ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในปากีสถาน

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ ปากีสถาน โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : อิสลามาบัด การาจี Hyderabad และเควตตา

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศปากีสถาน

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

อิสลามาบัด
ปากีสถาน
การาจี
ปากีสถาน
Hyderabad
ปากีสถาน
เควตตา
ปากีสถาน
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ปากีสถาน

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ปากีสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C45°C45°C253381729133525412422-2351026140344233-532ขณะนี้ขณะนี้HyderabadHyderabadเควตตาเควตตาอิสลามาบัดอิสลามาบัดการาจีการาจี
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อิสลามาบัด 17°C19°C24°C30°C35°C37°C35°C33°C33°C29°C24°C19°C
การาจี 26°C28°C31°C34°C34°C34°C32°C31°C32°C34°C31°C27°C
Hyderabad 24°C28°C33°C38°C40°C39°C36°C35°C36°C36°C31°C25°C
เควตตา 11°C13°C18°C25°C30°C34°C35°C33°C30°C24°C18°C13°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อิสลามาบัด 4°C7°C11°C16°C21°C24°C25°C24°C21°C15°C9°C5°C
การาจี 13°C16°C20°C24°C27°C29°C28°C27°C26°C23°C18°C14°C
Hyderabad 12°C15°C19°C24°C27°C28°C28°C27°C26°C23°C18°C14°C
เควตตา -2°C1°C5°C10°C15°C19°C22°C20°C14°C7°C2°C-1°C

อิสลามาบัด

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน อิสลามาบัดม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อนร้อนระอุหนาว

การาจี

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน การาจีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อนกำลังสบาย

Hyderabad

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Hyderabadม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อนร้อนระอุร้อนระอุเย็นเย็น

เควตตา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เควตตาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวจัดหนาวจัดหนาวจัดหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นร้อนอุ่นหนาวจัดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ปากีสถาน

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ปากีสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%98589443489968ขณะนี้ขณะนี้HyderabadHyderabadเควตตาเควตตาอิสลามาบัดอิสลามาบัดการาจีการาจี
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อิสลามาบัด 63%59%59%68%85%96%94%93%98%92%79%67%
การาจี 84%84%79%78%83%65%48%51%77%92%88%82%
Hyderabad 85%84%78%78%85%71%53%55%80%93%88%82%
เควตตา 76%73%69%75%89%97%89%89%98%94%83%76%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ปากีสถาน

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ปากีสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%555141131ขณะนี้ขณะนี้เควตตาเควตตาอิสลามาบัดอิสลามาบัดการาจีการาจี
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อิสลามาบัด 4.1วัน6.1วัน7.5วัน6.6วัน5.1วัน7.3วัน15.2วัน14.4วัน7.3วัน3.3วัน1.6วัน2.4วัน
การาจี 0.6วัน0.5วัน0.5วัน0.3วัน0.1วัน0.8วัน3.2วัน3.1วัน1.1วัน0.3วัน0.1วัน0.4วัน
Hyderabad 0.5วัน0.3วัน0.4วัน0.5วัน0.3วัน0.9วัน3.2วัน3.4วัน1.5วัน0.5วัน0.3วัน0.4วัน
เควตตา 3.0วัน3.5วัน3.7วัน2.2วัน0.8วัน0.6วัน1.4วัน1.5วัน0.5วัน0.4วัน0.7วัน2.0วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ปากีสถาน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ปากีสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.1871240293ขณะนี้ขณะนี้HyderabadHyderabadเควตตาเควตตาอิสลามาบัดอิสลามาบัดการาจีการาจี
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อิสลามาบัด 33.6มม.62.2มม.74.2มม.58.6มม.30.2มม.54.5มม.166.8มม.152.8มม.65.5มม.22.0มม.12.2มม.21.7มม.
การาจี 5.6มม.3.8มม.4.8มม.1.4มม.1.1มม.7.7มม.33.3มม.32.5มม.12.0มม.2.1มม.1.1มม.3.4มม.
Hyderabad 2.2มม.2.0มม.3.4มม.2.7มม.2.3มม.6.9มม.30.1มม.38.6มม.17.0มม.2.4มม.1.6มม.2.4มม.
เควตตา 19.3มม.25.3มม.29.3มม.16.0มม.4.6มม.3.3มม.9.7มม.12.0มม.4.7มม.4.2มม.5.2มม.13.7มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ปากีสถาน

