ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในรัสเซีย

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ รัสเซีย โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : มอสโก โนโวซีบีสค์ Yakutsk และอะนาปา

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศรัสเซีย

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

มอสโก
รัสเซีย
โนโวซีบีสค์
รัสเซีย
Yakutsk
รัสเซีย
อะนาปา
รัสเซีย
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัสเซีย

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัสเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-50°C-50°C-40°C-40°C-30°C-30°C-20°C-20°C-10°C-10°C0°C0°C10°C10°C20°C20°C30°C30°C14-1124-5-2124-13-42-3619-1295-19-31-522ขณะนี้ขณะนี้มอสโกมอสโกYakutskYakutskโนโวซีบีสค์โนโวซีบีสค์อะนาปาอะนาปา
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มอสโก -5°C-4°C2°C11°C18°C22°C24°C21°C15°C8°C1°C-3°C
โนโวซีบีสค์ -13°C-11°C-3°C8°C16°C22°C24°C21°C14°C6°C-5°C-11°C
Yakutsk -35°C-29°C-13°C1°C13°C22°C24°C21°C11°C-5°C-24°C-34°C
อะนาปา 6°C6°C9°C15°C20°C25°C28°C28°C23°C17°C11°C8°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มอสโก -10°C-10°C-5°C2°C8°C12°C14°C12°C7°C2°C-4°C-8°C
โนโวซีบีสค์ -21°C-20°C-12°C-2°C5°C11°C13°C10°C4°C-2°C-11°C-18°C
Yakutsk -42°C-38°C-26°C-10°C2°C10°C13°C9°C1°C-13°C-31°C-40°C
อะนาปา -0°C-0°C3°C7°C12°C16°C19°C18°C14°C9°C5°C2°C

มอสโก

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน มอสโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบาย

โนโวซีบีสค์

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน โนโวซีบีสค์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เยือกเย็นเยือกเย็นหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นกำลังสบายต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

Yakutsk

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Yakutskม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เยือกเย็นเยือกเย็นหนาวหนาวเย็นกำลังสบายหนาวจัดหนาวจัดอุ่นต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

อะนาปา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน อะนาปาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน รัสเซีย

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน รัสเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%6023611753158933ขณะนี้ขณะนี้มอสโกมอสโกYakutskYakutskโนโวซีบีสค์โนโวซีบีสค์อะนาปาอะนาปา
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มอสโก 24%26%33%41%50%53%58%56%43%33%26%24%
โนโวซีบีสค์ 19%20%27%41%52%59%59%57%47%32%22%17%
Yakutsk 28%30%25%32%41%48%51%51%39%22%17%25%
อะนาปา 35%38%42%47%59%73%87%86%72%56%44%36%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน รัสเซีย

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน รัสเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%3516276272914ขณะนี้ขณะนี้มอสโกมอสโกYakutskYakutskโนโวซีบีสค์โนโวซีบีสค์อะนาปาอะนาปา
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มอสโก 6.7วัน5.3วัน5.3วัน6.2วัน8.0วัน9.9วัน9.3วัน9.2วัน8.1วัน8.2วัน7.3วัน6.9วัน
โนโวซีบีสค์ 2.7วัน2.1วัน3.3วัน4.7วัน6.6วัน7.0วัน7.9วัน6.7วัน5.9วัน6.6วัน5.5วัน4.4วัน
Yakutsk 0.2วัน0.3วัน0.9วัน2.9วัน6.4วัน7.7วัน6.6วัน6.2วัน6.0วัน3.4วัน1.2วัน0.3วัน
อะนาปา 8.1วัน6.8วัน6.4วัน6.4วัน6.0วัน6.3วัน5.0วัน4.8วัน5.6วัน6.2วัน7.4วัน8.5วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัสเซีย

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัสเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.70 มม.70 มม.64639564728ขณะนี้ขณะนี้มอสโกมอสโกYakutskYakutskโนโวซีบีสค์โนโวซีบีสค์อะนาปาอะนาปา
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มอสโก 6.5มม.6.8มม.11.4มม.28.8มม.46.0มม.61.0มม.60.2มม.59.2มม.54.0มม.44.0มม.24.1มม.10.2มม.
โนโวซีบีสค์ 0.4มม.0.6มม.3.4มม.14.4มม.29.2มม.35.7มม.38.2มม.30.5มม.28.8มม.23.1มม.6.8มม.1.0มม.
Yakutsk 0.0มม.0.0มม.0.3มม.6.3มม.33.8มม.53.6มม.44.0มม.41.4มม.33.2มม.4.2มม.0.0มม.0.0มม.
อะนาปา 38.4มม.31.4มม.31.8มม.32.3มม.30.2มม.36.1มม.30.8มม.28.9มม.31.7มม.35.5มม.46.8มม.46.0มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัสเซีย

