ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในโตโก

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ โตโก โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : โลเม Atakpamé และSansanné-Mango

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศโตโก

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

โลเม
โตโก
Atakpamé
โตโก
Sansanné-Mango
โตโก
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน โตโก

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน โตโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°C38°C38°C40°C40°C42°C42°C44°C44°C2623322824213529272039302924403139304333ขณะนี้ขณะนี้โลเมโลเมAtakpaméAtakpaméSansanné-MangoSansanné-Mango
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โลเม 32°C32°C32°C32°C31°C29°C28°C28°C29°C30°C32°C32°C
Atakpamé 33°C35°C34°C33°C32°C30°C29°C29°C30°C31°C33°C33°C
Sansanné-Mango 35°C37°C39°C38°C35°C33°C31°C30°C32°C34°C36°C35°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โลเม 24°C26°C26°C26°C25°C24°C24°C24°C24°C24°C25°C24°C
Atakpamé 21°C23°C24°C23°C23°C22°C22°C22°C22°C22°C22°C21°C
Sansanné-Mango 21°C24°C26°C27°C26°C25°C24°C23°C23°C23°C22°C20°C

โลเม

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน โลเมม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้อุ่นร้อนร้อนกำลังสบาย

Atakpamé

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Atakpaméม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นร้อนร้อนกำลังสบายกำลังสบาย

Sansanné-Mango

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Sansanné-Mangoม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนร้อนระอุอุ่นร้อนร้อนระอุกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน โตโก

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน โตโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%581462216624ขณะนี้ขณะนี้โลเมโลเมAtakpaméAtakpaméSansanné-MangoSansanné-Mango
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โลเม 48%34%22%17%17%28%38%41%39%38%44%54%
Atakpamé 53%40%26%22%23%30%33%33%34%39%47%58%
Sansanné-Mango 64%53%37%29%25%34%34%30%33%41%53%62%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน โตโก

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน โตโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%61285294ขณะนี้ขณะนี้โลเมโลเมAtakpaméAtakpaméSansanné-MangoSansanné-Mango
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โลเม 0.9วัน2.8วัน7.9วัน12.1วัน16.1วัน17.3วัน13.0วัน11.7วัน16.4วัน14.3วัน3.4วัน1.5วัน
Atakpamé 1.1วัน2.5วัน8.1วัน13.8วัน17.4วัน22.3วัน23.3วัน23.5วัน24.7วัน16.7วัน3.1วัน1.0วัน
Sansanné-Mango 0.1วัน0.8วัน3.7วัน12.1วัน19.0วัน23.0วัน27.9วัน28.7วัน25.6วัน12.4วัน1.3วัน0.1วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน โตโก

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน โตโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.12742054241ขณะนี้ขณะนี้โลเมโลเมAtakpaméAtakpaméSansanné-MangoSansanné-Mango
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โลเม 4.4มม.18.3มม.44.0มม.72.7มม.103.0มม.126.9มม.82.7มม.57.7มม.97.9มม.85.1มม.17.5มม.8.6มม.
Atakpamé 4.6มม.16.0มม.36.2มม.71.6มม.93.4มม.145.1มม.173.5มม.181.6มม.199.2มม.100.7มม.14.5มม.4.4มม.
Sansanné-Mango 0.6มม.3.4มม.14.5มม.49.5มม.89.4มม.134.6มม.188.2มม.235.1มม.190.6มม.58.2มม.6.0มม.0.4มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน โตโก

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน โตโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.12.511.8ขณะนี้ขณะนี้โลเมโลเมAtakpaméAtakpaméSansanné-MangoSansanné-Mango
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โลเม 11.8ชม.11.9ชม.12.1ชม.12.3ชม.12.4ชม.12.5ชม.12.4ชม.12.3ชม.12.1ชม.12.0ชม.11.8ชม.11.8ชม.
Atakpamé 11.7ชม.11.9ชม.12.1ชม.12.3ชม.12.5ชม.12.6ชม.12.5ชม.12.4ชม.12.2ชม.11.9ชม.11.8ชม.11.7ชม.
Sansanné-Mango 11.6ชม.11.8ชม.12.1ชม.12.4ชม.12.6ชม.12.7ชม.12.7ชม.12.4ชม.12.2ชม.11.9ชม.11.6ชม.11.5ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ โตโก

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ โตโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%10086100521002ขณะนี้ขณะนี้โลเมโลเมAtakpaméAtakpaméSansanné-MangoSansanné-Mango
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โลเม 27.3วัน27.0วัน30.9วัน30.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน29.8วัน28.8วัน
Atakpamé 17.4วัน21.4วัน29.2วัน29.8วัน31.0วัน29.9วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน30.9วัน27.6วัน20.3วัน
Sansanné-Mango 0.9วัน4.0วัน15.6วัน26.6วัน30.8วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน29.0วัน12.4วัน1.7วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน โตโก

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน โตโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.17.310.411.37.313.67.1ขณะนี้ขณะนี้โลเมโลเมAtakpaméAtakpaméSansanné-MangoSansanné-Mango
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โลเม 11.913.914.814.213.314.716.716.915.312.610.710.5
Atakpamé 8.49.310.310.59.99.910.810.78.77.87.47.6
Sansanné-Mango 13.412.711.412.712.210.910.19.17.47.27.911.2

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน โตโก

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน โตโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.24°C24°C25°C25°C26°C26°C27°C27°C28°C28°C29°C29°C2924NaNNaNขณะนี้ขณะนี้โลเมโลเม
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โลเม 27°C28°C28°C28°C28°C27°C25°C24°C25°C27°C28°C28°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน โตโก

คะแนนการท่องเที่ยวใน โตโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810105.62.15.72.0ขณะนี้ขณะนี้โลเมโลเมAtakpaméAtakpaméSansanné-MangoSansanné-Mango
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน โตโก

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน โตโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.73.37.74.37.92.7ขณะนี้ขณะนี้โลเมโลเมAtakpaméAtakpaméSansanné-MangoSansanné-Mango
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน โตโก

ฤดูกาลเพาะปลูกใน โตโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้โลเมโลเมAtakpaméAtakpaméSansanné-MangoSansanné-Mango
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน โตโก

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน โตโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°C7,000°C7,000°Cขณะนี้ขณะนี้โลเมโลเมAtakpaméAtakpaméSansanné-MangoSansanné-Mango
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน โตโก

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน โตโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.5.44.05.34.76.04.8ขณะนี้ขณะนี้โลเมโลเมAtakpaméAtakpaméSansanné-MangoSansanné-Mango
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โลเม 4.94.74.34.24.14.35.05.35.24.84.84.8
Atakpamé 5.25.24.84.84.84.84.84.94.95.15.25.1
Sansanné-Mango 5.65.95.85.55.15.04.94.84.95.35.55.4

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน โลเม Atakpamé และSansanné-Mango ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