ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในชาด

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ ชาด โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : N'Djamena Sagh และAbéché

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศชาด

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

N'Djamena
ชาด
Sagh
ชาด
Abéché
ชาด
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ชาด

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ชาดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C27154131261839302641ขณะนี้ขณะนี้N'DjamenaN'DjamenaSaghSaghAbéchéAbéché
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
N'Djamena 32°C35°C39°C41°C40°C37°C33°C31°C33°C37°C36°C33°C
Sagh 35°C38°C39°C38°C35°C33°C31°C30°C31°C33°C35°C35°C
Abéché 34°C36°C39°C41°C40°C38°C34°C31°C33°C36°C35°C34°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
N'Djamena 15°C18°C23°C26°C27°C26°C24°C23°C24°C23°C19°C16°C
Sagh 18°C21°C25°C26°C25°C24°C23°C22°C22°C22°C20°C18°C
Abéché 15°C17°C21°C24°C25°C25°C23°C22°C21°C20°C18°C16°C

N'Djamena

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน N'Djamenaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นอุ่นอุ่นร้อนร้อนระอุร้อนระอุเย็นกำลังสบายอุ่นร้อนกำลังสบายกำลังสบาย

Sagh

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Saghม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นร้อนร้อนร้อนระอุกำลังสบายเย็นเย็นกำลังสบาย

Abéché

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Abéchéม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นอุ่นอุ่นร้อนร้อนระอุกำลังสบายร้อนระอุกำลังสบายกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ชาด

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ชาดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%633449236844ขณะนี้ขณะนี้N'DjamenaN'DjamenaSaghSaghAbéchéAbéché
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
N'Djamena 62%55%45%38%39%46%41%34%38%48%50%56%
Sagh 48%44%35%27%28%35%29%24%28%35%42%47%
Abéché 67%64%58%55%56%58%50%45%50%60%61%62%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ชาด

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ชาดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%758164ขณะนี้ขณะนี้N'DjamenaN'DjamenaSaghSaghAbéchéAbéché
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
N'Djamena 0.0วัน0.0วัน0.1วัน1.4วัน5.0วัน10.3วัน19.0วัน22.3วัน13.5วัน3.6วัน0.2วัน0.0วัน
Sagh 0.0วัน0.1วัน1.3วัน4.5วัน11.8วัน16.5วัน22.0วัน24.5วัน20.1วัน10.9วัน1.0วัน0.0วัน
Abéché 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.5วัน1.5วัน4.5วัน14.7วัน18.3วัน8.7วัน1.4วัน0.1วัน0.0วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ชาด

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ชาดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.150217ขณะนี้ขณะนี้N'DjamenaN'DjamenaSaghSaghAbéchéAbéché
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
N'Djamena 0.0มม.0.0มม.0.6มม.5.7มม.20.9มม.49.1มม.122.8มม.144.9มม.73.5มม.16.6มม.0.6มม.0.0มม.
Sagh 0.0มม.0.4มม.5.2มม.23.0มม.72.4มม.129.0มม.186.6มม.215.6มม.158.4มม.71.7มม.5.0มม.0.1มม.
Abéché 0.0มม.0.0มม.0.1มม.2.0มม.8.2มม.24.1มม.114.4มม.144.8มม.58.5มม.7.5มม.0.3มม.0.0มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ชาด

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ชาดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.12.811.4ขณะนี้ขณะนี้N'DjamenaN'DjamenaSaghSaghAbéchéAbéché
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
N'Djamena 11.5ชม.11.8ชม.12.1ชม.12.4ชม.12.7ชม.12.8ชม.12.8ชม.12.5ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.6ชม.11.4ชม.
Sagh 11.7ชม.11.8ชม.12.1ชม.12.3ชม.12.5ชม.12.6ชม.12.6ชม.12.4ชม.12.2ชม.11.9ชม.11.7ชม.11.6ชม.
Abéché 11.4ชม.11.7ชม.12.1ชม.12.5ชม.12.8ชม.12.9ชม.12.8ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.5ชม.11.3ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ชาด

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ชาดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%100294ขณะนี้ขณะนี้N'DjamenaN'DjamenaSaghSaghAbéchéAbéché
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
N'Djamena 0.0วัน0.0วัน0.6วัน6.1วัน17.8วัน25.6วัน30.2วัน30.9วัน28.6วัน15.9วัน1.3วัน0.0วัน
Sagh 0.6วัน1.2วัน7.5วัน17.3วัน27.5วัน29.5วัน30.9วัน31.0วัน30.0วัน29.3วัน13.6วัน2.3วัน
Abéché 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.4วัน2.0วัน6.2วัน20.1วัน28.3วัน20.1วัน4.6วัน0.1วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ชาด

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ชาดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.19.39.013.96.417.88.1ขณะนี้ขณะนี้N'DjamenaN'DjamenaSaghSaghAbéchéAbéché
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
N'Djamena 18.219.018.415.113.013.111.79.69.110.715.417.5
Sagh 13.213.612.612.211.39.98.37.26.57.18.811.1
Abéché 17.217.517.416.113.712.211.99.58.411.715.316.7

คะแนนการท่องเที่ยวใน ชาด

คะแนนการท่องเที่ยวใน ชาดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.22.45.72.43.3ขณะนี้ขณะนี้N'DjamenaN'DjamenaSaghSaghAbéchéAbéché
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ชาด

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ชาดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.33.57.13.97.55.5ขณะนี้ขณะนี้N'DjamenaN'DjamenaSaghSaghAbéchéAbéché
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ชาด

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ชาดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้N'DjamenaN'DjamenaSaghSaghAbéchéAbéché
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ชาด

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ชาดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°Cขณะนี้ขณะนี้N'DjamenaN'DjamenaSaghSaghAbéchéAbéché
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ชาด

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ชาดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.6.95.06.74.67.55.4ขณะนี้ขณะนี้N'DjamenaN'DjamenaSaghSaghAbéchéAbéché
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
N'Djamena 5.96.46.76.86.56.05.45.15.46.06.05.7
Sagh 6.26.66.66.25.65.14.74.74.95.45.95.9
Abéché 6.26.87.37.57.26.86.05.56.16.56.25.9

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน N'Djamena Sagh และAbéché ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น