ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในเปรู

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ เปรู โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : ลิมา อาเรกีปา Chiclayo และอีกีโตส

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศเปรู

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ลิมา
เปรู
Chiclayo
เปรู
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เปรู

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เปรูม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C201527191292322163123232232302821333835ขณะนี้ขณะนี้ลิมาลิมาอาเรกีปาอาเรกีปาChiclayoChiclayoอีกีโตสอีกีโตส
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลิมา 26°C27°C26°C24°C22°C20°C19°C19°C20°C21°C22°C24°C
อาเรกีปา 21°C21°C21°C22°C22°C22°C22°C22°C23°C23°C22°C22°C
Chiclayo 29°C31°C30°C29°C27°C25°C24°C24°C24°C24°C25°C27°C
อีกีโตส 31°C31°C31°C31°C30°C30°C30°C31°C32°C32°C31°C31°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลิมา 20°C20°C20°C18°C17°C16°C16°C15°C15°C16°C17°C19°C
อาเรกีปา 12°C12°C12°C11°C10°C9°C9°C9°C10°C10°C11°C11°C
Chiclayo 21°C22°C22°C20°C19°C18°C17°C16°C16°C17°C18°C19°C
อีกีโตส 23°C23°C23°C23°C23°C22°C22°C22°C22°C23°C23°C23°C

ลิมา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ลิมาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นกำลังสบายอุ่นอุ่น

อาเรกีปา

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน อาเรกีปาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นเย็นกำลังสบายเย็นหนาวเย็น

Chiclayo

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Chiclayoม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นกำลังสบายอุ่นอุ่นเย็นร้อน

อีกีโตส

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน อีกีโตสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นร้อนร้อนอุ่นอุ่นกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เปรู

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เปรูม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%732022276316ขณะนี้ขณะนี้ลิมาลิมาอาเรกีปาอาเรกีปาChiclayoChiclayoอีกีโตสอีกีโตส
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลิมา 25%21%24%47%62%63%70%72%63%49%41%31%
อาเรกีปา 24%22%29%47%61%64%71%71%62%50%43%32%
Chiclayo 34%29%31%47%61%68%73%71%62%50%43%40%
อีกีโตส 19%17%17%24%38%53%61%57%45%31%22%20%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เปรู

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เปรูม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%11386034ขณะนี้ขณะนี้ลิมาลิมาChiclayoChiclayoอีกีโตสอีกีโตส
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลิมา 0.3วัน0.2วัน0.2วัน0.1วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.1วัน0.4วัน0.2วัน0.1วัน
อาเรกีปา 2.8วัน3.2วัน1.8วัน0.3วัน0.1วัน0.1วัน0.1วัน0.1วัน0.1วัน0.0วัน0.1วัน0.9วัน
Chiclayo 1.5วัน2.0วัน2.4วัน1.3วัน0.4วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน0.5วัน0.5วัน0.7วัน
อีกีโตส 16.9วัน15.9วัน18.4วัน17.2วัน16.0วัน13.7วัน12.0วัน11.5วัน12.4วัน15.0วัน15.5วัน16.6วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เปรู

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เปรูม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.300 มม.300 มม.112264118ขณะนี้ขณะนี้ลิมาลิมาChiclayoChiclayoอีกีโตสอีกีโตส
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลิมา 0.9มม.0.8มม.0.7มม.0.2มม.0.1มม.0.0มม.0.1มม.0.2มม.0.2มม.0.9มม.0.4มม.0.3มม.
อาเรกีปา 15.0มม.18.3มม.11.4มม.1.6มม.0.2มม.0.3มม.0.5มม.0.5มม.0.2มม.0.2มม.0.3มม.3.2มม.
Chiclayo 6.1มม.11.7มม.11.1มม.6.8มม.1.8มม.0.2มม.0.0มม.0.0มม.0.4มม.1.9มม.1.5มม.2.3มม.
อีกีโตส 241.8มม.230.4มม.256.8มม.257.0มม.212.9มม.151.2มม.121.8มม.126.8มม.148.2มม.194.2มม.206.5มม.223.5มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เปรู

