ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในตูนิเซีย

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ ตูนิเซีย โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : ตูนิส สฟักซ์ Nefta และBizerte

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศตูนิเซีย

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ตูนิส
ตูนิเซีย
สฟักซ์
ตูนิเซีย
Nefta
ตูนิเซีย
Bizerte
ตูนิเซีย
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ตูนิเซีย

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ตูนิเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C2383416243227739815ขณะนี้ขณะนี้ตูนิสตูนิสสฟักซ์สฟักซ์NeftaNeftaBizerteBizerte
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ตูนิส 16°C16°C19°C22°C26°C30°C34°C34°C30°C26°C21°C17°C
สฟักซ์ 17°C18°C19°C22°C25°C29°C31°C32°C30°C26°C22°C18°C
Nefta 16°C19°C22°C27°C31°C36°C39°C38°C34°C29°C22°C17°C
Bizerte 15°C15°C17°C20°C24°C28°C31°C31°C28°C25°C20°C16°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ตูนิส 8°C8°C9°C12°C15°C19°C22°C22°C20°C17°C12°C9°C
สฟักซ์ 8°C8°C10°C13°C17°C20°C23°C24°C22°C18°C13°C9°C
Nefta 7°C9°C12°C16°C20°C24°C27°C27°C24°C19°C13°C8°C
Bizerte 8°C8°C9°C11°C14°C18°C21°C22°C20°C16°C12°C9°C

ตูนิส

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ตูนิสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นร้อนหนาว

สฟักซ์

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน สฟักซ์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นร้อนหนาวกำลังสบายหนาว

Nefta

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Neftaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นเย็นอุ่นร้อนร้อนระอุหนาวร้อนหนาวกำลังสบายกำลังสบาย

Bizerte

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Bizerteม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นร้อนหนาว
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ตูนิเซีย

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ตูนิเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%965863ขณะนี้ขณะนี้ตูนิสตูนิสสฟักซ์สฟักซ์NeftaNeftaBizerteBizerte
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ตูนิส 61%63%65%65%66%79%94%91%72%59%61%62%
สฟักซ์ 72%73%71%71%69%83%97%95%78%64%67%71%
Nefta 76%76%73%72%71%83%96%94%77%65%69%74%
Bizerte 59%62%64%64%65%78%94%90%71%58%60%61%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ตูนิเซีย

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ตูนิเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%23313730ตูนิสตูนิสสฟักซ์สฟักซ์BizerteBizerte
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ตูนิส 5.4วัน4.9วัน5.2วัน5.3วัน4.3วัน2.3วัน1.2วัน2.6วัน5.9วัน6.4วัน5.1วัน5.1วัน
สฟักซ์ 3.2วัน2.3วัน3.1วัน2.5วัน2.1วัน1.0วัน0.5วัน1.1วัน3.2วัน3.8วัน3.1วัน3.4วัน
Nefta 1.7วัน1.2วัน1.7วัน1.7วัน1.3วัน0.4วัน0.1วัน0.7วัน1.9วัน1.8วัน1.5วัน1.5วัน
Bizerte 7.9วัน6.9วัน6.3วัน6.0วัน4.3วัน2.0วัน1.0วัน2.0วัน5.6วัน7.5วัน8.4วัน8.2วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ตูนิเซีย

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ตูนิเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.3752521257ขณะนี้ขณะนี้ตูนิสตูนิสสฟักซ์สฟักซ์NeftaNeftaBizerteBizerte
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ตูนิส 35.9มม.31.9มม.34.9มม.33.2มม.25.1มม.13.5มม.4.9มม.11.3มม.33.0มม.36.7มม.33.0มม.33.8มม.
สฟักซ์ 21.8มม.16.0มม.20.3มม.12.5มม.8.8มม.4.0มม.1.8มม.5.4มม.18.1มม.22.6มม.21.8มม.24.7มม.
Nefta 11.5มม.6.8มม.8.6มม.8.7มม.5.4มม.2.0มม.0.5มม.2.0มม.6.3มม.7.2มม.8.6มม.8.4มม.
Bizerte 53.2มม.49.2มม.40.4มม.36.3มม.23.5มม.11.2มม.4.1มม.8.6มม.30.8มม.42.8มม.54.0มม.54.7มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ตูนิเซีย

