ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในแทนซาเนีย

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ แทนซาเนีย โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : โดโดมา ดาร์-เอส-ซาลาม Mwanza และArusha

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศแทนซาเนีย

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

โดโดมา
แทนซาเนีย
ดาร์-เอส-ซาลาม
แทนซาเนีย
Mwanza
แทนซาเนีย
Arusha
แทนซาเนีย
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน แทนซาเนีย

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน แทนซาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C201530262520322819172827171328212737302928ขณะนี้ขณะนี้โดโดมาโดโดมาArushaArushaMwanzaMwanza
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โดโดมา 29°C29°C29°C28°C27°C26°C26°C26°C28°C30°C30°C30°C
ดาร์-เอส-ซาลาม 31°C32°C32°C30°C30°C29°C29°C29°C29°C30°C31°C31°C
Mwanza 27°C28°C28°C27°C28°C28°C28°C28°C28°C28°C27°C27°C
Arusha 28°C28°C28°C25°C23°C22°C22°C23°C25°C26°C26°C26°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โดโดมา 20°C19°C19°C19°C17°C15°C15°C15°C16°C18°C19°C20°C
ดาร์-เอส-ซาลาม 25°C25°C25°C24°C23°C21°C20°C20°C20°C22°C23°C25°C
Mwanza 19°C19°C19°C19°C19°C17°C17°C17°C19°C19°C19°C19°C
Arusha 15°C16°C17°C17°C16°C14°C13°C13°C14°C15°C16°C15°C

โดโดมา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน โดโดมาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อน

ดาร์-เอส-ซาลาม

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ดาร์-เอส-ซาลามม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นร้อนร้อนกำลังสบาย

Mwanza

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Mwanzaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นกำลังสบายอุ่นกำลังสบาย

Arusha

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Arushaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นกำลังสบายอุ่นอุ่นเย็นกำลังสบายกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน แทนซาเนีย

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน แทนซาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%77208024602170ขณะนี้ขณะนี้ดาร์-เอส-ซาลามดาร์-เอส-ซาลามโดโดมาโดโดมาArushaArushaMwanzaMwanza
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โดโดมา 21%22%30%41%56%67%74%76%69%53%49%33%
ดาร์-เอส-ซาลาม 25%25%28%40%57%67%74%78%74%60%53%37%
Mwanza 24%24%24%22%35%46%58%59%47%28%24%25%
Arusha 26%25%26%30%44%54%62%68%63%46%40%32%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน แทนซาเนีย

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน แทนซาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%43653632461ขณะนี้ขณะนี้ดาร์-เอส-ซาลามดาร์-เอส-ซาลามโดโดมาโดโดมาArushaArushaMwanzaMwanza
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โดโดมา 12.3วัน11.1วัน11.0วัน7.8วัน1.4วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.8วัน3.9วัน10.5วัน
ดาร์-เอส-ซาลาม 9.7วัน8.2วัน14.9วัน18.8วัน11.6วัน3.0วัน1.3วัน1.5วัน1.8วัน4.6วัน11.1วัน13.0วัน
Mwanza 11.8วัน11.1วัน15.4วัน16.1วัน8.3วัน1.8วัน1.2วัน2.9วัน6.6วัน12.4วัน18.2วัน16.2วัน
Arusha 6.1วัน5.5วัน8.2วัน12.7วัน8.1วัน1.3วัน0.4วัน0.5วัน0.7วัน3.0วัน7.7วัน8.6วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน แทนซาเนีย

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน แทนซาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.12117061396114ขณะนี้ขณะนี้ดาร์-เอส-ซาลามดาร์-เอส-ซาลามโดโดมาโดโดมาArushaArushaMwanzaMwanza
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โดโดมา 109.3มม.95.9มม.77.8มม.40.8มม.4.7มม.0.5มม.0.1มม.0.0มม.0.1มม.4.1มม.24.9มม.97.4มม.
ดาร์-เอส-ซาลาม 60.1มม.62.4มม.113.4มม.169.4มม.98.6มม.22.1มม.8.6มม.6.8มม.9.2มม.30.3มม.72.3มม.82.9มม.
Mwanza 58.2มม.61.7มม.108.2มม.121.4มม.53.4มม.11.0มม.6.9มม.15.0มม.36.0มม.93.2มม.139.1มม.97.8มม.
Arusha 49.3มม.42.0มม.65.5มม.114.2มม.54.7มม.6.0มม.1.6มม.2.2มม.3.8มม.19.4มม.52.4มม.62.3มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน แทนซาเนีย

