ภูมิอากาศ และสภาพอากาศโดยเฉลี่ยตลอดปีในศรีลังกา

เราแสดงให้เห็นภูมิอากาศในประเทศ ศรีลังกา โดยเปรียบเทียบสภาพอากาศเฉลี่ยในสถานที่ตัวแทน 3 แห่ง : โคลัมโบ อนุราธปุระ และBatticaloa

คุณสามารถเพิ่มหรือลบเมืองเพื่อจัดทำรายงานตามใจคุณได้ ดูสถานที่ทุกแห่งในประเทศศรีลังกา

คุณสามารถเจาะดูข้อมูลเฉพาะฤดูกาล เดือน หรือแม้กระทั่งวันได้ โดยคลิกที่รูปกราฟ หรือใช้แผงการนำทาง

โคลัมโบ
ศรีลังกา
อนุราธปุระ
ศรีลังกา
Batticaloa
ศรีลังกา
แผนที่

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ศรีลังกา

อุณหภูมิสูงและต่ำโดยเฉลี่ยในเดือน ศรีลังกาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.22°C22°C24°C24°C26°C26°C28°C28°C30°C30°C32°C32°C34°C34°C36°C36°C38°C38°C40°C40°C42°C42°C2723323026223529253428303934283231264132ขณะนี้ขณะนี้โคลัมโบโคลัมโบBatticaloaBatticaloaอนุราธปุระอนุราธปุระ
อุณหภูมิอากาศสูงและต่ำโดยเฉลี่ยรายวันที่ระดับ 2 เมตร เหนือพื้นดิน เส้นประบางเป็นอุณหภูมิที่รับรู้ที่เกี่ยวข้อง
สูงม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โคลัมโบ 31°C31°C32°C32°C31°C31°C30°C30°C30°C30°C30°C31°C
อนุราธปุระ 30°C32°C34°C34°C33°C32°C32°C33°C33°C31°C30°C29°C
Batticaloa 28°C29°C30°C32°C33°C34°C33°C33°C32°C31°C29°C28°C
ต่ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โคลัมโบ 23°C24°C25°C26°C27°C27°C26°C26°C26°C25°C24°C24°C
อนุราธปุระ 22°C23°C24°C25°C26°C26°C25°C25°C25°C24°C24°C23°C
Batticaloa 25°C25°C26°C27°C27°C27°C27°C27°C26°C26°C25°C25°C

โคลัมโบ

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน โคลัมโบม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้อุ่นอุ่นร้อนกำลังสบาย

อนุราธปุระ

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน อนุราธปุระม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้กำลังสบายกำลังสบายอุ่นร้อน

Batticaloa

อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ใน Batticaloaม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0000040408081212161620200000ขณะนี้ขณะนี้อุ่นร้อน
เยือกเย็น -9°C ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง 0°C หนาวจัด 7°C หนาว 13°C เย็น 18°C กำลังสบาย 24°C อุ่น 29°C ร้อน 35°C ร้อนระอุ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายชั่วโมง ซึ่งเข้ารหัสสีเป็นแถบ โอเวอร์เลย์ที่แรเงาไว้ระบุเวลากลางคืนและสนธยาทางการ

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ศรีลังกา

โอกาสที่ท้องฟ้าแจ่มใสในเดือน ศรีลังกาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%441249ขณะนี้ขณะนี้โคลัมโบโคลัมโบBatticaloaBatticaloaอนุราธปุระอนุราธปุระ
ร้อยละของเวลาที่ท้องฟ้ามีลักษณะ แจ่มใส, แจ่มใสเป็นส่วนมาก, หรือ มีเมฆบางส่วน (กล่าวคือ ท้องฟ้าน้อยกว่า 60% มีเมฆปกคลุม)
ท้องฟ้าแจ่มใสม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โคลัมโบ 39%43%41%25%16%13%13%14%19%20%23%31%
อนุราธปุระ 43%47%45%29%17%12%12%13%18%22%26%34%
Batticaloa 37%42%42%28%16%13%12%13%18%21%23%31%