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เปรูม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.12.811.412.311.9ขณะนี้ขณะนี้ลิมาลิมาอาเรกีปาอาเรกีปาChiclayoChiclayoอีกีโตสอีกีโตส
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลิมา 12.7ชม.12.5ชม.12.1ชม.11.8ชม.11.6ชม.11.4ชม.11.5ชม.11.7ชม.12.0ชม.12.4ชม.12.7ชม.12.8ชม.
อาเรกีปา 13.0ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.7ชม.11.3ชม.11.2ชม.11.3ชม.11.6ชม.12.0ชม.12.5ชม.12.9ชม.13.1ชม.
Chiclayo 12.5ชม.12.3ชม.12.1ชม.11.9ชม.11.8ชม.11.7ชม.11.8ชม.11.9ชม.12.1ชม.12.3ชม.12.4ชม.12.5ชม.
อีกีโตส 12.3ชม.12.2ชม.12.1ชม.12.0ชม.11.9ชม.11.9ชม.11.9ชม.12.0ชม.12.1ชม.12.2ชม.12.3ชม.12.3ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เปรู

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เปรูม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%6990110097ขณะนี้ขณะนี้ลิมาลิมาอาเรกีปาอาเรกีปาChiclayoChiclayoอีกีโตสอีกีโตส
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลิมา 14.8วัน19.1วัน17.0วัน5.6วัน1.1วัน0.5วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.4วัน3.9วัน
อาเรกีปา 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Chiclayo 18.6วัน24.4วัน25.5วัน14.9วัน7.7วัน4.0วัน1.6วัน0.9วัน0.7วัน0.4วัน1.9วัน7.3วัน
อีกีโตส 31.0วัน28.0วัน31.0วัน30.0วัน30.9วัน29.6วัน30.1วัน30.5วัน29.7วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เปรู

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เปรูม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.15.411.710.89.316.02.92.7ขณะนี้ขณะนี้ลิมาลิมาอาเรกีปาอาเรกีปาChiclayoChiclayoอีกีโตสอีกีโตส
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลิมา 12.611.811.912.813.814.615.215.315.314.714.213.6
อาเรกีปา 10.710.59.99.49.49.39.610.010.510.610.810.7
Chiclayo 12.612.212.213.414.815.315.816.015.814.814.013.3
อีกีโตส 2.82.72.72.72.82.82.92.92.92.82.82.8

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เปรู

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เปรูม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.16°C16°C17°C17°C18°C18°C19°C19°C20°C20°C21°C21°C22°C22°C23°C23°C2217231722NaNขณะนี้ขณะนี้ลิมาลิมาอาเรกีปาอาเรกีปาChiclayoChiclayo
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลิมา 21°C22°C21°C20°C19°C18°C18°C17°C17°C17°C18°C20°C
อาเรกีปา 22°C23°C22°C20°C19°C18°C17°C17°C17°C18°C19°C21°C
Chiclayo 21°C22°C22°C20°C19°C19°C18°C17°C17°C17°C18°C19°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน เปรู

คะแนนการท่องเที่ยวใน เปรูม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.85.86.24.88.24.85.53.5ขณะนี้ขณะนี้ลิมาลิมาอาเรกีปาอาเรกีปาChiclayoChiclayoอีกีโตสอีกีโตส
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เปรู

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เปรูม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810105.40.92.71.46.13.76.34.2ขณะนี้ขณะนี้ลิมาลิมาอาเรกีปาอาเรกีปาChiclayoChiclayo
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เปรู

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เปรูม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ลิมาลิมาอาเรกีปาอาเรกีปาChiclayoChiclayoอีกีโตสอีกีโตส
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เปรู

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เปรูม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°Cขณะนี้ขณะนี้ลิมาลิมาอาเรกีปาอาเรกีปาChiclayoChiclayoอีกีโตสอีกีโตส
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เปรู

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เปรูม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.9 กว.-ชม.9 กว.-ชม.7.35.78.26.85.85.64.7ขณะนี้ขณะนี้ลิมาลิมาอาเรกีปาอาเรกีปาChiclayoChiclayoอีกีโตสอีกีโตส
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ลิมา 6.46.36.16.15.95.75.96.57.17.27.26.7
อาเรกีปา 7.37.06.76.35.95.65.86.57.37.88.17.7
Chiclayo 6.56.46.26.15.95.96.16.56.86.86.86.6
อีกีโตส 4.94.84.84.84.74.85.15.45.55.24.94.8

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ลิมา อาเรกีปา Chiclayo และอีกีโตส ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น