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ปากีสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.50ขณะนี้ขณะนี้HyderabadHyderabadเควตตาเควตตาอิสลามาบัดอิสลามาบัด
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อิสลามาบัด 0.1มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.1มม.
การาจี 0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.
Hyderabad 0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.
เควตตา 48.9มม.30.7มม.6.8มม.0.9มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.4.8มม.45.0มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ปากีสถาน

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ปากีสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.14.49.913.710.6ขณะนี้ขณะนี้HyderabadHyderabadเควตตาเควตตาอิสลามาบัดอิสลามาบัดการาจีการาจี
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อิสลามาบัด 10.2ชม.11.0ชม.12.0ชม.13.0ชม.13.9ชม.14.4ชม.14.1ชม.13.4ชม.12.4ชม.11.3ชม.10.4ชม.10.0ชม.
การาจี 10.8ชม.11.3ชม.12.0ชม.12.8ชม.13.4ชม.13.7ชม.13.5ชม.13.0ชม.12.3ชม.11.6ชม.10.9ชม.10.6ชม.
Hyderabad 10.8ชม.11.3ชม.12.0ชม.12.8ชม.13.4ชม.13.7ชม.13.5ชม.13.0ชม.12.3ชม.11.5ชม.10.9ชม.10.6ชม.
เควตตา 10.4ชม.11.1ชม.12.0ชม.12.9ชม.13.7ชม.14.1ชม.13.9ชม.13.2ชม.12.3ชม.11.4ชม.10.6ชม.10.2ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ปากีสถาน

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ปากีสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%9510022ขณะนี้ขณะนี้HyderabadHyderabadเควตตาเควตตาอิสลามาบัดอิสลามาบัดการาจีการาจี
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อิสลามาบัด 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน1.8วัน9.6วัน25.5วัน28.6วัน16.9วัน2.1วัน0.0วัน0.0วัน
การาจี 0.9วัน2.5วัน9.5วัน20.3วัน28.5วัน29.6วัน31.0วัน31.0วัน28.5วัน18.7วัน6.3วัน1.5วัน
Hyderabad 0.1วัน0.3วัน1.5วัน6.2วัน16.9วัน25.5วัน30.3วัน29.8วัน21.5วัน7.3วัน0.9วัน0.1วัน
เควตตา 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.3วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ปากีสถาน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ปากีสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.9.66.923.711.125.110.013.8ขณะนี้ขณะนี้HyderabadHyderabadเควตตาเควตตาอิสลามาบัดอิสลามาบัดการาจีการาจี
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อิสลามาบัด 8.18.89.39.49.68.98.07.27.28.08.17.9
การาจี 12.313.615.217.721.723.323.120.917.612.811.211.4
Hyderabad 11.311.813.517.222.724.923.720.817.211.810.210.9
เควตตา 10.812.413.012.213.310.78.87.67.99.49.29.6

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ปากีสถาน

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ปากีสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.22°C22°C23°C23°C24°C24°C25°C25°C26°C26°C27°C27°C28°C28°C29°C29°C30°C30°CNaN2923NaNNaNขณะนี้ขณะนี้
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
การาจี 23°C23°C24°C26°C28°C29°C29°C28°C27°C27°C26°C24°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน ปากีสถาน

คะแนนการท่องเที่ยวใน ปากีสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.22.78.62.58.58.70.8ขณะนี้ขณะนี้HyderabadHyderabadเควตตาเควตตาอิสลามาบัดอิสลามาบัดการาจีการาจี
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ปากีสถาน

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ปากีสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.10.18.73.83.29.0ขณะนี้ขณะนี้HyderabadHyderabadเควตตาเควตตาอิสลามาบัดอิสลามาบัดการาจีการาจี
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ปากีสถาน

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ปากีสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้HyderabadHyderabadเควตตาเควตตาอิสลามาบัดอิสลามาบัดการาจีการาจี
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ปากีสถาน

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ปากีสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°Cขณะนี้ขณะนี้HyderabadHyderabadเควตตาเควตตาอิสลามาบัดอิสลามาบัดการาจีการาจี
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ปากีสถาน

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ปากีสถานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.9 กว.-ชม.9 กว.-ชม.8.02.97.44.38.83.8ขณะนี้ขณะนี้HyderabadHyderabadเควตตาเควตตาอิสลามาบัดอิสลามาบัดการาจีการาจี
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อิสลามาบัด 3.13.95.16.57.77.97.26.66.05.03.73.0
การาจี 4.65.56.47.07.37.16.46.36.45.84.94.4
Hyderabad 4.65.46.37.07.57.36.66.46.55.74.84.3
เควตตา 4.15.06.17.38.38.78.07.67.15.94.63.9

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน อิสลามาบัด การาจี Hyderabad และเควตตา ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น