ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในสฟาลบาร์และยานไมเอน

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ สฟาลบาร์และยานไมเอน โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 2 แห่ง : Olonkinbyenและลองเยียร์เบียน

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศสฟาลบาร์และยานไมเอน

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

Olonkinbyen
สฟาลบาร์และยานไมเอน
ลองเยียร์เบียน
สฟาลบาร์และยานไมเอน
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน สฟาลบาร์และยานไมเอน

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน สฟาลบาร์และยานไมเอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-25°C-25°C-20°C-20°C-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C5-67-25-168-101-15-92-257-17ขณะนี้ขณะนี้OlonkinbyenOlonkinbyenลองเยียร์เบียนลองเยียร์เบียน
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Olonkinbyen -2°C-2°C-2°C-1°C1°C4°C6°C7°C5°C2°C0°C-1°C
ลองเยียร์เบียน -9°C-10°C-10°C-7°C-1°C4°C8°C7°C3°C-3°C-6°C-9°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Olonkinbyen -6°C-6°C-6°C-4°C-1°C1°C4°C5°C3°C-1°C-3°C-5°C
ลองเยียร์เบียน -15°C-16°C-16°C-13°C-5°C1°C5°C4°C-1°C-7°C-11°C-14°C

Olonkinbyen

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Olonkinbyenม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัด

ลองเยียร์เบียน

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ลองเยียร์เบียนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เยือกเย็นเยือกเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาว
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน สฟาลบาร์และยานไมเอน

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน สฟาลบาร์และยานไมเอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%2611408ขณะนี้ขณะนี้OlonkinbyenOlonkinbyenลองเยียร์เบียนลองเยียร์เบียน
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Olonkinbyen 11%12%13%20%25%24%16%17%22%17%13%12%
ลองเยียร์เบียน 8%8%12%22%36%38%31%28%26%22%14%10%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน สฟาลบาร์และยานไมเอน

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน สฟาลบาร์และยานไมเอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%3211279ขณะนี้ขณะนี้OlonkinbyenOlonkinbyenลองเยียร์เบียนลองเยียร์เบียน
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Olonkinbyen 9.3วัน8.0วัน8.4วัน6.1วัน4.3วัน3.6วัน4.7วัน6.4วัน7.9วัน9.2วัน9.1วัน8.8วัน
ลองเยียร์เบียน 7.2วัน6.1วัน6.5วัน5.1วัน3.5วัน3.8วัน5.4วัน6.5วัน7.7วัน7.4วัน7.0วัน7.0วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน สฟาลบาร์และยานไมเอน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน สฟาลบาร์และยานไมเอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.5214364ขณะนี้ขณะนี้OlonkinbyenOlonkinbyenลองเยียร์เบียนลองเยียร์เบียน
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Olonkinbyen 23.0มม.19.2มม.15.2มม.14.6มม.15.5มม.15.9มม.20.0มม.31.4มม.46.6มม.50.8มม.38.6มม.27.9มม.
ลองเยียร์เบียน 10.2มม.7.6มม.6.3มม.4.7มม.6.8มม.14.1มม.22.9มม.30.1มม.35.5มม.19.2มม.12.8มม.9.7มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน สฟาลบาร์และยานไมเอน

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน สฟาลบาร์และยานไมเอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.300 มม.300 มม.245265ขณะนี้ขณะนี้OlonkinbyenOlonkinbyenลองเยียร์เบียนลองเยียร์เบียน
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Olonkinbyen 223.4มม.228.3มม.238.0มม.135.0มม.36.7มม.5.0มม.0.0มม.0.0มม.6.4มม.57.1มม.164.8มม.189.1มม.
ลองเยียร์เบียน 249.1มม.229.5มม.246.6มม.175.8มม.81.2มม.15.9มม.0.2มม.1.6มม.49.5มม.184.5มม.236.4มม.253.0มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน สฟาลบาร์และยานไมเอน

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน สฟาลบาร์และยานไมเอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 ชม.0 ชม.2 ชม.2 ชม.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.22 ชม.22 ชม.24 ชม.24 ชม.24.0ขณะนี้ขณะนี้OlonkinbyenOlonkinbyenลองเยียร์เบียนลองเยียร์เบียน
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Olonkinbyen 0.9ชม.6.9ชม.11.8ชม.16.7ชม.22.9ชม.24.0ชม.24.0ชม.18.5ชม.13.3ชม.8.6ชม.2.5ชม.0.0ชม.
ลองเยียร์เบียน 0.0ชม.2.4ชม.11.6ชม.20.9ชม.24.0ชม.24.0ชม.24.0ชม.23.1ชม.14.3ชม.5.4ชม.0.0ชม.0.0ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ สฟาลบาร์และยานไมเอน

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ สฟาลบาร์และยานไมเอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ขณะนี้ขณะนี้OlonkinbyenOlonkinbyen
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Olonkinbyen 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
ลองเยียร์เบียน 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน สฟาลบาร์และยานไมเอน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน สฟาลบาร์และยานไมเอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.30 กม./ชม.30 กม./ชม.35 กม./ชม.35 กม./ชม.34.117.921.412.0ขณะนี้ขณะนี้OlonkinbyenOlonkinbyenลองเยียร์เบียนลองเยียร์เบียน
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Olonkinbyen 33.433.031.627.822.718.918.219.825.429.231.333.4
ลองเยียร์เบียน 21.120.119.016.914.012.212.212.414.216.418.220.3

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน สฟาลบาร์และยานไมเอน

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน สฟาลบาร์และยานไมเอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-1°C-1°C0°C0°C1°C1°C2°C2°C3°C3°C4°C4°C5°C5°C6°C6°C7°C7°C604-0ขณะนี้ขณะนี้OlonkinbyenOlonkinbyenลองเยียร์เบียนลองเยียร์เบียน
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Olonkinbyen 1°C0°C0°C0°C1°C3°C5°C6°C5°C4°C2°C1°C
ลองเยียร์เบียน 0°C0°C0°C0°C0°C1°C3°C4°C3°C1°C0°C0°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน สฟาลบาร์และยานไมเอน

คะแนนการท่องเที่ยวใน สฟาลบาร์และยานไมเอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810100.2ขณะนี้ขณะนี้ลองเยียร์เบียนลองเยียร์เบียน
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน สฟาลบาร์และยานไมเอน

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน สฟาลบาร์และยานไมเอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.00224466881010ขณะนี้ขณะนี้OlonkinbyenOlonkinbyen
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน สฟาลบาร์และยานไมเอน

ฤดูกาลเพาะปลูกใน สฟาลบาร์และยานไมเอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้OlonkinbyenOlonkinbyenลองเยียร์เบียนลองเยียร์เบียน
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน สฟาลบาร์และยานไมเอน

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน สฟาลบาร์และยานไมเอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C1°C1°C2°C2°C3°C3°C4°C4°C5°C5°Cขณะนี้ขณะนี้ลองเยียร์เบียนลองเยียร์เบียน
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน สฟาลบาร์และยานไมเอน

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน สฟาลบาร์และยานไมเอนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.4.95.9ขณะนี้ขณะนี้OlonkinbyenOlonkinbyenลองเยียร์เบียนลองเยียร์เบียน
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Olonkinbyen 0.00.20.92.34.04.83.72.51.30.40.00.0
ลองเยียร์เบียน 0.00.00.72.64.95.84.52.71.00.10.00.0

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน Olonkinbyenและลองเยียร์เบียน ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สฟาลบาร์และยานไมเอน

สถานีตรวจวัดอากาศ