ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในไนเจอร์

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ ไนเจอร์ โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : นีอาเม ซินเดอร์ Agadez และBilma

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศไนเจอร์

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

นีอาเม
ไนเจอร์
ซินเดอร์
ไนเจอร์
Agadez
ไนเจอร์
Bilma
ไนเจอร์
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ไนเจอร์

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ไนเจอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C45°C45°C291741312815402829134128925304139263973924ขณะนี้ขณะนี้นีอาเมนีอาเมซินเดอร์ซินเดอร์AgadezAgadezBilmaBilma
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
นีอาเม 32°C35°C39°C41°C40°C37°C34°C33°C35°C37°C36°C33°C
ซินเดอร์ 29°C32°C36°C39°C40°C38°C34°C33°C35°C36°C33°C30°C
Agadez 28°C31°C35°C39°C41°C41°C39°C37°C39°C37°C33°C29°C
Bilma 26°C29°C33°C39°C42°C42°C41°C41°C40°C36°C31°C27°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
นีอาเม 18°C21°C25°C28°C29°C27°C25°C24°C25°C25°C21°C18°C
ซินเดอร์ 16°C19°C23°C26°C28°C27°C25°C24°C24°C24°C20°C17°C
Agadez 14°C17°C21°C25°C28°C29°C27°C26°C27°C24°C19°C15°C
Bilma 9°C12°C17°C22°C25°C26°C27°C27°C24°C19°C13°C10°C

นีอาเม

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน นีอาเมม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้อุ่นอุ่นร้อนร้อนระอุร้อนระอุอุ่นอุ่นกำลังสบายอุ่นเย็นเย็น

ซินเดอร์

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ซินเดอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นอุ่นร้อนร้อนร้อนระอุเย็นร้อนระอุกำลังสบายกำลังสบายกำลังสบาย

Agadez

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Agadezม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นอุ่นร้อนร้อนร้อนระอุกำลังสบายกำลังสบายกำลังสบาย

Bilma

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Bilmaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นอุ่นร้อนร้อนระอุร้อนเย็นเย็นกำลังสบายกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ไนเจอร์

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ไนเจอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%6832704075598869ขณะนี้ขณะนี้นีอาเมนีอาเมซินเดอร์ซินเดอร์AgadezAgadezBilmaBilma
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
นีอาเม 68%63%51%42%40%45%40%34%39%49%57%63%
ซินเดอร์ 69%63%51%44%43%49%46%42%47%52%55%62%
Agadez 71%71%66%65%68%73%65%61%66%70%66%66%
Bilma 76%76%73%76%82%86%78%77%82%82%73%72%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ไนเจอร์

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ไนเจอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%7467362ขณะนี้ขณะนี้นีอาเมนีอาเมซินเดอร์ซินเดอร์AgadezAgadezBilmaBilma
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
นีอาเม 0.0วัน0.1วัน0.2วัน0.9วัน4.6วัน11.5วัน20.3วัน22.1วัน11.8วัน1.9วัน0.1วัน0.0วัน
ซินเดอร์ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.6วัน2.9วัน7.4วัน17.8วัน19.5วัน8.9วัน0.9วัน0.0วัน0.0วัน
Agadez 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน1.0วัน2.9วัน8.1วัน10.2วัน3.3วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน
Bilma 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.1วัน0.0วัน0.2วัน0.5วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ไนเจอร์

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ไนเจอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.120 มม.120 มม.140 มม.140 มม.160 มม.160 มม.139118482ขณะนี้ขณะนี้นีอาเมนีอาเมซินเดอร์ซินเดอร์AgadezAgadezBilmaBilma
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
นีอาเม 0.1มม.0.3มม.0.7มม.3.8มม.19.8มม.52.2มม.106.9มม.136.4มม.64.6มม.8.0มม.0.3มม.0.0มม.
ซินเดอร์ 0.0มม.0.0มม.0.1มม.1.8มม.10.9มม.30.8มม.96.3มม.113.1มม.47.3มม.3.9มม.0.0มม.0.0มม.
Agadez 0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.1มม.3.5มม.10.9มม.33.8มม.46.3มม.14.9มม.0.5มม.0.0มม.0.0มม.
Bilma 0.0มม.0.0มม.0.0มม.0.1มม.0.2มม.0.2มม.0.5มม.1.9มม.0.9มม.0.1มม.0.0มม.0.0มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ไนเจอร์

