ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในโอมาน

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ โอมาน โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : มัสกัต Şalālah และNizwá

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศโอมาน

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

มัสกัต
โอมาน
Şalālah
โอมาน
Nizwá
โอมาน
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน โอมาน

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน โอมานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C3118382428203227301442ขณะนี้ขณะนี้มัสกัตมัสกัตŞalālahŞalālahNizwáNizwá
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มัสกัต 24°C25°C28°C33°C38°C38°C36°C34°C34°C33°C29°C26°C
Şalālah 27°C28°C29°C31°C32°C31°C28°C27°C29°C30°C30°C28°C
Nizwá 25°C27°C31°C35°C39°C41°C41°C40°C38°C34°C30°C26°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มัสกัต 18°C18°C21°C25°C30°C31°C30°C28°C27°C25°C22°C19°C
Şalālah 20°C20°C22°C25°C27°C27°C25°C24°C25°C23°C22°C21°C
Nizwá 14°C15°C19°C23°C27°C29°C30°C29°C26°C23°C18°C15°C

มัสกัต

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน มัสกัตม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนร้อนระอุกำลังสบายอุ่นกำลังสบาย

Şalālah

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Şalālahม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นร้อนร้อนกำลังสบายกำลังสบาย

Nizwá

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Nizwáม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นอุ่นอุ่นร้อนระอุกำลังสบายกำลังสบายกำลังสบายกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน โอมาน

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน โอมานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%92478236ขณะนี้ขณะนี้มัสกัตมัสกัตŞalālahŞalālahNizwáNizwá
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มัสกัต 82%82%77%76%84%62%49%58%79%91%86%81%
Şalālah 76%77%79%75%49%38%41%50%69%77%81%78%
Nizwá 81%81%76%75%81%59%46%55%77%89%85%81%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน โอมาน

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน โอมานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%716192ขณะนี้ขณะนี้NizwáNizwá
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มัสกัต 1.7วัน1.8วัน1.7วัน1.4วัน0.8วัน0.6วัน1.1วัน1.3วัน0.9วัน0.5วัน0.6วัน1.0วัน
Şalālah 0.3วัน0.3วัน0.8วัน0.6วัน0.4วัน0.4วัน1.4วัน1.4วัน0.5วัน0.3วัน0.3วัน0.3วัน
Nizwá 1.1วัน1.6วัน1.9วัน1.6วัน1.1วัน1.0วัน2.0วัน2.3วัน1.3วัน0.6วัน0.5วัน0.7วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน โอมาน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน โอมานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.5 มม.5 มม.10 มม.10 มม.15 มม.15 มม.162824ขณะนี้ขณะนี้มัสกัตมัสกัตŞalālahŞalālahNizwáNizwá
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มัสกัต 11.0มม.15.5มม.14.9มม.10.9มม.5.0มม.4.8มม.5.2มม.4.9มม.2.9มม.2.7มม.3.9มม.6.3มม.
Şalālah 1.9มม.3.7มม.7.3มม.4.5มม.2.9มม.3.0มม.5.9มม.7.2มม.2.5มม.3.0มม.3.3มม.3.1มม.
Nizwá 7.2มม.14.9มม.14.9มม.13.6มม.8.2มม.7.0มม.11.9มม.12.1มม.7.3มม.4.6มม.4.1มม.4.5มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน โอมาน

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน โอมานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.13.610.7ขณะนี้ขณะนี้มัสกัตมัสกัตŞalālahŞalālahNizwáNizwá
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มัสกัต 10.9ชม.11.4ชม.12.0ชม.12.7ชม.13.3ชม.13.6ชม.13.4ชม.12.9ชม.12.3ชม.11.6ชม.11.0ชม.10.7ชม.
Şalālah 11.2ชม.11.6ชม.12.1ชม.12.5ชม.12.9ชม.13.1ชม.13.0ชม.12.7ชม.12.2ชม.11.7ชม.11.3ชม.11.1ชม.
Nizwá 10.9ชม.11.4ชม.12.0ชม.12.7ชม.13.3ชม.13.5ชม.13.4ชม.12.9ชม.12.3ชม.11.6ชม.11.0ชม.10.8ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ โอมาน

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ โอมานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%96910ขณะนี้ขณะนี้มัสกัตมัสกัตŞalālahŞalālahNizwáNizwá
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มัสกัต 3.4วัน5.3วัน9.5วัน10.7วัน14.4วัน22.1วัน28.3วัน29.5วัน25.8วัน19.7วัน13.8วัน7.5วัน
Şalālah 4.0วัน7.1วัน16.6วัน24.2วัน28.9วัน28.8วัน30.8วัน30.9วัน29.3วัน21.5วัน11.2วัน5.8วัน
Nizwá 0.0วัน0.1วัน0.2วัน0.3วัน0.7วัน1.5วัน2.6วัน2.0วัน0.5วัน0.3วัน0.1วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน โอมาน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน โอมานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.12.49.725.310.89.96.6ขณะนี้ขณะนี้มัสกัตมัสกัตŞalālahŞalālahNizwáNizwá
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มัสกัต 11.612.311.911.311.311.010.310.010.010.19.810.4
Şalālah 16.114.813.713.415.020.024.922.414.911.213.516.2
Nizwá 8.59.49.79.39.39.79.28.37.67.06.87.5

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน โอมาน

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน โอมานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.23°C23°C24°C24°C25°C25°C26°C26°C27°C27°C28°C28°C29°C29°C30°C30°C31°C31°C32°C32°C32232924ขณะนี้ขณะนี้มัสกัตมัสกัตŞalālahŞalālahNizwáNizwá
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มัสกัต 24°C23°C24°C27°C30°C31°C31°C30°C30°C29°C28°C25°C
Şalālah 25°C25°C26°C28°C29°C28°C25°C24°C25°C27°C27°C26°C
Nizwá 24°C23°C24°C27°C30°C31°C31°C30°C30°C29°C28°C25°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน โอมาน

คะแนนการท่องเที่ยวใน โอมานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.82.48.62.48.6ขณะนี้ขณะนี้มัสกัตมัสกัตŞalālahŞalālahNizwáNizwá
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน โอมาน

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน โอมานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.92.88.84.28.94.2ขณะนี้ขณะนี้มัสกัตมัสกัตŞalālahŞalālahNizwáNizwá
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน โอมาน

ฤดูกาลเพาะปลูกใน โอมานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้มัสกัตมัสกัตŞalālahŞalālahNizwáNizwá
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน โอมาน

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน โอมานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°Cขณะนี้ขณะนี้มัสกัตมัสกัตŞalālahŞalālahNizwáNizwá
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน โอมาน

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน โอมานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.7.94.47.55.54.7ขณะนี้ขณะนี้มัสกัตมัสกัตŞalālahŞalālahNizwáNizwá
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
มัสกัต 4.75.56.37.17.87.67.07.06.86.05.14.5
Şalālah 5.86.57.27.57.06.46.56.87.06.75.95.5
Nizwá 5.05.76.57.37.97.87.17.06.96.25.34.8

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน มัสกัต Şalālah และNizwá ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