ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในเมียนมาร์ (พม่า)

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ เมียนมาร์ (พม่า) โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 2 แห่ง : ย่างกุ้งและNay Pyi Taw

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศเมียนมาร์ (พม่า)

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ย่างกุ้ง
เมียนมาร์ (พม่า)
Nay Pyi Taw
เมียนมาร์ (พม่า)
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เมียนมาร์ (พม่า)

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน เมียนมาร์ (พม่า)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°C38°C38°C40°C40°C26193629164032ขณะนี้ขณะนี้ย่างกุ้งย่างกุ้งNay Pyi TawNay Pyi Taw
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ย่างกุ้ง 32°C34°C36°C36°C33°C30°C29°C29°C30°C31°C32°C31°C
Nay Pyi Taw 32°C35°C38°C39°C37°C34°C33°C33°C34°C35°C34°C32°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ย่างกุ้ง 19°C21°C23°C26°C26°C25°C25°C25°C25°C25°C23°C20°C
Nay Pyi Taw 16°C17°C21°C25°C26°C26°C25°C25°C25°C24°C22°C18°C

ย่างกุ้ง

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ย่างกุ้งม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นร้อนร้อนกำลังสบาย

Nay Pyi Taw

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Nay Pyi Tawม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นอุ่นอุ่นร้อนร้อนระอุกำลังสบายกำลังสบายเย็นกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เมียนมาร์ (พม่า)

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน เมียนมาร์ (พม่า)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%726829ขณะนี้ขณะนี้ย่างกุ้งย่างกุ้งNay Pyi TawNay Pyi Taw
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ย่างกุ้ง 67%70%63%44%18%7%8%9%11%24%47%63%
Nay Pyi Taw 78%81%74%54%27%12%10%10%15%34%59%73%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เมียนมาร์ (พม่า)

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน เมียนมาร์ (พม่า)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%551371ขณะนี้ขณะนี้ย่างกุ้งย่างกุ้งNay Pyi TawNay Pyi Taw
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ย่างกุ้ง 0.3วัน0.4วัน1.2วัน2.7วัน9.6วัน15.1วัน16.5วัน15.9วัน11.9วัน7.2วัน2.0วัน0.6วัน
Nay Pyi Taw 0.4วัน0.4วัน0.9วัน2.5วัน7.6วัน9.1วัน10.8วัน10.4วัน7.6วัน5.6วัน2.1วัน0.6วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เมียนมาร์ (พม่า)

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน เมียนมาร์ (พม่า)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.2322702ขณะนี้ขณะนี้Nay Pyi TawNay Pyi Taw
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ย่างกุ้ง 2.6มม.2.5มม.8.2มม.20.2มม.99.1มม.176.2มม.211.6มม.207.1มม.129.1มม.64.6มม.22.7มม.5.7มม.
Nay Pyi Taw 3.2มม.1.8มม.5.6มม.13.2มม.47.5มม.58.9มม.65.6มม.66.8มม.51.5มม.36.7มม.16.9มม.4.9มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เมียนมาร์ (พม่า)

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน เมียนมาร์ (พม่า)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.13.111.1ขณะนี้ขณะนี้Nay Pyi TawNay Pyi Taw
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ย่างกุ้ง 11.3ชม.11.6ชม.12.1ชม.12.5ชม.12.9ชม.13.1ชม.13.0ชม.12.7ชม.12.2ชม.11.7ชม.11.3ชม.11.1ชม.
Nay Pyi Taw 11.1ชม.11.5ชม.12.0ชม.12.6ชม.13.1ชม.13.3ชม.13.2ชม.12.8ชม.12.2ชม.11.7ชม.11.2ชม.11.0ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เมียนมาร์ (พม่า)

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ เมียนมาร์ (พม่า)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%10048ขณะนี้ขณะนี้ย่างกุ้งย่างกุ้งNay Pyi TawNay Pyi Taw
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ย่างกุ้ง 15.4วัน16.4วัน25.2วัน29.1วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน30.9วัน28.1วัน21.2วัน
Nay Pyi Taw 0.2วัน0.2วัน2.1วัน10.9วัน25.6วัน29.8วัน31.0วัน31.0วัน29.8วัน27.8วัน14.2วัน3.1วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เมียนมาร์ (พม่า)

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน เมียนมาร์ (พม่า)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.17.19.313.66.1ขณะนี้ขณะนี้ย่างกุ้งย่างกุ้งNay Pyi TawNay Pyi Taw
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ย่างกุ้ง 9.610.711.812.714.116.516.615.311.89.710.010.1
Nay Pyi Taw 7.17.68.18.69.912.912.711.08.26.66.26.6

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เมียนมาร์ (พม่า)

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน เมียนมาร์ (พม่า)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.26.0°C26.0°C26.5°C26.5°C27.0°C27.0°C27.5°C27.5°C28.0°C28.0°C28.5°C28.5°C29.0°C29.0°C29.5°C29.5°C30.0°C30.0°C30.5°C30.5°C3026NaNขณะนี้ขณะนี้ย่างกุ้งย่างกุ้ง
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ย่างกุ้ง 26°C27°C29°C30°C30°C29°C28°C28°C28°C29°C29°C27°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน เมียนมาร์ (พม่า)

คะแนนการท่องเที่ยวใน เมียนมาร์ (พม่า)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.12.87.82.6ขณะนี้ขณะนี้ย่างกุ้งย่างกุ้งNay Pyi TawNay Pyi Taw
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เมียนมาร์ (พม่า)

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน เมียนมาร์ (พม่า)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.53.97.4ขณะนี้ขณะนี้ย่างกุ้งย่างกุ้งNay Pyi TawNay Pyi Taw
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เมียนมาร์ (พม่า)

ฤดูกาลเพาะปลูกใน เมียนมาร์ (พม่า)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ย่างกุ้งย่างกุ้งNay Pyi TawNay Pyi Taw
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เมียนมาร์ (พม่า)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน เมียนมาร์ (พม่า)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°Cขณะนี้ขณะนี้ย่างกุ้งย่างกุ้งNay Pyi TawNay Pyi Taw
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เมียนมาร์ (พม่า)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน เมียนมาร์ (พม่า)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.84.04.8ขณะนี้ขณะนี้ย่างกุ้งย่างกุ้งNay Pyi TawNay Pyi Taw
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ย่างกุ้ง 5.56.26.76.45.04.14.14.14.24.55.05.1
Nay Pyi Taw 5.46.16.66.65.75.24.94.84.94.94.94.9

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ย่างกุ้งและNay Pyi Taw ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สนามบิน