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ไนเจอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.12.911.3ขณะนี้ขณะนี้นีอาเมนีอาเมซินเดอร์ซินเดอร์AgadezAgadezBilmaBilma
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
นีอาเม 11.4ชม.11.7ชม.12.1ชม.12.4ชม.12.8ชม.12.9ชม.12.8ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.5ชม.11.3ชม.
ซินเดอร์ 11.4ชม.11.7ชม.12.1ชม.12.5ชม.12.8ชม.12.9ชม.12.8ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.5ชม.11.3ชม.
Agadez 11.2ชม.11.6ชม.12.1ชม.12.5ชม.12.9ชม.13.1ชม.13.0ชม.12.7ชม.12.2ชม.11.7ชม.11.3ชม.11.1ชม.
Bilma 11.2ชม.11.5ชม.12.1ชม.12.6ชม.13.0ชม.13.2ชม.13.1ชม.12.7ชม.12.2ชม.11.7ชม.11.3ชม.11.0ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ไนเจอร์

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ไนเจอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%99554ขณะนี้ขณะนี้นีอาเมนีอาเมซินเดอร์ซินเดอร์AgadezAgadezBilmaBilma
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
นีอาเม 0.0วัน0.1วัน0.6วัน4.9วัน15.2วัน23.1วัน29.1วัน30.6วัน27.9วัน14.0วัน0.9วัน0.0วัน
ซินเดอร์ 0.0วัน0.0วัน0.1วัน1.4วัน6.0วัน14.4วัน26.0วัน29.5วัน22.0วัน5.2วัน0.1วัน0.0วัน
Agadez 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน1.0วัน2.6วัน9.9วัน15.9วัน6.3วัน0.5วัน0.0วัน0.0วัน
Bilma 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.7วัน1.0วัน0.3วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ไนเจอร์

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ไนเจอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.16.79.819.218.811.814.811.6ขณะนี้ขณะนี้นีอาเมนีอาเมซินเดอร์ซินเดอร์AgadezAgadezBilmaBilma
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
นีอาเม 16.616.214.613.414.815.313.410.610.010.212.615.6
ซินเดอร์ 19.118.717.715.313.113.213.511.09.913.116.818.5
Agadez 18.618.117.516.114.813.113.112.213.416.517.418.3
Bilma 14.014.414.613.612.511.811.912.212.012.412.513.3

คะแนนการท่องเที่ยวใน ไนเจอร์

คะแนนการท่องเที่ยวใน ไนเจอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.52.48.12.62.98.0ขณะนี้ขณะนี้นีอาเมนีอาเมซินเดอร์ซินเดอร์AgadezAgadezBilmaBilma
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ไนเจอร์

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ไนเจอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.93.47.74.68.23.7ขณะนี้ขณะนี้นีอาเมนีอาเมซินเดอร์ซินเดอร์AgadezAgadezBilmaBilma
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ไนเจอร์

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ไนเจอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้นีอาเมนีอาเมซินเดอร์ซินเดอร์AgadezAgadezBilmaBilma
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ไนเจอร์

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ไนเจอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°C7,000°C7,000°Cขณะนี้ขณะนี้นีอาเมนีอาเมซินเดอร์ซินเดอร์AgadezAgadezBilmaBilma
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ไนเจอร์

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ไนเจอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.6.85.27.15.57.37.65.2ขณะนี้ขณะนี้นีอาเมนีอาเมซินเดอร์ซินเดอร์AgadezAgadezBilmaBilma
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
นีอาเม 5.66.26.66.76.36.05.65.35.45.85.75.4
ซินเดอร์ 5.86.46.87.06.76.56.05.75.96.25.85.6
Agadez 5.66.36.97.37.27.16.96.66.66.45.75.3
Bilma 5.56.37.07.57.57.67.47.26.96.45.75.2

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน นีอาเม ซินเดอร์ Agadez และBilma ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