ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในมองโกเลีย

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ มองโกเลีย โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : อูลานบาตอร์ Ölgii และDarhan

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศมองโกเลีย

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

อูลานบาตอร์
มองโกเลีย
Ölgii
มองโกเลีย
Darhan
มองโกเลีย
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน มองโกเลีย

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน มองโกเลียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.-30°C-30°C-25°C-25°C-20°C-20°C-15°C-15°C-10°C-10°C-5°C-5°C0°C0°C5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C13-2824-1710-22-1127-13ขณะนี้ขณะนี้ÖlgiiÖlgiiDarhanDarhan
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อูลานบาตอร์ -16°C-11°C-1°C9°C17°C22°C24°C22°C16°C7°C-6°C-14°C
Ölgii -10°C-7°C0°C9°C16°C21°C23°C21°C15°C7°C-2°C-8°C
Darhan -13°C-8°C1°C11°C19°C25°C27°C24°C18°C8°C-3°C-11°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อูลานบาตอร์ -28°C-25°C-15°C-5°C3°C10°C12°C10°C2°C-7°C-18°C-25°C
Ölgii -22°C-21°C-14°C-4°C2°C7°C9°C7°C1°C-5°C-13°C-19°C
Darhan -23°C-20°C-11°C-2°C5°C11°C14°C11°C4°C-3°C-13°C-20°C

อูลานบาตอร์

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน อูลานบาตอร์ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เยือกเย็นเยือกเย็นเย็นกำลังสบายหนาวหนาวหนาวจัด

Ölgii

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Ölgiiม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เยือกเย็นเยือกเย็นหนาวเย็นกำลังสบายหนาวจัดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

Darhan

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Darhanม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เยือกเย็นเย็นอุ่นเยือกเย็นหนาวหนาวหนาวจัดกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน มองโกเลีย

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน มองโกเลียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%625168545948ขณะนี้ขณะนี้อูลานบาตอร์อูลานบาตอร์ÖlgiiÖlgiiDarhanDarhan
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อูลานบาตอร์ 58%59%57%55%53%52%55%57%61%61%59%56%
Ölgii 58%58%56%54%56%56%61%67%65%58%54%55%
Darhan 55%53%50%49%52%51%52%56%58%55%53%53%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน มองโกเลีย

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน มองโกเลียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%3317ขณะนี้ขณะนี้อูลานบาตอร์อูลานบาตอร์ÖlgiiÖlgiiDarhanDarhan
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อูลานบาตอร์ 0.2วัน0.2วัน0.5วัน1.3วัน3.5วัน7.2วัน9.7วัน8.6วัน4.1วัน1.6วัน0.6วัน0.2วัน
Ölgii 0.1วัน0.0วัน0.2วัน0.9วัน2.0วัน4.1วัน4.7วัน3.3วัน1.2วัน0.4วัน0.1วัน0.2วัน
Darhan 0.2วัน0.1วัน0.6วัน2.1วัน4.9วัน7.4วัน10.5วัน9.2วัน5.3วัน1.9วัน0.7วัน0.2วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน มองโกเลีย

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน มองโกเลียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.60 มม.60 มม.70 มม.70 มม.532362ขณะนี้ขณะนี้อูลานบาตอร์อูลานบาตอร์ÖlgiiÖlgiiDarhanDarhan
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อูลานบาตอร์ 0.0มม.0.0มม.0.3มม.3.4มม.15.5มม.38.4มม.52.4มม.46.8มม.19.8มม.4.3มม.0.2มม.0.0มม.
Ölgii 0.0มม.0.0มม.0.3มม.2.0มม.6.8มม.18.1มม.22.4มม.15.0มม.5.5มม.0.9มม.0.2มม.0.0มม.
Darhan 0.0มม.0.0มม.0.6มม.6.1มม.22.4มม.45.4มม.61.1มม.55.6มม.27.5มม.6.1มม.0.3มม.0.0มม.

