.0ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ยูกันดา

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ยูกันดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%934719661ขณะนี้ขณะนี้กัมปาลากัมปาลาMbararaMbararaGuluGulu
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กัมปาลา 19.8วัน19.2วัน24.5วัน26.8วัน28.1วัน20.8วัน15.5วัน17.4วัน19.6วัน22.6วัน21.9วัน20.4วัน
Mbarara 1.8วัน1.4วัน2.8วัน5.3วัน4.0วัน0.7วัน0.1วัน0.3วัน0.9วัน2.0วัน2.7วัน2.3วัน
Gulu 0.5วัน0.5วัน3.9วัน13.0วัน19.3วัน10.9วัน7.3วัน10.6วัน12.7วัน15.7วัน10.2วัน2.4วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ยูกันดา

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ยูกันดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.10.97.07.513.36.0ขณะนี้ขณะนี้กัมปาลากัมปาลาMbararaMbararaGuluGulu
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กัมปาลา 8.48.78.78.49.510.610.48.87.57.07.27.8
Mbarara 8.68.78.48.79.910.711.210.49.18.17.68.0
Gulu 13.013.212.19.37.06.26.16.46.87.610.112.4

คะแนนการท่องเที่ยวใน ยูกันดา

คะแนนการท่องเที่ยวใน ยูกันดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.84.35.16.13.8ขณะนี้ขณะนี้กัมปาลากัมปาลาMbararaMbararaGuluGulu
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ยูกันดา

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ยูกันดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810105.33.95.03.36.04.7ขณะนี้ขณะนี้กัมปาลากัมปาลาMbararaMbararaGuluGulu
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ยูกันดา

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ยูกันดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้กัมปาลากัมปาลาMbararaMbararaGuluGulu
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ยูกันดา

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ยูกันดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°Cขณะนี้ขณะนี้กัมปาลากัมปาลาMbararaMbararaGuluGulu
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ยูกันดา

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ยูกันดาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.44.56.14.96.75.1ขณะนี้ขณะนี้กัมปาลากัมปาลาMbararaMbararaGuluGulu
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
กัมปาลา 6.16.35.84.84.85.45.75.85.65.05.15.8
Mbarara 5.86.05.75.15.25.76.06.05.85.35.15.5
Gulu 6.36.66.45.85.45.25.25.66.16.16.16.2

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน กัมปาลา Mbarara และGulu ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สนามบิน