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ศรีลังกา

โอกาสที่จะมีหยาดน้ำฟ้ารายวันในเดือน ศรีลังกาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%70196186515ขณะนี้ขณะนี้โคลัมโบโคลัมโบBatticaloaBatticaloaอนุราธปุระอนุราธปุระ
ร้อยละของวันซึ่งมีหยาดน้ำฟ้าให้ตรวจวัดได้ โดยไม่รวมปริมาณฝนที่น้อยมาก
จำนวนวันที่มีหยาดน้ำฟ้าม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โคลัมโบ 7.2วัน5.8วัน9.5วัน15.7วัน16.4วัน13.5วัน9.9วัน9.6วัน13.0วัน19.5วัน18.8วัน12.6วัน
อนุราธปุระ 6.6วัน4.6วัน6.8วัน12.1วัน8.2วัน3.4วัน3.3วัน4.8วัน7.2วัน15.8วัน16.7วัน12.0วัน
Batticaloa 8.6วัน6.3วัน7.5วัน11.1วัน9.2วัน5.3วัน5.5วัน6.4วัน8.9วัน16.6วัน18.6วัน14.5วัน

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ศรีลังกา

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนในเดือน ศรีลังกาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 มม.0 มม.50 มม.50 มม.100 มม.100 มม.150 มม.150 มม.200 มม.200 มม.250 มม.250 มม.2394320917236ขณะนี้ขณะนี้โคลัมโบโคลัมโบBatticaloaBatticaloaอนุราธปุระอนุราธปุระ
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่สะสมภายในช่วงเวลา 31 วันก่อนและหลังวันที่ที่ต้องการทราบ
ปริมาณน้ำฝนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โคลัมโบ 55.5มม.42.9มม.66.8มม.138.1มม.152.5มม.99.8มม.57.8มม.60.8มม.106.9มม.209.5มม.217.5มม.115.0มม.
อนุราธปุระ 73.3มม.45.3มม.45.8มม.87.1มม.67.8มม.20.8มม.21.6มม.28.7มม.54.9มม.161.6มม.202.0มม.151.8มม.
Batticaloa 126.2มม.71.5มม.55.8มม.81.7มม.68.1มม.28.5มม.29.1มม.30.5มม.61.0มม.158.5มม.234.2มม.215.2มม.

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ศรีลังกา

จำนวนชั่วโมงที่มีแสงสว่างกลางวันในเดือน ศรีลังกาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.4 ชม.4 ชม.6 ชม.6 ชม.8 ชม.8 ชม.10 ชม.10 ชม.12 ชม.12 ชม.14 ชม.14 ชม.16 ชม.16 ชม.18 ชม.18 ชม.20 ชม.20 ชม.12.511.7ขณะนี้ขณะนี้โคลัมโบโคลัมโบBatticaloaBatticaloaอนุราธปุระอนุราธปุระ
จำนวนชั่วโมงที่บางส่วนของดวงอาทิตย์อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าเป็นอย่างน้อย
แสงสว่างกลางวันม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โคลัมโบ 11.8ชม.11.9ชม.12.1ชม.12.3ชม.12.4ชม.12.5ชม.12.5ชม.12.3ชม.12.2ชม.12.0ชม.11.8ชม.11.7ชม.
อนุราธปุระ 11.7ชม.11.9ชม.12.1ชม.12.3ชม.12.5ชม.12.6ชม.12.6ชม.12.4ชม.12.2ชม.11.9ชม.11.7ชม.11.7ชม.
Batticaloa 11.7ชม.11.9ชม.12.1ชม.12.3ชม.12.5ชม.12.6ชม.12.5ชม.12.4ชม.12.2ชม.11.9ชม.11.8ชม.11.7ชม.