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน มองโกเลีย

ปริมาณหิมะเฉลี่ยรายเดือนในเดือน มองโกเลียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.5 มม.5 มม.10 มม.10 มม.15 มม.15 มม.20 มม.20 มม.25 มม.25 มม.30 มม.30 มม.19727ขณะนี้ขณะนี้อูลานบาตอร์อูลานบาตอร์DarhanDarhan
ปริมาณหิมะเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณหิมะม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อูลานบาตอร์ 3.3มม.4.4มม.10.4มม.18.5มม.7.3มม.0.4มม.0.0มม.0.0มม.6.2มม.12.9มม.14.9มม.5.2มม.
Ölgii 2.7มม.0.9มม.3.6มม.6.3มม.5.0มม.0.2มม.0.0มม.0.0มม.2.2มม.5.2มม.3.6มม.5.0มม.
Darhan 4.7มม.4.9มม.13.4มม.18.5มม.8.3มม.0.0มม.0.0มม.0.0มม.2.8มม.20.2มม.22.7มม.7.0มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน มองโกเลีย

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน มองโกเลียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.16.08.4ขณะนี้ขณะนี้อูลานบาตอร์อูลานบาตอร์ÖlgiiÖlgiiDarhanDarhan
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อูลานบาตอร์ 8.9ชม.10.2ชม.11.9ชม.13.7ชม.15.2ชม.16.0ชม.15.6ชม.14.2ชม.12.5ชม.10.8ชม.9.3ชม.8.5ชม.
Ölgii 8.8ชม.10.2ชม.11.9ชม.13.8ชม.15.3ชม.16.1ชม.15.7ชม.14.3ชม.12.6ชม.10.8ชม.9.2ชม.8.3ชม.
Darhan 8.7ชม.10.1ชม.11.9ชม.13.8ชม.15.4ชม.16.2ชม.15.8ชม.14.3ชม.12.6ชม.10.7ชม.9.1ชม.8.2ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ มองโกเลีย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ มองโกเลียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%ขณะนี้ขณะนี้อูลานบาตอร์อูลานบาตอร์DarhanDarhan
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อูลานบาตอร์ 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Ölgii 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน
Darhan 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน มองโกเลีย

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน มองโกเลียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.19.112.717.010.816.0ขณะนี้ขณะนี้อูลานบาตอร์อูลานบาตอร์ÖlgiiÖlgiiDarhanDarhan
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อูลานบาตอร์ 12.814.116.318.618.215.613.713.414.314.714.213.4
Ölgii 15.014.615.116.215.612.511.011.313.014.916.616.3
Darhan 12.312.614.115.715.012.711.111.011.912.713.012.9

คะแนนการท่องเที่ยวใน มองโกเลีย

คะแนนการท่องเที่ยวใน มองโกเลียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810105.65.0ขณะนี้ขณะนี้ÖlgiiÖlgiiDarhanDarhan
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน มองโกเลีย

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน มองโกเลียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810102.2ขณะนี้ขณะนี้ÖlgiiÖlgiiDarhanDarhan
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน มองโกเลีย

ฤดูกาลเพาะปลูกใน มองโกเลียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้อูลานบาตอร์อูลานบาตอร์ÖlgiiÖlgiiDarhanDarhan
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน มองโกเลีย

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน มองโกเลียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0°C0°C200°C200°C400°C400°C600°C600°C800°C800°C1,000°C1,000°C1,200°C1,200°Cขณะนี้ขณะนี้อูลานบาตอร์อูลานบาตอร์ÖlgiiÖlgiiDarhanDarhan
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน มองโกเลีย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน มองโกเลียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.7.11.46.8ขณะนี้ขณะนี้อูลานบาตอร์อูลานบาตอร์ÖlgiiÖlgiiDarhanDarhan
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
อูลานบาตอร์ 1.82.94.45.86.87.06.65.84.73.32.11.5
Ölgii 1.83.04.55.97.07.36.96.24.93.32.01.5
Darhan 1.62.64.05.46.56.76.35.54.42.91.81.3

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน อูลานบาตอร์ Ölgii และDarhan ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น