ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในลิเบีย

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ ลิเบีย โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : ตริโปลี เบนกาซี และSabhā

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศลิเบีย

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

ตริโปลี
ลิเบีย
เบนกาซี
ลิเบีย
Sabhā
ลิเบีย
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ลิเบีย

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ลิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.5°C5°C10°C10°C15°C15°C20°C20°C25°C25°C30°C30°C35°C35°C40°C40°C23933171131266391883725437ขณะนี้ขณะนี้ตริโปลีตริโปลี
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ตริโปลี 17°C18°C21°C24°C27°C31°C32°C33°C32°C28°C23°C19°C
เบนกาซี 17°C18°C20°C24°C27°C29°C30°C31°C30°C27°C23°C19°C
Sabhā 18°C21°C26°C31°C36°C38°C38°C38°C36°C31°C25°C20°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ตริโปลี 9°C10°C11°C14°C17°C20°C22°C23°C22°C19°C15°C11°C
เบนกาซี 11°C11°C12°C15°C18°C21°C23°C24°C22°C20°C16°C13°C
Sabhā 6°C9°C13°C18°C22°C25°C26°C26°C24°C19°C13°C8°C

ตริโปลี

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน ตริโปลีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นกำลังสบายอุ่นร้อนหนาวกำลังสบายหนาว

เบนกาซี

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน เบนกาซีม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวเย็นกำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อน

Sabhā

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Sabhāม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้หนาวหนาวเย็นอุ่นร้อนร้อนระอุเย็นร้อนหนาวกำลังสบายหนาวจัด
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ลิเบีย

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ลิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%9965679971ขณะนี้ขณะนี้เบนกาซีเบนกาซีSabhāSabhā
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ตริโปลี 72%75%74%71%70%87%99%98%84%67%67%69%
เบนกาซี 71%75%76%73%73%91%100%99%91%75%68%69%
Sabhā 79%79%80%74%74%92%99%99%93%80%74%76%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ลิเบีย

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ลิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%18252ขณะนี้ขณะนี้ตริโปลีตริโปลีเบนกาซีเบนกาซีSabhāSabhā
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ตริโปลี 4.8วัน2.9วัน2.3วัน1.5วัน1.0วัน0.3วัน0.1วัน0.2วัน1.1วัน3.0วัน3.8วัน4.8วัน
เบนกาซี 6.3วัน4.6วัน2.7วัน1.0วัน0.6วัน0.3วัน0.2วัน0.1วัน0.6วัน2.4วัน3.6วัน6.6วัน
Sabhā 0.4วัน0.3วัน0.2วัน0.1วัน0.3วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.3วัน0.2วัน0.4วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ลิเบีย

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ลิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.10 มม.10 มม.20 มม.20 มม.30 มม.30 มม.40 มม.40 มม.50 มม.50 มม.41433ขณะนี้ขณะนี้ตริโปลีตริโปลีเบนกาซีเบนกาซีSabhāSabhā
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ตริโปลี 40.9มม.26.4มม.18.6มม.12.1มม.6.6มม.2.1มม.0.3มม.1.2มม.11.3มม.25.0มม.32.0มม.32.9มม.
เบนกาซี 38.2มม.28.2มม.15.1มม.4.6มม.2.8มม.1.2มม.0.6มม.0.2มม.2.2มม.12.2มม.21.3มม.38.4มม.
Sabhā 3.0มม.1.7มม.1.1มม.0.6มม.1.5มม.0.5มม.0.0มม.0.0มม.0.4มม.1.2มม.1.3มม.1.7มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ลิเบีย

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ลิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.14.310.013.8ขณะนี้ขณะนี้ตริโปลีตริโปลีเบนกาซีเบนกาซีSabhāSabhā
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ตริโปลี 10.3ชม.11.0ชม.12.0ชม.13.0ชม.13.9ชม.14.3ชม.14.1ชม.13.3ชม.12.3ชม.11.3ชม.10.5ชม.10.0ชม.
เบนกาซี 10.3ชม.11.1ชม.12.0ชม.13.0ชม.13.8ชม.14.2ชม.14.0ชม.13.3ชม.12.3ชม.11.4ชม.10.5ชม.10.1ชม.
Sabhā 10.7ชม.11.3ชม.12.0ชม.12.8ชม.13.5ชม.13.8ชม.13.6ชม.13.1ชม.12.3ชม.11.5ชม.10.8ชม.10.5ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ลิเบีย

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ลิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%83881ขณะนี้ขณะนี้เบนกาซีเบนกาซีSabhāSabhā
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ตริโปลี 0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.6วัน3.4วัน12.7วัน22.1วัน25.2วัน20.9วัน10.8วัน1.8วัน0.0วัน
เบนกาซี 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.2วัน1.8วัน10.6วัน24.0วัน26.2วัน17.2วัน6.7วัน0.9วัน0.0วัน
Sabhā 0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.0วัน0.1วัน0.2วัน0.1วัน0.0วัน0.0วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ลิเบีย

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ลิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.2 กม./ชม.2 กม./ชม.4 กม./ชม.4 กม./ชม.6 กม./ชม.6 กม./ชม.8 กม./ชม.8 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.12 กม./ชม.12 กม./ชม.14 กม./ชม.14 กม./ชม.16 กม./ชม.16 กม./ชม.18 กม./ชม.18 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.22 กม./ชม.22 กม./ชม.24 กม./ชม.24 กม./ชม.20.914.622.316.717.512.7ขณะนี้ขณะนี้ตริโปลีตริโปลีเบนกาซีเบนกาซีSabhāSabhā
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ตริโปลี 20.319.518.318.117.816.515.114.916.116.418.420.4
เบนกาซี 21.621.820.219.417.817.117.917.516.917.119.121.3
Sabhā 13.214.015.416.617.317.016.415.515.014.113.212.8

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ลิเบีย

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ลิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.14°C14°C16°C16°C18°C18°C20°C20°C22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C271617NaNขณะนี้ขณะนี้ตริโปลีตริโปลีเบนกาซีเบนกาซี
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ตริโปลี 17°C16°C16°C17°C19°C22°C25°C27°C27°C25°C22°C19°C
เบนกาซี 18°C17°C17°C17°C19°C22°C25°C27°C26°C24°C22°C20°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน ลิเบีย

คะแนนการท่องเที่ยวใน ลิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810107.74.87.95.64.0ขณะนี้ขณะนี้ตริโปลีตริโปลีเบนกาซีเบนกาซีSabhāSabhā
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ลิเบีย

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ลิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810108.60.49.30.28.6ขณะนี้ขณะนี้ตริโปลีตริโปลีเบนกาซีเบนกาซีSabhāSabhā
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ลิเบีย

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ลิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้ตริโปลีตริโปลีเบนกาซีเบนกาซีSabhāSabhā
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ลิเบีย

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ลิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°Cขณะนี้ขณะนี้ตริโปลีตริโปลีเบนกาซีเบนกาซีSabhāSabhā
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ลิเบีย

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ลิเบียม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.8 กว.-ชม.8 กว.-ชม.9 กว.-ชม.9 กว.-ชม.8.12.84.0ขณะนี้ขณะนี้ตริโปลีตริโปลีเบนกาซีเบนกาซีSabhāSabhā
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
ตริโปลี 3.24.35.66.67.37.98.17.35.94.53.42.9
เบนกาซี 3.24.25.66.77.48.18.27.56.24.73.52.9
Sabhā 4.45.46.57.17.48.08.37.86.85.64.64.1

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน ตริโปลี เบนกาซี และSabhā ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น