ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในซาอุดีอาระเบีย

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ ซาอุดีอาระเบีย โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : ริยาด ญิดดะฮ์ มักกะฮ์ และTabuk

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศซาอุดีอาระเบีย

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ริยาด
ซาอุดีอาระเบีย
ญิดดะฮ์
ซาอุดีอาระเบีย
มักกะฮ์
ซาอุดีอาระเบีย
Tabuk
ซาอุดีอาระเบีย
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ซาอุดีอาระเบีย

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ซาอุดีอาระเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C45°C45°C3194320281839281642255391729314542236ขณะนี้ขณะนี้ริยาดริยาดมักกะฮ์มักกะฮ์TabukTabuk
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ริยาด 20°C23°C28°C33°C39°C42°C43°C43°C40°C34°C27°C22°C
ญิดดะฮ์ 28°C29°C31°C34°C37°C38°C39°C38°C37°C36°C33°C30°C
มักกะฮ์ 29°C30°C33°C36°C40°C42°C41°C41°C40°C37°C33°C30°C
Tabuk 18°C20°C24°C30°C34°C37°C38°C38°C36°C31°C24°C19°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ริยาด 10°C12°C16°C21°C26°C29°C30°C30°C27°C22°C16°C11°C
ญิดดะฮ์ 19°C19°C20°C23°C25°C26°C27°C28°C27°C25°C22°C20°C
มักกะฮ์ 16°C17°C19°C22°C25°C27°C28°C28°C27°C23°C20°C18°C
Tabuk 5°C7°C10°C15°C19°C22°C24°C24°C21°C17°C11°C6°C

ริยาด

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ริยาดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นเย็นเย็นอุ่นอุ่นร้อนร้อนระอุเย็นกำลังสบายหนาวกำลังสบาย

ญิดดะฮ์

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ญิดดะฮ์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นร้อนร้อนระอุกำลังสบายร้อนกำลังสบาย

มักกะฮ์

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน มักกะฮ์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นอุ่นร้อนร้อนร้อนระอุกำลังสบายกำลังสบายเย็นกำลังสบาย

Tabuk

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Tabukม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นอุ่นร้อนร้อนระอุเย็นหนาวจัดกำลังสบายหนาวหนาวร้อนหนาวจัด
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ซาอุดีอาระเบีย

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ซาอุดีอาระเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%91608652559973ขณะนี้ขณะนี้ริยาดริยาดญิดดะฮ์ญิดดะฮ์มักกะฮ์มักกะฮ์TabukTabuk
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ริยาด 77%78%73%70%80%84%64%68%87%83%75%72%
ญิดดะฮ์ 81%81%80%83%83%76%64%69%59%70%84%79%
มักกะฮ์ 81%81%80%83%82%75%64%70%63%69%84%79%
Tabuk 78%80%81%78%82%96%96%97%97%87%76%74%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ซาอุดีอาระเบีย

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ซาอุดีอาระเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%5332ริยาดริยาดญิดดะฮ์ญิดดะฮ์มักกะฮ์มักกะฮ์TabukTabuk
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ริยาด 0.9วัน0.8วัน1.3วัน0.8วัน0.3วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน0.9วัน0.7วัน
ญิดดะฮ์ 0.5วัน0.2วัน0.4วัน0.4วัน0.6วัน0.2วัน0.4วัน0.4วัน0.2วัน0.5วัน0.9วัน0.5วัน
มักกะฮ์ 0.5วัน0.2วัน0.4วัน0.5วัน0.8วัน0.4วัน0.5วัน0.4วัน0.2วัน0.5วัน0.7วัน0.5วัน
Tabuk 0.5วัน0.3วัน0.3วัน0.2วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน0.2วัน0.2วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ซาอุดีอาระเบีย

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ซาอุดีอาระเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.1 มม.1 มม.2 มม.2 มม.3 มม.3 มม.4 มม.4 มม.5 มม.5 มม.6 มม.6 มม.7 มม.7 มม.8 มม.8 มม.87154ขณะนี้ขณะนี้ริยาดริยาดญิดดะฮ์ญิดดะฮ์มักกะฮ์มักกะฮ์TabukTabuk
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ริยาด 6.1มม.6.2มม.7.4มม.3.3มม.1.2มม.0.1มม.0.0มม.0.1มม.0.1มม.1.1มม.4.5มม.4.7มม.
ญิดดะฮ์ 3.6มม.0.9มม.1.5มม.1.9มม.1.8มม.0.6มม.0.9มม.1.3มม.0.5มม.2.3มม.6.6มม.3.5มม.
มักกะฮ์ 3.2มม.0.9มม.2.0มม.2.7มม.3.1มม.0.9มม.1.4มม.1.1มม.0.5มม.2.2มม.5.4มม.3.1มม.
Tabuk 3.5มม.1.7มม.1.0มม.1.4มม.1.1มม.0.0มม.0.0มม.0.1มม.0.1มม.1.2มม.1.7มม.1.4มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ซาอุดีอาระเบีย

