ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในนามิเบีย

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ นามิเบีย โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 4 แห่ง : วินด์ฮุก Walvis Bay Keetmanshoop และLüderitz

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศนามิเบีย

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

วินด์ฮุก
นามิเบีย
Walvis Bay
นามิเบีย
Keetmanshoop
นามิเบีย
Lüderitz
นามิเบีย
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน นามิเบีย

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน นามิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C19831211610221821351124206301833ขณะนี้ขณะนี้Walvis BayWalvis Bayวินด์ฮุกวินด์ฮุกKeetmanshoopKeetmanshoopLüderitzLüderitz
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
วินด์ฮุก 30°C29°C28°C26°C24°C22°C22°C25°C28°C30°C30°C31°C
Walvis Bay 20°C21°C21°C22°C21°C21°C20°C19°C18°C18°C19°C20°C
Keetmanshoop 35°C34°C33°C29°C25°C22°C22°C24°C28°C31°C33°C35°C
Lüderitz 23°C24°C24°C23°C23°C22°C21°C20°C20°C21°C22°C23°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
วินด์ฮุก 18°C18°C17°C14°C11°C8°C8°C10°C14°C16°C17°C18°C
Walvis Bay 16°C16°C15°C13°C12°C11°C11°C10°C10°C11°C13°C14°C
Keetmanshoop 21°C21°C20°C16°C12°C9°C8°C10°C13°C16°C18°C19°C
Lüderitz 15°C16°C15°C14°C13°C12°C12°C11°C11°C12°C14°C15°C

วินด์ฮุก

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน วินด์ฮุกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นกำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนเย็นร้อนหนาว

Walvis Bay

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Walvis Bayม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นกำลังสบายกำลังสบายหนาว

Keetmanshoop

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Keetmanshoopม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนร้อนอุ่นอุ่น

Lüderitz

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Lüderitzม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นเย็นกำลังสบายหนาว
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน นามิเบีย

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน นามิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%93519372898093ขณะนี้ขณะนี้Walvis BayWalvis Bayวินด์ฮุกวินด์ฮุกKeetmanshoopKeetmanshoopLüderitzLüderitz
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
วินด์ฮุก 55%57%70%85%92%92%91%91%89%82%73%66%
Walvis Bay 75%77%85%90%93%92%91%91%89%86%85%84%
Keetmanshoop 83%82%84%84%86%87%88%88%84%81%82%86%
Lüderitz 91%92%92%87%84%86%87%86%82%82%87%91%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน นามิเบีย

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน นามิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%38318ขณะนี้ขณะนี้Walvis BayWalvis Bayวินด์ฮุกวินด์ฮุกLüderitzLüderitz
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
วินด์ฮุก 9.9วัน10.3วัน8.2วัน4.3วัน0.9วัน0.1วัน0.1วัน0.2วัน0.6วัน2.1วัน4.2วัน6.1วัน
Walvis Bay 0.5วัน0.4วัน0.7วัน0.6วัน0.1วัน0.1วัน0.1วัน0.0วัน0.1วัน0.2วัน0.2วัน0.3วัน
Keetmanshoop 4.2วัน4.7วัน4.1วัน2.4วัน0.6วัน0.2วัน0.2วัน0.1วัน0.3วัน0.8วัน1.3วัน2.3วัน
Lüderitz 0.2วัน0.2วัน0.4วัน0.7วัน0.5วัน0.4วัน0.4วัน0.4วัน0.4วัน0.2วัน0.2วัน0.2วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน นามิเบีย

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน นามิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.100 มม.100 มม.85533ขณะนี้ขณะนี้Walvis BayWalvis Bayวินด์ฮุกวินด์ฮุกKeetmanshoopKeetmanshoopLüderitzLüderitz
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
วินด์ฮุก 68.0มม.82.6มม.56.4มม.31.2มม.4.9มม.0.7มม.0.2มม.0.5มม.2.9มม.10.9มม.24.5มม.35.7มม.
Walvis Bay 2.0มม.3.1มม.4.2มม.4.5มม.2.2มม.1.2มม.0.2มม.0.1มม.0.2มม.0.8มม.1.7มม.1.5มม.
Keetmanshoop 28.6มม.32.7มม.26.6มม.17.8มม.3.9มม.0.9มม.0.6มม.0.4มม.1.4มม.4.8มม.10.0มม.14.2มม.
Lüderitz 0.5มม.0.7มม.2.2มม.3.5มม.2.1มม.1.7มม.2.0มม.1.5มม.1.3มม.0.7มม.0.9มม.0.7มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน นามิเบีย