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ตูนิเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.14.79.6ขณะนี้ขณะนี้ตูนิสตูนิสสฟักซ์สฟักซ์NeftaNeftaBizerteBizerte
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ตูนิส 10.0ชม.10.9ชม.12.0ชม.13.2ชม.14.2ชม.14.6ชม.14.4ชม.13.5ชม.12.4ชม.11.2ชม.10.2ชม.9.7ชม.
สฟักซ์ 10.1ชม.11.0ชม.12.0ชม.13.1ชม.14.0ชม.14.5ชม.14.2ชม.13.4ชม.12.4ชม.11.3ชม.10.3ชม.9.9ชม.
Nefta 10.2ชม.11.0ชม.12.0ชม.13.1ชม.13.9ชม.14.4ชม.14.1ชม.13.4ชม.12.3ชม.11.3ชม.10.4ชม.9.9ชม.
Bizerte 9.9ชม.10.8ชม.12.0ชม.13.2ชม.14.2ชม.14.7ชม.14.4ชม.13.5ชม.12.4ชม.11.2ชม.10.2ชม.9.6ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ตูนิเซีย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ตูนิเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%607522ขณะนี้ขณะนี้ตูนิสตูนิสสฟักซ์สฟักซ์NeftaNeftaBizerteBizerte
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ตูนิส 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.6วัน5.2วัน12.6วัน18.0วัน14.0วัน6.4วัน0.5วัน0.0วัน
สฟักซ์ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน1.2วัน7.1วัน17.0วัน22.8วัน18.1วัน9.2วัน1.0วัน0.0วัน
Nefta 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.6วัน2.4วัน5.8วัน5.8วัน2.1วัน0.1วัน0.0วัน
Bizerte 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน1.9วัน8.5วัน18.1วัน22.6วัน16.7วัน8.4วัน1.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ตูนิเซีย

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ตูนิเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.22 กม./ชม.22 กม./ชม.24 กม./ชม.24 กม./ชม.18.814.219.818.011.022.515.8ขณะนี้ขณะนี้ตูนิสตูนิสสฟักซ์สฟักซ์NeftaNeftaBizerteBizerte
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ตูนิส 18.318.617.917.516.315.215.214.414.815.417.218.3
สฟักซ์ 19.118.217.417.316.915.914.514.115.015.617.619.3
Nefta 11.812.914.215.917.117.716.014.714.012.311.411.1
Bizerte 22.122.221.020.118.216.916.816.016.818.020.522.0

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ตูนิเซีย

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ตูนิเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C26152814NaNขณะนี้ขณะนี้ตูนิสตูนิสสฟักซ์สฟักซ์BizerteBizerte
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ตูนิส 16°C15°C15°C16°C18°C21°C24°C26°C25°C23°C20°C17°C
สฟักซ์ 15°C14°C15°C17°C20°C23°C26°C28°C27°C25°C21°C18°C
Bizerte 15°C15°C15°C16°C18°C21°C24°C26°C25°C22°C20°C17°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน ตูนิเซีย

คะแนนการท่องเที่ยวใน ตูนิเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.53.74.78.03.67.83.6ขณะนี้ขณะนี้ตูนิสตูนิสสฟักซ์สฟักซ์NeftaNeftaBizerteBizerte
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ตูนิเซีย

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ตูนิเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.50.19.00.27.9ขณะนี้ขณะนี้ตูนิสตูนิสสฟักซ์สฟักซ์NeftaNeftaBizerteBizerte
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ตูนิเซีย

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ตูนิเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ตูนิสตูนิสสฟักซ์สฟักซ์NeftaNeftaBizerteBizerte
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ตูนิเซีย

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ตูนิเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°Cขณะนี้ขณะนี้ตูนิสตูนิสสฟักซ์สฟักซ์NeftaNeftaBizerteBizerte
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ตูนิเซีย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ตูนิเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8.02.32.83.0ขณะนี้ขณะนี้ตูนิสตูนิสสฟักซ์สฟักซ์NeftaNeftaBizerteBizerte
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ตูนิส 2.63.64.96.27.17.77.96.95.44.02.92.4
สฟักซ์ 3.14.15.36.57.37.87.97.15.64.23.32.8
Nefta 3.44.45.66.77.47.87.87.15.84.53.53.1
Bizerte 2.53.54.96.17.17.77.86.95.33.92.82.3

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ตูนิส สฟักซ์ Nefta และBizerte ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