ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในโมร็อกโก

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ โมร็อกโก โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : ราบัต Marrakesh และTangier

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศโมร็อกโก

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ราบัต
โมร็อกโก
Marrakesh
โมร็อกโก
Tangier
โมร็อกโก
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน โมร็อกโก

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน โมร็อกโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C1982717226381820295373016ขณะนี้ขณะนี้TangierTangierMarrakeshMarrakeshราบัตราบัต
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ราบัต 17°C18°C20°C21°C23°C24°C26°C27°C26°C24°C21°C18°C
Marrakesh 19°C20°C23°C25°C29°C33°C37°C36°C32°C28°C23°C19°C
Tangier 16°C17°C18°C20°C23°C26°C29°C29°C27°C24°C20°C17°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ราบัต 9°C9°C11°C12°C14°C17°C19°C19°C18°C15°C12°C10°C
Marrakesh 7°C8°C11°C13°C15°C18°C21°C21°C19°C16°C11°C8°C
Tangier 9°C9°C11°C12°C14°C17°C20°C20°C19°C16°C13°C10°C

ราบัต

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ราบัตม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นหนาวหนาว

Marrakesh

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Marrakeshม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นอุ่นร้อนร้อนระอุหนาวหนาวหนาวจัด

Tangier

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Tangierม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวหนาวเย็นเย็นกำลังสบายอุ่นหนาว
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน โมร็อกโก

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน โมร็อกโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%9557ขณะนี้ขณะนี้TangierTangierMarrakeshMarrakeshราบัตราบัต
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ราบัต 62%63%64%68%71%83%94%89%70%60%60%59%
Marrakesh 64%66%66%70%74%86%95%90%72%62%63%63%
Tangier 61%62%63%65%68%81%93%88%69%58%58%59%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน โมร็อกโก

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน โมร็อกโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%231628ขณะนี้ขณะนี้TangierTangierMarrakeshMarrakeshราบัตราบัต
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ราบัต 6.0วัน5.4วัน5.4วัน4.3วัน2.4วัน0.6วัน0.2วัน0.3วัน1.5วัน4.5วัน6.0วัน6.3วัน
Marrakesh 4.3วัน3.9วัน4.5วัน2.8วัน1.4วัน0.4วัน0.1วัน0.5วัน1.1วัน2.4วัน4.3วัน4.1วัน
Tangier 7.1วัน7.0วัน6.0วัน5.7วัน3.4วัน0.8วัน0.2วัน0.4วัน2.4วัน6.5วัน7.8วัน8.0วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน โมร็อกโก

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน โมร็อกโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.20 มม.20 มม.40 มม.40 มม.60 มม.60 มม.80 มม.80 มม.6736183ขณะนี้ขณะนี้TangierTangierMarrakeshMarrakeshราบัตราบัต
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ราบัต 51.7มม.42.3มม.34.9มม.27.0มม.11.8มม.2.2มม.0.3มม.1.0มม.8.5มม.33.3มม.64.8มม.57.6มม.
Marrakesh 33.6มม.31.2มม.31.0มม.20.5มม.7.8มม.1.8มม.0.8มม.2.1มม.6.5มม.18.0มม.36.1มม.28.6มม.
Tangier 62.8มม.56.2มม.42.7มม.38.2มม.20.1มม.5.3มม.0.9มม.2.2มม.16.8มม.55.7มม.80.1มม.80.2มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน โมร็อกโก

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน โมร็อกโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.14.49.9ขณะนี้ขณะนี้TangierTangierMarrakeshMarrakeshราบัตราบัต
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ราบัต 10.2ชม.11.0ชม.12.0ชม.13.1ชม.13.9ชม.14.4ชม.14.2ชม.13.4ชม.12.4ชม.11.3ชม.10.4ชม.9.9ชม.
Marrakesh 10.3ชม.11.1ชม.12.0ชม.13.0ชม.13.8ชม.14.2ชม.14.0ชม.13.3ชม.12.3ชม.11.4ชม.10.5ชม.10.1ชม.
Tangier 10.0ชม.10.9ชม.12.0ชม.13.1ชม.14.1ชม.14.5ชม.14.3ชม.13.5ชม.12.4ชม.11.3ชม.10.3ชม.9.8ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ โมร็อกโก

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ โมร็อกโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%67544ขณะนี้ขณะนี้TangierTangierMarrakeshMarrakeshราบัตราบัต
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ราบัต 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน1.5วัน7.8วัน17.9วัน20.4วัน14.6วัน5.1วัน0.7วัน0.0วัน
Marrakesh 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน0.9วัน1.3วัน0.8วัน0.3วัน0.0วัน0.0วัน
Tangier 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน1.8วัน8.3วัน13.0วัน8.1วัน1.6วัน0.1วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน โมร็อกโก

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน โมร็อกโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.15.212.213.110.317.813.8ขณะนี้ขณะนี้TangierTangierMarrakeshMarrakeshราบัตราบัต
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ราบัต 14.114.314.615.114.213.212.712.312.413.114.314.5
Marrakesh 10.511.011.412.112.613.012.311.811.210.911.010.9
Tangier 16.817.417.616.915.815.115.014.014.715.516.617.1

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน โมร็อกโก

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน โมร็อกโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.15°C15°C16°C16°C17°C17°C18°C18°C19°C19°C20°C20°C21°C21°C22°C22°C23°C23°C2316NaN16ขณะนี้ขณะนี้TangierTangierราบัตราบัต
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ราบัต 17°C16°C17°C18°C19°C21°C22°C23°C22°C21°C20°C18°C
Tangier 16°C16°C16°C17°C18°C20°C22°C22°C22°C20°C19°C17°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน โมร็อกโก

คะแนนการท่องเที่ยวใน โมร็อกโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810109.14.67.5ขณะนี้ขณะนี้TangierTangierMarrakeshMarrakeshราบัตราบัต
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน โมร็อกโก

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน โมร็อกโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.80.28.0ขณะนี้ขณะนี้TangierTangierMarrakeshMarrakeshราบัตราบัต
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน โมร็อกโก

ฤดูกาลเพาะปลูกใน โมร็อกโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้TangierTangierMarrakeshMarrakeshราบัตราบัต
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน โมร็อกโก

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน โมร็อกโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.500°C500°C1,000°C1,000°C1,500°C1,500°C2,000°C2,000°C2,500°C2,500°C3,000°C3,000°C3,500°C3,500°C4,000°C4,000°Cขณะนี้ขณะนี้TangierTangierMarrakeshMarrakeshราบัตราบัต
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน โมร็อกโก

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน โมร็อกโกม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.9 กว.-ชม.9 กว.-ชม.8.12.73.3ขณะนี้ขณะนี้TangierTangierMarrakeshMarrakeshราบัตราบัต
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ราบัต 3.14.05.36.57.48.07.97.25.94.43.22.8
Marrakesh 3.74.65.87.17.88.28.07.36.24.83.83.4
Tangier 2.83.85.16.37.38.08.07.15.74.13.02.5

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ราบัต Marrakesh และTangier ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น

สถานีตรวจวัดอากาศ