ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในสโลวะเกีย

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ สโลวะเกีย โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : บราติสลาวา Prešov และŽilina

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศสโลวะเกีย

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

บราติสลาวา
สโลวะเกีย
Prešov
สโลวะเกีย
Žilina
สโลวะเกีย
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน สโลวะเกีย

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน สโลวะเกียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C16-327214-525-024-8-1012ขณะนี้ขณะนี้บราติสลาวาบราติสลาวาŽilinaŽilinaPrešovPrešov
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
บราติสลาวา 3°C5°C10°C16°C21°C24°C27°C26°C21°C15°C8°C3°C
Prešov -0°C2°C8°C14°C20°C23°C25°C24°C19°C13°C6°C1°C
Žilina 1°C3°C8°C14°C19°C22°C24°C23°C19°C13°C6°C1°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
บราติสลาวา -3°C-2°C2°C6°C10°C14°C16°C15°C11°C6°C2°C-1°C
Prešov -5°C-4°C-0°C4°C9°C11°C13°C13°C9°C5°C0°C-3°C
Žilina -6°C-5°C-2°C3°C7°C10°C12°C11°C8°C4°C-0°C-4°C

บราติสลาวา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน บราติสลาวาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายอุ่นกำลังสบายต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

Prešov

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Prešovม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายอุ่นต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

Žilina

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Žilinaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน สโลวะเกีย

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน สโลวะเกียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%6735666129ขณะนี้ขณะนี้บราติสลาวาบราติสลาวาŽilinaŽilinaPrešovPrešov
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
บราติสลาวา 41%43%44%49%52%58%65%64%56%49%38%37%
Prešov 42%42%45%47%51%56%63%64%56%49%39%39%
Žilina 33%34%39%44%47%53%60%59%50%41%31%30%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน สโลวะเกีย

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน สโลวะเกียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%3015354220ขณะนี้ขณะนี้บราติสลาวาบราติสลาวาŽilinaŽilinaPrešovPrešov
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
บราติสลาวา 4.8วัน4.8วัน5.4วัน5.8วัน8.4วัน8.5วัน8.3วัน7.9วัน6.8วัน5.6วัน5.9วัน5.8วัน
Prešov 4.5วัน4.5วัน5.3วัน7.0วัน9.7วัน10.4วัน10.6วัน8.6วัน6.8วัน5.9วัน5.2วัน4.9วัน
Žilina 6.6วัน6.6วัน7.2วัน7.5วัน10.4วัน11.7วัน11.3วัน10.0วัน8.2วัน6.9วัน6.7วัน7.1วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน สโลวะเกีย

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน สโลวะเกียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.5115721082ขณะนี้ขณะนี้บราติสลาวาบราติสลาวาŽilinaŽilinaPrešovPrešov
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
บราติสลาวา 15.3มม.16.6มม.24.4มม.29.9มม.47.3มม.49.8มม.50.3มม.50.2มม.46.8มม.33.9มม.30.7มม.21.2มม.
Prešov 10.1มม.12.0มม.20.7มม.35.4มม.58.7มม.68.4มม.72.1มม.55.6มม.47.8มม.38.6มม.24.8มม.14.4มม.
Žilina 18.3มม.19.0มม.30.2มม.40.1มม.65.2มม.78.4มม.82.0มม.66.2มม.58.8มม.42.5มม.33.2มม.23.7มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน สโลวะเกีย

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน สโลวะเกียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.140 มม.140 มม.7183123ขณะนี้ขณะนี้บราติสลาวาบราติสลาวาPrešovPrešov
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
บราติสลาวา 68.5มม.55.1มม.17.3มม.2.1มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.2.2มม.27.3มม.61.8มม.
Prešov 74.7มม.75.1มม.24.6มม.5.2มม.0.4มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.3.0มม.28.1มม.57.6มม.
Žilina 116.6มม.96.1มม.39.2มม.7.5มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.3.6มม.48.4มม.106.9มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน สโลวะเกีย

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน สโลวะเกียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.16.18.3ขณะนี้ขณะนี้บราติสลาวาบราติสลาวาŽilinaŽilinaPrešovPrešov
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
บราติสลาวา 8.9ชม.10.2ชม.11.9ชม.13.7ชม.15.2ชม.16.0ชม.15.6ชม.14.2ชม.12.5ชม.10.8ชม.9.2ชม.8.4ชม.
Prešov 8.8ชม.10.2ชม.11.9ชม.13.8ชม.15.3ชม.16.1ชม.15.7ชม.14.3ชม.12.6ชม.10.8ชม.9.2ชม.8.3ชม.
Žilina 8.7ชม.10.2ชม.11.9ชม.13.8ชม.15.4ชม.16.2ชม.15.7ชม.14.3ชม.12.6ชม.10.7ชม.9.1ชม.8.3ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ สโลวะเกีย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ สโลวะเกียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%5ขณะนี้ขณะนี้บราติสลาวาบราติสลาวาŽilinaŽilinaPrešovPrešov
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
บราติสลาวา 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.5วัน1.1วัน0.9วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Prešov 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.5วัน0.9วัน0.6วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Žilina 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน0.7วัน0.4วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน สโลวะเกีย

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน สโลวะเกียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.16.612.412.38.811.06.9ขณะนี้ขณะนี้บราติสลาวาบราติสลาวาŽilinaŽilinaPrešovPrešov
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
บราติสลาวา 15.616.415.915.314.413.913.512.813.614.314.915.2
Prešov 11.412.112.111.610.59.89.29.09.69.910.410.9
Žilina 10.610.710.19.07.97.37.17.17.78.59.210.0

คะแนนการท่องเที่ยวใน สโลวะเกีย

คะแนนการท่องเที่ยวใน สโลวะเกียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.1ขณะนี้ขณะนี้บราติสลาวาบราติสลาวาŽilinaŽilinaPrešovPrešov
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน สโลวะเกีย

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน สโลวะเกียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.04.74.1ขณะนี้ขณะนี้บราติสลาวาบราติสลาวาŽilinaŽilinaPrešovPrešov
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน สโลวะเกีย

ฤดูกาลเพาะปลูกใน สโลวะเกียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ŽilinaŽilinaPrešovPrešov
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน สโลวะเกีย

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน สโลวะเกียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C200°C200°C400°C400°C600°C600°C800°C800°C1,000°C1,000°C1,200°C1,200°C1,400°C1,400°C1,600°C1,600°Cขณะนี้ขณะนี้บราติสลาวาบราติสลาวาŽilinaŽilinaPrešovPrešov
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน สโลวะเกีย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน สโลวะเกียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.81.06.5ขณะนี้ขณะนี้บราติสลาวาบราติสลาวาŽilinaŽilinaPrešovPrešov
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
บราติสลาวา 1.32.13.45.06.16.76.65.74.22.71.41.0
Prešov 1.32.13.44.85.96.56.45.64.12.61.41.0
Žilina 1.12.03.24.75.86.36.35.54.02.51.30.9

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน บราติสลาวา Prešov และŽilina ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานที่

สถานีตรวจวัดอากาศ