ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในปารากวัย

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ ปารากวัย โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : อะซุนซิออง Concepción ซิวดัดเดลเอสเต และเองการ์นาซีออง

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศปารากวัย

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

อะซุนซิออง
ปารากวัย
Concepción
ปารากวัย
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ปารากวัย

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ปารากวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C23133323252212322321372538253611ขณะนี้ขณะนี้เองการ์นาซีอองเองการ์นาซีอองอะซุนซิอองอะซุนซิอองConcepciónConcepción
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อะซุนซิออง 33°C32°C31°C28°C25°C23°C23°C25°C27°C29°C31°C32°C
Concepción 34°C33°C32°C30°C26°C25°C25°C28°C30°C31°C32°C33°C
ซิวดัดเดลเอสเต 32°C32°C31°C28°C24°C23°C23°C25°C27°C29°C31°C32°C
เองการ์นาซีออง 32°C31°C30°C27°C23°C21°C21°C24°C25°C27°C29°C31°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อะซุนซิออง 23°C23°C21°C19°C16°C14°C14°C15°C16°C19°C21°C22°C
Concepción 24°C23°C22°C20°C17°C15°C14°C16°C18°C20°C22°C23°C
ซิวดัดเดลเอสเต 22°C21°C20°C18°C15°C13°C12°C14°C15°C18°C19°C21°C
เองการ์นาซีออง 22°C21°C20°C17°C14°C12°C12°C13°C15°C17°C19°C21°C

อะซุนซิออง

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน อะซุนซิอองม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นกำลังสบายอุ่นอุ่นอุ่นร้อนร้อนอุ่น

Concepción

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Concepciónม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นกำลังสบายอุ่นอุ่นอุ่นร้อนร้อนเย็น

ซิวดัดเดลเอสเต

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ซิวดัดเดลเอสเตม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นกำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนร้อนอุ่น

เองการ์นาซีออง

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เองการ์นาซีอองม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นกำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนร้อนหนาวอุ่นอุ่น
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ปารากวัย

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ปารากวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%715446506957ขณะนี้ขณะนี้เองการ์นาซีอองเองการ์นาซีอองอะซุนซิอองอะซุนซิอองConcepciónConcepciónซิวดัดเดลเอสเตซิวดัดเดลเอสเต
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อะซุนซิออง 55%58%67%69%68%63%65%68%68%62%62%58%
Concepción 47%49%60%66%67%64%66%68%66%58%56%52%
ซิวดัดเดลเอสเต 53%53%63%65%65%61%62%66%65%58%59%56%
เองการ์นาซีออง 59%60%67%68%64%59%61%63%65%62%62%61%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ปารากวัย

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ปารากวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%39154212492523ขณะนี้ขณะนี้เองการ์นาซีอองเองการ์นาซีอองอะซุนซิอองอะซุนซิอองConcepciónConcepciónซิวดัดเดลเอสเตซิวดัดเดลเอสเต
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อะซุนซิออง 11.2วัน10.4วัน9.6วัน10.3วัน8.6วัน7.1วัน5.4วัน5.3วัน7.3วัน10.4วัน11.3วัน11.1วัน
Concepción 11.8วัน11.2วัน9.3วัน8.5วัน8.3วัน6.3วัน4.5วัน3.9วัน6.1วัน9.7วัน10.3วัน11.7วัน
ซิวดัดเดลเอสเต 14.1วัน13.6วัน11.9วัน11.1วัน10.8วัน10.2วัน9.1วัน8.1วัน10.7วัน14.0วัน12.7วัน13.2วัน
เองการ์นาซีออง 12.6วัน12.6วัน11.3วัน11.1วัน9.8วัน9.3วัน8.1วัน8.2วัน10.3วัน13.0วัน11.9วัน12.1วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ปารากวัย

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ปารากวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.160412818882207ขณะนี้ขณะนี้เองการ์นาซีอองเองการ์นาซีอองอะซุนซิอองอะซุนซิอองซิวดัดเดลเอสเตซิวดัดเดลเอสเต
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อะซุนซิออง 123.6มม.133.6มม.120.6มม.153.9มม.112.7มม.73.3มม.46.7มม.44.5มม.72.8มม.132.2มม.158.9มม.143.5มม.
Concepción 123.1มม.127.1มม.108.5มม.113.1มม.97.7มม.63.8มม.34.2มม.29.8มม.61.7มม.114.2มม.149.0มม.137.1มม.
ซิวดัดเดลเอสเต 145.8มม.142.2มม.112.2มม.139.2มม.164.1มม.133.0มม.95.9มม.85.6มม.134.6มม.188.4มม.163.4มม.145.0มม.
เองการ์นาซีออง 152.6มม.154.4มม.147.9มม.179.6มม.137.9มม.123.4มม.95.5มม.88.5มม.138.1มม.201.1มม.175.8มม.157.4มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ปารากวัย