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ศรีลังกา

โอกาสที่จะมีสภาพร้อนอบอ้าวในวันที่ ศรีลังกาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%50%50%60%60%70%70%80%80%90%90%100%100%100941009210099ขณะนี้ขณะนี้โคลัมโบโคลัมโบBatticaloaBatticaloa
ร้อยละของเวลาที่ ร้อนอบอ้าว, ร้อนและไม่มีลม, หรือ มีความชื้นสูงมาก (กล่าวคือ จุดน้ำค้างสูงกว่า 18°C)
วันที่ร้อนอบอ้าวม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โคลัมโบ 29.6วัน27.8วัน30.7วัน30.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน29.9วัน30.4วัน
อนุราธปุระ 29.4วัน26.7วัน29.5วัน29.7วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน30.0วัน30.9วัน29.7วัน30.3วัน
Batticaloa 30.9วัน28.8วัน30.9วัน30.0วัน31.0วัน30.0วัน31.0วัน31.0วัน29.9วัน31.0วัน30.0วัน30.9วัน

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ศรีลังกา

ความเร็วลมโดยเฉลี่ยในเดือน ศรีลังกาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กม./ชม.0 กม./ชม.5 กม./ชม.5 กม./ชม.10 กม./ชม.10 กม./ชม.15 กม./ชม.15 กม./ชม.20 กม./ชม.20 กม./ชม.25 กม./ชม.25 กม./ชม.22.89.525.79.220.710.7ขณะนี้ขณะนี้โคลัมโบโคลัมโบBatticaloaBatticaloaอนุราธปุระอนุราธปุระ
ความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ 10 เมตร เหนือพื้นดิน
ความเร็วลม (kph)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โคลัมโบ 17.112.69.712.119.422.321.621.220.215.714.016.7
อนุราธปุระ 16.114.110.910.619.525.325.024.121.815.012.915.5
Batticaloa 18.115.512.510.814.620.120.318.215.112.213.917.6

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ศรีลังกา

อุณหภูมิน้ำโดยเฉลี่ยในเดือน ศรีลังกาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.27.0°C27.0°C27.5°C27.5°C28.0°C28.0°C28.5°C28.5°C29.0°C29.0°C29.5°C29.5°C30.0°C30.0°C30.5°C30.5°C302730273027ขณะนี้ขณะนี้โคลัมโบโคลัมโบBatticaloaBatticaloaอนุราธปุระอนุราธปุระ
อุณหภูมิน้ำผิวดินในพื้นที่กว้างรายวันโดยเฉลี่ย
อุณหภูมิน้ำม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โคลัมโบ 28°C28°C29°C30°C29°C28°C27°C27°C28°C28°C28°C28°C
อนุราธปุระ 27°C28°C29°C30°C29°C28°C28°C27°C28°C28°C28°C28°C
Batticaloa 27°C28°C29°C30°C30°C30°C29°C29°C29°C29°C28°C27°C

คะแนนการท่องเที่ยวใน ศรีลังกา

คะแนนการท่องเที่ยวใน ศรีลังกาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810104.61.95.82.94.42.0ขณะนี้ขณะนี้BatticaloaBatticaloaอนุราธปุระอนุราธปุระ
คะแนนการท่องเที่ยว ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 18°C ถึง 27°C

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ศรีลังกา

คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำใน ศรีลังกาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.002244668810106.53.54.6ขณะนี้ขณะนี้โคลัมโบโคลัมโบBatticaloaBatticaloaอนุราธปุระอนุราธปุระ
คะแนนชายหาด/สระว่ายน้ำ ซึ่งจะสูงตามจำนวนวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน โดยมีอุณหภูมิที่รู้สึกได้ระหว่าง 24°C ถึง 32°C

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ศรีลังกา

ฤดูกาลเพาะปลูกใน ศรีลังกาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0%0%20%20%40%40%60%60%80%80%100%100%ขณะนี้ขณะนี้โคลัมโบโคลัมโบBatticaloaBatticaloaอนุราธปุระอนุราธปุระ
โอกาสเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วันใดวันหนึ่งจะอยู่ในฤดูเพาะปลูก ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดที่อุณหภูมิไม่ใช่จุดเยือกแข็ง (≥ 0°C) ในปีนั้น (ปีปฏิทินในซีกโลกเหนือ หรือตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 มิถุนายน ในซีกโลกใต้)