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ซาอุดีอาระเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.13.710.6ขณะนี้ขณะนี้ริยาดริยาดญิดดะฮ์ญิดดะฮ์มักกะฮ์มักกะฮ์TabukTabuk
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ริยาด 10.8ชม.11.3ชม.12.0ชม.12.8ชม.13.4ชม.13.6ชม.13.5ชม.13.0ชม.12.3ชม.11.6ชม.10.9ชม.10.6ชม.
ญิดดะฮ์ 11.0ชม.11.4ชม.12.0ชม.12.7ชม.13.2ชม.13.4ชม.13.3ชม.12.8ชม.12.2ชม.11.6ชม.11.1ชม.10.8ชม.
มักกะฮ์ 11.0ชม.11.5ชม.12.0ชม.12.7ชม.13.2ชม.13.4ชม.13.3ชม.12.8ชม.12.2ชม.11.6ชม.11.1ชม.10.9ชม.
Tabuk 10.6ชม.11.2ชม.12.0ชม.12.9ชม.13.6ชม.13.9ชม.13.7ชม.13.1ชม.12.3ชม.11.5ชม.10.7ชม.10.4ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ซาอุดีอาระเบีย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ซาอุดีอาระเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%19121292ขณะนี้ขณะนี้ริยาดริยาดญิดดะฮ์ญิดดะฮ์มักกะฮ์มักกะฮ์TabukTabuk
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ริยาด 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.0วัน0.1วัน0.1วัน0.0วัน
ญิดดะฮ์ 7.0วัน6.7วัน9.0วัน13.0วัน19.0วัน20.7วัน21.4วัน26.3วัน27.1วัน25.2วัน18.4วัน11.2วัน
มักกะฮ์ 0.8วัน0.6วัน0.9วัน1.5วัน1.9วัน1.1วัน3.1วัน7.7วัน7.9วัน7.5วัน4.7วัน2.0วัน
Tabuk 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ซาอุดีอาระเบีย

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ซาอุดีอาระเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.16.112.017.115.414.4ขณะนี้ขณะนี้ริยาดริยาดญิดดะฮ์ญิดดะฮ์มักกะฮ์มักกะฮ์TabukTabuk
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ริยาด 13.915.015.514.914.215.415.714.112.612.313.113.4
ญิดดะฮ์ 15.716.216.615.515.716.815.915.914.812.713.414.5
มักกะฮ์ 13.213.814.614.414.015.115.314.512.912.512.512.5
Tabuk 13.113.914.314.213.813.212.311.811.811.912.612.8

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ซาอุดีอาระเบีย

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ซาอุดีอาระเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.25°C25°C26°C26°C27°C27°C28°C28°C29°C29°C30°C30°C31°C31°CNaN3125NaNขณะนี้ขณะนี้ญิดดะฮ์ญิดดะฮ์มักกะฮ์มักกะฮ์
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ญิดดะฮ์ 26°C25°C26°C27°C28°C29°C30°C31°C31°C30°C29°C28°C
มักกะฮ์ 26°C26°C26°C27°C28°C29°C30°C31°C31°C31°C30°C28°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน ซาอุดีอาระเบีย

คะแนนการท่องเที่ยวใน ซาอุดีอาระเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.12.88.12.78.34.5ขณะนี้ขณะนี้ริยาดริยาดญิดดะฮ์ญิดดะฮ์มักกะฮ์มักกะฮ์TabukTabuk
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ซาอุดีอาระเบีย

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ซาอุดีอาระเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.71.78.43.78.54.89.20.5ขณะนี้ขณะนี้ริยาดริยาดญิดดะฮ์ญิดดะฮ์มักกะฮ์มักกะฮ์TabukTabuk
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ซาอุดีอาระเบีย

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ซาอุดีอาระเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ริยาดริยาดญิดดะฮ์ญิดดะฮ์มักกะฮ์มักกะฮ์TabukTabuk
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ซาอุดีอาระเบีย

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ซาอุดีอาระเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°Cขณะนี้ขณะนี้ริยาดริยาดญิดดะฮ์ญิดดะฮ์มักกะฮ์มักกะฮ์TabukTabuk
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ซาอุดีอาระเบีย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ซาอุดีอาระเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.9 กว.-ชม.9 กว.-ชม.8.34.27.84.68.8ขณะนี้ขณะนี้ริยาดริยาดญิดดะฮ์ญิดดะฮ์มักกะฮ์มักกะฮ์TabukTabuk
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ริยาด 4.55.46.16.87.68.28.07.67.16.04.74.2
ญิดดะฮ์ 4.95.86.67.27.57.87.67.16.35.65.04.6
มักกะฮ์ 5.15.96.77.37.67.97.77.36.65.85.14.8
Tabuk 4.45.46.67.58.18.78.68.07.15.74.64.0

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ริยาด ญิดดะฮ์ มักกะฮ์ และTabuk ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น