ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในไต้หวัน

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ ไต้หวัน โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : ไทเป Taichung และKaohsiung

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศไต้หวัน

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ไทเป
ไต้หวัน
Taichung
ไต้หวัน
Kaohsiung
ไต้หวัน
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ไต้หวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C45°C45°C27143419261222153224294127432940ขณะนี้ขณะนี้TaichungTaichungKaohsiungKaohsiungไทเปไทเป
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไทเป 19°C19°C22°C25°C29°C31°C33°C33°C30°C27°C24°C20°C
Taichung 22°C23°C25°C28°C30°C32°C33°C33°C32°C30°C27°C24°C
Kaohsiung 24°C24°C27°C29°C30°C31°C32°C31°C31°C30°C28°C25°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไทเป 14°C14°C16°C19°C23°C25°C27°C26°C25°C22°C19°C16°C
Taichung 12°C13°C16°C19°C22°C25°C25°C25°C24°C21°C17°C14°C
Kaohsiung 15°C16°C19°C22°C25°C26°C26°C26°C25°C23°C20°C17°C

ไทเป

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ไทเปม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อนกำลังสบาย

Taichung

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Taichungม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นเย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อน

Kaohsiung

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Kaohsiungม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อนเย็น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ไต้หวัน

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ไต้หวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%6218827216ขณะนี้ขณะนี้TaichungTaichungKaohsiungKaohsiungไทเปไทเป
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไทเป 50%50%53%45%33%19%24%28%42%60%58%54%
Taichung 81%75%69%54%35%20%23%25%40%61%70%79%
Kaohsiung 70%67%66%52%29%18%21%21%32%52%62%69%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ไต้หวัน

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ไต้หวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%60225510506ขณะนี้ขณะนี้TaichungTaichungKaohsiungKaohsiungไทเปไทเป
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไทเป 8.3วัน9.8วัน12.3วัน13.2วัน16.3วัน16.3วัน12.0วัน14.4วัน12.9วัน8.9วัน9.1วัน7.6วัน
Taichung 4.5วัน6.3วัน8.7วัน10.4วัน14.1วัน15.3วัน14.0วัน15.5วัน10.4วัน4.5วัน3.6วัน3.4วัน
Kaohsiung 2.3วัน2.8วัน3.1วัน5.2วัน10.4วัน12.3วัน12.8วัน15.1วัน10.3วัน4.0วัน2.3วัน2.2วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ไต้หวัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ไต้หวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.300 มม.300 มม.350 มม.350 มม.208592652932713ขณะนี้ขณะนี้TaichungTaichungKaohsiungKaohsiungไทเปไทเป
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไทเป 62.8มม.97.4มม.104.8มม.116.7มม.180.6มม.182.2มม.115.8มม.172.0มม.197.5มม.113.3มม.90.4มม.63.8มม.
Taichung 34.3มม.68.1มม.83.7มม.117.4มม.212.6มม.233.6มม.178.9มม.221.5มม.155.1มม.57.0มม.37.1มม.29.2มม.
Kaohsiung 14.7มม.18.8มม.27.8มม.53.5มม.163.2มม.259.0มม.260.0มม.315.8มม.189.9มม.56.2มม.27.3มม.15.2มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ไต้หวัน

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ไต้หวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.13.710.6ขณะนี้ขณะนี้TaichungTaichungKaohsiungKaohsiungไทเปไทเป
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไทเป 10.8ชม.11.3ชม.12.0ชม.12.8ชม.13.4ชม.13.7ชม.13.5ชม.13.0ชม.12.3ชม.11.6ชม.10.9ชม.10.6ชม.
Taichung 10.8ชม.11.3ชม.12.0ชม.12.7ชม.13.3ชม.13.6ชม.13.5ชม.12.9ชม.12.3ชม.11.6ชม.11.0ชม.10.7ชม.
Kaohsiung 10.9ชม.11.4ชม.12.0ชม.12.7ชม.13.2ชม.13.5ชม.13.4ชม.12.9ชม.12.3ชม.11.6ชม.11.1ชม.10.8ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ไต้หวัน

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ไต้หวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%10026ขณะนี้ขณะนี้TaichungTaichungKaohsiungKaohsiungไทเปไทเป
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไทเป 0.6วัน1.2วัน5.7วัน15.0วัน25.8วัน29.3วัน31.0วัน30.9วัน28.1วัน21.5วัน11.5วัน2.9วัน
Taichung 0.9วัน2.1วัน8.5วัน19.2วัน28.2วัน29.7วัน31.0วัน31.0วัน28.7วัน22.7วัน11.8วัน3.0วัน
Kaohsiung 2.2วัน4.8วัน14.3วัน24.6วัน30.6วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน29.9วัน28.6วัน18.8วัน6.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ไต้หวัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ไต้หวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.23.611.214.910.016.211.2ขณะนี้ขณะนี้TaichungTaichungKaohsiungKaohsiungไทเปไทเป
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไทเป 21.920.618.215.814.412.112.214.119.122.523.123.0
Taichung 13.712.911.710.510.411.811.411.212.214.014.314.5
Kaohsiung 14.414.012.911.912.014.815.614.412.611.412.814.1

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ไต้หวัน

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ไต้หวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C2819282924ขณะนี้ขณะนี้TaichungTaichungKaohsiungKaohsiungไทเปไทเป
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไทเป 20°C19°C20°C23°C25°C27°C28°C28°C27°C25°C24°C21°C
Taichung 19°C19°C21°C24°C26°C27°C28°C28°C27°C26°C24°C21°C
Kaohsiung 24°C24°C24°C26°C27°C28°C29°C29°C28°C27°C26°C25°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน ไต้หวัน

คะแนนการท่องเที่ยวใน ไต้หวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.22.87.82.5ขณะนี้ขณะนี้TaichungTaichungKaohsiungKaohsiungไทเปไทเป
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ไต้หวัน

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ไต้หวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.40.57.12.1ขณะนี้ขณะนี้TaichungTaichungKaohsiungKaohsiungไทเปไทเป
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ไต้หวัน

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ไต้หวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้TaichungTaichungKaohsiungKaohsiungไทเปไทเป
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ไต้หวัน

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ไต้หวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°Cขณะนี้ขณะนี้TaichungTaichungKaohsiungKaohsiungไทเปไทเป
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ไต้หวัน

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ไต้หวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.5.52.75.93.96.0ขณะนี้ขณะนี้TaichungTaichungKaohsiungKaohsiungไทเปไทเป
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ไทเป 2.83.54.55.25.35.35.45.25.14.53.42.8
Taichung 4.14.75.45.85.75.65.65.25.35.14.33.9
Kaohsiung 4.14.75.55.95.75.35.24.95.04.94.33.9

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ไทเป Taichung และKaohsiung ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

ไต้หวัน

สถานีตรวจวัดอากาศ