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ศรีลังกา

จำนวนวันที่มีค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกในเดือน ศรีลังกาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.1,000°C1,000°C2,000°C2,000°C3,000°C3,000°C4,000°C4,000°C5,000°C5,000°C6,000°C6,000°C7,000°C7,000°Cขณะนี้ขณะนี้โคลัมโบโคลัมโบBatticaloaBatticaloaอนุราธปุระอนุราธปุระ
ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกโดยเฉลี่ยภายในช่วงเวลาของปีนั้น โดยที่ค่าความร้อนสะสมตลอดฤดูปลูกหมายถึงค่าอินทิกรัลความอุ่นเหนืออุณหภูมิพื้นฐาน (10°C ในกรณีนี้)

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ศรีลังกา

พลังงานแสงอาทิตย์คลื่นสั้นตกกระทบเฉลี่ยรายวันในเดือน ศรีลังกาม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.0 กว.-ชม.0 กว.-ชม.1 กว.-ชม.1 กว.-ชม.2 กว.-ชม.2 กว.-ชม.3 กว.-ชม.3 กว.-ชม.4 กว.-ชม.4 กว.-ชม.5 กว.-ชม.5 กว.-ชม.6 กว.-ชม.6 กว.-ชม.7 กว.-ชม.7 กว.-ชม.6.44.36.74.4ขณะนี้ขณะนี้โคลัมโบโคลัมโบBatticaloaBatticaloaอนุราธปุระอนุราธปุระ
ค่าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคลื่นสั้นรายวันโดยเฉลี่ยที่ตกกระทบพื้นโลกต่อตารางเมตร
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWh)ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
โคลัมโบ 5.66.36.15.04.44.54.64.84.94.64.44.8
อนุราธปุระ 5.66.46.55.54.74.74.74.94.94.64.54.8
Batticaloa 5.36.26.45.54.84.84.84.94.94.64.34.6

รายงานนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศทั่วไปใน โคลัมโบ อนุราธปุระ และBatticaloa ตลอดปี โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางสถิติของรายงานสภาพอากาศรายชั่วโมงในอดีต และการสร้างแบบจำลองใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายละเอียดของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในหน้านี้จะแตกต่างกันไปตามสถานที่ และจะกล่าวถึงโดยละเอียดในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แต่ละแห่งโดยเฉพาะ :

ข้อสงวนสิทธิ์

ข้อมูลบนไซต์นี้จัดไว้ให้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใด ๆ ข้อมูลสภาพอากาศมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด ขัดข้อง และข้อบกพร่องอื่น ๆ ได้ เราไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใด ๆ ที่กระทำโดยอาศัยเนื้อหาที่นำเสนอให้บนเว็บไซต์นี้

เราให้ความสนใจกับการกำหนดข้อมูลใหม่ตามแบบจำลอง MERRA-2 สำหรับชุดข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่ง โดยใช้ความรอบคอบมากเป็นพิเศษ แม้มีข้อได้เปรียบมหาศาลจากความสมบูรณ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ แต่การกำหนดข้อมูลใหม่เหล่านี้: (1) ขึ้นอยู่กับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่อาจมีข้อผิดพลาดตามแบบจำลอง (2) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบคร่าว ๆ บนตารางกริด 50 กม. ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดตัวแปรท้องถิ่นของจุลภูมิอากาศหลายแห่งให้ใหม่ได้ และ (3) มีปัญหาเฉพาะกับสภาพอากาศในพื้นที่ชายฝั่งบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะขนาดเล็ก

เราขอเตือนเพิ่มเติมว่า คะแนนการเดินทางของเรานั้นเชื่อถือได้มากเท่า ๆ กับข้อมูลที่รองรับเท่านั้น สภาพอากาศในตำแหน่งที่ตั้งและเวลาใด ๆ นั้นคาดการณ์ได้ยากและแปรปรวนอยู่เสมอ คำจำกัดความของคะแนนจะสะท้อนถึงความชอบบางอย่างที่อาจไม่ตรงกับความชอบของผู้อ่านบางท่านโดยเฉพาะ

กรุณาอ่านข้อกำหนดฉบับเต็มของเราที่หน้าข้อกำหนดการใช้บริการของเรา

สถานที่แห่งอื่น