ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในซีเรีย

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ ซีเรีย โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : ดามัสกัส อะเลปโป และAl Ḩasakah

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศซีเรีย

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ดามัสกัส
ซีเรีย
อะเลปโป
ซีเรีย
Al Ḩasakah
ซีเรีย
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ซีเรีย

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ซีเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C1913611232641-234938ขณะนี้ขณะนี้ดามัสกัสดามัสกัสอะเลปโปอะเลปโปAl ḨasakahAl Ḩasakah
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดามัสกัส 12°C13°C17°C23°C28°C33°C35°C35°C32°C26°C19°C13°C
อะเลปโป 10°C12°C17°C23°C29°C33°C36°C36°C32°C26°C18°C12°C
Al Ḩasakah 12°C14°C18°C24°C30°C37°C40°C39°C35°C28°C19°C13°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดามัสกัส 2°C3°C5°C8°C12°C16°C19°C19°C15°C11°C6°C2°C
อะเลปโป 2°C3°C6°C10°C15°C20°C23°C22°C19°C14°C7°C4°C
Al Ḩasakah 3°C4°C7°C11°C17°C22°C25°C25°C21°C15°C9°C4°C

ดามัสกัส

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ดามัสกัสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นร้อนหนาวจัดร้อนระอุ

อะเลปโป

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน อะเลปโปม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนร้อนระอุหนาวจัด

Al Ḩasakah

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Al Ḩasakahม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นร้อนร้อนระอุหนาวจัดกำลังสบายร้อนหนาวจัด
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ซีเรีย

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ซีเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%1006354100ขณะนี้ขณะนี้ดามัสกัสดามัสกัสอะเลปโปอะเลปโปAl ḨasakahAl Ḩasakah
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดามัสกัส 64%66%70%72%81%97%100%100%97%81%70%64%
อะเลปโป 56%58%62%68%80%96%100%100%94%75%63%56%
Al Ḩasakah 58%59%62%67%78%96%100%100%95%74%63%58%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ซีเรีย

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ซีเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%222818ขณะนี้ขณะนี้ดามัสกัสดามัสกัสอะเลปโปอะเลปโปAl ḨasakahAl Ḩasakah
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดามัสกัส 6.2วัน5.8วัน4.1วัน2.0วัน0.8วัน0.1วัน0.0วัน0.1วัน0.2วัน2.1วัน4.3วัน5.4วัน
อะเลปโป 7.8วัน7.4วัน6.3วัน4.4วัน2.5วัน0.9วัน0.2วัน0.4วัน1.3วัน4.2วัน5.9วัน7.0วัน
Al Ḩasakah 4.8วัน4.9วัน4.8วัน3.5วัน1.8วัน0.3วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน2.0วัน3.6วัน4.5วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ซีเรีย

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ซีเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.4053126ขณะนี้ขณะนี้ดามัสกัสดามัสกัสอะเลปโปอะเลปโปAl ḨasakahAl Ḩasakah
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดามัสกัส 39.6มม.35.5มม.21.5มม.10.5มม.3.5มม.0.6มม.0.2มม.0.2มม.1.1มม.10.2มม.26.7มม.36.6มม.
อะเลปโป 49.0มม.49.5มม.36.0มม.25.6มม.11.5มม.4.3มม.0.9มม.1.8มม.6.2มม.24.3มม.39.1มม.48.2มม.
Al Ḩasakah 23.3มม.25.1มม.23.8มม.19.9มม.8.4มม.0.9มม.0.1มม.0.1มม.0.7มม.10.9มม.20.0มม.23.9มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ซีเรีย

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ซีเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.14.49.9ขณะนี้ขณะนี้ดามัสกัสดามัสกัสอะเลปโปอะเลปโปAl ḨasakahAl Ḩasakah
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดามัสกัส 10.2ชม.11.0ชม.12.0ชม.13.0ชม.13.9ชม.14.3ชม.14.1ชม.13.3ชม.12.4ชม.11.3ชม.10.4ชม.10.0ชม.
อะเลปโป 10.0ชม.10.9ชม.12.0ชม.13.1ชม.14.1ชม.14.6ชม.14.3ชม.13.5ชม.12.4ชม.11.2ชม.10.2ชม.9.7ชม.
Al Ḩasakah 10.0ชม.10.9ชม.12.0ชม.13.2ชม.14.1ชม.14.6ชม.14.4ชม.13.5ชม.12.4ชม.11.2ชม.10.2ชม.9.7ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ซีเรีย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ซีเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%117ขณะนี้ขณะนี้ดามัสกัสดามัสกัสอะเลปโปอะเลปโปAl ḨasakahAl Ḩasakah
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดามัสกัส 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
อะเลปโป 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน3.0วัน4.5วัน1.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Al Ḩasakah 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.3วัน0.4วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ซีเรีย

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ซีเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.14.110.617.110.015.29.8ขณะนี้ขณะนี้อะเลปโปอะเลปโปAl ḨasakahAl Ḩasakah
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดามัสกัส 12.514.013.913.412.813.012.611.410.810.711.111.7
อะเลปโป 11.911.611.211.211.814.916.915.412.110.210.711.8
Al Ḩasakah 10.410.710.611.012.014.514.813.812.110.39.910.2

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ซีเรีย

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ซีเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°CNaN2917NaNขณะนี้ขณะนี้อะเลปโปอะเลปโป
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อะเลปโป 18°C17°C17°C18°C21°C25°C27°C29°C28°C26°C22°C19°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน ซีเรีย

คะแนนการท่องเที่ยวใน ซีเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.41.07.8ขณะนี้ขณะนี้ดามัสกัสดามัสกัสอะเลปโปอะเลปโปAl ḨasakahAl Ḩasakah
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ซีเรีย

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ซีเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.99.0ขณะนี้ขณะนี้ดามัสกัสดามัสกัสอะเลปโปอะเลปโปAl ḨasakahAl Ḩasakah
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ซีเรีย

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ซีเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ดามัสกัสดามัสกัสอะเลปโปอะเลปโปAl ḨasakahAl Ḩasakah
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ซีเรีย

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ซีเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°C2,000°C2,000°C2,500°C2,500°C3,000°C3,000°C3,500°C3,500°Cขณะนี้ขณะนี้ดามัสกัสดามัสกัสอะเลปโปอะเลปโปAl ḨasakahAl Ḩasakah
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ซีเรีย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ซีเรียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.9 กว.-ชม.9 กว.-ชม.8.92.98.62.3ขณะนี้ขณะนี้ดามัสกัสดามัสกัสอะเลปโปอะเลปโปAl ḨasakahAl Ḩasakah
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ดามัสกัส 3.24.25.66.98.08.88.78.06.75.03.62.9
อะเลปโป 2.63.54.96.37.48.48.47.66.24.43.12.4
Al Ḩasakah 2.73.75.06.47.68.58.47.66.34.53.12.5

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ดามัสกัส อะเลปโป และAl Ḩasakah ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น