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ปารากวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.13.710.6ขณะนี้ขณะนี้เองการ์นาซีอองเองการ์นาซีอองอะซุนซิอองอะซุนซิอองConcepciónConcepciónซิวดัดเดลเอสเตซิวดัดเดลเอสเต
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อะซุนซิออง 13.5ชม.12.9ชม.12.2ชม.11.5ชม.10.9ชม.10.6ชม.10.7ชม.11.3ชม.12.0ชม.12.7ชม.13.4ชม.13.7ชม.
Concepción 13.4ชม.12.9ชม.12.2ชม.11.5ชม.11.0ชม.10.7ชม.10.9ชม.11.3ชม.12.0ชม.12.7ชม.13.3ชม.13.6ชม.
ซิวดัดเดลเอสเต 13.5ชม.12.9ชม.12.2ชม.11.5ชม.10.9ชม.10.6ชม.10.7ชม.11.3ชม.12.0ชม.12.7ชม.13.4ชม.13.7ชม.
เองการ์นาซีออง 13.6ชม.13.0ชม.12.2ชม.11.4ชม.10.8ชม.10.4ชม.10.6ชม.11.2ชม.12.0ชม.12.8ชม.13.5ชม.13.8ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ปารากวัย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ปารากวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%85691105ขณะนี้ขณะนี้เองการ์นาซีอองเองการ์นาซีอองอะซุนซิอองอะซุนซิอองConcepciónConcepción
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อะซุนซิออง 25.4วัน24.3วัน23.5วัน16.9วัน9.3วัน5.0วัน2.8วัน2.3วัน5.1วัน12.9วัน17.2วัน23.1วัน
Concepción 27.6วัน26.3วัน26.4วัน19.6วัน12.1วัน7.4วัน4.2วัน3.5วัน6.9วัน16.8วัน21.0วัน26.3วัน
ซิวดัดเดลเอสเต 26.3วัน25.0วัน23.8วัน15.9วัน7.5วัน3.4วัน1.8วัน2.0วัน4.9วัน12.3วัน16.7วัน23.1วัน
เองการ์นาซีออง 24.1วัน23.3วัน21.7วัน14.0วัน6.7วัน3.4วัน2.3วัน2.5วัน4.8วัน10.8วัน14.4วัน20.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ปารากวัย

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ปารากวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.16.011.615.310.67.55.95.24.1ขณะนี้ขณะนี้เองการ์นาซีอองเองการ์นาซีอองอะซุนซิอองอะซุนซิอองConcepciónConcepciónซิวดัดเดลเอสเตซิวดัดเดลเอสเต
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อะซุนซิออง 12.212.011.812.813.314.115.115.715.915.514.312.8
Concepción 11.411.110.812.012.713.614.514.915.114.313.211.9
ซิวดัดเดลเอสเต 6.26.06.06.56.86.97.27.47.47.26.86.4
เองการ์นาซีออง 4.24.14.24.44.64.75.05.25.15.04.74.4

คะแนนการท่องเที่ยวใน ปารากวัย

คะแนนการท่องเที่ยวใน ปารากวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.64.23.86.44.8ขณะนี้ขณะนี้เองการ์นาซีอองเองการ์นาซีอองอะซุนซิอองอะซุนซิอองConcepciónConcepciónซิวดัดเดลเอสเตซิวดัดเดลเอสเต
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ปารากวัย

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ปารากวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.33.26.03.82.86.22.2ขณะนี้ขณะนี้เองการ์นาซีอองเองการ์นาซีอองอะซุนซิอองอะซุนซิอองConcepciónConcepciónซิวดัดเดลเอสเตซิวดัดเดลเอสเต
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ปารากวัย

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ปารากวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้เองการ์นาซีอองเองการ์นาซีอองอะซุนซิอองอะซุนซิอองConcepciónConcepciónซิวดัดเดลเอสเตซิวดัดเดลเอสเต
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ปารากวัย

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ปารากวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°Cขณะนี้ขณะนี้เองการ์นาซีอองเองการ์นาซีอองอะซุนซิอองอะซุนซิอองConcepciónConcepciónซิวดัดเดลเอสเตซิวดัดเดลเอสเต
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ปารากวัย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ปารากวัยม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.7.23.47.13.1ขณะนี้ขณะนี้เองการ์นาซีอองเองการ์นาซีอองอะซุนซิอองอะซุนซิอองConcepciónConcepciónซิวดัดเดลเอสเตซิวดัดเดลเอสเต
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อะซุนซิออง 7.06.66.05.04.13.53.84.55.36.16.97.1
Concepción 6.96.46.15.24.33.84.04.65.36.06.87.0
ซิวดัดเดลเอสเต 6.96.45.94.94.03.53.74.55.36.06.97.1
เองการ์นาซีออง 7.16.55.84.83.83.23.54.25.16.06.97.2

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน อะซุนซิออง Concepción ซิวดัดเดลเอสเต และเองการ์นาซีออง ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานที่