ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในมาลี

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ มาลี โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : Bamako Mopti และทิมบักตู

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศมาลี

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

Bamako
มาลี
Mopti
มาลี
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน มาลี

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน มาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C271839302916413129144228ขณะนี้ขณะนี้BamakoBamakoMoptiMoptiทิมบักตูทิมบักตู
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Bamako 32°C35°C38°C39°C38°C35°C32°C31°C32°C34°C35°C33°C
Mopti 31°C34°C38°C40°C40°C38°C35°C33°C34°C36°C35°C32°C
ทิมบักตู 28°C32°C36°C40°C41°C41°C38°C36°C38°C38°C34°C29°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Bamako 18°C21°C24°C26°C26°C24°C23°C22°C22°C22°C20°C18°C
Mopti 17°C20°C24°C27°C29°C28°C25°C25°C25°C25°C21°C18°C
ทิมบักตู 14°C17°C20°C25°C28°C29°C28°C27°C26°C24°C19°C15°C

Bamako

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Bamakoม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนร้อนระอุอุ่นร้อนกำลังสบาย

Mopti

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Moptiม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้อุ่นร้อนร้อนร้อนระอุเย็นอุ่นอุ่นกำลังสบายกำลังสบายเย็นร้อนระอุกำลังสบาย

ทิมบักตู

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ทิมบักตูม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้เย็นเย็นอุ่นอุ่นร้อนร้อนระอุกำลังสบายกำลังสบายกำลังสบาย
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน มาลี

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน มาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%642766336946ขณะนี้ขณะนี้BamakoBamakoMoptiMoptiทิมบักตูทิมบักตู
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Bamako 62%62%55%46%40%44%34%28%35%44%53%57%
Mopti 63%64%58%51%47%52%41%34%42%52%56%58%
ทิมบักตู 62%66%67%64%63%67%55%48%58%64%59%57%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน มาลี

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน มาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%907940ขณะนี้ขณะนี้BamakoBamakoMoptiMoptiทิมบักตูทิมบักตู
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Bamako 0.1วัน0.1วัน0.3วัน2.6วัน9.5วัน19.6วัน25.8วัน27.4วัน21.1วัน8.0วัน0.6วัน0.0วัน
Mopti 0.0วัน0.0วัน0.1วัน1.1วัน4.5วัน11.8วัน20.9วัน23.8วัน14.8วัน3.0วัน0.2วัน0.0วัน
ทิมบักตู 0.1วัน0.0วัน0.1วัน0.1วัน0.7วัน3.0วัน9.5วัน11.6วัน6.2วัน1.0วัน0.0วัน0.0วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน มาลี

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน มาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.300 มม.300 มม.25714756ขณะนี้ขณะนี้BamakoBamakoMoptiMoptiทิมบักตูทิมบักตู
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Bamako 0.3มม.0.4มม.0.9มม.11.2มม.46.2มม.117.6มม.204.9มม.256.5มม.162.0มม.41.2มม.4.5มม.0.3มม.
Mopti 0.2มม.0.1มม.0.5มม.3.8มม.18.5มม.54.1มม.115.6มม.145.4มม.79.1มม.11.8มม.1.1มม.0.0มม.
ทิมบักตู 0.4มม.0.2มม.0.2มม.0.6มม.2.9มม.10.9มม.42.0มม.54.2มม.27.3มม.4.1มม.0.2มม.0.0มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน มาลี

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน มาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.12.911.4ขณะนี้ขณะนี้BamakoBamakoMoptiMoptiทิมบักตูทิมบักตู
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Bamako 11.5ชม.11.7ชม.12.1ชม.12.4ชม.12.7ชม.12.9ชม.12.8ชม.12.5ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.5ชม.11.4ชม.
Mopti 11.4ชม.11.7ชม.12.1ชม.12.5ชม.12.8ชม.13.0ชม.12.9ชม.12.6ชม.12.2ชม.11.8ชม.11.5ชม.11.3ชม.
ทิมบักตู 11.3ชม.11.6ชม.12.1ชม.12.5ชม.12.9ชม.13.1ชม.13.0ชม.12.7ชม.12.2ชม.11.7ชม.11.3ชม.11.1ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ มาลี

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ มาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%10090ขณะนี้ขณะนี้BamakoBamakoMoptiMoptiทิมบักตูทิมบักตู
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Bamako 0.1วัน0.2วัน0.8วัน6.2วัน18.5วัน26.9วัน30.6วัน30.8วัน29.7วัน23.5วัน4.1วัน0.1วัน
Mopti 0.0วัน0.1วัน0.5วัน2.5วัน10.1วัน20.5วัน29.1วัน30.8วัน28.8วัน17.7วัน2.1วัน0.0วัน
ทิมบักตู 0.0วัน0.1วัน0.2วัน0.5วัน2.6วัน8.6วัน20.7วัน27.1วัน18.6วัน4.6วัน0.2วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน มาลี

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน มาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.15.77.817.710.017.311.9ขณะนี้ขณะนี้BamakoBamakoMoptiMoptiทิมบักตูทิมบักตู
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Bamako 15.415.414.112.312.011.09.78.88.08.210.814.1
Mopti 17.317.616.914.513.214.313.210.810.210.513.916.2
ทิมบักตู 17.217.116.815.714.515.016.214.312.512.915.116.5

คะแนนการท่องเที่ยวใน มาลี

คะแนนการท่องเที่ยวใน มาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.02.67.72.5ขณะนี้ขณะนี้BamakoBamakoMoptiMoptiทิมบักตูทิมบักตู
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน มาลี

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน มาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.74.23.77.83.9ขณะนี้ขณะนี้BamakoBamakoMoptiMoptiทิมบักตูทิมบักตู
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน มาลี

ฤดูกาลเพาะปลูกใน มาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้BamakoBamakoMoptiMoptiทิมบักตูทิมบักตู
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน มาลี

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน มาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°C7,000°C7,000°Cขณะนี้ขณะนี้BamakoBamakoMoptiMoptiทิมบักตูทิมบักตู
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน มาลี

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน มาลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.6.84.95.17.24.9ขณะนี้ขณะนี้BamakoBamakoMoptiMoptiทิมบักตูทิมบักตู
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
Bamako 5.66.26.76.66.15.75.15.05.25.55.55.3
Mopti 5.56.26.76.86.56.25.65.45.65.85.55.2
ทิมบักตู 5.26.06.87.17.06.86.56.26.26.05.44.9

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน Bamako Mopti และทิมบักตู ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