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน รัสเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.1971537946ขณะนี้ขณะนี้มอสโกมอสโกYakutskYakutskโนโวซีบีสค์โนโวซีบีสค์อะนาปาอะนาปา
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มอสโก 187.8มม.152.3มม.94.9มม.21.1มม.0.3มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.1มม.30.6มม.124.3มม.193.3มม.
โนโวซีบีสค์ 86.6มม.67.7มม.69.1มม.38.2มม.7.8มม.0.1มม.0.0มม.0.0มม.4.1มม.53.6มม.136.6มม.132.7มม.
Yakutsk 6.3มม.5.8มม.18.9มม.54.0มม.15.6มม.0.5มม.0.0มม.0.1มม.17.8มม.78.0มม.38.6มม.8.4มม.
อะนาปา 34.7มม.46.0มม.16.6มม.0.4มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.1มม.3.0มม.27.1มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน รัสเซีย

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน รัสเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.17.67.019.85.115.68.8ขณะนี้ขณะนี้มอสโกมอสโกYakutskYakutskโนโวซีบีสค์โนโวซีบีสค์อะนาปาอะนาปา
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มอสโก 7.7ชม.9.6ชม.11.9ชม.14.2ชม.16.3ชม.17.5ชม.16.9ชม.15.0ชม.12.7ชม.10.4ชม.8.3ชม.7.1ชม.
โนโวซีบีสค์ 7.9ชม.9.7ชม.11.9ชม.14.2ชม.16.2ชม.17.3ชม.16.7ชม.14.9ชม.12.7ชม.10.4ชม.8.4ชม.7.3ชม.
Yakutsk 6.2ชม.8.9ชม.11.8ชม.14.9ชม.17.8ชม.19.6ชม.18.6ชม.15.9ชม.12.9ชม.9.9ชม.7.1ชม.5.3ชม.
อะนาปา 9.2ชม.10.4ชม.12.0ชม.13.5ชม.14.9ชม.15.5ชม.15.2ชม.14.0ชม.12.5ชม.10.9ชม.9.6ชม.8.8ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ รัสเซีย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ รัสเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%5244ขณะนี้ขณะนี้มอสโกมอสโกYakutskYakutskอะนาปาอะนาปา
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มอสโก 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.6วัน1.4วัน0.5วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
โนโวซีบีสค์ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน1.3วัน0.4วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Yakutsk 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.6วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
อะนาปา 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.8วัน6.6วัน12.4วัน10.2วัน2.6วัน0.3วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน รัสเซีย

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน รัสเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.22 กม./ชม.22 กม./ชม.24 กม./ชม.24 กม./ชม.19.612.520.89.86.422.714.1ขณะนี้ขณะนี้มอสโกมอสโกYakutskYakutskโนโวซีบีสค์โนโวซีบีสค์อะนาปาอะนาปา
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มอสโก 19.218.817.515.815.013.812.913.715.316.917.718.8
โนโวซีบีสค์ 19.619.419.318.617.113.912.613.415.618.019.620.5
Yakutsk 7.68.39.59.28.27.06.56.67.07.67.77.4
อะนาปา 21.822.120.217.114.914.515.416.217.118.920.521.6

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัสเซีย

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน รัสเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°CNaNNaNNaN258ขณะนี้ขณะนี้
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อะนาปา 9°C8°C8°C10°C15°C21°C24°C25°C22°C18°C13°C10°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน รัสเซีย

คะแนนการท่องเที่ยวใน รัสเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.86.45.77.90.2ขณะนี้ขณะนี้มอสโกมอสโกYakutskYakutskโนโวซีบีสค์โนโวซีบีสค์อะนาปาอะนาปา
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน รัสเซีย

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน รัสเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810104.13.02.37.8ขณะนี้ขณะนี้YakutskYakutskโนโวซีบีสค์โนโวซีบีสค์อะนาปาอะนาปา
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน รัสเซีย

ฤดูกาลเพาะปลูกใน รัสเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้มอสโกมอสโกYakutskYakutskโนโวซีบีสค์โนโวซีบีสค์อะนาปาอะนาปา
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน รัสเซีย

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน รัสเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°C2,000°C2,000°Cขณะนี้ขณะนี้มอสโกมอสโกYakutskYakutskโนโวซีบีสค์โนโวซีบีสค์อะนาปาอะนาปา
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน รัสเซีย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน รัสเซียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.6.10.46.67.41.2ขณะนี้ขณะนี้มอสโกมอสโกYakutskYakutskโนโวซีบีสค์โนโวซีบีสค์อะนาปาอะนาปา
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มอสโก 0.61.42.84.15.56.05.94.83.11.60.70.4
โนโวซีบีสค์ 0.71.52.94.55.86.56.25.13.41.80.80.5
Yakutsk 0.31.12.54.15.26.05.74.42.61.20.40.1
อะนาปา 1.52.43.75.16.57.17.26.34.83.11.81.3

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน มอสโก โนโวซีบีสค์ Yakutsk และอะนาปา ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานที่สำคัญ

สนามบิน

สถานีตรวจวัดอากาศ