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน แทนซาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.12.511.8ขณะนี้ขณะนี้ดาร์-เอส-ซาลามดาร์-เอส-ซาลามโดโดมาโดโดมาArushaArushaMwanzaMwanza
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โดโดมา 12.4ชม.12.3ชม.12.1ชม.12.0ชม.11.8ชม.11.8ชม.11.8ชม.11.9ชม.12.1ชม.12.2ชม.12.4ชม.12.5ชม.
ดาร์-เอส-ซาลาม 12.5ชม.12.3ชม.12.1ชม.11.9ชม.11.8ชม.11.7ชม.11.8ชม.11.9ชม.12.1ชม.12.3ชม.12.4ชม.12.5ชม.
Mwanza 12.2ชม.12.2ชม.12.1ชม.12.1ชม.12.0ชม.12.0ชม.12.0ชม.12.0ชม.12.1ชม.12.2ชม.12.2ชม.12.3ชม.
Arusha 12.3ชม.12.2ชม.12.1ชม.12.0ชม.12.0ชม.11.9ชม.11.9ชม.12.0ชม.12.1ชม.12.2ชม.12.3ชม.12.3ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ แทนซาเนีย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ แทนซาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%321008760219ขณะนี้ขณะนี้ดาร์-เอส-ซาลามดาร์-เอส-ซาลามโดโดมาโดโดมาArushaArushaMwanzaMwanza
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โดโดมา 9.4วัน8.8วัน9.7วัน4.7วัน0.4วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน1.3วัน6.6วัน
ดาร์-เอส-ซาลาม 31.0วัน29.0วัน31.0วัน30.0วัน30.7วัน27.8วัน27.4วัน27.6วัน28.1วัน30.4วัน29.9วัน31.0วัน
Mwanza 15.4วัน13.4วัน16.1วัน17.6วัน11.4วัน2.5วัน0.9วัน2.8วัน6.9วัน12.9วัน16.3วัน17.0วัน
Arusha 2.6วัน2.1วัน3.4วัน5.1วัน1.9วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน1.2วัน2.5วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน แทนซาเนีย

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน แทนซาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.22 กม./ชม.22 กม./ชม.24 กม./ชม.24 กม./ชม.21.910.422.212.517.89.917.78.3ขณะนี้ขณะนี้ดาร์-เอส-ซาลามดาร์-เอส-ซาลามโดโดมาโดโดมาArushaArushaMwanzaMwanza
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โดโดมา 11.310.512.014.616.416.617.619.421.221.619.114.5
ดาร์-เอส-ซาลาม 17.716.113.116.019.921.522.021.019.617.915.315.8
Mwanza 10.010.411.112.515.016.517.616.314.113.211.710.5
Arusha 8.48.610.512.914.114.115.216.717.517.013.59.6

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน แทนซาเนีย

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน แทนซาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.25.0°C25.0°C25.5°C25.5°C26.0°C26.0°C26.5°C26.5°C27.0°C27.0°C27.5°C27.5°C28.0°C28.0°C28.5°C28.5°C29.0°C29.0°C29.5°C29.5°CNaN2925NaNNaNขณะนี้ขณะนี้ดาร์-เอส-ซาลามดาร์-เอส-ซาลาม
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดาร์-เอส-ซาลาม 28°C29°C29°C29°C28°C27°C26°C25°C26°C27°C28°C28°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน แทนซาเนีย

คะแนนการท่องเที่ยวใน แทนซาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.64.87.62.77.64.88.05.6ขณะนี้ขณะนี้ดาร์-เอส-ซาลามดาร์-เอส-ซาลามโดโดมาโดโดมาArushaArushaMwanzaMwanza
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน แทนซาเนีย

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน แทนซาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.35.28.34.56.94.85.42.1ขณะนี้ขณะนี้ดาร์-เอส-ซาลามดาร์-เอส-ซาลามโดโดมาโดโดมาArushaArushaMwanzaMwanza
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน แทนซาเนีย

ฤดูกาลเพาะปลูกใน แทนซาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ดาร์-เอส-ซาลามดาร์-เอส-ซาลามโดโดมาโดโดมาArushaArushaMwanzaMwanza
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน แทนซาเนีย

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน แทนซาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°Cขณะนี้ขณะนี้ดาร์-เอส-ซาลามดาร์-เอส-ซาลามโดโดมาโดโดมาArushaArushaMwanzaMwanza
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน แทนซาเนีย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน แทนซาเนียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.7.86.07.45.36.85.56.2ขณะนี้ขณะนี้ดาร์-เอส-ซาลามดาร์-เอส-ซาลามโดโดมาโดโดมาArushaArushaMwanzaMwanza
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โดโดมา 6.06.26.46.56.46.36.57.07.67.87.56.6
ดาร์-เอส-ซาลาม 5.85.95.45.55.75.75.86.47.17.36.96.1
Mwanza 5.96.36.15.86.06.36.56.76.76.25.65.7
Arusha 6.56.76.76.46.36.26.36.87.47.46.96.4

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน โดโดมา ดาร์-เอส-ซาลาม Mwanza และArusha ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