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน นามิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.13.510.8ขณะนี้ขณะนี้Walvis BayWalvis Bayวินด์ฮุกวินด์ฮุกKeetmanshoopKeetmanshoopLüderitzLüderitz
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
วินด์ฮุก 13.3ชม.12.8ชม.12.2ชม.11.6ชม.11.0ชม.10.8ชม.10.9ชม.11.4ชม.12.0ชม.12.6ชม.13.2ชม.13.5ชม.
Walvis Bay 13.4ชม.12.9ชม.12.2ชม.11.5ชม.11.0ชม.10.7ชม.10.9ชม.11.4ชม.12.0ชม.12.6ชม.13.2ชม.13.5ชม.
Keetmanshoop 13.6ชม.13.0ชม.12.2ชม.11.4ชม.10.8ชม.10.5ชม.10.7ชม.11.2ชม.12.0ชม.12.7ชม.13.4ชม.13.8ชม.
Lüderitz 13.6ชม.13.0ชม.12.2ชม.11.4ชม.10.8ชม.10.5ชม.10.7ชม.11.2ชม.12.0ชม.12.7ชม.13.4ชม.13.8ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ นามิเบีย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ นามิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%93ขณะนี้ขณะนี้Walvis BayWalvis Bayวินด์ฮุกวินด์ฮุกKeetmanshoopKeetmanshoopLüderitzLüderitz
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
วินด์ฮุก 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Walvis Bay 1.4วัน2.5วัน2.3วัน0.9วัน0.2วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.2วัน0.4วัน
Keetmanshoop 0.8วัน0.9วัน0.6วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน
Lüderitz 0.4วัน0.3วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.1วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน นามิเบีย

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน นามิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.15.810.912.616.324.615.5ขณะนี้ขณะนี้Walvis BayWalvis Bayวินด์ฮุกวินด์ฮุกKeetmanshoopKeetmanshoopLüderitzLüderitz
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
วินด์ฮุก 12.411.411.012.013.414.815.615.515.315.014.313.0
Walvis Bay 13.112.912.713.013.514.515.114.614.714.814.413.8
Keetmanshoop 15.013.813.113.714.315.115.915.715.615.916.115.9
Lüderitz 24.022.019.716.715.816.417.017.819.821.923.123.9

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน นามิเบีย

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน นามิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.13°C13°C14°C14°C15°C15°C16°C16°C17°C17°C18°C18°CNaN1813NaN1713ขณะนี้ขณะนี้Walvis BayWalvis BayLüderitzLüderitz
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Walvis Bay 17°C18°C17°C16°C15°C14°C14°C13°C13°C14°C15°C16°C
Lüderitz 16°C17°C16°C15°C15°C14°C13°C13°C13°C14°C15°C16°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน นามิเบีย

คะแนนการท่องเที่ยวใน นามิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.76.48.25.98.55.59.17.0ขณะนี้ขณะนี้Walvis BayWalvis Bayวินด์ฮุกวินด์ฮุกKeetmanshoopKeetmanshoopLüderitzLüderitz
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน นามิเบีย

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน นามิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.61.92.80.58.65.51.2ขณะนี้ขณะนี้Walvis BayWalvis Bayวินด์ฮุกวินด์ฮุกKeetmanshoopKeetmanshoopLüderitzLüderitz
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน นามิเบีย

ฤดูกาลเพาะปลูกใน นามิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้Walvis BayWalvis Bayวินด์ฮุกวินด์ฮุกKeetmanshoopKeetmanshoopLüderitzLüderitz
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน นามิเบีย

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน นามิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°Cขณะนี้ขณะนี้Walvis BayWalvis Bayวินด์ฮุกวินด์ฮุกKeetmanshoopKeetmanshoopLüderitzLüderitz
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน นามิเบีย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน นามิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.9 กว.-ชม.9 กว.-ชม.10 กว.-ชม.10 กว.-ชม.8.44.98.74.59.14.0ขณะนี้ขณะนี้Walvis BayWalvis Bayวินด์ฮุกวินด์ฮุกKeetmanshoopKeetmanshoopLüderitzLüderitz
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
วินด์ฮุก 7.87.36.76.05.44.95.26.07.07.78.28.3
Walvis Bay 8.47.97.05.95.04.64.75.66.67.68.48.7
Keetmanshoop 8.67.96.95.74.74.34.55.56.67.88.69.0
Lüderitz 8.78.17.05.74.64.14.35.26.47.68.69.0

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน วินด์ฮุก Walvis Bay Keetmanshoop และLüderitz ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